Byla 2-801-324/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Plėtrumas“ ieškinį atsakovui D. T., trečiajam asmeniui A. L. (A. L.) dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo 81 763 Lt (23 680,2 Eur) nuostoliams atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Šalys pateikė 2015 m. vasario 26 d. pasirašytą taikos sutartį ir prašo patvirtinti tokias jos sąlygas:

41.

5Šalys, siekdamos atkurti teisinę taiką ir užkirsti kelią tolimesniam bylinėjimosi išlaidų susidarymui, taip pat kuo greičiau užbaigti UAB „Plėtrumas“ bankroto bylą, tokiu būdu įgyvendinant bankroto procese vyraujančius ekonomiškumo, efektyvumo ir operatyvumo principus, sutrumpinant bylinėjimosi laiką ir kartu nesudarant sąlygų brangesniam bankroto procesui, susitaria, kad atsakovas geranoriškai sumoka ieškovui 8 978,22 Eur (31 000 Lt) dydžio kompensaciją lygiomis dalimis per 3 mėnesius nuo teismo nutarties, patvirtinančios taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.

62.

7Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad šioje taikos sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka atsakovui sumokėjus ieškovui kompensaciją, nurodytą taikos sutarties 1 punkte, šalys viena kitai daugiau nebeturės jokių pretenzijų ar piniginių reikalavimų, susijusių su Kauno apygardos teismo nagrinėjamos civ. bylos Nr. 2-801-324/2015 išsprendimu.

83.

9Šalys pareiškia ir patvirtina, jog kiekviena iš šalių pasilieka prie savo civ. byloje Nr. 2-801-324/2015 patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jokių pretenzijų dėl šių išlaidų atlyginimo kitai šaliai nereiškia ir ateityje nereikš.

104.

11Šalys susitaria, kad jeigu atsakovas vėluoja sumokėti visą kompensaciją ar bet kokią šios kompensacijos dalį pagal šią taikos sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo mokėti 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

125.

13Ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos ir nuo nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo momento ji įgauna priverstinai vykdytino dokumento galią.

146.

15Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą šalį vykdyti taikos sutartyje numatytus atitinkamos šalies įsipareigojimus, o šaliai nevykdant savo įsipareigojimų – taikyti visus šioje taikos sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytus savo teisių gynimo būdus.

167.

17Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Sutartis atitinka tikruosius šalių ketinimus ir valią, todėl šalys teismo prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti.

188.

19Šalys susitaria ir sutinka, kad šios taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo klausimai būtų išspręsti rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.

209.

21Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, visos šios taikos sutarties sudarymo aplinkybės, esmė bei pasekmės šalims yra žinomos, priimtinos ir buvo individualiai aptartos.

2210.

23Sutarties šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį. Šalims yra išaiškintos taikos sutarties sudarymo pasekmės: rašytinis šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė taikos sutartį, prijungiamas prie bylos; byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Šalims taip pat žinoma ir suprantama CK 6.985 straipsnio nuostatos, kur nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas, todėl atsakovui nevykdant taikos sutarties nustatyta tvarka ir terminais, ieškovas, vadovaudamasis CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame nurodyta, kad antstolio vykdytini dokumentai yra teismo patvirtintos taikos sutartys, turės teisę kreiptis į antstolio kontorą dėl taikos sutartimi patvirtintos kompensacijos ar nesumokėtos kompensacijos dalies išieškojimo iš atsakovo ieškovo naudai. Tokiu atveju atsakovui kils pareiga padengti išlaidas, susidariusias dėl priverstinio išieškojimo pagal taikos sutartį.

2411.

25Šalis aiškiai patvirtina, šią taikos sutartį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų tikruosius ketinimus ir valią.

2612.

27Visi ginčai, kylantys iš šios taikos sutarties pirmiausiai turi būti sprendžiami šalių derybų keliu. Nepavykus kilusio ginčo išspręsti šalių derybų būdu – ginčas perduodamas nagrinėti atitinkamam Lietuvos Respublikos teismui pagal BUAB „Plėtrumas“ buveinės registracijos vietą.

2813.

29Visi kiti klausimai, kurie nėra aptarti šioje taikos sutartyje, sprendžiami vadovaujantis CK ir kitais atitinkamais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

30Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nei kreditorių susirinkimas, nei kreditorių komitetas negali duoti administratoriui neteisėtų nurodymų ar pavedimų, o administratorius – tokių pavedimų vykdyti. Be to, kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) neturi teisės įsiterpti į administratoriaus kompetenciją, kuri įstatymu yra priskirta jam, o ne kreditorių susirinkimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal ieškovų K. B. ir I. J. BUAB „Pakrijas“ vardu netiesioginį ieškinį atsakovams UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J., I. J. dėl įmonės bankroto administratoriaus veiklos padarytų nuostolių atlyginimo, bylos Nr. 3K-3-508/2010). Šių išaiškinimų pagrindu spręstina, kad aplinkybė, jog ieškovės BUAB „Plėtrumas“ bankroto administratorė su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo nepateikė kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, nelaikytina sudarančia pagrindą nenagrinėti šalių prašymo.

31Prašymas tenkintinas.

32Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, įstatymų reikalavimus atitinka, trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.). Šalių įsipareigojimas dėl bylos nagrinėjimo dalyko nereikšti viena kitai pretenzijų ateityje faktiškai atitinka CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatas.

33Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja.

34Dėl žyminio mokesčio ir valstybės išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, paskirstymo šalys nesusitarė, todėl šis klausimas spręstinas pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 96 straipsnio 1, 5 dalies nuostatas. Nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl iš atsakovo valstybei priteistina 25 procentai (67 Eur) žyminio mokesčio sumos, mokėtinos už 8 978,22 Eur sumos ieškinį, taip pat 35,04 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

35Vadovaujantis CPK 291 straipsniu,

Nutarė

36patvirtinti tokias 2015 m. vasario 26 d. šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas:

371.

38Šalys, siekdamos atkurti teisinę taiką ir užkirsti kelią tolimesniam bylinėjimosi išlaidų susidarymui, taip pat kuo greičiau užbaigti UAB „Plėtrumas“ bankroto bylą, tokiu būdu įgyvendinant bankroto procese vyraujančius ekonomiškumo, efektyvumo ir operatyvumo principus, sutrumpinant bylinėjimosi laiką ir kartu nesudarant sąlygų brangesniam bankroto procesui, susitaria, kad atsakovas geranoriškai sumoka ieškovui 8 978,22 Eur (31 000 Lt) dydžio kompensaciją lygiomis dalimis per 3 mėnesius nuo teismo nutarties, patvirtinančios taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.

392.

40Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad šioje taikos sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka atsakovui sumokėjus ieškovui kompensaciją, nurodytą taikos sutarties 1 punkte, šalys viena kitai daugiau nebeturės jokių pretenzijų ar piniginių reikalavimų, susijusių su Kauno apygardos teismo nagrinėjamos civ. bylos Nr. 2-801-324/2015 išsprendimu.

413.

42Šalys pareiškia ir patvirtina, jog kiekviena iš šalių pasilieka prie savo civ. byloje Nr. 2-801-324/2015 patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jokių pretenzijų dėl šių išlaidų atlyginimo kitai šaliai nereiškia ir ateityje nereikš.

434.

44Šalys susitaria, kad jeigu atsakovas vėluoja sumokėti visą kompensaciją ar bet kokią šios kompensacijos dalį pagal šią taikos sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo mokėti 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

455.

46Ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos ir nuo nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo momento ji įgauna priverstinai vykdytino dokumento galią.

476.

48Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą šalį vykdyti taikos sutartyje numatytus atitinkamos šalies įsipareigojimus, o šaliai nevykdant savo įsipareigojimų – taikyti visus šioje taikos sutartyje ir/ar teisės aktuose numatytus savo teisių gynimo būdus.

497.

50Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Sutartis atitinka tikruosius šalių ketinimus ir valią, todėl šalys teismo prašo patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti.

518.

52Šalys susitaria ir sutinka, kad šios taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo klausimai būtų išspręsti rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.

539.

54Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta nenaudojant apgaulės, spaudimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, visos šios taikos sutarties sudarymo aplinkybės, esmė bei pasekmės šalims yra žinomos, priimtinos ir buvo individualiai aptartos.

5510.

56Sutarties šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį. Šalims yra išaiškintos taikos sutarties sudarymo pasekmės: rašytinis šalių pareiškimas apie tai, kad jos sudarė taikos sutartį, prijungiamas prie bylos; byla nutraukiama teismo nutartimi; nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Šalims taip pat žinoma ir suprantama CK 6.985 straipsnio nuostatos, kur nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas, todėl atsakovui nevykdant taikos sutarties nustatyta tvarka ir terminais, ieškovas, vadovaudamasis CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame nurodyta, kad antstolio vykdytini dokumentai yra teismo patvirtintos taikos sutartys, turės teisę kreiptis į antstolio kontorą dėl taikos sutartimi patvirtintos kompensacijos ar nesumokėtos kompensacijos dalies išieškojimo iš atsakovo ieškovo naudai. Tokiu atveju atsakovui kils pareiga padengti išlaidas, susidariusias dėl priverstinio išieškojimo pagal taikos sutartį.

5711.

58Šalis aiškiai patvirtina, šią taikos sutartį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų tikruosius ketinimus ir valią.

5912.

60Visi ginčai, kylantys iš šios taikos sutarties pirmiausiai turi būti sprendžiami šalių derybų keliu. Nepavykus kilusio ginčo išspręsti šalių derybų būdu – ginčas perduodamas nagrinėti atitinkamam Lietuvos Respublikos teismui pagal BUAB „Plėtrumas“ buveinės registracijos vietą.

6113.

62Visi kiti klausimai, kurie nėra aptarti šioje taikos sutartyje, sprendžiami vadovaujantis CK ir kitais atitinkamais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

63Priteisti iš atsakovo D. T. (asmens kodas ( - )) 67 Eur (šešiasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio ir 35,04 Eur (trisdešimt penkis eurus 4 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, sumokant šias sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

64Nutraukti civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Plėtrumas“ ieškinį atsakovui D. T., trečiajam asmeniui A. L. dėl žalos atlyginimo.

65Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Vilijai... 2. ieškovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo... 3. Šalys pateikė 2015 m. vasario 26 d. pasirašytą taikos sutartį ir prašo... 4. 1.... 5. Šalys, siekdamos atkurti teisinę taiką ir užkirsti kelią tolimesniam... 6. 2.... 7. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad šioje taikos sutartyje... 8. 3.... 9. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog kiekviena iš šalių pasilieka prie savo... 10. 4.... 11. Šalys susitaria, kad jeigu atsakovas vėluoja sumokėti visą kompensaciją ar... 12. 5.... 13. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos... 14. 6.... 15. Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą šalį... 16. 7.... 17. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos... 18. 8.... 19. Šalys susitaria ir sutinka, kad šios taikos sutarties patvirtinimo ir... 20. 9.... 21. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta... 22. 10.... 23. Sutarties šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos... 24. 11.... 25. Šalis aiškiai patvirtina, šią taikos sutartį pasirašė kaip dokumentą... 26. 12.... 27. Visi ginčai, kylantys iš šios taikos sutarties pirmiausiai turi būti... 28. 13.... 29. Visi kiti klausimai, kurie nėra aptarti šioje taikos sutartyje, sprendžiami... 30. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nei kreditorių susirinkimas, nei... 31. Prašymas tenkintinas.... 32. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 33. Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja.... 34. Dėl žyminio mokesčio ir valstybės išlaidų, susijusių su procesinių... 35. Vadovaujantis CPK 291 straipsniu,... 36. patvirtinti tokias 2015 m. vasario 26 d. šalių sudarytos taikos sutarties... 37. 1.... 38. Šalys, siekdamos atkurti teisinę taiką ir užkirsti kelią tolimesniam... 39. 2.... 40. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad šioje taikos sutartyje... 41. 3.... 42. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog kiekviena iš šalių pasilieka prie savo... 43. 4.... 44. Šalys susitaria, kad jeigu atsakovas vėluoja sumokėti visą kompensaciją ar... 45. 5.... 46. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos... 47. 6.... 48. Šalys susitaria, kad bet kuri šalis turi teisę reikalauti kitą šalį... 49. 7.... 50. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos CPK 294 straipsnio 2 dalyje numatytos... 51. 8.... 52. Šalys susitaria ir sutinka, kad šios taikos sutarties patvirtinimo ir... 53. 9.... 54. Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta... 55. 10.... 56. Sutarties šalys patvirtina, kad taikos sutartį perskaitė, suprato jos... 57. 11.... 58. Šalis aiškiai patvirtina, šią taikos sutartį pasirašė kaip dokumentą... 59. 12.... 60. Visi ginčai, kylantys iš šios taikos sutarties pirmiausiai turi būti... 61. 13.... 62. Visi kiti klausimai, kurie nėra aptarti šioje taikos sutartyje, sprendžiami... 63. Priteisti iš atsakovo D. T. (asmens kodas ( - )) 67 Eur (šešiasdešimt... 64. Nutraukti civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 65. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti paduotas...