Byla 2-4649-160/2013
Dėl UAB „AZCM“ finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius positivum“)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant kreditoriaus atstovui M. Ž., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ginčą dėl UAB „AZCM“ finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo administratorius UAB „Ius positivum“).

2Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi UAB „Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla, nustatytas 45 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas UAB „Vėtrūna“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2013-02-26.

4UAB „AZCM“ 2013-04-15 pateikė restruktūrizavimo administratoriui prašymą įtraukti banką į UAB „Vėtrūna“ kreditorių sąrašą su 572682,69 Lt finansiniu reikalavimu (b. l. 4). Paaiškino, kad 2013-01-04 pateikė pranešimą dėl vienašališko 2009-11-02 sutarties nutraukimo (nuo 2013-01-10) ir atsiskaitymo bei pareikalavo sumokėti visas UAB „AZCM“ priklausančias sumas, tame tarpe ir kompensaciją (baudą). UAB „Vėtrūna“ nutyli, kad neinformavo kreditoriaus, jog subrangos sutartį nutraukė 2012-06-29. UAB „Vėtrūna“ taip pat nepateikė jokių pranešimų nei dėl 2009-11-02 sutarties sustabdymo, nei dėl nutraukimo. Taigi UAB „AZCM“ gali reikalauti net mėnesinio atlyginimo už laikotarpį nuo 2012-08-01 iki 2013-01-10, tačiau geranoriškai to nedaro. Bauda nėra didelė, kadangi: 2009-11-02 sutartis sudaryta tarp dviejų verslo subjektų; bauda nėra siejama su patirtomis išlaidomis ar nuostoliais ir kreditorius neturi su tuo susijusios įrodinėjimo pareigos; bauda nustatyta šalių susitarimu įvertinus visas svarbias aplinkybes tokiam susitarimui; sutartis sudaryta ir nutraukta iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl nepažeidžia kitų kreditorių interesų.

5Atstovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad nuostoliai paskaičiuoti pagal formulę, kuri buvo su UAB „Vėtrūna“ sutarta sutarties sudarymo metu. Nuostoliai paskaičiuoti iki 2013-01-10, kuomet buvo nutraukta rangos darbų sutartis.

6Restruktūrizavimo administratorius 2013-06-06 prašė patvirtinti UAB „AZCM“ 66813,15 Lt finansinį reikalavimą. Paaiškino, kad kreditorius nepagrįstai reikalauja 505869,54 Lt kompensacijos (baudos) už priverstinį sutarties nutraukimą pagal 2009-11-02 sutartį. 2009-11-02 sutartis tarp UAB „Vėtrūna“ ir UAB „AZCM“ sudaryta tam, kad UAB „AZCM“ teiktų konsultavimo, statybų vykdymo, priežiūros paslaugas vykdant 2009-11-03 subrangos sutartį sudarytą tarp UAB „Vėtrūna“ ir Nukem Technologies GmbH statant Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą. Tuo tikslu kreditorius paskyrė projekto vadovą, kuris gavęs UAB „Vėtrūna“ įgaliojimą, buvo vadovaujantis asmuo projekte. Sutartis su Nukem Technologies buvo nutraukta 2012-06-29, nuo to laiko UAB „Vėtrūna“ jokių darbų objekte nevykdė. Tam, kad būtų galima reikalauti baudos pagal 2009-11-02 sutarties 7.3 p., kreditorius turėjo esant sutarties 7.1 p. nurodytiems pagrindams vienašališkai nutraukti sutartį. Iki šiol UAB „Vėtrūna“ nėra gavusi kreditoriaus pranešimo apie vienašališką 2009-11-02 sutarties nutraukimą su reikalavimu sumokėti kokias nors baudas, todėl laikytina, kad sutartis nutraukta šalių susitarimu. Sutarties 7.3 p. numatyta bauda yra per didelė, neprotinga, nepagrįsta kreditoriaus patirtomis išlaidomis ar nuostoliais dėl sutarties nutraukimo ir jos įtraukimas į kreditorių sąrašą pažeistų kitų kreditorių teises. Net jei projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, kreditoriui išmokėtinas sėkmės mokestis būtų apytiksliai triskart mažesnis nei prašomos kompensacijos (baudos) dydis (b. l. 1-2).

7Vilniaus apygardos teismas 2013-06-10 nutartimi patvirtino UAB „AZCM“ finansinį reikalavimą 66813,15 Lt sumai. Kita finansinio reikalavimo suma, kurią ginčija administratorius, yra 505869,54 Lt. Tarp šalių 2009-11-02 buvo sudaryta paslaugų sutartis, kurios 7.3 punktu sutarta, kad jei vykdytojas (UAB „AZCM“) nutraukia sutartį 7.1 punkte numatytais pagrindais ar jei užsakovas (UAB Vėtrūna) nutraukia sutartį ne dėl vykdytojo kaltės, tai užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų po sutarties nutraukimo visiškai atsiskaito su vykdytoju už iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas. Jei sutartis nutraukta praėjus 9 mėnesiams po sutarties pasirašymo, tai už sutarties nutraukimą mokama kompensacija (bauda), kurios dydis paskaičiuojamas pagal sutartyje nustatytą formulę (b. l. 5-8). UAB „AZCM“ 2013-01-04 pranešimas (b. l. 45-46) tvirtina, kad dėl neatsiskaitymo už atliktus darbus UAB „AZCM“ paslaugų sutartį vienašališkai nutraukė sutarties 7.1 numatytu pagrindu (b. l. 45-46). Taigi įgijo teisę išsireikalauti kompensaciją (baudą). Kadangi kompensacija (bauda) paskaičiuota remiantis sutarties sąlygomis, sutartis nenuginčyta, todėl kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, ši reikalavimo suma įtrauktina į kreditorinių reikalavimų sąrašą.

8Vadovaudamasi CPK 290-292 str.,

Nutarė

9Įtraukti UAB „AZCM“ į restruktūrizuojamos UAB „Vėtrūna“ kreditorinių reikalavimų sąrašą papildomo 505869,54 Lt finansinio reikalavimo dydžiu (viso UAB „AZCM“ finansinis reikalavimas 572682,69 Lt).

10Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai