Byla 2-551/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (pranešėja) ir Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Amilista“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. 2-242-554/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Vilijampolės gelžbetonis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Amilista“ dėl skolos bei delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB ,,Vilijampolės gelžbetonis“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Amilista“ dėl skolos bei delspinigių priteisimo. Teismas 2009 m. sausio 9 d. pranešimu informavo atsakovą, jog jam nustatytas keturiolikos dienų terminas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimui į ieškinį pateikti. Šis pranešimas atsakovui buvo įteiktas 2009 m. sausio 13 d., tačiau atsakovas per nustatytą terminą tokio atsiliepimo nepateikė.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 2 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka šią civilinę bylą išnagrinėjo ir, prašant ieškovui, priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį patenkino, tai yra priteisė ieškovui iš atsakovo 149 766,43 Lt skolą už parduotas prekes, 4 610,17 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų.

5Atsakovas UAB „Amilista“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl minėto teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašė šį sprendimą panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad bendrovė nespėjo laiku paruošti atsiliepimo į ieškinį, nes buvo nustatytas minimalus įstatymo numatytas keturiolikos dienų terminas šiam procesiniam dokumentui pateikti. Teigė, jog atsakovo direktorius neturi teisinio išsilavinimo, įmonėje nedirba joks teisininkas ir atstovavimo sutartį su advokatu atsakovas sudarė tik 2009 m. vasario 3 d. Atsakovo nuomone, šios aplinkybės turi būti laikomos objektyviomis bei svarbiomis priežastimis, dėl kurių jis nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl sprendimas už akių turėtų būti panaikintas.

6Atsakovas taip pat nurodė, kad teismas neįvertino, jog ieškovo prašytos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir neprotingos, todėl nepagrįstai ieškovui priteisė 4 610 Lt delspinigių (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Atsakovo nuomone, ieškovas nenurodė, kokių nuostolių jis patyrė ir neįrodė jų dydžio. Be to, atsakovo teigimu, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į sunkią atsakovo turtinę padėtį ir nesprendė klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.

7Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi minėtą atsakovo prašymą peržiūrėti sprendimą už akių atmetė. Teismas nepripažino svarbiomis atsakovo nurodytų priežasčių, dėl kurių, atsakovo teigimu, nebuvo pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Šią išvadą teismas grindė nurodydamas, jog atsakovui ieškinys su priedais, nutarties nuorašas, o taip pat pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo buvo įteikti 2009 m. sausio 13 d. Atsakovui buvo nurodyta pareiga pateikti atsiliepimą į ieškinį bei atsiliepimo nepateikimo pasekmės, tačiau nei per nurodytą laiką, nei per protingą terminą jam pasibaigus atsiliepimas nebuvo pateiktas. Atsakovas taip pat neprašė teismo pratęsti terminą šiam atsiliepimui pateikti. Teismas nustatė, jog atsakovo buveinė yra Utenoje, kurioje įsteigtos septynios advokatų kontoros, mieste dirba aštuoni advokatai bei viena advokato padėjėja. Be to, atsakovas galėjo sudaryti atstovavimo sutartį su kitoje vietoje dirbančiu advokatu. Tuo remdamasis teismas sprendė, kad tokioje situacijoje atsakovas buvo nepakankamai rūpestingas ir atidus, elgėsi aplaidžiai, o nurodytos procesinio dokumento nepateikimo priežastys (įmonėje nedirba teisinį išsilavinimą turintis darbuotojas, atstovavimo sutartis su advokatu sudaryta tik pasibaigus teismo nustatytam terminui), teismo nuomone, negali būti laikomos svarbiomis.

8Teismas sprendė, kad atsakovas nenurodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str.). Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog netesybos atsirado iš sutartinių santykių, abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityse, taip pat į šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, pripažino, kad šalių sutartimi nustatytos netesybos nėra aiškiai per didelės. Taip pat teismas nurodė, jog priimant sprendimą už akių nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys atsakovo turtinę padėtį, nepateiktas prašymas sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, todėl sprendė, kad kartu su pareiškimu peržiūrėti sprendimą už akių pateikti duomenys apie atsakovo finansinę padėtį neturi įtakos priimto už akių teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas išaiškino atsakovui, kad pagal CPK 284 straipsnio nuostatas teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką, todėl atsakovui ir po teismo sprendimo priėmimo neužkertamas kelias prašyti teismo išdėstyti sprendimo vykdymą.

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Amilista“ prašo minėtą teismo nutartį panaikinti ir bylą išnagrinėti iš esmės arba perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, jog teismas nepagrįstai minimas atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis laikė nesvarbiomis ir nesuteikiančiomis pagrindo jas vertinti kaip galinčias turėti įtakos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Apelianto teigimu, teismo nurodytos aplinkybės, kad apeliantui apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai pranešta, o jis iki posėdžio pradžios nepateikė atiliepimo į ieškinį bei neprašė pratęsti termino šiam procesiniam dokumentui pateikti, nėra pakankamas pagrindas, kuris leistų konstatuoti, kad teismo sprendimas už akių yra teisėtas bei pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2007). Atsakovas teigia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime konstatuota, jog tais atvejais, kai proceso šalis nebendradarbiauja nagrinėjant bylą, teismas gali turėti įgaliojimus atitinkamą civilinę bylą nagrinėti bei sprendimą priimti ir nedalyvaujant šiai šaliai, tačiau savo teisę teismas turi įgyvendinti taip, kad nebūtų pažeisti neatvykusios šalies teisės ar teisėti interesai, o byla būtų išnagrinėta teisingai. Teismo konstitucinė priedermė teisingai išspęsti bylą suponuoja tai, jog jeigu teismas mano, kad vienai iš proceso šalių nedalyvaujant nagrinėjant bylą jis negalės teisingai išnagrinėti bylos ir priimti teisingo sprendimo, jis privalo imtis visų galimų priemonių, kad būtų užtikrintas tokios šalies dalyvavimas nagrinėjant bylą. Be to, apeliantas, gavęs teismo pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo, ėmėsi visų įmanomų priemonių advokato, kuris surašytų šį dokumentą, paieškai, tačiau dėl objektyvių priežasčių jo laiku surasti nepavyko.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB ,,Vilijampolės gelžbetonis“ prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, nes atsakovo nurodytos atiliepimo nepateikimo priežastys nėra svarbios, o nurodytos aplinkybės dėl priteistų delspinigių dydžio neturi įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Pagal CPK 320 straipsnio nuostatas, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šios teisinės taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus (CPK 338 str.).

13Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžia teismo nutartį, kuria atmestas apelianto prašymas peržiūrėti byloje priimtą sprendimą už akių, jį panaikinti ir bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti. Iš šios nutarties turinio matyti, kad teismas nagrinėjo bei atmetė apelianto prašymą dėl dviejų pagrindų, tai yra tiek dėl to, jog nepripažino atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežasčių svarbiomis, tiek dėl to, jog sprendė, kad apelianto teiginiai, susiję su sprendimo už akių dalimi, kuria priteisti delspinigiai, neteisėtumu, neduoda pagrindo abejoti sprendimo už akių teisėtumu bei pagrįstumu. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas skundžia tik tą teismo nutarties dalį, kuria teismas atsisakė pripažinti svarbiomis jo nurodytas priežastis, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl minėtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas bei pagrįstumas bus tikrinamas neperžengiant atskirojo skundo ribų.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė nagrinėjamam klausimui svarbias bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

15Apeliantas skunde teisingai nurodo, jog vien aplinkybė, kad jam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tačiau jis nepateikė atsiliepimo į ieškinį ar prašymo pratęsti terminą jam pateikti, neduoda pagrindo laikyti teismo sprendimą už akių teisėtu bei pagrįstu. Taip pat yra teisingas teiginys, jog teismas savo teisę nagrinėti bylą nedalyvaujant šaliai turi įgyvendinti taip, kad nepažeistų neatvykusios šalies teisių ar teisėtų interesų bei teisingai išnagrinėtų bylą, o manydamas, kad teisingai išnagrinėti bylos negalima, teismas privalo imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas tokios šalies dalyvavimas. Tačiau nagrinėjamu atveju tokie teiginiai neduoda pagrindo kitaip vertinti susidariusios situacijos, nei konstatuota skundžiamoje teismo nutartyje.

16Pirma, kaip nurodė pats apeliantas, teismas savo nuožiūra sprendžia klausimą dėl būtinumo užtikrinti šalies dalyvavimą nagrinėjat bylą, atsižvelgdamas į tai, ar be nepateisinamų priežasčių nedalyvaujančios šalies neatvykimas ar atsiliepimo nepateikimas trukdo teisingai išnagrinėti bylą. Apeliantas pagrįstai nurodo, jog prioritetas yra teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui ir būtinumui nepažeisti nedalyvaujančios šalies interesų. Tačiau civiliniame procese ne mažiau svarbūs yra ir proceso ekonomiškumo bei koncentracijos principai bei būtinybė užkirsti kelią šaliai piktnaudžiauti procesu ir vilkinti bylos nagrinėjimą (CPK 7 str.). Dėl to CPK numatyta galimybė priimti teismo sprendimą už akių tokiu atveju, kai atsakovas per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį bei neprašo pratęsti šio termino (CPK 285 str. 142 str. 4 d.). Tokiu būdu yra užtikrinamas šalių lygiateisiškumas bei rungimosi, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principai. Dėl to kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinamas konkretus atsakovo elgesys bei galimybės jam nedalyvaujant ar nepateikus atsiliepimo į ieškinį išnagrinėti bylą priimant sprendimą už akių. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde nepasisako dėl teismo išvados, kad nėra pagrindo abejoti teismo sprendimo už akių teisėtumu ar pagrįstumu. Be to, kaip buvo pažymėta šioje nutartyje anksčiau, atsakovas, prašydamas peržiūrėti teismo sprendimą už akių, jo neteisėtumą ir nepagrįstumą grindė per dideliais delspinigiais, o taip pat tuo, kad sprendimo įvykdymas nebuvo išdėstytas. Tai yra iš esmės nesutiko su 4 610,17 Lt priteisimu, tačiau neginčijo teismo sprendimo dėl 149 766, 43 Lt skolos priteisimo. Taigi apeliantas neįrodė savo teiginio, kad teismo sprendimo už akių nebuvo galima priimti nesant apelianto atsiliepimo į ieškinį ir jam nedalyvaujant (CPK 178 str.).

17Antra, nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo teiginius, kad jis ėmėsi visų įmanomų priemonių, siekdamas pateikti atsiliepimą į ieškinį, o to padaryti nepavyko dėl svarbių objektyvių kliūčių (CPK 178 str.). Kaip teisingai nurodė teismas, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, kuriame buvo nurodytos ir atsiliepimo nepateikimo pasekmės, apeliantui buvo įteiktas tinkamai (b. l. 92, 95), tačiau per nustatytą terminą apeliantas nepateikė minėto procesinio dokumento bei neprašė pratęsti nustatyto termino šiam veiksmui atlikti. Teismas pagrįstai nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad apeliantas yra verslu užsiimantis juridinis asmuo, aplinkybės, kad įmonėje nedirba teisinį išsilavinimą turintis darbuotojas ar kad atstovavimo sutartis su advokatu sudaryta tik pasibaigus teismo nustatytam terminui, nėra svarbios procesinio dokumento nepateikimo priežastys. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas nei pirmosios nei apeliacinės instancijos teismams nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo teiginius apie pastangas susirasti advokatą ar kitaip ruošti atsiliepimą į ieškinį (CPK 178, 185 str.).

18Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai laikė nesvarbiomis priežastis, kuriomis atsakovas grindžia atsiliepimo į ieškinį nepateikimą, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 288, 185 str., 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

20Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas AB ,,Vilijampolės gelžbetonis“ kreipėsi į Panevėžio apygardos... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 2 d. teismo posėdyje rašytinio... 5. Atsakovas UAB „Amilista“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl minėto... 6. Atsakovas taip pat nurodė, kad teismas neįvertino, jog ieškovo prašytos... 7. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi minėtą atsakovo... 8. Teismas sprendė, kad atsakovas nenurodė aplinkybių, galinčių turėti... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Amilista“ prašo minėtą teismo nutartį... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB ,,Vilijampolės gelžbetonis“... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Pagal CPK 320 straipsnio nuostatas, apeliacinės instancijos teismas nagrinėja... 13. Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžia teismo nutartį, kuria atmestas... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 15. Apeliantas skunde teisingai nurodo, jog vien aplinkybė, kad jam buvo tinkamai... 16. Pirma, kaip nurodė pats apeliantas, teismas savo nuožiūra sprendžia... 17. Antra, nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė jokių įrodymų,... 18. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 20. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą....