Byla A2-1320-351/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė,

2sekretoriaujant Renatai Majauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovui Alvydui Bielskiui, suinteresuotam asmeniui D. T.,

4teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Šilutės rajono savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. T. ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl turto pripažinimo bešeimininkiu,

Nustatė

5Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-530-750/2011, kuriuo pakeistas Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-26 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1558-635/2010, nuspręsta patenkinti pareiškėjos Šilutės rajono savivaldybės administracijos pareiškimą ir pripažinti bešeimininkiu žemiau paminėtą nekilnojamąjį turtą: Pagalbinio ūkio sandėlį (pagalbinės patalpos), esantį Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto mstl., Tauragės g. 14 (31 m2, 102 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0953-7784; Gaisrinės postą, esantį Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto k. (128 m2 , 435 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0556-5882; Ūkinį pastatą, esantį Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto k. (35 m2, 100 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0556-6632; Gaisrinės postą, esantį Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Gediminaičių g. 51 (89 m2 ; 293 m3), kurio unikalus Nr. 8896-4010-6011; Mechanines dirbtuves, esančias Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Sugintų k. (314,26 m2, 2367 m3), kurių unikalus Nr. 4400-1513-9925; Garažą, esantį Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų k. (594 m2, 2081 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0556-1902; Butą, esantį Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 51A-10 (25,92 m2), kurio unikalus Nr. 4400-1561-9975:2956; Pagalbines patalpas, esančias Šilutės r. sav., Šilutės m., Tilžės g. 3 (5,74 m2), kurio unikalus Nr. 4400-1496-2394:5660; Sandėlį, esantį Šilutės r. sav., Šilutės m., Tilžės g. 8A (31,20 m2), kurio unikalus Nr. 4400-0794-1857:8514; Rūsį, esantį Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., prie Atmatos upės apie 90 m2 ir apie 180 m2. Šis turtas perduotas pareiškėjos nuosavybėn.

6Šilutės rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartimi, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens D. T. prašymą, atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-2-1558-635/2010 pagal pareiškėjos Šilutės rajono savivaldybės pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl turto pripažinimo bešeimininkiu.

7Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 d.).

8Suinteresuotas asmuo D. T. prašo pareiškėjos Šilutės rajono savivaldybės pareiškimą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu patenkinti iš dalies – atmesti pareiškėjos reikalavimo dalį dėl nekilnojamojo daikto - buto, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 51A-10, pripažinimo bešeimininkiu. Nurodo, kad apie šį teismo 2011-04-14 sprendimą ji sužinojo tik iš pareiškėjos 2011-04-15 pranešimo Nr. R3-(5.11)-3045. Minėtu butu nuo 1976 m. ji naudojasi bei sąžiningai valdo, jame nuo 1976-10-08 yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą. Jai butas buvo perduotas naudotis, nes neturėjo savo gyvenamojo būsto. 1986-09-25 Šilutės gamybinė butų ūkio valdyba sudarė su D. T. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinę sutartį, kurios pagrindu jai butas buvo perduotas neterminuotam naudojimui. Pradėjus naudotis butu, jis buvo visiškai avarinės būklės, įgriuvęs stogas, todėl ji per šiuos ilgus valdymo metus butą tvarkė, remontavo sienas, lubas ir grindis, jos samdyti darbininkai prikėlė ir sutvirtino stogą, pakeitė vandens ir nuotėkų linijas, elektros instaliaciją, visą šį laiką ji sąžiningai butą prižiūrėjo ir mokėjo komunalinius mokesčius. Apie tai, kad D. T. gyveno ginčo bute visada žinojo pareiškėja, nes ji ne kartą žodžiu ir raštu kreipėsi į savivaldybę dėl avarinių gyvenamojo būsto sąlygų, girtaujančių kaimynų, ne kartą šį butą apžiūrėjo savivaldybės ir butų ūkio įmonės darbuotojai ir konstatavo labai blogas gyvenimo sąlygas. Nors pareiškėja žinojo, kad D. T. gyvena ginčo bute, tačiau civilinių bylų Nr. 2-1558-635/2010 ir Nr. A2-530-750/2011 nagrinėjimo metu ji nebuvo įtraukta suinteresuotu asmeniu, todėl teismas 2011-04-14 sprendimu nusprendė dėl jos interesų.

9Pareiškėjos Šilutės rajono savivaldybės atstovas A. Bielskis suinteresuoto asmens D. T. prašymams dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimo pakeitimo neprieštarauja.

10Suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepime suinteresuoto asmens D. T. prašymams neprieštarauja ir prašo bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

11Prašymas tenkintinas.

12Iš civilinėse bylose Nr. 2-1558-635/2010 ir Nr. A2-530-750/2011 esančios medžiagos nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-04-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-530-750/2011, kuriuo pakeistas Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-10-26 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1558-635/2010, pagal pareiškėjos Šilutės rajono savivaldybės pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl turto pripažinimo bešeimininkiu buvo 10 nekilnojamojo turto objektų pripažinti bešeimininkiu ir šiame sprendime paminėtas nekilnojamasis turtas perduotas Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn. Minėtos bylos medžiaga nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės atstovai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintomis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo ir apskaitymo saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis bei Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Aplinkos ministro 2005-09-16 įsakymu Nr. DI - 449, sudarė Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi šeimininkų arba šeimininkai nežinomi, sąrašą. Komisija, atlikusi statinių apžiūrą, surašė šiuos apskaitos aktus: 2008-10-09 Nr. 14, 2008-10-10 Nr. 15, 2008-10-13 Nr. 16, 2008-10-09 Nr. 17, 2008-10-10 Nr. 18, 2009-06-30 Nr. 20. Vadovaudamasi minėtų taisyklių nuostatomis, statinius apskaitė Šilutės rajono savivaldybė. Per spaudą buvo kreiptasi į galimus minimų patalpų savininkus dėl pretenzijų į šį turtą pareiškimo, tačiau duomenų apie patalpų savininkus, sąžiningus įgijėjus ir teisėtus valdytojus, nėra. Per vienerius metus nuo turto įrašymo į Šilutės rajono savivaldybės buhalterinę apskaitą šių patalpų savininkai nėra išaiškinti.

13Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo buvo pripažintas bešeimininkiu ir butas, esantis Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 51A-10 (25,92 m2), kurio unikalus Nr. 4400-1561-9975:2956, kuris perduotas pareiškėjos nuosavybėn. Nustatyta, kad šia gyvenamąja patalpa nuo 1976 m. naudojasi bei ją sąžiningai valdo suinteresuotas asmuo D. T., kuri minėtame bute nuo 1976-10-08 yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą (b. l. 12). 1986-09-25 Šilutės gamybinė butų ūkio valdyba sudarė su D. T. Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinę sutartį, kurios pagrindu jai minėtas butas buvo perduotas neterminuotam naudojimui (b. l. 7-9). Suinteresuotas asmuo D. T. nurodo, kad jai perduotas butas buvo visiškai avarinės būklės, įgriuvęs stogas, todėl ji per valdymo laiką butą tvarkė, remontavo sienas, lubas ir grindis, jos samdyti darbininkai prikėlė ir sutvirtino stogą, pakeitė vandens ir nuotėkų linijas, elektros instaliaciją, ji sąžiningai butą prižiūrėjo ir mokėjo komunalinius mokesčius UAB „Šilutės butų ūkiui“ bei mokėjo kitus mokesčius už elektrą ir vandenį (b. l. 13, 15-41). Apie tai, kad ji gyveno ginčo bute žinojo pareiškėja, nes ne kartą žodžiu ir raštu kreipėsi į savivaldybės valdininkus dėl avarinių gyvenamojo būsto sąlygų, girtaujančių kaimynų, ne kartą šį butą apžiūrėjo savivaldybės ir butų ūkio įmonės darbuotojai ir konstatavo labai blogas gyvenimo sąlygas. Tai patvirtina ir Šilutės miesto mero 1992-02-21 raštas Nr. 66 (b. l. 10). Nors pareiškėja žinojo, kad ji gyvena ginčo bute, tačiau civilinių bylų Nr. 2-1558-635/2010 ir Nr. A2-530-750/2011 nagrinėjimo metu ji nebuvau įtraukta suinteresuotu asmeniu ir teismas 2011 m. balandžio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. A2-530-750/2011 priėmė sprendimą dėl neįtraukto dalyvauti civilinėje byloje asmens D. T. teisių ir pareigų. Teismo 2010 m. spalio 26 d. ir 2011 m. balandžio 14 d. sprendimuose nurodytos neteisingos aplinkybės, nes pareiškėjos sudaryta komisija ginčo bute nesilankė ir jo neapžiūrėjo. Apie teismo 2011-04-14 sprendimą ji sužinojo tik iš pareiškėjos 2011-04-15 pranešimo Nr. R3-(5.11)-3045 (b. l. 11). Bylose nustatyta aplinkybių, kad minėtas butas neturi šeimininkų arba šeimininkai nežinomi, dėl to neprieštaravo pareiškėja ir Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, todėl D. T., sąžiningai valdydama šį turtą, turėjo pagrįstą ir teisėtą lūkestį įsigyti šį turtą nuosavybėn įgyjamosios senaties pagrindu. Teismo 2011-04-14 sprendimu savivaldybė įgijo teises į ginčo butą, todėl buvo pažeistos D. T. teisės. Civiliniame kodekse numatyta, jog bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą (CK 4.57 str. 2 d.). Įvertinus aptartas aplinkybes, iš dalies keistini Šilutės civilinės rajono apylinkės teismo sprendimai, atmetant reikalavimo dalį dėl buto, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 51A-10, pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo pareiškėjos nuosavybėn.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 268, 270, 371 str. 1 d. 2 p., 537 str. teismas,

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti iš dalies.

16Iš dalies pakeisti Šilutės civilinės rajono apylinkės teismo 2011-04-14 ir 2010-10-26 sprendimus ir atmesti reikalavimo dalį dėl buto, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Lietuvininkų g. 51A-10, pripažinimo bešeimininkiu bei perdavimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn.

17Pripažinti bešeimininkiu žemiau paminėtą nekilnojamąjį turtą:

  1. Pagalbinio ūkio sandėlį (pagalbinės patalpos), esantį Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto mstl., Tauragės g. 14 (31 m2, 102 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0953-7784.
  2. Gaisrinės postą, esantį Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto k. (128 m2 , 435 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0556-5882.
  3. Ūkinį pastatą, esantį Šilutės r. sav., Vainuto sen., Vainuto k. (35 m2, 100 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0556-6632.
  4. Gaisrinės postą, esantį Šilutės r. sav., Švėkšnos sen., Švėkšnos mstl., Gediminaičių g. 51 (89 m2 ; 293 m3), kurio unikalus Nr. 8896-4010-6011.
  5. Mechanines dirbtuves, esančias Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Sugintų k. (314,26 m2, 2367 m3), kurių unikalus Nr. 4400-1513-9925.
  6. Garažą, esantį Šilutės r. sav., Kintų sen., Kintų k. (594 m2, 2081 m3), kurio unikalus Nr. 4400-0556-1902.
  7. Pagalbines patalpas, esančias Šilutės r. sav., Šilutės m., Tilžės g. 3 (5,74 m2), kurio unikalus Nr. 4400-1496-2394:5660.
  8. Sandėlį, esantį Šilutės r. sav., Šilutės m., Tilžės g. 8A (31,20 m2), kurio unikalus Nr. 4400-0794-1857:8514.
  9. Rūsį, esantį Šilutės r. sav., Rusnės sen., Rusnės mstl., prie Atmatos upės apie 90 m2 ir apie 180 m2.

18Perduoti aukščiau paminėtą nekilnojamąjį turtą Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn.

19Sprendimas per 30dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai