Byla 2S-145-823/2012
Dėl baudos skyrimo UAB „Vitlana“ vadovei J. K., suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Nemiros Šiugždaitės pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Vitlana“ vadovei J. K., suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrimo.

4Pareiškėja antstolė N. Šiugždaitė kreipėsi į teismą su pareiškimu skirti baudą UAB „Vitlana“ vadovei J. K. už antstolės reikalavimų nevykdymą. Antstolė nurodė, kad jos kontorai buvo pateiktas vykdymui vykdomasis dokumentas Nr. 14-19-28356/10 dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Vitlana“ išieškotojo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. Vykdant skolos išieškojimą, skolininkui 2011 m. rugpjūčio 29 d. buvo išsiustas antstolės reikalavimas raštu per septynias dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pristatyti į antstolės kontorą 2011 m. rugpjūčio 8 d. sąraše išvardintas prekes, kuris skolininkui 2011 m. rugpjūčio 31 d. buvo įteiktas pasirašytinai, tačiau per nustatytą terminą skolininkas reikalavimo neįvykdė. Skolininko vadovei tikslinga skirti baudą, kadangi ji naudojasi savo, kaip įstaigos vadovo statusu, ir sąmoningai bei piktybiškai vengia vykdyti antstolės reikalavimą ir tokiais savo veiksmais trukdo antstolei vykdyti skolos išieškojimą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartimi antstolės pareiškimą tenkino, paskyrė UAB „Vitlana“ vadovei J. K. 300 Lt baudą. Nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio 29 d. antstolės reikalavimas per septynias dienas nuo reikalavimo gavimo pristatyti į antstolės kontorą 2011 m. rugpjūčio 8 d. sąraše išvardintas prekes skolininkui buvo įteiktas pasirašytinai 2011 m. rugpjūčio 31 d. Per antstolės raginime nustatytą terminą skolininkas reikalavimo neįvykdė. UAB „Vitlana“ vadove nuo 2006 m. spalio 12 d. paskirta J. K. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 Lt dydžio baudą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 585 straipsnio 1 ir 2 dalys). J. K. naudojosi savo, kaip įstaigos vadovo statusu, ir sąmoningai bei piktybiškai vengė vykdyti antstolės reikalavimą ir tokiais savo veiksmais trukdė antstolei vykdyti skolos išieškojimą.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo J. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Antstolė apeliantės atžvilgiu nepagrįstai inicijuoja jau ne pirmą bylą, nors apeliantė vykdo antstolės reikalavimus. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartimi apeliantei antstolės prašymu buvo paskirta bauda, tačiau apeliantei pateikus atskirąjį skundą, teismas nutartį pasinaikino, nes antstolė buvo nuslėpusi aplinkybę, kad yra gavusi apeliantės atsakymą į siųstus reikalavimus.
  2. Šioje byloje antstolė pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją, susijusią su antstolės reikalavimo įteikimo data. Galimai antstolės reikalavimas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo įteiktas apeliantės tėvams adresu ( - ), tačiau tai negali būti laikoma tinkamu įteikimu apeliantei asmeniškai.
  3. Reikalavime nustatytas neprotingai trumpas septynių kalendorinių dienų terminas. Nei CPK, nei 2005 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija tokių trumpų terminų antstolio reikalavimui įvykdyti nenumato.
  4. Anstolės reikalavime nurodytas priėmimo laikas taip pat apriboja galimybes reikalavimą tinkamai įvykdyti: iš nustatyto termino dvi dienos yra savaitgalis, o darbo dienomis reikalavimas gali būti įvykdomas tik tam tikromis valandomis. Kadangi apeliantė dirba ir rūpinasi nepilnamete dukra, reikalavimą laiku įvykdyti buvo neįmanoma.
  5. Iki šiol antstolė, apeliantei negalint reikalavimų įvykdyti, siųsdavo pakartotinius reikalavimus. Tačiau šįkart antstolė nesilaikė savo pačios suformuotos praktikos.
  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

8Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 straipsnio 8 dalis), todėl šio atskirojo skundo nagrinėjimui taikytinos CPK normos su pakeitimais, numatytais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011 m. birželio 21 d. įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojusiais 2011 m. spalio 1 d.; tačiau skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas vadovaujantis nutarties priėmimo metu galiojusiomis CPK normomis.

9Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). CPK 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 585 straipsnio 2 dalies redakcijoje, galiojusioje iki 2011 m. spalio 1 d., buvo numatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą (o kai antstolis vykdo teismo sprendimo nugriauti statinį (jo dalį) vykdomuosius dokumentus, – iki 200 Lt už kiekvieną nevykdymo dieną). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

10Bylos medžiaga patvirtina, kad skolininko UAB „Vitlana“ vadovė J. K. antstolės 2011 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimo per septynias dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pristatyti į antstolės kontorą 2011 m. rugpjūčio 8 d. sąraše išvardintas prekes (vykdomosios bylos l. 46-48) neįvykdė – nurodytų prekių antstolei nepateikė. Atmestinas apeliantės argumentas, kad antstolės reikalavimas jai nebuvo tinkamai įteiktas, kadangi 2011 m. rugpjūčio 29 d. reikalavimą antstolė skolininko vadovei siuntė dviem adresais, ir abiem šiais adresais reikalavimas buvo tinkamai įteiktas: adresu ( - ), reikalavimas įteiktas skolininko vadovei J. K. asmeniškai 2011 m. rugsėjo 1 d., o vadovės tėvų adresu ( - ), reikalavimas įteiktas 2011 m. rugpjūčio 31 d. Pažymėtina, kad įteikimas šeimos nariams CPK 123 straipsnio 3 dalyje laikomas tinkamu įteikimu adresatui, o dokumentą priėmęs asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui (CPK 123 straipsnio 3 dalis).

11Apeliantė neneigia, kad per nustatytą antstolės reikalavime terminą neįvykdė įpareigojimo perduoti antstolei prekes, tačiau mano, kad reikalavime nustatytas neprotingai trumpas terminas reikalavimui įvykdyti – septynios kalendorinės dienos. Pažymėtina, kad antstoliui įstatyme nustatyta pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcija, nei kiti teisės aktai nenustato konkretaus termino, kurį antstolis turi skirti tokio pobūdžio reikalavimui, koks buvo nustatytas nagrinėjamu atveju, įvykdyti, todėl antstolis tokį terminą nustato savo nuožiūra. Terminas tokiu atveju turi būti nustatomas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, t. y. jis turi būti protingas, kad sąžiningai veikiantis asmuo turėtų galimybę reikalavimą laiku įvykdyti. Septynių kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo reikalavimo įteikimo dienos, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, laikytinas protingu ir tinkamu, kadangi prekės, kurias per šį laiką J. K. privalėjo pristatyti antstolei, yra akinių rėmeliai ir akiniai nuo saulės (vykdomosios bylos l. 44), prekių nėra daug ir jos yra tame pačiame mieste, todėl joms pristatyti į antstolės kontorą antstolės nustatytas terminas laikytinas pakankamu. Be to, apeliantė, esant jos atskirajame skunde nurodytoms aplinkybėms (darbo laikas, rūpinimasis nepilnamečiu vaiku), kaip rūpestingas ir atidus asmuo, galėjo kreiptis į antstolę su prašymu pratęsti terminą reikalavimui įvykdyti (CPK 643 straipsnio 6 dalis), tačiau to nepadarė. Pačios apeliantės teigimu, ji ir anksčiau ne visada laiku įvykdydavo antstolės reikalavimus. Toks skolininko vadovės elgesys vertintinas kaip pažeidžiantis išieškotojo interesus ir įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą. Atsižvelgiant į nurodytą reglamentavimą bei faktines aplinkybes, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą skirti skolininko vadovei baudą.

12Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 329, 330 straipsniai).

13Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

14Atskirąjį skundą atmesti.

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai