Byla 2-124-488/2016
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė, sekretoriaujant Renatai Raupelienei, dalyvaujant ieškovo atstovui bankroto administratoriaus UAB „Genora“ direktoriui A. B., atsakovei antstolei Irenai Bakšienei, atsakovės UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovei D. G., trečiojo asmens atstovui A. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BIĮ „Sikega“ ieškinį atsakovams UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir antstolei Irenai Bakšienei, trečiajam asmeniui ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas 2015-09-15 patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir antstolės Irenos Bakšienės solidariai 5839,90 Eur bei 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2012-10-18 iškėlė bankroto bylą IĮ „Sikega“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“. Teismas 2012-09-18 interneto svetainėje paskelbė apie priimtą pareiškimą iškelti bankroto bylą, o 2012-10-19 antstoliams elektroniniu paštu pranešė apie iškeltą bankroto bylą. Teismas bankrutuojančios įmonės IĮ „Sikega“ ir jos savininkės S. G. kreditoriams nustatė 35 dienų terminą finansiniams reikalavimams pareikšti. Bankrutuojančios įmonės savininkė buvo įpareigota bankroto administratoriui perduoti visą turtą; antstoliai buvo įpareigoti bankroto administratoriui perduoti turto arešto ir vykdomuosius dokumentus. Bankroto administratorius juridinių asmenų registrui apie bankroto bylos iškėlimą IĮ "Sikega" pranešė 2012-11-13. nuo 2012-09-27 iki 2013-12-11 galiojo areštas IĮ "Sikega" savininkės S. G. (B.) turtui. Antstolė nepaisydama benkroto bylos iškėlimo ir turto arešto, 2013-12-02 pardavė iš varžytynių S. G. ( B.) turtą. Priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo turėjo būti sustabdyti visi vykdymo veiksmai. Kreditorių prievolėms patenkinti neužtenkant juridinio asmens turto, jos dengiamos iš įmonės savininko turto. Todėl BIĮ ''Sikega" kreditorių reikalavimai turėjo būti tenkinami iš įmonės savininkės turto. Todėl lėšos už parduotą turtą turi būti sugrąžintos BIĮ "Sikega" ir paskirstytos bankroto įstatymo nustatyta tvarka. (b.l.38-40) Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaiko patikslintame ieškinyje nurodytais pagrindais.

5Atsakovas UAB "Būsto paskolų draudimas" prašo ieškinį atmesti.

6Atsiliepimuose (b.l.70-76, 134-136) nurodo, kad atsakovas jokių kaltų veiksmų, kurių pagrindu ieškovui atsirastų žala, ieškovo atžvilgiu neatliko. Jų neatliko ir antstolė. Iš varžytynių buvo parduota BĮ "Sikega'' savininkės turtas antstolei nežinant apie iškeltą bankroto bylą. Žala BIĮ "Sikega'' atsirado ne dėl atsakovų, o dėl bankroto administratoriaus kaltės, nes jis antstolės apie įmonės bankrotą neinformavo daugiau nei metus. Jis neįvykdė 2012-10-18 Panevėžio apygardos teismo nutarties 5 punkto ir antstolės bei kreditoriaus UAB " Būsto paskolų draudimas“ neinformavo apie IĮ " Sikega" iškeltą bankroto bylą ir šio kreditorius neįtraukė į kreditorių sąrašą. Būdama neinformuota, antstolė negalėjo įvykdyti apygardos teismo nurodymo perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turto arešto akto bei vykdomojo dokumento. Sužinojusi apie bankroto bylos iškėlimą antstolė 2014-01-27 vykdomąjį dokumentą perdavė bankroto bylą iškėlusiam teismui. Panevėžio apygardos teismas 2014-01-28 UAB "Būsto paskolų draudimas" įtraukė į kreditorių sąrašą ir patvirtino jos kreditorinį reikalavimą. Įmonių bankroto departamentas 2015-01-23 konstatavo, kad bankroto administratorius, vykdydamas BIĮ "Sikega" bankroto procedūrą, nesiėmė aktyvių veiksmų, kad būtų perimtas bankrutuojančios įmonės savininkės turtas ir realizuotas įmonės bankroto procese numatyta tvarka, o neparduotas kita tvarka ne bankroto proceso metu. Bankrutuojančios įmonės savininkės turtas buvo parduotas iš varžytinių ne bankroto procedūros metu praėjus daugiau nei vieneriems metams po bankroto bylos iškėlimo dėl bankroto administratoriaus kaltės. Atsakovas buvo fizinio asmens S. B. (buvusi pavardė G.) kreditorius. Jis nežinojo, kad jo skolininkė turi individualią įmonę "Sikega". Atsakovas, tikrindamas internetinės svetainės "Vykdomos bankroto procedūros" duomenis, negalėjo žinoti, kad IĮ "Sikega" priklauso S. B. (buvusi pavardė G.). Apie IĮ "Sikega" bankroto bylą atsakovas sužinojo iš antstolės I.Bakšienės 2014-02-12. Mano, kad ieškinys nepagrįstas, nes nėra nuginčytas nė vienas antstolio dokumentas vykdomojoje byloje; antstolė turtą iš varžytinių pardavė laikydamasi LR CPK reikalavimų ir gautas lėšas pervedė hipotekos kreditoriui. Ieškovas atsisakė teisme pateikto ieškinio dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Ši situacija susidarė dėl bankroto administratoriaus neveikimo ir teismo nurodymo nevykdymo. Žala ieškovui atsirado dėl trečiojo asmens - bankroto administratoriaus veiksmų/ neveikimo, nes dėl administratoriaus netinkamo veikimo antstolė, vykstant bankroto procedūrai, pardavė hipotekos kreditoriui įkeistą turtą. (LR CK 6.253 str. 4d.). Todėl yra pagrindas netaikyti civilinės atsakomybės, nes žala nukentėjusiam asmeniui atsirado dėl paties nukentėjusiojo asmens veiksmų. (LR CK 6.282 str. 1d.) Reikšdamas ieškinį administratorius siekia gauti atlygį už darbą, kurio neatliko, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 34 str. įkeistu turtu užtikrinti kreditorių reikalavimai yra tenkinami pirmiausia, todėl patenkinus ieškinį kiti kreditoriai neturėtų jokios naudos, bet būtų už darbą sumokamas atlyginimas administratoriui. Nurodo, kad ieškovas nepagrįstai prašo LR CK 6.210 str. pagrindu priteisti 6 proc. procesines palūkanas, nes atsakovas yra viešasis juridinis asmuo.

7Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaiko atsakovo poziciją atsiliepime nurodytais pagrindais.

8Atsakovė antstolė Irena Bakšienė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime (b.l.116-119) ji nurodė, kad vykdė išieškojimą iš S. B. turto. Pagal skolininkės asmens kodą ji patikrino Registrų centro duomenų bazę. Duomenų apie draudimą parduoti turtą išraše nebuvo . Turtas buvo parduotas iš varžytynių : 2013--12-04 priimtas išieškotų lėšų patvarkymas, 2013-12-09 surašytas pardavimo iš varžytynių aktas , 2013-12-12 17959,98 Lt. (5839,90 Eur) 2013-12-12 pavedimu pervesti UAB "Būsto paskolų draudimas" Apie IĮ "Sikega" bankrotą antstolė buvo informuota bankroto administratorės telefonu 2013-12-27 ir elektroniniu paštu jai buvo atsiųsta 2012-10-18 Panevėžio apygardos teismo nutartis. Teismas nutartimi buvo numatęs, kad apie bankroto bylos iškėlimą antstoliui privalo pranešti bankroto administratorius. Administratorius to nepadarė. Nežinant apie bankroto procedūrą nebuvo Panevėžio apygardos teismui perduotas vykdomasis dokumentas. Nors įkeistas turtas buvo parduotas ne Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, nė vieno BIĮ " Sikega" kreditoriaus reikalavimai nebuvo pažeisti, nes realizavus įkeistą turtą neužteko lėšų patenkinti pirmos eilės kreditoriaus - UAB " Būsto paskolų draudimas" reikalavimams. Todėl kitų kreditorių reikalavimai turėtų būti patenkinami iš likusio skolininkės turto. Patenkinus ieškinį tik dirbtinai be pagrindo būtų užvilkintas išieškojimas ir bankroto procesas ir pažeistos privilegijuoto hipotekos kreditoriaus teisės.

9Teismo posėdyje antstolė Irena Bakšienė palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją.

10Trečiasis asmuo nurodo, kad jis yra atsakovų pusėje ir prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį (b.l.143-147) jis nurodė, kad antstolė, parduodama iš varžytynių turtą ne pagal bankroto procedūras reguliuojančius įstatymus , vykstant bankroto procedūroms, galėjo pažeisti įstatymą, jeigu ji tai padarė žinodama apie bankroto bylos iškėlimą. 2012-09-20 Registrų centro duomenų bazėje duomenų apie draudimą parduoti turtą nebuvo. Centrinės hipotekos įstaigos pranešime apie kitus taikomus apribojimus duomenų nebuvo. Todėl vien arešto uždėjimas netrukdo antstoliui organizuoti varžytynes. Preziumuoti antstolės kaltę nėra teisinio pagrindo. Iš antstolės negali būti reikalaujama to, kas neįmanoma. Antstolė žalos ieškovui nepadarė, nes ji lėšas, gautas už parduotą turtą, pervedė vienam iš įmonės kreditorių, todėl sumažėjo bendra kreditorinių reikalavimų suma, bendra įmonės turtinė padėtis nepablogėjo. Žalos fakto nukentėjęs asmuo neįrodė. Įmonės administratorius, gindamas kreditorių interesus, iš kreditoriaus gali išreikalauti tik neteisėtai sumokėtas bankrutuojančios įmonės lėšas. Bankroto administratorius neįvykdė teismo nutarties pranešti antstoliams apie bankroto bylos iškėlimą, todėl antstolė pagal jos turimą informaciją toliau nežinodama apie bankroto bylą vykdė išieškojimus iš bankrutuojančios įmonės bei jos savininkės. Jeigu būtų tenkinamas ieškinys iš atsakovų galėtų priteista nesolidariai, o tik iš kiekvieno be pagrindo įgytos lėšos. Šiuo atveju iš antstolės galėtų būti priteistos tik vykdymo išlaidos.

11Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje palaiko atsiliepime išdėstytą poziciją.

12Ieškinys atmestinas.

13Ištyrus bylos įrodymus, nustatyta, kad 2012-09-17 Panevėžio apygardos teismas areštavo iį „Sikega“ ir jos savininkės S. G. turtą. Panevėžio apygardos teismas 2012-10-18 iškėlė bankroto bylą individualiai įmonei „Sikega“. Bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Genora“( bankroto bylos Nr. B2-853-280/2012). Šia nutartimi bankroto administratoriui buvo pavesta atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4d.. 3 ir 4 punktuose, antstoliai buvo įpareigoti Panevėžio apygardos teismui ne vėliau kaip per 15 dienų perduoti IĮ „Sikega „ ir S. G. (B.) turto arešto ir vykdomuosius raštus.. (b.l.7) Juridinių asmenų registre bankrutuojančios įmonės statusas įregistruotas 2012-11-15 (b.l.8) Antstolė Irena Bakšienė 2013-12-03 turto pardavimo iš varžytinių aktų pardavė S. B. ( G. ) priklausantį turtą (b.l.12), tuo pagrindu varžytynėse parduotas turtas buvo išregistruotas iš turto arešto registro. (b.l. 13-20). Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko duomenų bazėje turto varžytinėse parduotas turtas buvo registruotas S. G. vardu, pardavimo iš varžytinių metu jam buvo įregistruota hipoteka ir areštas. (b.l. 21-29) Iš IĮ „ Sikega“ bankroto bylos informacinio lapo matyti, kad 2012-09-18 elektroniniu paštu antstoliams buvo pranešta apie priimtą pareiškimą iškelti IĮ „ Sikega“ bankroto bylą, o 2012-10-19 elektroniniu paštu pranešta apie bankroto bylos iškėlimą IĮ „ Sikega“ (b.l.64)

14 Dėl reikalavimo atsakovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atžvilgiu.

15Pagal LR CK 2.50 str. 4 d. individuali įmonė yra neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo, tokios įmonės turtas yra neatskirtas nuo savininko turto, todėl, jei įmonės prievolėms neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako ir jos dalyviai savo turtu. S. B. ( G.) buvo bankrutuojančios individualios įmonės „ Sikega“ savininkė. Ji, kaip privatus fizinis asmuo 2007-08-07 kredito sutartimi Nr. 07-083417- FA/07-083424-fa iš AB bankas „ Hansabankas“ buvo paėmusi 14307,00 Eur paskolą. (b.l. 89-96) Paskolos grąžinimo užtikrinimui hipotekos lakštu skolininkė bankui buvo įkeitusi savo nekilnojamą turtą. AB „Swedbankas“ (buvęs AB „Hansabankas“ 2010-10-21 reikalavimo perleidimo sutartimi skolininkės S. B. (buvusi pavardė G.) prievolę perleido naujam kreditoriui UAB „Būsto paskolų draudimas“ (b.l.101-102) 2012-02-08 nutartimi Panevėžio apylinkės teismo hipotekos teisėja kreditoriaus UAB “ Būsto paskolų draudimo“ prašymu nutarė iš skolininkės S. B. (buvusi pavardė G.) išieškoti skolą ir priverstinai parduoti iš varžytinių jos hipotekos lakštu įkeistą turtą. (b.l.97-99). Antstolė Irena Bakšienė 2013-12-03 turto pardavimo iš varžytinių aktų pardavė S. B. ( G. ) priklausantį turtą (b.l.12) ir 2013-12-04 patvarkymu paskirstė varžytinėse gautas lėšas – UAB „Būsto paskolų draudimas pervesdama 16840,98 Lt. (b.l.100, 125). 2014-01-28 Panevėžio apygardos teismo nutartyje, priimtoje IĮ „ Sikega“ bankroto byloje, konstatuota, kad bankroto administratorius UAB „ Būsto paskolų draudimas“ į kreditorių sąrašą neįtraukė, todėl likviduojant bankrutavusią IĮ „ Sikega“ buvo patenkintas reikalavimas išieškoti likusią neišieškotą UAB „Būsto paskolų draudimas“ skolos dalį – 54031,85 Lt. (b.l.103) Bankroto administratorius UAB „ Genotera“ teisme buvo pateikęs ieškinį dėl 2013-12-09 turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, bet šio ieškinio atsisakė ir byla buvo nutraukta. (b.l.105-106)

16Ieškinys atmestinas dėl šių motyvų:

171. Atsakovas jokių neteisėtų veiksmų, sukėlusių ieškovei žalą, neatliko.2015-01-23 Įmonių bankroto valdymo departamento prie ūkio ministerijos rašte „ Dėl bankroto administratoriaus UAB „Genora“ veiksmų , administruojant BIĮ „ Sikega“ bankroto procesą, konstatuota, kad bankroto administratorius, vykdydamas BIĮ "Sikega" bankroto procedūrą, nesiėmė aktyvių veiksmų, kad būtų perimtas bankrutuojančios įmonės savininkės turtas ir realizuotas įmonės bankroto procese numatyta tvarka, o neparduotas kita tvarka ne bankroto proceso metu.

182.Konstatuotina, kad bankrutuojančios įmonės savininkės turtas buvo parduotas iš varžytinių ne bankroto procedūros metu praėjus daugiau nei vieneriems metams po bankroto bylos iškėlimo dėl bankroto administratoriaus kaltės.

193.Atsakovas bankroto byloje pripažintas ieškovės kreditoriumi, turinčiu teisę į teismo nustatyto dydžio reikalavimo patenkinimą. Todėl konstatuotina, kad įkeisto turto važžytinėse gautų lėšų pervedimas atsakovui jokios žalos tiek bankrutuojančiai įmonei nepadarė.

204.BIĮ „Sikega“ administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad jis įvykdė Panevėžio apygardos teismo 2012-10-18 nutarties 5 punkto reikalavimą – atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4d. , 3 ir 4 punktuose ir nustatytu terminu antstolės bei kreditoriaus UAB " Būsto paskolų draudimas“ neinformavo apie IĮ " Sikega" iškeltą bankroto bylą ir šio kreditorius neįtraukė į kreditorių sąrašą.

215.Teismas bankroto administratoriaus atsisakymą nuo ieškinio dėl turto pardavimo iš varžytinių akto ginčijimo ir restitucijos taikymo vertina kaip varžytinių pripažinimą teisėtomis.

226.Bankroto administratoriaus darbą pripažinus nepakankamai atsakingu ir netinkamu, būtų nepagrįsta iš turto varžytinėse gautų lėšų jam mokėti atlyginimą.

23Todėl teismas konstatuoja, kad turtas vykdant įmonės bankroto procedūrą buvo parduotas iš varžytynių nesilaikant LR Įmonių bankroto įstatyme numatytos tvarkos dėl bankrutuojančią IĮ „Sikega“ atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Genora“ , o ne dėl atsakovo UAB „ Būsto paskolų draudimas“ kaltės, todėl ieškinys minėto atsakovu atžvilgiu atmestinas L R CK 6.282 str. pagrindu

24 Dėl reikalavimo atsakovės antstolės Irenos Bakšienės atžvilgiu.

25Ieškinys antstolės Irenos Bakšienės atžvilgiu atmestinas dėl šių motyvų:

261.Iš pateikto 2012-09-20 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad jokių duomenų apie draudimą parduoti iš varžytinių S. G.- B. priklausantį turtą, kuris buvo įkeistas bankui, nebuvo. (b.l.120-122). Šis turtas buvo areštuotas tik antstolei Irenos Bakšienės vykdant vykdomąją bylą. (b.l.123-124) T

272.Teismas, konstatuoja, kad antstolė objektyviai negalėjo įvykdyti Panevėžio apygardos teismo 2012-10-18 nutarties 7 punkto reikalavimo, nes bankroto administratorius neįvykdė savo pareigos užtikrinti bankrutuojančios įmonės ir jos savininkės turto apsaugą ir pranešti antstolei apie bankroto bylos iškėlimą. Sužinojus apie bankroto bylos iškėlimą, ji nedelsdama Panevėžio apygardos teismui pranesė apie išieškojimo vykdymą iš S. G. –B. .

283.Antstolė vykdė išieškojimą iš fizinio asmens – įmonės savininkės S. G. B. turto, viešuose registruose buvo duomenys tik apie IĮ“ Sikega“ iškeltą bankroto bylą. Todėl neturėdama jokios papildomos informacijos, antstolė Irena Bakšienė objektyviai neturėjo jokios galimybės susieti šių dviejų asmenų.

294.Duomenys bankroto bylos informaciniame lape apie tai , kad teismas antstolius informavo apie prašymą iškelti bankroto bylą ir bankroto bylos iškėlimą, neduoda pagrindo manyti, kad antstolei galėjo būti žinoma, kad asmuo, iš kurio turto ji vykdė išieškojimą, yra įmonės , kuriai iškelta bankroto byla, savininkė, nes įmonės pavadinime nėra jos savininkės pavardės ir nėra jokių įrodymų, kad antstolei buvo išsiųsta teismo nutartis, o ne tik informacija, kad IĮ „Sikega yra iškelta bankroto bylą.

30Todėl teismas konstatuoja, kad nėra pagrindų antstolės Irenos Bakšienės civilinei atsakomybei kilti . Todėl ieškinys jos atžvilgiu atmetamas LR CPK 6.245- 6249 str. pagrindais.

31Esant minėtoms aplinkybėms ieškinys atmestinas abiejų atsakovų atžvilgiu. ( LR CK LR CPK 178 str. 185 str. )

32Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atleistas, todėl jos nepriteistinos. (LR CPK 83 str. 1d.8p.) Iš ieškovo administravimui skirtų lėšų priteistinos atsakovų bylinėjimosi išlaidos-kitos būtinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu – kelionės į teismo posėdį išlaidos. Jos yra pagrįstos ir įrodytos. (LR CPK 93 str. 1d., 98 str.)

33Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais teismas

Nutarė

34Ieškinį atmesti.

35Priteisti iš bankrutavusios individualios įmonės „ Sikega“, įmonės kodas 3000516824, administravimo lėšų uždarosios akcinės bendrovės „ Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076079, naudai bylinėjimosi išlaidas - 73,33 Eur (Septyniasdešimt trys eurai 33 ct. ) kelionės išlaidų.

36Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima skųsti apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas 2015-09-15 patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų UAB... 4. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas... 5. Atsakovas UAB "Būsto paskolų draudimas" prašo ieškinį atmesti.... 6. Atsiliepimuose (b.l.70-76, 134-136) nurodo, kad atsakovas jokių kaltų... 7. Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaiko atsakovo poziciją atsiliepime... 8. Atsakovė antstolė Irena Bakšienė su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 9. Teismo posėdyje antstolė Irena Bakšienė palaiko atsiliepime į ieškinį... 10. Trečiasis asmuo nurodo, kad jis yra atsakovų pusėje ir prašo ieškinį... 11. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje palaiko atsiliepime išdėstytą... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Ištyrus bylos įrodymus, nustatyta, kad 2012-09-17 Panevėžio apygardos... 14. Dėl reikalavimo atsakovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ atžvilgiu.... 15. Pagal LR CK 2.50 str. 4 d. individuali įmonė yra neribotos atsakomybės... 16. Ieškinys atmestinas dėl šių motyvų:... 17. 1. Atsakovas jokių neteisėtų veiksmų, sukėlusių ieškovei žalą,... 18. 2.Konstatuotina, kad bankrutuojančios įmonės savininkės turtas buvo... 19. 3.Atsakovas bankroto byloje pripažintas ieškovės kreditoriumi, turinčiu... 20. 4.BIĮ „Sikega“ administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad jis... 21. 5.Teismas bankroto administratoriaus atsisakymą nuo ieškinio dėl turto... 22. 6.Bankroto administratoriaus darbą pripažinus nepakankamai atsakingu ir... 23. Todėl teismas konstatuoja, kad turtas vykdant įmonės bankroto procedūrą... 24. Dėl reikalavimo atsakovės antstolės Irenos Bakšienės atžvilgiu.... 25. Ieškinys antstolės Irenos Bakšienės atžvilgiu atmestinas dėl šių... 26. 1.Iš pateikto 2012-09-20 Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko... 27. 2.Teismas, konstatuoja, kad antstolė objektyviai negalėjo įvykdyti... 28. 3.Antstolė vykdė išieškojimą iš fizinio asmens – įmonės savininkės... 29. 4.Duomenys bankroto bylos informaciniame lape apie tai , kad teismas antstolius... 30. Todėl teismas konstatuoja, kad nėra pagrindų antstolės Irenos Bakšienės... 31. Esant minėtoms aplinkybėms ieškinys atmestinas abiejų atsakovų atžvilgiu.... 32. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei atleistas, todėl jos... 33. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais teismas... 34. Ieškinį atmesti.... 35. Priteisti iš bankrutavusios individualios įmonės „ Sikega“, įmonės... 36. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima skųsti apeliacine...