Byla 2-3050-362/2013
Dėl servitutų žemės sklypams nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės Teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretorė S. Batulevičienė, dalyvaujat ieškovo AB LESTO atstovui S. B., atsakovėms L. A., G. T., jų atstovui advokatui S. Šatui, tretiesiems asmenims S. Ž., I. Ž., ir jų atstovui advokato padėjėjai D. R., trečiojo asmens UAB „Fisanta“ atstovui A. Bertuliui, nedalyvaujant tretiesiems asmenims Naisių žemės ūkio bendrovė, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, pranešta tinkamai,

2Išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškovas AB LESTO, atsakovai G. T., L. A., dėl servitutų žemės sklypams nustatymo,

Nustatė

3į Šiaulių miesto apylinkės teismą 2013 03 27 priimtu ieškinio pareiškimu kreipėsi ieškovas AB LESTO, atsakovai G. T., L. A., dėl servitutų žemės sklypams nustatymo. 2013 04 18 atsakovės G. T. ir L. A. pateikė atsiliepimus, kuriais nurodė, jog su reikalavimais nesutinka iš dalies, iš esmės nesutikdamos tik su prašomo nustatyti servituto koordinatėmis bei prašomo nustatyti servituto plotu, tretieji asmenys S. Ž. ir I. Ž. atsiliepimu nurodė, jog prašo ieškinio reikalavimus tenkinti pilnai, pateikė įrodymus apie bylinėjimosi išlaidas dėl gynėjo pagalbos, viso 1000 Lt.2013 06 13 teisme priimtas papildomas ieškinio pareiškimas, kuriuo taip pat prašoma nustatyti servitutą žemės sklypui, patikslinant prašomo nustatyti servituto koordinates bei prašomo nustatyti servituto plotą. 2013 08 09 teisme gautas ieškovo AB LESTO atsisakymas nuo ieškinio pareiškimo, kadangi tarp šalių, AB LESTO ir atsakovių G. T. ir L. A., pasirašytos servituto sutarys, tad pateiktas prašymas, kuriuo atsisakoma ieškinio pareiškimo. Atsakovai su pateiktu prašymu sutiko, tretieji asmenys S. Ž. ir I. Ž. taip pat sutiko, tačiau paprašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4LR CPK 94 str. numato, jog kai byla baigiama, nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas bei įvertina priežastis, dėl kurių susidarė šios išlaidos. Nei ieškovas, nei atsakovai neprašo priteisti jų turėtų bylinėjimosi išlaidų, tačiau to prašo tretieji asmenys, S. Ž. ir I. Ž.. Jie į bylą pateikė įrodymus, jog turėjo 1000 Lt išlaidų už gynėjo pagalbą. Šios išlaidos yra pagrįstos, nėra per didelės, byla turėjo didelę įtaką jų teisėms ir pareigoms. Kaip matyti iš bylos medžiagos, servitutas nustatomas būtent tuo tikslu, jog būtų galima tretiesiems asmenims S. Ž. ir I. Ž. įvesti elektros įvadą, pradėjus projektavimo darbus, atsakovės G. T. ir L. A. nesutiko, jog per jų turimus žemės sklypus iš viso būtų tiesiamas elektros kabelis. Po šio atsisakymo projektavimas buvo nutrauktas, ieškovas kreipėsi į atsakovus dėl servituto nustatymo, pateikdami planą, kur numatyta tiesti elektros tinklus. Su pateiktu planu atsakovės nesutiko, pateikdamos savo planą. Duomenų, kodėl nebuvo susitarta atsakovų patekto plano pagrindu, teismui nepateikta. Atsakymas AB LESTO pateiktas 2013 02 11, o į teismą kreiptasi ieškinio pareiškimu, surašytu 2013 03 19. Ieškinio pareiškime išdėstytos visos elektros tinklų prijungimo alternatyvos, duomenų apie tai, kad jos atsakovams buvo pateiktos iki kreipimosi į teismą, nepateikta. Pažymėtina, jog tarp šalių sudarytos servituto sutartys išsprendė ginčą tarp šalių, servitutai buvo sudaryti, tačiau nustatyto servituto koordinates bei nustatyto servituto plotai skiriasi nuo prašomų nustatyti tiek ieškinio pareiškime, tiek patikslintame ieškinio pareiškime.

5Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų, nurodo, jog atsižvelgia (LR CPK 94 str., galiojanti redakcija) į šalių procesinį elgesį, jis byloje buvo tinkamas iš abiejų pusių, nė viena iš šalių nevilkino proceso ir buvo pakankamai procesiškai bendradarbiaujama, bei įvertina priežastis, dėl kurių susidarė šios išlaidos. Teismas pažymi, jog ginčas tarp šalių kilo, atsakovėms pradžioje kategoriškai atsisakius, jog per jų žemę būtų tiesiamas elektros kabelis, po to, jau ieškovui pateikus servituto planus, buvo nurodyta, jog su planu nesutinka, pateiktas pasiūlymas tiesti elektros tinklus pagal rengiamą kelią, bet tuo pačiu nurodoma, jog kelio projekto pateikti negalima dėl kilusių ginčų, į teismą tik bus kreipiamasi, o projektas galimas tik įsiteisėjus sprendimui būsimoje byloje. Tokie atsakovų veiksmai ir nulėmė, jog ieškovas dėl servituto nustatymo kreipėsi į teismą, ko pasėkoje tretieji asmenys patyrė išlaidas. Tačiau ir ieškovo veiksmai, nepateikiant atsakovams alternatyvių projektų įvertinimo, tuo pačiu nepagrindžiant servituto būtinumo būtent per atsakovams priklausantį žemės sklypą, turėjo įtakos tam, jog tarp šalių nebuvo pasiektas susitarimas dar iki teismo, pažymėtina, jog esant bylai jau teisme ir turint visą informaciją, tarp šalių buvo pasirašytos servituto sutartys, išsprendžiančios ginčą, dėl ko buvo kreiptasi į tesimą dėl ieškinio atsisakymo. Įvertinus virš išdėstytą, teismas sprendžia, jog abi šalys nebendradarbiavo pakankamai iki bylos iškėlimo teisme, tad bylinėjimosi išlaidos padalytinos šalims vienodai.

6Atsisakant pareikšto ieškinio pareiškimo, ieškovams grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, toks reikalavimas teismui pateiktas. Kita žyminio mokesčio dalis paliktina ieškovui kaip bylinėjimosi išlaidos. Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos, dėl procesinių dokumentų įteikimo taip pat padalintinos šalims po lygiai.

7Vadovaujantis LR CK 140 str., 87 str., 94 str.

Nutarė

8

  1. Ieškovo AB LESTO atsisakymą nuo ieškinio priimti ir bylą nutraukti.
  2. Grąžinti ieškovui AB LESTO, į.k. 302577612, buveinė Žvejų 14, Vilnius, 107 (vienas šimtas septyni) Lt sumokėto žyminio mokesčio.
  3. Priteisti tretiesiems asmenims S. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir I. Ž., a.k. 44622010706, gyv. ( - ), iš ieškovo AB LESTO, į.k. 302577612, buveinė Žvejų 14, Vilnius, 500 (penki šimtai) Lt bylinėjimosi išlaidų už gynėjo pagalbą, ir solidariai iš atsakovų G. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 500 (penki šimtai) Lt bylinėjimosi išlaidų už gynėjo pagalbą
  4. Priteisti iš ieškovo AB LESTO, į.k. 302577612, buveinė Žvejų 14, Vilnius, 20 (dvidešimt) Lt valstybei už procesinių dokumentų įteikimą.
  5. Priteisti solidariai iš atsakovų G. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), (dvidešimt) Lt valstybei už procesinių dokumentų įteikimą.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai