Byla eB2-4940-794/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovo UAB „Logivita“ pareiškimo atsakovui UAB „Ledus“ dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą,

Nustatė

22016 m. birželio 2 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo pareiškimas atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Atsisakytina priimti pareiškimą.

4Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinė ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nagrinėjimo tvarka, kuri reiškia, kad kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu (registruotu laišku, per kurjerį ar antstolį), nurodant įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėjant, kad jeigu jie nebus įvykdyti per pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius turi nustatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Iš ieškovo pateiktų dokumentų nustatyta, kad ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyto turinio pranešimą ieškovas 2015 m. lapkričio 2 d. išsiuntė atsakovui. Kaip matyti ieškovo išsiųstas pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui nebuvo įteiktas. Duomenų, kad ieškovas nurodytą pranešimą būtų išsiuntęs pakartotinai (kaip to reikalauja ĮBĮ 6 str. 2 d.) įmonės buveinės adresu, ieškovas nepateikė. Be to, teismas pažymi, jog praėjus pranešime nustatytam įspėjimo (30 dienų) laikotarpiui ir atsakovui neatsiskaičius su ieškovu, ieškovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Šias aplinkybes įrodo ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 str. 3 d.). Toks pareiškimas (dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo) buvo pateiktas tik 2016 m. birželio 2 d., t. y. praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo įspėjimo laikotarpio pasibaigimo dienos. Nors ĮBĮ nereglamentuoja, kada ieškovas gali (turi) kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo po pranešimo išsiuntimo (įteikimo), tačiau būtina vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CK 1.5 str. 4 d.). Esant aukščiau nustatytoms faktinėms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad ieškovas šiuos principus pažeidė, nes pareiškimą teismui dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo pateikė po ilgo laikotarpio nuo pranešimo (įspėjimo dėl bankroto bylos iškėlimo) atsakovui įteikimo. Pareiškėjo deklaruojama ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatyta ikiteisminė ginčo sprendimo stadija dėl tokio ilgo laikotarpio iš esmės prarado prasmę ir įgavo vien tik formalų pobūdį.

6Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 10 d., kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip 25 minimaliųjų mėnesinių algų sumos. Todėl teismui, padarius pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, ieškovui gali būti pasiūlyta įmokėti atitinkamą sumą administravimo išlaidoms padengti.

7Ieškovui išaiškinama, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (CPK 137 str. 4 d.).

8Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo UAB „Logivita“ pareiškimą atsakovui UAB „Ledus“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Išaiškinti ieškovui, jog teismo atsisakymas priimti pareiškimą nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu pareiškimu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti procesinį dokumentą.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai