Byla 2-1019/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Manfula“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-4271-565/2010 pagal ieškovo UAB „Manfula“ ieškinį atsakovui UAB „Ekoresursai“ dėl skolos ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Manfula“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ekoresursai“ dėl skolos ir nuostolių atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 102 618,36 Lt už objektų eksploatavimą, 47 035, 24 Lt sutartinę baudą ir delspinigius, 103 014 Lt negautų pajamų, 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos skaičiuojant nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio sumai – areštuoti atsakovui UAB „Ekoresursai“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims, bei juo disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, sudaryti preliminariąsias ir kitas sutartis, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą ir iš jo kylančias teises.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Teismas nurodė, kad ieškinio suma – 252 667,60Lt. Pagal VĮ Registro centro duomenų bazėje esančius 2008 m. UAB „Ekoresursai“ balanso duomenis bendrovė turi ilgalaikio materialaus turto už 9 321 545 Lt, 2009-10-08 įstatinis kapitalas padidintas iki 3 875 000 Lt. UAB „Ekoresursai“ yra veikianti įmonė, ir ieškovo reikalavimo suma – 252 667,60Lt atsakovui nėra didelė. Byloje nėra įrodymų apie atsakovo finansinę padėtį, kurie leistų padaryti priešingą išvadą. Vilniaus apygardos teismo vertinimu vien tik ieškinio sumos dydis, nesant kitų aplinkybių, galinčių kelti grėsmę ieškovo turtiniams interesams, šiuo atveju nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Manfula“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

61. Teismas priimdamas sprendimą atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones rėmėsi 2008 m. UAB „Ekoresursai“ balansu, kuris jau buvo pasenęs ir galėjo neatspindėti realios atsakovo finansinės būklės. Metų senumo finansinė ataskaita negalėjo būti vertinama kaip vienintelis ir pakankamas įrodymas patvirtinantis, kad atsakovas galės įvykdyti teismo sprendimą.

72. Teismas neatsižvelgė į reikalavimo sumos dydį, nes turėjo įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes.

83. Teismas neanalizavo kokį ilgalaikį materialų turtą turi atsakovas bei neatsižvelgė, kad turtas yra įkeistas bei į turto specifiką (dujotiekis ir kogeneracinė jėgainė su priklausiniais), kad šio turto nebus galima panaudoti teismo sprendimui įvykdyti.

94. Vilniaus apygardos teismas nutartyje nurodė, kad atsakovo įstatinio kapitalo dydis yra 3 875 000 Lt, tačiau pagal 2010 m. balandžio 13 d. VĮ Registrų centras, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašą, UAB „Ekoresursai“ įstatinis kapitalas yra lygus 2 375 000 Lt, o didinimas numatytas nuo 2009-10-08, bet iki šiol kapitalas dar nėra padidintas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti, o skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

111. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į pareikšto ieškinio sumą, atsakovo ilgalaikio materialaus turto vertę, įstatinio kapitalo dydį, pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui.

122. Atsakovas yra viena didžiausių biodujas išgaunančių įmonių, todėl akivaizdu, kad patikima, gerą vardą turinti bendrovė nesiims išpardavinėti ar slėpti savo turtą, kuris yra reikalingas atsakovo veiklai vykdyti.

133. Ieškovo pasvarstymai, kad atsakovo balansas gali neatspindėti realios atsakovo finansinės padėties, nėra pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. 2009 metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad atsakovas valdo ilgalaikį turtą, kurio vertė 8923749 Lt, viso valdomo turto vertė – 10244294 Lt, grynasis 2009 metų pelnas – 708883 Lt, atsakovo įstatinis kapitalas 2375000 Lt.

144. Piniginių lėšų laikymas banko sąskaitose nėra tikslingas, siekiant pagrindinių juridinio asmens tikslų, todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas turi tik 586747 Lt dydžio pinigines lėšas ir tai tariamai parodo jo blogą turtinę padėtį, atmestini kaip nepagrįsti.

155. Tai, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso specifinis turtas, kaip teigia ieškovas, nereiškia, kad atsakovo turtinė padėtis yra bloga. Atmestini jokiais argumentais ir įrodymais nepagrįsti ieškovo argumentai dėl tokio turto realizavimo negalimumo.

166. Aplinkybė, kad daiktai yra apsunkinti hipoteka ir įkeitimu, savaime nereiškia, kad šio turto realizavimas būtų apsunkintas. Įkeistų įrenginių vertė beveik 2 milijonais lt viršija prievolių bendrą sumą.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

20Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Prezumpcija remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą, kuriam įvykdyti atsakovas turi turėti didelius finansinius resursus. Todėl taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne. Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2009 metų balansą, kuris patvirtina, kad atsakovas valdo ilgalaikį turtą, kurio vertė 8923749 Lt, viso valdomo turto vertė – 10244294 Lt, grynasis 2009 metų pelnas – 708883 Lt, atsakovo įstatinis kapitalas 2375000 Lt. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė, nes jis yra sėkmingai dirbanti bendrovė, turinti pakankamai apyvartinių lėšų bei moki. Teisėjų kolegija vertindama atsakovo pateiktą pelno (nuostolių) ataskaitą (b.l. 79) pažymi, kad UAB „Ekoresursai“ grynasis pelnas 2008 metais buvo 287 952 Lt, o 2009 metais 708 883 Lt, kas patvirtina gerėjančią finansinę įmonės būklę.

21Nepagrįstas apelianto teiginys, kad teismas neanalizavo kokį ilgalaikį materialų turtą turi atsakovas bei tai, kad beveik visas atsakovo turimas materialus turtas yra įkeistas. Iš byloje esančių 2010 m. balandžio 12 d. hipotekos registro išrašų kopijų (b.l. 60-67) matyti, kad UAB „Ekoresursai“ priklausanti dujotiekio linija, kuri įvertinta 2 100 000 Lt buvo du kartus hipoteka užtikrinta prievolė t.y. 448 112 EUR (apie 1 545 986 Lt) ir 4 150 000 Lt, iš viso apie 5 695 986 Lt. Taip pat buvo 2 kartus įkeistos šiai įmonei priklausančios 2 kogeneracinės jėgainės, kurios įkainotos 7 100 000 Lt. Sudėjus įkeistų objektų vertes gaunama suma – 9 200 000 Lt.

22Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Manfula“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi prašymo taikyti... 5. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Manfula“ prašo panaikinti Vilniaus... 6. 1. Teismas priimdamas sprendimą atmesti ieškovo prašymą taikyti... 7. 2. Teismas neatsižvelgė į reikalavimo sumos dydį, nes turėjo įvertinti... 8. 3. Teismas neanalizavo kokį ilgalaikį materialų turtą turi atsakovas bei... 9. 4. Vilniaus apygardos teismas nutartyje nurodė, kad atsakovo įstatinio... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti, o skundžiamą... 11. 1. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgdamas į pareikšto ieškinio sumą,... 12. 2. Atsakovas yra viena didžiausių biodujas išgaunančių įmonių, todėl... 13. 3. Ieškovo pasvarstymai, kad atsakovo balansas gali neatspindėti realios... 14. 4. Piniginių lėšų laikymas banko sąskaitose nėra tikslingas, siekiant... 15. 5. Tai, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso specifinis turtas, kaip... 16. 6. Aplinkybė, kad daiktai yra apsunkinti hipoteka ir įkeitimu, savaime... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 19. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 20. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog pagrindas taikyti laikinąsias... 21. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad teismas neanalizavo kokį ilgalaikį... 22. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....