Byla eB2-1370-254/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei D. Š. individualiai įmonei iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį (pareiškimą) dėl bankroto bylos atsakovei D. Š. individualiai įmonei iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas (atsakovės kreditorius), vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 4 ir 6 straipsniais, pateikė teismui ieškinį (pareiškimą) dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir prašo iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovas nurodo, jog jis turi 1 712,34 Eur reikalavimo teisę į atsakovę.

3Atsakovės vadovas pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su bankroto bylos atsakovei iškėlimu. Atsakovės vadovas nurodė, kad atsakovė ūkinės – komercinės veiklos nevykdo nuo 2003 metų (t. y. 13 metų). Apart ieškovės, kitų kreditorių atsakovės vadovas nežino. Atsakovė turto neturi. Informacijos apie iškeltas bylas taip pat neturi. Finansinių ataskaitų rinkinių pateikti negali, nes, kaip jau minėjo, atsakovės veikla sustabdyta.

4Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas Darius Jasaitis.

5ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis nurodo, kad bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka, o 8 dalis numato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismui nepavykus iš atsakovės vadovo gauti dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, nes, kaip nurodo vadovas, atsakovė ūkinės – komercinės veiklos nevykdo nuo 2003 metų, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais, gautais iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI) (b. l. 34, 35), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) (b. l. 32), valstybės įmonės (toliau VĮ) Registrų centro (b. l. 14, ), valstybės įmonės (toliau VĮ) „REGITRA“ (b. l. 15) ir antstolių, apie priverstine tvarka vykdomus išieškojimus iš atsakovės.

7Teismas VĮ Registrų centro duomenimis nustatė, kad atsakovė VĮ Registrų centrui nėra teikusi atsakovės balanso. VSDFV duomenimis atsakovės įmonėje apdraustųjų asmenų – 0, kas suponuoja prielaidą, kad atsakovė ūkinės–komercinės veiklos nebevykdo.

8Atsakovė pagal VĮ Registrų centro duomenimis nekilnojamojo turto neturi, VĮ „REGITRA“ duomenimis taip pat. Ieškovės VSDFV duomenimis, atsakovė piniginių lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, neturi.

9Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinių bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovės, nėra ir nebuvo. Antstoliai nevykdo išieškojimų iš atsakovės priverstine tvarka. Vienintelė nustatyta atsakovės kreditorė – VSDFV, kuri turi 1 712,34 Eur reikalavimo teisę į atsakovę.

10Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, nes ūkinės–komercinės veiklos nebevykdo, ir turimais duomenimis atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę jos turimo turto vertės, t. y. skola kreditorei sudaro 1 712,34 Eur, o turto atsakovė ir piniginių lėšų neturi.

11Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis), konstatuojant, jog yra ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintas pagrindas iškelti atsakovei bankroto bylą.

12Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Darius Jasaitis, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 ir 4 dalys).

13Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

14Kadangi atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos savininkas kaip juridinio asmens dalyvis už įmonės prievoles atsako savo turtu, kai individualios įmonės turto neužtenka įvykdyti prievolėms (CK 6.245 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, bankroto byloje bendraatsakovu traukiamas atsakovės savininkas D. Š. (CPK 43 straipsnio 2 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

16iškelti atsakovei D. Š. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 150138599, registracijos adresas Alytus, Rotušės a. 16) bankroto bylą.

17Atsakovės administratore paskirti Darių Jasaitį, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA194.

18Bendraatsakovu įtraukti atsakovės savininką D. Š. (asmens kodas ( - ), adresas ( - )).

19Uždėti D. Š. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 150138599) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratorei. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovas (atsakovės kreditorius), vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo... 3. Atsakovės vadovas pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su bankroto bylos... 4. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriamas Darius... 5. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalis numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 6. Teismui nepavykus iš atsakovės vadovo gauti dokumentų apie atsakovės... 7. Teismas VĮ Registrų centro duomenimis nustatė, kad atsakovė VĮ Registrų... 8. Atsakovė pagal VĮ Registrų centro duomenimis nekilnojamojo turto neturi, VĮ... 9. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinių bylų, kuriose... 10. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 11. Šios aplinkybės sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą dėl... 12. Administruoti atsakovės bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 13. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki... 14. Kadangi atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos... 15. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10... 16. iškelti atsakovei D. Š. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas... 17. Atsakovės administratore paskirti Darių Jasaitį, įmonių bankroto... 18. Bendraatsakovu įtraukti atsakovės savininką D. Š. (asmens kodas ( - ),... 19. Uždėti D. Š. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 150138599)... 20. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 21. Nustatyti, kad atsakovės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...