Byla eA-691-492/2018
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų L. P. ir I. P. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų L. P. ir I. P. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialui (tretieji suinteresuoti asmenys: valstybės įmonė Registrų centras, uždaroji akcinė bendrovė „Milvinta“, uždaroji akcinė bendrovė „CFS Baltia“, A. J.) dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai L. P. ir I. P. (toliau – ir pareiškėjai) teismui pateikė skundą, prašydami: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Alytaus filialo 2016 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. (2.17.6)R7-354 (toliau – ir Sprendimas Nr. (2.17.6)R7-354) dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo; 2) panaikinti Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. cspr1-1-74 (toliau – ir Sprendimas Nr. cspr1-1-74); 3) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Alytaus filialą (toliau – ir atsakovas, Alytaus filialas) pareiškėjų nuosavybės teise valdomą 1/22 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos, unikalus Nr. ( - ), įregistruoti pagrindinio daikto – negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), priklausiniu pagal 2016 m. kovo 2 d. prašymą.

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad jie 2016 m. vasario 15 d. įsigijo poilsio patalpą (unikalus Nr. ( - )), o 2016 m. kovo 1 d. tame pačiame pastate įsigijo 1/22 dalį automobilių saugyklos (unikalus Nr. ( - )). Kadangi 1/22 dalis automobilių saugyklos yra skirta aptarnauti pagrindiniam daiktui – poilsio patalpoms, ir šių dviejų objektų jie neketina nei naudoti, nei disponuoti atskirai vienu nuo kito, pareiškėjai 2016 m. kovo 2 d. kreipėsi į atsakovą, prašydami įregistruoti 1/22 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos, pagrindinio daikto – negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, priklausiniu iš kito registro. Atsakovas ginčijamu Sprendimu Nr. (2.17.6)R7-354 netenkino šio pareiškėjų prašymo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punktu, nurodydamas, kad įstatymai nenumato galimybės nekilnojamojo turto registre įregistruoti dalį nekilnojamojo daikto pagrindinio daikto priklausiniu. Įregistravus patalpos – automobilių saugyklos 1/22 dalį – poilsio patalpos priklausiniu, pasikeis automobilių saugyklos teisinis statusas. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.75 straipsnio 1 dalimi, bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, dėl to turi būti pateiktas automobilių saugyklos bendraturčių rašytinis sutikimas dėl 1/22 automobilių saugyklos dalies registravimo poilsio patalpos priklausiniu. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. cspr1-1-74 pareiškėjų skundą dėl šokio Alytaus filialo sprendimo atmetė. Pareiškėjų nuomone, minėti atsakovo reikalavimai yra pertekliniai, nes nustatyta naudojimosi daiktu tvarka nedraudžia jiems priklausančią nuosavybės dalį registruoti pagrindinio daikto priklausiniu iš kito registro, o įregistravimas nesukelia teisinių pasekmių kitiems bendraturčiams, aikštelė ir toliau lieka bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu, į kurį nuosavybės teisės ir toliau yra įgyvendinamos vadovaujantis CK 4.75 straipsniu. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą.

93.

10Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

114.

12Atsakovas teigė, kad, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, negyvenamos patalpos – automobilių saugykla yra suformuotos kaip patalpa pastate bei viešajame registre įregistruotos 2015 m. balandžio 10 d. pagal pateiktus dokumentus – Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 2015 m. balandžio 10 d. bylą, 2015 m. gegužės 21 d. pažymą apie statinio statybą, be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-10-150521-000038-(14.49). Duomenys apie pareiškėjų nuosavybes teises į 1/22 dalį Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. ( - )) paviešinti 2016 m. kovo 1 d. pagal 2016 kovo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 894. Atsakovo teigimu, pareiškėjai nenurodė, kokių tikslų jie siekia prašydami automobilių saugyklos 1/22 dalį įregistruoti priklausiniu iš kito registro – atidalinti jį iš bendrosios dalinės nuosavybės, ar tik formaliai paviešinti apie automobilių saugyklos 1/22 dalį „kaip priklausinį iš kito registro“. Pareiškėjai neįrodė, jog Sprendimas Nr. (2.17.6)R7-354 prieštarauja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto registro įstatymo ar Civilinio kodekso nuostatoms.

135.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškėjų skundą su juo nesutiko.

156.

16VĮ Registrų centras pažymėjo, kad automobilių saugykla, kurios 1/22 dalį nuosavybės teise valdo pareiškėjai ir kurią siekia įregistruoti kito daikto – poilsio patalpos – priklausiniu, yra Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas ir šį objektą bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo keli bendraturčiai. Bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos patalpos ar jos dalies įregistravimas priklausiniu yra šios patalpos teisinės padėties pakeitimas, todėl, atsižvelgiant į CK 4.75 straipsnio 1 dalį, toks pakeitimas yra galimas tik visų bendraturčių sutarimu. Pareiškėjai bendraturčių sutikimo dėl automobilių saugyklos dalies įregistravimo priklausiniu nepateikė, todėl atsakovas Sprendime Nr. (2.17.6)R7-354 teisėtai atsisakė tenkinti jų prašymą.

177.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Milvinta“ atsiliepime į pareiškėjų skundą su juo sutiko, neprieštaravo, kad skundas būtų tenkintas.

198.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. pateikė teismui raštą, kuriame pritarė pareiškėjų prašymams.

21II.

229.

23Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimų pareiškėjų L. P. ir I. P. skundą atmetė.

2410.

25Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad automobilių saugykla, esanti ( - ), yra suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas (unikalus Nr. ( - )), kurį bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo keli bendraturčiai, pažymėjo, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos patalpos ar jos dalies įregistravimas priklausiniu yra šios patalpos teisinės padėties pakeitimas, todėl, atsižvelgiant į CK 4.75 straipsnio 1 dalį, toks pakeitimas yra galimas tik visų bendraturčių sutarimu.

2611.

27Teismas rėmėsi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nuostata, kad pareiškėjas kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad registro tvarkytojas turi atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Kadangi pareiškėjai teritoriniam registratoriui kartu su prašymu įregistruoti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos automobilių saugyklos dalį kaip priklausinį nepateikė šio nekilnojamojo daikto bendraturčių sutikimo, teismas padarė išvadą, kad todėl teritorinis registratorius 2016 m. kovo 3 d. Sprendimu Nr. (2.17.6)R7-354 pagrįstai atsisakė tenkinti jų prašymą, o Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2016 m. balandžio 5 d. Sprendimu Nr. cspr1-1-74 teritorinio registratoriaus sprendimą pagrįstai paliko nepakeistą.

2812.

29Teismas akcentavo, kad, pagal CK 4.79 straipsnio 1 dalies nuostatas, bendraturčiai turi pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama. Be bendraturčių sutikimo įregistravus bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos patalpos dalį kaip priklausinį būtų apribota bendraturčių pirmenybės teisė įsigyti parduodamą bendrąją dalinę nuosavybę. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011 suformuotu precedentu, nes nagrinėjamoje byloje skiriasi esminė aplinkybė – priklausiniu siekiama registruoti dalį grupei bendraturčiams priklausančio daikto.

3013.

31Teismas, netenkinęs skundo reikalavimų dėl Sprendimo Nr. (2.17.6)R7-354 ir Sprendimo Nr. cspr1-1-74 panaikinimo, netenkino pareiškėjo išvestinio reikalavimo įpareigoti atsakovą jų valdomą 1/22 dalį automobilių saugyklos įregistruoti pagrindinio daikto – poilsio patalpos – priklausiniu, nes tik nustačius, kad viešojo administravimo subjekto priimti sprendimai yra neteisėti, jis gali būti įpareigojamas atlikti prašomus veiksmus.

32III.

3314.

34Pareiškėjai L. P. ir I. P. pateikė apeliacinį skundą, kuriame nesutinka su Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – jų skundą tenkinti visiškai.

3515.

36Pareiškėjų nuomone, teismas, spręsdamas dėl bendraturčių sutikimo būtinumo, neįvertino aplinkybės, kad 2016 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 894 sudarymo metu UAB „Milvinta“, kaip vienintelė automobilių saugyklos savininkė, pareiškė, kad pareiškėjai ateityje gali perleisti 1/22 dalis automobilių saugyklos neinformuodami apie tai UAB „Milvinta“. Pirkimo-pardavimo sutarties 8.4 papunktyje nustatyta naudojimosi daiktu tvarka – kad šalys atsisako pirmenybės teisės pirkti dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos bendrojoje nuosavybėje, kuri priklausys kitai šaliai.<...> Šalys sutinka, kad negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos dalys būtų parduotos tretiesiems asmenims be atskiro kitos šalies sutikimo ar informavimo. 2016 m. kovo 1 d. automobilių saugyklos Nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) buvo įregistruotas juridinis faktas „Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka, 1/22 patalpos Nr. ( - ), įregistravimo pagrindas: 2016 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 894. Atsižvelgiant į tai, teismo argumentas dėl Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimų nevykdymo ir bendraturčių susitarimo nepateikimo nėra pagrįstas, nes bendraturčio UAB „Milvinta“ valia buvo išreikšta sutartyje ir žinoma tiek teritoriniam, tiek Centriniam registratoriui jų sprendimų priėmimo metu. Be to, UAB „Milvinta“ savo valią dar kartą patvirtino pateiktame atsiliepime. Kita bendraturtė, A. J., taip pat neprieštaravo dėl pareiškėjams priklausančios automobilių saugyklos 1/22 dalies įregistravimo priklausiniu.

3716.

38Pareiškėjai tvirtina, jog jokiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių registravimą, nėra numatyta, kad daiktą registruojant kaip priklausinį yra būtina pateikti bendraturčių sutikimą, todėl teismas be pagrindo rėmėsi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Nėra aišku, kokių reikalavimų neatitiko pareiškėjų 2013 m. kovo 3 d. atsakovui pateiktas prašymas. Pareiškėjų manymu, jų ginčijamos teisės kyla Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 4 dalies pagrindu. Jie remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais 2011 m. kovo 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje <...> nuostata suprantama ir taip, kad priklausiniais registruojami tiek nekilnojamieji daiktai ar tų daiktų dalys, kurie yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir turi suteiktą unikalų numerį, tiek ir tie, kurie nėra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir neturi suteikto unikalaus numerio.

3917.

40Pareiškėjų vertinimu, teismas, konstatuodamas, kad valdomos 1/22 dalies aikštelės įregistravimas priklausiniu yra nekilnojamojo daikto teisinio statuso pakeitimas, nenurodo argumentų, kurie būtų išdėstyti teritorinio registratoriaus ar Centrinio registratoriaus skundžiamuose sprendimuose, teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose. Teismas savo iniciatyva išaiškina, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos patalpos (automobilių saugyklos) dalį įregistravus kaip priklausinį ir parduodant pagrindinį daiktą (poilsio patalpas), priklausinį pagal įstatymą ištiktų pagrindinio daikto likimas, o bendraturčiai neturėtų galimybės realizuoti savo pirmenybės teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamą dalį ta kaina, kuria ji parduodama. Tačiau šis klausimas yra sureguliuotas pirkimo-pardavimo sutartyje, kur šios sutarties sudarymo metu buvęs vienintelis automobilių saugyklos bendraturtis UAB „Milvinta“ tokios pirmenybės teisės atsisakė, yra nustatyta ir įregistruota naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka, kuri nedraudžia pareiškėjams priklausančią nuosavybės dalį registruoti pagrindinio daikto priklausiniu ir jokie papildomi bendraturčių susitarimai nereikalingi.

4118.

42Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepime į pareiškėjų prašo jį atmesti.

4319.

44Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjai tik apeliaciniame skundė remiasi 2016 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties 8.4 ir 8.5 papunkčiais, kuriais jie davė išankstinį sutikimą, leidžiantį pardavėjui (bendraturčiams) parduoti šio nekilnojamojo daikto – automobilių saugyklos –likusias dalis jų neinformuojant, nereikalaujant gauti iš jų sutikimo, nes pirkėjai (pareiškėjai) šia sutartimi atsisakė šios pirmumo teisės, kaip minėto nekilnojamojo daikto, suformuoto kaip patalpa pastate, bendraturčiai. Pareiškėjai pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu tapo nekilnojamojo daikto – automobilių saugyklos – bendraturčiais su visais Civilinio kodekso šiam bendrosios dalinės nuosavybės teisės institutui, taikomomis nuostatomis. Atsakovas ir Centrinis registratorius pagrįstai rėmėsi CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, nes pareiškėjai siekė 1/22 dalies automobilių saugyklos teisinį statusą pakeisti be bendraturčių sutikimo, įregistruodami ją kaip poilsio patalpos su bendro naudojimo patalpomis priklausiniu. Be to, atsakovas pakartoja, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis registro įraše Nr. ( - ) jau buvo paviešinti duomenys apie 2016 m. kovo 1 d. sudarytą dar vieną pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 892 (pirkėjas – UAB „CFS Baltia“), taigi UAB „Milvinta“ nebuvo vienintelis automobilių saugyklos savininkas.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

4720.

48Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro atsakovo teritorinio registratoriaus atsisakymo įregistruoti dalį negyvenamosios patalpos priklausiniu pagrindinio daikto – negyvenamosios patalpos iš kito registro, teisėtumas ir pagrįstumas.

4921.

50Byloje nustatyta, kad pareiškėjai 2016 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo negyvenamąją patalpą – poilsio patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), taip pat 2016 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 894, sudaryta su UAB „Milvinta“, tame pačiame pastate įsigijo ir 1/22 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos, unikalus Nr. ( - ).

5122.

52Pareiškėjai 2016 m. kovo 2 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą, prašydami įregistruoti 1/22 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos (unikalus Nr. ( - )), pagrindinio daikto – negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos (unikalus Nr. ( - )) priklausiniu iš kito registro.

5323.

54Atsakovas ginčijamu 2016 m. kovo 3 d. Sprendimu Nr. (2.17.6)R7-354 (I t., b. l. 28) atsisakė tenkinti jų prašymą ir, remdamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punktu, nurodė, kad įstatymai nenumato galimybės nekilnojamojo turto registre įregistruoti dalį nekilnojamojo daikto pagrindinio daikto priklausiniu, be to, įregistravus 1/22 dalį automobilių saugyklos poilsio patalpos priklausiniu, pasikeis automobilių saugyklos teisinis statusas, dėl to, atsižvelgiant į Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalies nuostatas, turi būti pateiktas bendraturčių sutikimas tokiai registracijai.

5524.

56Pareiškėjai, nesutikdami su tokiu sprendimu, 2016 m. kovo 8 d. skundu kreipėsi į Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, prašydami panaikinti šį sprendimą ir jų prašymą patenkinti. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad teritorinis registratorius nenurodė, kaip keisis po įregistravimo priklausiniu dalies automobilių saugyklos teisinis statusas, pažymėjo, kad tarp abiejų daiktų yra funkcinis ryšis (iš automobilių saugyklos, t. y. automobilio parkavimo vietos, liftu galima tiesiogiai pakilti į penktą aukštą, kuriame yra pareiškėjams priklausanti poilsio patalpa) bei kad nustatyta naudojimosi tvarka nedraudžia automobilių saugyklos 1/22 dalies registruoti priklausiniu daikto iš kito registro ir tam nereikia bendraturčių sutikimo.

5725.

58Centrinio registratorius ginčų nagrinėjimo komisija 2016 m. balandžio 5 d. Sprendimu Nr. cspr1-1-74 (I t., b. l. 33) paliko teritorinio registratoriaus sprendimą nepakeistą, nurodė, kad, remiantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 2 punktu, pareiškėjams nepateikus bendraturčių sutikimo, nėra teisinio pagrindo įregistruoti bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos automobilių saugyklos dalį kaip priklausinį.

5926.

60Nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių registravimą reglamentuojančio Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu priklausinių duomenis įrašant į pagrindinio nekilnojamojo daikto registro įrašą. Nekilnojamojo daikto priklausinių įrašymo į nekilnojamojo turto registrą tvarką ir duomenų turinį nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad Nekilnojamojo turto registre kaip priklausiniai gali būti registruojami ir nekilnojamieji daiktai arba tų daiktų dalys, kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka nėra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems nėra suteiktas unikalus numeris. Tokie nekilnojamieji daiktai nekilnojamojo turto registre įregistruojami kaip priklausiniai pagrindinio nekilnojamojo daikto, registro įraše padarant šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje numatytą žymą. Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379, 14.2.5. papunktyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įrašomi ir saugomi, be kitų, ir šie specialieji registro duomenys – apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą.

6127.

62Tiek teritorinis registratorius, tiek Centrinis registratorius savo sprendimus netenkinti pareiškėjų prašymo dėl 1/22 dalies automobilių saugyklos įregistravimo priklausiniu kito daikto – poilsio patalpos iš kito registro – iš esmės grindė 1/22 dalies automobilių saugyklos teisinio statuso pasikeitimu bei argumentavo, kad tokiam veiksmui atlikti yra būtinas kitų automobilių saugyklos bendraturčių sutikimas.

6328.

64Teisėjų kolegija, sutikdama su teiginiu, kad daikto dalies įregistravimas kito daikto priklausiniu keičia jo teisinį statusą, pažymi, kad teisinio statuso pokyčiai turi būti įvardijami konkrečiai, nurodant kaip pasikeičia tiek priklausiniu registruojamo daikto bendraturčių teisių ir pareigų turinys, susijęs su šio daikto valdymu, naudojimu ir disponavimu, tiek pagrindinio daikto savininko teisių ir pareigų turinys, susijęs su pagrindinio daikto ir šio daikto priklausiniu registruojamo daikto dalies valdymu, naudojimu ir disponavimu. Tik tiksliai apibrėžus teisių ir pareigų, susijusių su daiktų valdymu, naudojimu ir disponavimu, numatomus pokyčius, galima spręsti, kokius papildomus duomenis turi pateikti pareiškėjai, siekiantys dalį bendrąja daline nuosavybe valdomo daikto įregistruoti kito daikto priklausiniu.

6529.

66Daikto, esančio priklausiniu, ypatumus apibrėžia CK 4.19 straipsnis – priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Priklausinio – antraeilio daikto teisinio statuso ypatumas yra tai, kad jį ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip. Nagrinėjamu atveju atsakovas nekvestionavo pareiškėjų prašomos įregistruoti priklausiniu daikto dalies ryšio su pagrindiniu daiktu kaip skirto jam tarnauti, tačiau akcentavo, kad tokiai registracijai būtinas bendraturčių sutikimas.

6730.

68Byloje nėra kvestionuojama aplinkybė, kad 1/22 dalis automobilių saugyklos nėra atidalyta iš bendrosios dalinės nuosavybės, taigi, remiantis CK 4.75 straipsniu, reglamentuojančiu bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą, bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.

6931.

70Byloje nėra kvestionuojamas CK 4.76 straipsnyje įtvirtintų pareiškėjų, kaip automobilių saugyklos bendraturčių, teisių ir pareigų naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant vykdymas, įregistravus jiems priklausančią automobilių saugyklos dalį kito nekilnojamojo daikto priklausiniu.

7132.

72Pirmosios instancijos teismas, vertindamas galimus priklausiniu registruojamo daikto (automobilių saugyklos) teisinio statuso pokyčius, akcentavo CK 4.79 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendraturčio pirmenybės teisę pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe, bei nurodė, kad be bendraturčių sutikimo įregistravus bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomos patalpos dalį kaip priklausinį būtų apribota minėta bendraturčių teisė.

7333.

74Pareiškėjai apeliaciniame skunde pagrįstai akcentavo (nutarties 19 p.), kad tokios teismo išvados buvo padarytos neįvertinus su trečiuoju suinteresuotu asmeniu UAB „Milvita“, kuri tuo metu buvo vienintelis automobilių saugyklos patalpų savininkas, 2016 m. kovo 1 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 894 8.4–8.5 papunkčiuose aptartų naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo daikto sąlygų, įtvirtinančių, kad šalys atsisako savo pirmenybės teisės pirkti dalį automobilių saugyklos bendrojoje dalinėje nuosavybėje; jei kuri nors šalis pageidaus pasinaudoti pirmenybės teise pirkti kurią nors dalį parduodamos patalpos ateityje, tas bendraturtis apie savo ketinimus privalės raštu informuoti kitus bendraturčius; pirkėjas (pareiškėjai) patvirtino, kad jam yra žinoma, kad pardavėjas ateityje planuoja kitiems asmenims parduoti jam priklausančias automobilių saugyklos dalis (I t., b. l. 10). Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokios susitarimo sąlygos pirkimo-pardavimo sutartyje yra pakankamos patvirtinti, kad bendraturčiai išreiškė savo valią dėl pirmenybės teisės įgyvendinimo pirkti kurią nors dalį parduodamos patalpos ateityje. Pirmenybės teisė aptariamu atveju pasižymi dispozityvumu, bendraturtis tokia teise gali naudotis ar nesinaudoti priklausomai nuo konkrečių interesų kiekvienu atveju, todėl sudarytas susitarimas neprieštarauja CK 4.79 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

7534.

76Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne tik bylą nagrinėjęs teismas, spręsdamas dėl nekilnojamojo daikto dalies, įregistravus ją kito nekilnojamojo daikto priklausiniu, teisinio statuso pokyčių, turėjo vertinti minėtas pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, tai turėjo padaryti ir pareiškėjų prašymą ir skundą nagrinėję tiek teritorinis registratorius, tiek ir Centrinis registratorius, nes šios sutarties nuostatos buvo išviešintos ir jiems turėjo būti žinomos. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacija patvirtina, kad 2016 m. kovo 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 894 nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka buvo įregistruota tą pačią dieną – 2016 m. kovo 1 d. Atsižvelgiant į tinkamą bendraturčių valios išraišką dėl CK 4.79 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendraturčio pirmenybės teisės įgyvendinimo, darytina išvada, kad tiek teritorinis registratorius, tiek Centrinis registratorius nepagrįstai nurodė, jog dėl to reikalingas atskiras bendraturčių sutikimas, ir, aptariamu pagrindu atsisakydami tenkinti pareiškėjų prašymą, priėmė nepagrįstus sprendimus.

7735.

78Atsakovo argumentas, kad, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, registro įraše Nr. ( - ) jau buvo paviešinti duomenys apie 2016 m. kovo 1 d. sudarytą dar vieną pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 892 (pirkėjas – UAB „CFS Baltia“), yra atmestinas kaip neturintis teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju, nes nurodomas įrašas įsigaliojo nuo 2016 m. kovo 15 d., t. y. vėliau negu įrašas apie pareiškėjų sudarytą sutartį, be to, minėta sutartimi taip pat buvo nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka. Jos turinys byloje nėra atskleistas, todėl apeliacinės instancijos teismas jos negali vertinti.

7936.

80Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad teritorinis registratorius Sprendimu Nr. (2.17.6)R7-354 ir Centrinis registratorius Sprendimu Nr. cspr1-1-74 teisėtai atsisakė įregistruoti automobilių saugyklos dalį, priklausančią pareiškėjams, kito nekilnojamojo daikto – poilsio patalpos – priklausiniu.

8137.

82Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pareiškėjų apeliacinį skundą tenkina iš dalies, t. y. pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina, pareiškėjų skundą tenkina iš dalies, panaikina ginčijamus sprendimus ir perduoda pareiškėjų 2016 m. kovo 2 d. prašymą įregistruoti 1/22 dalį negyvenamosios patalpos – automobilių saugyklos, unikalus Nr. ( - ), pagrindinio daikto – negyvenamosios patalpos – poilsio patalpos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), priklausiniu iš kito registro atsakovui VĮ Registrų centro Alytaus filialui spręsti iš naujo. Pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus – įregistruoti dalį nekilnojamojo daikto kito nekilnojamojo daikto priklausiniu iš kito registro – nėra tenkinamas, nes tokių veiksmų atlikimas yra atsakovo kompetencija. Nagrinėjamoje byloje buvo įvertintas tik vienas iš atsakovo nurodytų daikto teisinio statuso pokyčių, susijusių su bendraturčių teisėmis ir pareigomis valdant, naudojant ir disponuojant bendru daiktu, tokiu atveju teismo įpareigojimas atlikti įregistravimo veiksmus užkirstų kelią atsakovui įvertinti kitus registruojamo daikto teisinio statuso pokyčius, kurių reikšmę bei atitikimą teisės aktų reikalavimams privalo vertinti atsakovas.

83Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

84Pareiškėjų L. P. ir I. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

85Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

86Pareiškėjų L. P. ir I. P. skundą tenkinti iš dalies, t. y. panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2016 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. (2.17.6)R7-354 ir trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. cspr1-1-74.

87Pareiškėjų L. P. ir I. P. 2016 m. kovo 2 d. prašymą grąžinti VĮ Registrų centro Alytaus filialui nagrinėti iš naujo.

88Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai L. P. ir I. P. (toliau – ir pareiškėjai) teismui pateikė... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad jie 2016 m. vasario 15 d. įsigijo poilsio patalpą... 9. 3.... 10. Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepime į pareiškėjo... 11. 4.... 12. Atsakovas teigė, kad, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 13. 5.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į... 15. 6.... 16. VĮ Registrų centras pažymėjo, kad automobilių saugykla, kurios 1/22 dalį... 17. 7.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Milvinta“ atsiliepime į pareiškėjų... 19. 8.... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. J. pateikė teismui raštą, kuriame... 21. II.... 22. 9.... 23. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimų... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad automobilių saugykla, esanti ( - ), yra... 26. 11.... 27. Teismas rėmėsi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje... 28. 12.... 29. Teismas akcentavo, kad, pagal CK 4.79 straipsnio 1 dalies nuostatas,... 30. 13.... 31. Teismas, netenkinęs skundo reikalavimų dėl Sprendimo Nr. (2.17.6)R7-354 ir... 32. III.... 33. 14.... 34. Pareiškėjai L. P. ir I. P. pateikė apeliacinį skundą, kuriame nesutinka su... 35. 15.... 36. Pareiškėjų nuomone, teismas, spręsdamas dėl bendraturčių sutikimo... 37. 16.... 38. Pareiškėjai tvirtina, jog jokiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose... 39. 17.... 40. Pareiškėjų vertinimu, teismas, konstatuodamas, kad valdomos 1/22 dalies... 41. 18.... 42. Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepime į pareiškėjų... 43. 19.... 44. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjai tik apeliaciniame... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. 20.... 48. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro atsakovo teritorinio... 49. 21.... 50. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai 2016 m. vasario 15 d. pirkimo-pardavimo... 51. 22.... 52. Pareiškėjai 2016 m. kovo 2 d. prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro... 53. 23.... 54. Atsakovas ginčijamu 2016 m. kovo 3 d. Sprendimu Nr. (2.17.6)R7-354 (I t., b.... 55. 24.... 56. Pareiškėjai, nesutikdami su tokiu sprendimu, 2016 m. kovo 8 d. skundu... 57. 25.... 58. Centrinio registratorius ginčų nagrinėjimo komisija 2016 m. balandžio 5 d.... 59. 26.... 60. Nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių registravimą reglamentuojančio... 61. 27.... 62. Tiek teritorinis registratorius, tiek Centrinis registratorius savo sprendimus... 63. 28.... 64. Teisėjų kolegija, sutikdama su teiginiu, kad daikto dalies įregistravimas... 65. 29.... 66. Daikto, esančio priklausiniu, ypatumus apibrėžia CK 4.19 straipsnis –... 67. 30.... 68. Byloje nėra kvestionuojama aplinkybė, kad 1/22 dalis automobilių saugyklos... 69. 31.... 70. Byloje nėra kvestionuojamas CK 4.76 straipsnyje įtvirtintų pareiškėjų,... 71. 32.... 72. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas galimus priklausiniu registruojamo... 73. 33.... 74. Pareiškėjai apeliaciniame skunde pagrįstai akcentavo (nutarties 19 p.), kad... 75. 34.... 76. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne tik bylą nagrinėjęs teismas,... 77. 35.... 78. Atsakovo argumentas, kad, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 79. 36.... 80. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 81. 37.... 82. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pareiškėjų apeliacinį skundą... 83. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 84. Pareiškėjų L. P. ir I. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 85. Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą... 86. Pareiškėjų L. P. ir I. P. skundą tenkinti iš dalies, t. y. panaikinti... 87. Pareiškėjų L. P. ir I. P. 2016 m. kovo 2 d. prašymą grąžinti VĮ... 88. Sprendimas neskundžiamas....