Byla 2-1488/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ administratoriaus Vytauto Bitinaičio atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutarties, kuria pripažinti neteisėtais ir panaikinti uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo sušaukimas ir jame priimti nutarimai, uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ bankroto byloje (civilinėje byloje Nr. B2-2531-232/2010). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

2

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 14 d. nutartimi UAB „Abrisas“ iškėlė bankroto bylą.

4Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančios UAB (toliau BUAB) „Abrisas“ kreditorių sąrašas ir kreditorių finansiniai reikalavimai.

5Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau tekste VSDFV) Vilniaus skyrius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu ir prašė:

61)

7pirmąjį 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo sušaukimą pripažinti neteisėtu,

82)

9pripažinti neteisėtais ir panaikinti visus 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, t.y. dėl (I) kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo; (II) administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo; (III) administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; (IV) dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; (V) dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; (VI) dėl informacijos teikimo tvarkos nustatymo; (VII) dėl kreditorių komiteto išrinkimo ir įgaliojimų suteikimo kreditorių komitetui.

10Pareiškėjas nurodė, jog visi BUAB „Abrisas“ 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti, kadangi priimti pažeidžiant ĮBĮ nustatytą kreditorių sušaukimo bei sprendimų priėmimo tvarką. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste ĮBĮ) 22 straipsnio pirmąją dalį pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimas įvyko dar neįsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarčiai dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, nes minėtą nutartį buvo apskundę kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius bei trečiasis asmuo UAB „Topometra“. Kreditorių susirinkimo nutarimai priimami, kai už juos balsuoja kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius atskiruoju skundu ginčijo kreditorių finansinius reikalavimus, kurių bendra 2010 m. sausio 29 d. nutartimi patvirtinta suma yra 155 667,51 Lt. Ši suma sudaro daugiau nei pusę visų teismo patvirtintų 196 633,91 Lt vertės BUAB „Abrisas“ kreditorių finansinių reikalavimų. Todėl 2010 m. vasario 23 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu daugiau nei pusė visų reikalavimų turinčių kreditorių negalėjo priimti nutarimų, nes jų finansiniai reikalavimai nebuvo patvirtinti įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartimi.

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 16 d. nutartimi BUAB „Abrisas“ 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo sušaukimą ir jo priimtus nutarimus pripažino neteisėtais ir panaikino.

12Teismas nutartyje nurodė, kad 2010 m. vasario 12 d. buvo gautas trečiojo asmens UAB „Topometra“ atskirasis skundas, o 2010 m. vasario 18 d. - VSDFV atskirasis skundas dėl pirmosios eilės kreditorių finansinių reikalavimų bei trečiosios eilės finansinių reikalavimų tvirtinimo. Skundais buvo prašoma panaikinti teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties dalį dėl pirmosios eilės kreditorių (R. K. , D. K. , U. J. , O. S. , V. L. , R. B. ) ir trečiosios eilės kreditorių R. K. bei UAB „RK matavimai“ finansinių reikalavimų tvirtinimo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, kad UAB „Topometra“ apskundimo termino nebuvo praleidęs, nes skundžiamos rašytine tvarka priimtos nutarties nuorašą gavo tik 2010 m. vasario 5 d. Teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi skundus patenkino ir 2010 m. sausio 29 d. nutarties dalį dėl pirmosios eilės kreditorių (R. K. , D. K. , U. J. , O. S. , V. L. , R. B. ) ir trečiosios eilės kreditorių R. K. bei UAB „RK matavimai“ finansinių reikalavimų patvirtinimo panaikino, o jų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2010 m. kovo 15 d. ir įpareigojo administratorių iki posėdžio dienos pateikti papildomus ginčijamus kreditorinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Pasak teismo, skundžiamas pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio nutarimus prašoma pripažinti neteisėtais, įvyko 2010 m. vasario 23 d., kai 2010 m. sausio 29 d. nutartis nebuvo įsiteisėjusi. Teismo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad pirmajame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami tolesnei bankroto bylos eigai svarbūs klausimai, o administratorius iš 2010 m. sausio 29 d. nutarties turinio žinojo, kad 2010 m. vasario 25 d. teismas turėjo spręsti jo ir stambiausio kreditoriaus ginčą dėl pastarojo reikalavimo. Teismas nurodė, kad administratorius turėjo galimybę ir privalėjo pirmąjį susirinkimą skirti po to, kai bus išspręstas jo ginčas su pastaruoju kreditoriumi. 2010 m. sausio 29 d. nutartimi buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 196 633, 91 Lt sumai. Susirinkimo metu nebuvo išspęstas klausimas dėl trečiojo asmens, kuris buvo pareiškęs reikalavimus 150 358,55 Lt sumai, reikalavimo patvirtinimo, ir kurio vieno balsas turėjo nulemti balsavimą susirinkime. Be to, trečiasis asmuo ir kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius atskiruoju skundu ginčijo kreditorių finansinius reikalavimus, kurių 2010 m. sausio 29 d. teismo nutartimi patvirtinta bendra suma yra 155 667,51 Lt. Ši suma, pasak teismo, sudaro daugiau nei ½ visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų. Dėl šių priežasčių susirinkimo nutarimus teismas pripažino negaliojančiais. Teismas taip pat konstatavo, kad administratorius turi bendro pobūdžio pareigą veikti sąžiningai, rūpestingai ir būti vienodai teisingas visų kreditorių atžvilgiu bei išmanyti civilinį procesą, todėl gavęs informaciją, kad 2010 m. sausio 29 d. nutartis yra apskųsta, net jei, kaip jis pats teigia, ir turėdamas teismo spaudą, kad nutartis yra įsiteisėjusi, privalėjo pasitikrinti, ar teismas nėra atstatęs jos apskundimo terminų.

13Atskiruoju skundu BUAB „Abrisas“ administratorius Vytautas Bitinaitis prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - VSDFV Vilniaus skyriaus prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Administratorius 2010 m. vasario 9 d. kreipėsi į teismą ir gavo patvirtinimą, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartis yra įsiteisėjusi. Nurodo, kad neturėjo pagrindo netikėti tokia informacija, tad ėmėsi iniciatyvos sušaukti kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 22 str. 1 d.).

152. Pranešimas apie Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties dalinį apskundimą bankroto administratoriui buvo įteiktas tik prieš dieną iki skundžiamo kreditorių susirinkimo. Administratoriui nebuvo pateikta įrodymų apie tai, jog šis atskirasis skundas buvo priimtas.

163. Byloje nėra duomenų, kad teismas, kaip tai numato CPK nuostatos, būtų rezoliucija priėmęs VSDFV Vilniaus skyrius atskirąjį skundą ar nutartimi būtų atnaujinęs terminą tokiam skundui paduoti. Teismas per 3 dienas nei pats panaikino skundžiamą nutartį, nei persiuntė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, , kaip tai numato CPK 334 str. 2 d.. Šie veiksmai nebuvo atlikti ir 2010 m. vasario 23 d. Tad bankroto administratorius 2010 m. vasario 23 d. neturėjo jokių objektyvių galimybių suabejoti tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartis nėra įsiteisėjusi.

174. Trečiojo asmens UAB „Topometra“ atskirojo skundo priėmimas buvo neteisėtas. Bankroto byloje UAB „Topometra“ nėra nei bankroto administratorius, nei bankrutuojančios UAB „Abrisas“ kreditorius, nes šios bendrovės finansinis reikalavimas BUAB „Abrisas“ yra ginčijamas iki šio momento. Tad UAB „Topometra“ neturėjo teisės atskiruoju skundu skųsti Vilniaus apygardos nutarties 2010 m. sausio 29 d. dalies dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo (ĮBĮ 10 str. 1 d., 26 str. 5 d.). Be to, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nebuvo ėmęsis jokių aktyvių veiksmų, kurie įrodytų, jog UAB „Topometra“ atskirasis skundas buvo priimtas.

185. Nepriklausomai nuo būsimų ir ateityje galbūt patvirtintinų kreditorių finansinių reikalavimų dydžių, pačios bankroto procedūros neturi būti stabdomos. Esant ginčui tarp konkretaus kreditoriaus bei bankroto administratoriaus, ginčijamo kreditorinio reikalavimo patvirtinimas gali užtrukti pakankamai ilgą laikotarpį, o tai nepagrįstai užvilkintų būtiniausių bankroto procedūros eigoje spręstinų klausimų nagrinėjimą.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime teigia, kad byloje nėra duomenų, kad VSDFV Vilniaus skyriui buvo įteikta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartis nors vienu iš CPK nustatytų būdų, tad 7 dienų terminas negalėjo būti skaičiuojamas. Byloje taip pat nėra duomenų, kad BUAB „Abrisas“ administratorius informavo kreditorių VSDFV Vilniaus skyrių apie nutarties priėmimą. Teismas, nustatęs, kad skundo padavimo terminas nepraleistas, skundo priėmimo klausimą išsprendė rezoliucija, kurios šalys negali skųsti. VSDFV Vilniaus skyriaus atskirojo skundo priėmimo klausimas nėra šio atskirojo skundo nagrinėjimo dalykas. Neįsiteisėjus 2010 m. sausio 29 d. nutarčiai dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, pirmasis kreditorių susirinkimas negalėjo būti sušauktas, kreditoriai neturėjo teisės jame balsuoti, todėl visus jame priimtus nutarimus teismas teisingai pripažino neteisėtais. Teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties dalis dėl kreditorių, kurie balsavo kreditorių susirinkime, reikalavimų buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartimi pagal VSDFV Vilniaus skyriaus skundą, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Šiuo metu kreditorių, kurie balsavo kreditorių susirinkime ir priėmė sprendimus, finansiniai reikalavimai yra panaikinti, o jų finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas kol kas neišspręstas. Kreditorių susirinkimo metu trečiojo asmens UAB „Topometra“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus atskirieji skundai jau buvo priimti. Nepagrįstai skuboti administratoriaus veiksmai leidžia daryti prielaidas, kad administratorius nesąžiningai ir nevienodai gina visų kreditorių interesus.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Taigi, nagrinėjant skundą dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatyme ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos.

22Šioje byloje Vilniaus apygardos teismas rašytinio proceso tvarka 2010 m. sausio 29 d. nutartimi nutarė patvirtinti BUAB „Abrisas“ kreditorių sąrašą ir kreditorių finansinius reikalavimus. Pasak apelianto BUAB „Abrisas“ administratoriaus, 2010 m. vasario 9 d. jis kreipėsi į teismą ir gavo patvirtinimą, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. yra įsiteisėjusi, tad ėmėsi iniciatyvos sušaukti kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 22 str. 1 d.).

23Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Vilniaus apygardos teisme 2010 m. vasario 12 d. buvo gautas trečiojo asmens UAB „Topometra“ atskirasis skundas, o 2010 m. vasario 18 d. VSDFV Vilniaus skyriaus atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties.

24VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. vasario 22 d. raštu informavo BUAB „Abrisas“ administratorių, kad jis 2010 m. vasario 12 d. yra pateikęs teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties ir kad netikslinga organizuoti kreditorių susirinkimo, kol nebus išspręstas kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas (b.l. 21). Apeliantas atskirajame skunde šio fakto neneigia ir nurodo, kad pranešimas apie Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties dalinį apskundimą jam buvo įteiktas prieš dieną iki skundžiamo kreditorių susirinkimo, tačiau jam nebuvo pateikti įrodymai apie tai, jog atskirasis skundas buvo priimtas.

25Tad nors BUAB „Abrisas“ administratorius ir turėjo duomenų, patvirtinančių, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartis buvo apskųsta, jis nesiėmė veiksmų išsiaiškinti aplinkybę, ar minėta nutartis kreditorių susirinkimo dieną buvo įsiteisėjusi, ar 2010 m. vasario 23 d. gali įvykti sušauktas kreditorių susirinkimas.

26Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, jog 2010 m. kovo 1 d. nutartimi buvo patenkinti VSDFV Vilniaus skyriaus ir UAB „Topometra“ atskirieji skundai ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties dalis dėl pirmosios eilės kreditorių (R. K. , D. K. , U. J. , O. S. , V. L. , R. B. ) ir trečiosios eilės kreditorių R. K. bei UAB „RK matavimai“ finansinių reikalavimų patvirtinimo panaikinta, o BUAB „Abrisas“ pirmos eilės kreditorių (R. K. , D. K. , U. J. , O. S. , V. L. , R. B. ) ir trečiosios eilės kreditorių R. K. bei UAB „RK matavimai“ finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas paskirtas nagrinėti 2010 m. kovo 15 d. Taigi, BUAB „Abrisas“ 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo metu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartis nebuvo įsiteisėjusi. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad sušaukiant ir pravedant pirmąjį BUAB ,,Abrisas“ kreditorių susirinkimą, nebuvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyto reikalavimo, pagal kurį pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai.

27Vien tai, kad BUAB „Abrisas“ administratoriui nebuvo pateikti duomenys apie atskirojo skundo ar atskirųjų skundų priėmimą, nepaneigia paties fakto, kad 2010 m. vasario 23 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu nebuvo prielaidų įvykti pirmajam bankrutuojančios UAB „Abrisas“ kreditorių susirinkimui. Pažymėtina, kad sprendžiant Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, atskirųjų skundų dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties priėmimo klausimas nėra apeliacinio nagrinėjimo dalykas. Todėl atskirajame skunde nurodytos aplinkybės dėl VSDFV Vilniaus skyriaus ir UAB „Topometra“ atskirųjų skundų priėmimo teisinės reikšmės neturi.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ administratoriaus atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimo klausimą iš esmės išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 14 d. nutartimi UAB „Abrisas“... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutartimi buvo patvirtintas... 5. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau tekste... 6. 1)... 7. pirmąjį 2010 m. vasario 23 d. kreditorių susirinkimo sušaukimą pripažinti... 8. 2)... 9. pripažinti neteisėtais ir panaikinti visus 2010 m. vasario 23 d. kreditorių... 10. Pareiškėjas nurodė, jog visi BUAB „Abrisas“ 2010 m. vasario 23 d.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 16 d. nutartimi BUAB „Abrisas“... 12. Teismas nutartyje nurodė, kad 2010 m. vasario 12 d. buvo gautas trečiojo... 13. Atskiruoju skundu BUAB „Abrisas“ administratorius Vytautas Bitinaitis... 14. 1. Administratorius 2010 m. vasario 9 d. kreipėsi į teismą ir gavo... 15. 2. Pranešimas apie Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 29 d. nutarties... 16. 3. Byloje nėra duomenų, kad teismas, kaip tai numato CPK nuostatos, būtų... 17. 4. Trečiojo asmens UAB „Topometra“ atskirojo skundo priėmimas buvo... 18. 5. Nepriklausomai nuo būsimų ir ateityje galbūt patvirtintinų kreditorių... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VSDFV Vilniaus skyrius prašo Vilniaus... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio pirmosios... 22. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismas rašytinio proceso tvarka 2010 m.... 23. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų,... 24. VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. vasario 22 d. raštu informavo BUAB... 25. Tad nors BUAB „Abrisas“ administratorius ir turėjo duomenų,... 26. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, jog 2010 m.... 27. Vien tai, kad BUAB „Abrisas“ administratoriui nebuvo pateikti duomenys apie... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....