Byla 2-9803-902/2015
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrimo IĮ (duomenys neskelbtini) vadovei J. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo antstolio E. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims IĮ ( - ), IĮ ( - ) vadovei J. G., R. J., UAB „Orestinos montažas“, dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrimo IĮ ( - ) vadovei J. G., ir

Nustatė

2Pareiškėjas antstolis E. S. kreipėsi į teismą dėl baudos IĮ ( - ) vadovei J. G. skyrimo.

3Suinteresuoti asmenys atsiliepimų nepateikė.

4Pareiškimas tenkinamas.

5Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolio kontoroje vykdomas skolos išieškojimas iš skolininko R. J. , UAB „Orestinos montažas“ naudai, pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-10-07 išduotą vykdomąjį raštą Nr. VR-1423, dėl 2669,24 Eur skolos, 98,22 Eur delspinigių, bei 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo (vykdomosios b.l. 1). Įstatymų nustatyta tvarka buvo pradėtas priverstinio vykdymo procesas, tikrinta skolininko turtinė padėtis, atlikti kiti vykdymo veiksmai. Nustatyta, kad skolininkas dirba IĮ ( - ) (vykdomosios b.l. 102, 131). Vykdomojoje byloje buvo priimti patvarkymai dėl informacijos pateikimo: 2015-04-10 Nr. S-4776 (vykdomosios b.l. 76), 2015-05-12 Nr. 6497 (vykdomosios b.l. 82), 2015-09-03 Nr. S-12353 (vykdomosios b.l. 132). Patvarkymai buvo persiųsti į skolininko darbovietę, prašoma atlikti išskaičiavimas, pateikti informaciją, tačiau skolininko darbovietė antstolio reikalavimų neįvykdė, reikalaujamos informacijos nepateikė. Patvarkymuose antstolis nurodė, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosiuose dokumentus, teismas gali skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. IĮ ( - ) direktorius buvo įpareigotas per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos informuoti, kodėl nevykdo antstolio patvarkymo ir iš skolininko darbo užmokesčio neišskaičiuoja lėšų ir neperveda į antstolio depozitinę sąskaitą, vadovas buvo įspėtas dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą. Paminėti patvarkymai nebuvo vykdomai.

6Iš 2015-11-20 Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad IĮ ( - ) direktorius nuo 2008-10-22 yra J. G..

7VSDFV 2015-10-23 duomenimis nustatyta, kad skolininkas nuo 2014-11-01 dirba IĮ ( - ).

8Įstatyme numatyta asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų atsakomybė – bauda iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 str.).

9Byloje nenustatyta jokių objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių suinteresuotam asmeniui J. G. įvykdyti antstolio patvarkymus. Antstolio patvarkymai dėl išskaitų iš skolininko gaunamo atlyginimo, informacijos pateikimo turėjo būti vykdomi nedelsiant, tačiau be jokių pateisinamų priežasčių nebuvo vykdomi. Byloje nėra duomenų, kad skolininkas nebūtų sutikęs su antstolio apskaičiuotomis vykdymo išlaidomis ir skundęs antstolio veiksmus. Skolininkas nuo 2014-11-01 dirba IĮ ( - ), gauna darbo užmokestį. Taigi, yra pagrindas skolininko darbdaviui IĮ ( - ) nevykdžiusiam antstolio patvarkymo atitinkamu laikotarpiu, skirti įstatyme numatytą baudą (CPK 106 str., 585 str. 2 d., 616 str.).

10Antstolio patvarkymo nevykdantis darbdavys yra juridinis asmuo, todėl bauda skiriama juridinio asmens vadovui ir turi būti išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 str. 3 d., 585 str. 3 d.). Sprendžiant dėl skiriamos baudos dydžio, atsižvelgiama į tai, kad antstolio patvarkymas nebuvo vykdomas ilgą laiką, apie priežastis, sutrukdžiusias vykdyti patvarkymą antstoliui nebuvo pranešta, tokiu būdu buvo vilkinamas išieškojimas.

11Nurodytais motyvais IĮ ( - ) vadovei J. G. iš viso skiriama 8,00 eurų dydžio bauda už kiekvieną antstolio 2015-04-10 patvarkymo Nr. S-4776 (vykdomosios b.l. 76), 2015-05-12 patvarkymo Nr. 6497 (vykdomosios b.l. 82), ir 2015-09-03 patvarkymo Nr. S-12353 (vykdomosios b.l. 132) nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Vadovaudamasis CPK 585 str. 2 d., 593 str., 616 str., teismas

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Skirti IĮ ( - ) vadovei J. G., a.k. ( - ) 8,00 Eur (aštuonių eurų 00 ct) baudą už kiekvieną antstolio E. S. 2015-04-10 patvarkymo Nr. S-4776, 2015-05-12 patvarkymo Nr. 6497, ir 2015-09-03 patvarkymo Nr. S-12353, nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims.

16Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui E. S. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

17Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai