Byla N1-114-927/2014

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant Monikai Bareišytei, Eglei Eimanavičiūtei, Andželai Višumirskajai, dalyvaujant prokurorei Ievai Kvedaraitei, gynėjui Aantonui Kviatkovskiui (Anton Kviatkovski), nukentėjusiesiems K. S., D. J., advokatei Jevgenijai Savčenko, Vilniaus r. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui E. Z., Nepilnamečio liudytojo K. J. įstatyminiam atstovui A. J., nepilnamečio liudytojo L. U. įstatyminiam atstovui A. U., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

2E. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), nevedęs, ( - ) išsilavinimo, mokosi ( - ), ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.,

4D. A., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), nevedęs, ( - ) išsilavinimo, nedirbantis, besimokantis ( - ), neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.,

Nustatė

6E. S. ir D. A. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:

7jie, 2012 m. gruodžio 22 d., apie 6.20 val., ( - ), viešojoje vietoje - netoli autobusų sustojimo, veikdami kartu, įžūliu elgesiu – pašalinių asmenų akivaizdoje, D. A. tyčia dešinės rankos kumščiu sudavus vieną kartą K. S. į dešinę veido pusę, taip pataikius į skruostikaulį, dėl ko K. S. nugriuvus ant žemės, D. A. tyčia vieną kartą koja spyrus K. S. į pilvą, (E. S.) rankos kumščiu tyčia suduodamas D. J. vieną kartą į galvos pakaušio sritį, vieną kartą į kaktos sritį bei vieną kartą dešinės rankos kumščiu į lūpų sritį, po ko pastarajam apsisukus ir pradėjus bėgti, D. A. tyčia dešine koja vieną kartą sudavus D. J. per kojas, dėl ko šis nugriuvo, tuo K. S. padarydami muštinę žaizdą viršutinės lūpos gleivinėje, vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu, o D. J. sukeldami fizinį skausmą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai taip bendrais veiksmais sutrikdė visuomenės, tarp jų K. S. ir D. J. rimtį bei visuomenės tvarką,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.,

9D. A. iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų bei, o būtent:

10Jis, 2012 m. gruodžio 22 d., apie 6.20 val., ( - ), netoli autobusų sustojimo, dėl chuliganiškų paskatų - be jokios priežasties, tyčia dešinės rankos kumščiu sudavė vieną kartą K. S. į dešinę veido pusę pataikydamas į skruostikaulį, taip padarė nukentėjusiajam K. S. dešinio skruostikaulio lūžį, tuo nesunkiai sužalojo K. S.,

11t y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 2 d. 8 p.

12Įrodymai, jų vertinimas ir nusikalstamų veikų kvalifikacija.

13Kaltinamasis E. S. kaltu padaręs nusikaltimą iš esmės prisipažino ir teisme paaiškino, kad 2012 gruodžio 22 naktį, jie buvo pakviesti į gimtadienį ( - ). Važiavo taksi automobiliu, išlipo, paskambino I. J., ji pradėjo aiškinti kelią, ir perdavė ragelį K. S.. Jis įžuliai pradėjo šnekėti. Jie kažkaip surado kelią. Vakarėlyje buvo labai daug žmonių, ten buvo net keli gimtadieniai. Buvo tik šiaip susistumdymas, nukentėjusieji tame susistumdyme nedalyvavo. Bandė gal kažkiek išskirti, apraminti, fizinės jėgos nenaudojo. Su K. S. jis pašnekėjo apie boksą, ir jis (kaltinamasis) jam tiesiog parodė, kad turi bintus, norėjo paklausti kaip juos užsirišti reikia. Jis turėjo vieną bintą, bet jis naudodamasis tais bintais nesimušė, net ant rankų nebuvo užsidėjęs. Jam draugas padovanojo bintus, jie kišenėje užsigulėjo. Visi išgėrinėjo, baigėsi vakarėlis, pradėjo visi skirstytis. Pirmieji išėjo nukentėjusieji. Išėjo nukentėjusieji apie 6 val. ryto su draugais pirmi. Praėjo kilometrą iki kryžkelės, kaltinamieji pasuko į kairę, nukentėjusieji su savo draugais - į dešinę ir sustojo, nes nežinojo, kur eiti. Su nukentėjusiaisiais ėjo gal 7 žmonės. Jis su D. A. nusprendė paprašyti pas nukentėjusiuosius pasakė, kad turi tik tabako, jie paėmė tabaką ir nuėjo į šoną. Grįžo prie draugų, ir I. pasakė, kad čia tas pats K. S., su kuriuo šnekėjo telefonu. Jis nežino, kas šovė į galvą, nubėgo abu ir užsipuolė kumščiais. Neatsimena, kuris smūgiavo pirmas. Jis pribėgo ir automatiškai D. J. trenkė į kaktą, tada jis atsisuko ir trenkė į lūpos sritį, praskėlė lūpą, nuo kuo D. J. nukrito. Ką darė D. A., neatkreipė dėmesio, atrodo, prie K. S. pribėgo. Jis mušė D. J., trenkė jam porą kartų. Kai D. J. nugriuvo, jis pasižiūrėjo į kitą pusę ir pamatė gulinti K. S.. Nukentėjusiųjų kojomis niekas nespardė. Po to jie nuėjo į stotelę, sulaukė autobuso, labai daug žmonių buvo iš to vakarėlio, o nukentėjusiųjų nematė. Jie porą stotelių pravažiavo, ir į autobusą įlipo pareigūnai su nukentėjusiaisiais, kurie parodė į juos. Įvykio metu visa kompanija pradėjo bėgti, matyt išsigando. Jis nesipapažįsta dėl to, kad jie be priežasties juos užpuolė. Buvo jų orumo įžeidimas, tas įžūlūs kalbėjimas telefonu. Civilinių ieškinių nepripažįsta, čia yra tikrai labai daug nedirbančiam asmeniui. K. S. jis nieko nenorėtų atlyginti, nes jam nieko nedarė, bet supranta, kad nusikaltimą padarė bendrais veiksmais. Jie priėjo dviese, paprašė cigaretės. Sutinka mokėti tik mažesnę sumą. Dėl ligonių kasų ieškinio sutinka, sudarė sutartį dėl žalos atlyginimo, tačiau atlyginti žalą neturi pajamų (2 t., b. l. 86-87).

14Kaltinamasis D. A. kaltu prisipažino ir teisme paaiškino, kad 2012-12-22 I. J. pakvietė į gimtadienį. Tuo metu jis buvo kartu su E. S. ir I. M.. Jie nusprendė vykti į gimtadienį. Važiavo iki ( - ) taksi automobiliu. Iki ( - ) bažnyčios pavažiavo, išlipo, paskambino I. J., nes nežinojo, kur eiti. I. J. perdavė telefoną K. S., kuris ir aiškino jiems, kaip iki privažiuoti iki tos vietos, kur vyko gimtadienis. Jis nieko negalėjo suprasti iš K. S. paaiškinimų, o po to K. S. pradėjo įžūliai su juo šnekėti. Tuomet jis susiskambino su pažįstamais, kurie taip pat buvo gimtadienyje, ir rado kelią. Atėjęs į šventę pamatė, kad nepažįstami žmonės konfliktuoja, buvo kažkoks sąmyšis, bet nesimušė niekas. Norėjo padėti išspręsti, po to išskirstė. Visą vakarą jie bendravo su žmonėm ir niekas nekonfliktavo. Apie 6 valandą ryto nusprendė važiuoti namo. Jie ėjo su savo kompanija, o priekyje ėjo kita kompanija. Eidami nusprendė, kad riekia gauti parūkyti. Jie priėjo prie tos kitos kompanijos paprašyti cigarečių. D. J. rankoje laikė tabaką, kurį pasiūlė. Po to visi ėjo toliau, ir I. J. pasakė, kad ten eina K., kuris su juo šnekėjo telefonu. Kaltinamasis nusprendė prieiti ir trenkti jam už tai, kad jis negražiai su juo kalbėjo telefonu. Jis nusprendė, kad negali taip palikti, t.y. nieko nedaryti taip negražiai su juo šnekėjusiam vaikinui, todėl pribėgo priešais jį, įšoko ir susmūgiavo kažkur į galvą. Sudavė vieną kartą ranka, t.y. kumščiu, pataikė kažkur į veidą. Tada nukentėjusysis krito ir tuo metu kai jis krito, koja sudavė nukentėjusiajam į pilvą. Tuo metu visi pradėjo bėgti pradėjo į visas puses. Pagalvojo, kodėl jie bėga, todėl dar susmūgiavo nukentėjusiajam D. J. per kojas, kuris taip pat nukrito. Pripažįsta, kad įvykio metu buvo išgėręs, o jeigu būtų blaivus, taip nesielgtų.

15Po įvykio jie įsėdo į autobusą. Kažkiek pravažiavus į autobusą įlipo policijos pareigūnai ir nukentėjusieji. K. S. buvo apsiverkęs ir su mama, parodė į jį. Nukentėjusysis teisingai parodė. Jis nepripažįsta to, kad nukentėjusiuosius mušė už nieką. Tai nebuvo be motyvo, sutinka kad reikėjo ne taip spręsti problemą, bet taip, kaip jie elgiasi, negalima elgtis. Jie neturi teisės įžeisti garbės ir orumo. Pripažįsta, kad jis nukentėjusįjį sužeidė ir įžeidė. K. S. lūžis galėjo įvykti nuo jo smūgio, smūgis buvo per stiprus, iš viso net nereikėjo to smūgio. Pripažįsta, kad sužalojo, kad žandikaulio lūžį padarė, kad visi išsigando, išsilakstė, pripažįsta, kad toji jo įvardinta priežastis yra menkavertė. Gailisi dėl to, ką padarė. Moralinę žalą sutinka atlyginti, bet tikrai ne tokias sumas, kokias nukentėjusieji užsiprašė. Sutinka atlyginti K. S. ne daugiau kaip 1000 litų, o D. J. apie 300 litų. Pabrėžia, kad nors K. S. pasakojo, kad dėl nusikaltimo paskui niekur negalėjo išeiti, bet kaltinamasis E. S. minėjo, kad K. S. susitikdavo klubuose. Ligonių kasų ieškinį pripažįsta. (2 t., b. l. 88-89).

16Be kaltinamųjų prisipažinimo jų kaltinamųjų kaltė visiškai įrodyta šiais byloje surinktais ir teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais:

17K. S. protokolu pareiškimu su VA VPK Vilniaus r. PK tyrėjo rezoliucija, kuria pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284 str. 1 d. Protokole pareiškime nurodyta, kad 2012-12-22 apie 6.20 val., ( - ) bendro naudojimo kelyje prie autobusų sustojimo nepažįstamas jaunuolis, demonstruodamas nepagarbą, be jokios priežasties užpuolė pareiškėją ir sumušė, tuo sutrikdydamas pareiškėjui sveikatą. Pareiškėjas prašo kaltą asmenį patraukti atsakomybėn (b.l. 2).

18Nukentėjusiojo K. S. parodymais teisme, kad 2012-12-21 kartu su draugais D. J., K. J., L. J. ir L. U., ėjo iš vakarėlio pėstute iki autobusų stotelės. Juos pasivijo kaltinamieji ir dar vienas buvo asmuo – I.. Viso - trys vaikinai. ( - ) gatvėje juos pasivijo D. A. ir paprašė parūkyti. Jie atsakė, kad neturi cigarečių ir ėjo toliau. Jis eidamas žiūrėjo į telefoną, dėl ko stabtelėjo ir atsiliko nuo draugų gal 3-4 metrus. Pradėjęs eiti link draugų, gavo smūgį į dešinį skruostikaulį, nukrito ir tuomet pajuto spyrį į pilvą. Smūgį sudavė D. A., pataikė į dešinę veido pusę, kas spyrė į pilvą - nematė. Gulėdamas išgirdo, kad ir kiti pribėgo. Jis atsikėlė ir pradėjo eiti atgal, iš kur atėjo, kad vėl konflikto nebūtų, buvo tamsu nieko nematė, tik girdėjo šauksmus. Dėl D. J. sumušimo jis nieko nematė. Su draugais susitiko stotelėje, ir jie iškvietė policiją. Po įvykio nukentėjusysis kreipėsi į medikus. Jam buvo ištinusi lūpa, lūžęs dešinysis skruostikaulis, pasilpo regėjimas. Prašo priteisti 20 000 litų, nes buvo stipriai sutrenktas skruostikaulis, jis negalėjo miegoti ant dešinės pusės, visas šventes praleido namie, gulėjo ligoninėje 4 dienas, jį operavo vieną kartą, operacijos metu buvo atstatytas kaulas. Lūpa buvo susiūta tą pačią dieną, skaudėjo galvą. Po įvykio jam dvejinosi akyse, gydytoja liepė tikrintis pakartotinai, nes pablogėjo regėjimas, pats jaučia, kad mato blogiau, nors iki įvykio jo regėjimas buvo geras. Jis jautė fizinį skausmą, iš burnos bėgo kraujas. Ir dabar skauda žandikaulį. Sumušimas trukdė valgymui, jis negalėjo kramtyti, valgė skystą maistą, kurį turėjo specialiai ruošti mama. Gydytojai sako, kad tik po pusės metų turi visiškai sugyti. Įvykį matė pašaliniai, bet, jo manymu, rimtis nebuvo sutrikdyta. Jis negali konkrečiai pasakyti, kaip įvykio metu elgėsi jo draugai, nes jau daug laiko praėjo. Iki įvykio kaltinamųjų nepažinojo, girdėjo tik, kad draugai šaukė „A., A.“. Dėl ko jam trenkė, jis nežino. Kai atsikėlė, D. J. nematė, su juo susiskambino vėliau ir pasakė, kad jis yra sutrenktas. Ta vieta, kur vyko įvykis ir stotelė buvo apšviestos, jis matė kaltinamųjų veidus, dėl jų apsirikti negalėjo. (2 t., b. l. 43-46).

192013-04-10 nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis K. S. patvirtino parodymus, duotus apklausos metu. (b.l. 31-35; I tomas).

20Nukentėjusiojo D. J. parodymais teisme, kad 2012-12-21 su draugais ėjo iš vakarėlio į stotelę. Einant netikėtai D. A. prisiartino su E. S. ir I.. Apie D. A. buvo girdėjęs, kad jis boksininkas. Jis vakarėlyje aiškinosi su kitais vaikinais. E. S. į vakarėlį buvo atėjęs su bintais ant rankų. Mano, kad jis iš karto buvo pasiruošęs muštis. Eidami jie (nukentėjusysis su draugais) pasuko dešiniau, iš galo pajuto smūgį į pakaušio sritį, o kai atsisuko, gavo smūgius ir į kaktą, ir į lūpą. Jam smūgiavo E. S.. Nukentėjusysis girdėjo, kad kažkas atbėga, tačiau nesitikėjo, kad trenks. Prie jo buvo tik E. S.. Kai gavęs smūgius apsisuko bėgti, D. A. spyrė jam per koją. Jis parkrito, susitrenkė alkūnę, pradėjo šaukti, kad padėtų, tuomet pribėgo brolis L. J. jam padėti. Atsistojęs pamatė E. S. ir D. A.. Jie (nukentėjusieji) pradėjo bėgti, pamatė, kad nėra K. S.. Paskambino jam, norėdamas jį rasti. Iš brolio telefono jis iškvietė policiją. Neužilgo K. S. priėjo, jo veidas buvo kruvinas, visas ištinęs, pasakė, kad jam dvejinosi akyse ir kad jį sumušė D. A.. Atvažiavo K. S. mama, nes K. pats paskambino mamai. Vėliau policija paskambino į brolio telefoną ir pasakė, kad ( - ) žiede sulaikytas autobusas su įtariamaisiais. Buvo sulaikyti E., D. ir I.. Cigarečių prašė A., matė, kad jis kabinasi prie nukentėjusiųjų. Visi dėl įvykio išsigando, pradėjo bėgti. Pirmą sumušė K., o paskui – jį. Dėl smūgių jis jautė fizinį skausmą. Dėl šio nusikaltimo jam padaryta didžiulė moralinė žala, bijo naktimis vaikščioti vienas, visą laiką reikia saugotis, eina ir bijo, dėl prakirstos lūpos į gydytojus nesikreipė. Siūti nereikėjo, sugijo pati. Kaltinamieji siūlė atlyginti žalą. Jis pasiūlė savo sąlygas, maždaug tokią pačią sumą, kaip civiliniame ieškinyje. Kaltinamieji jo neatsiprašė, dėl žalos atlyginimo nepavyko susitarti, nes juos kaltinamieji vadino asilais, ožiais, E. grasino, kad atsiimtų pareiškimą. Prašo iš kaltinamųjų priteisti moralinę žalą 6000 litų (2 t., b. l. 46-47).

212013-04-10 nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis D. J. patvirtino parodymus, duotus apklausos metu (1 t., b.l. 58-62).

22Liudytojo I. M. parodymais, kad 2012-12-21 D. A. pakvietė į savo draugės I. J. gimtadienį. Jie važiavo taksi, I. J. nurodė, kur važiuoti iki ( - ), po to perėmė telefoną kažkoks vaikinas, labai nepagarbiai šnekėjo, su kuo kalbėjo neatsimena. Jis pats telefonu nekalbėjo. Kai jie atvyko į vietą, tai garsi muzika buvo, žmonės ten išgėrinėjo, viduje buvo kažkoks sąmyšis, neatsimena dėl ko. Bet galiausiai viskas praėjo. Neprisimena, kiek jie ten laiko buvo, galiausiai susiruošė išeiti iš namo, link stotelės. Pirmi išėjo nukentėjusieji su savo draugais, po to jie išėjo – E., D., I. su drauge ir jis. Ėjo keliu. Netoli jų buvo nukentėjusieji. Jie buvo priekyje apie 50 metrų. E. S. ir D. A. nuėjo link nukentėjusiųjų paprašyti parūkyti. Galiausiai ten įvyko susistumdymas. Nematė, kas su kuo susistumdė, nes tamsu buvo. Buvo muštynės, ir galiausiai visi išsibėgiojo. Nukentėjusieji buvo su savo draugais, jie buvo kartu. E. S. ir D. A. įėjo į tą minią ir prasidėjo, po to visi išsilakstė į skirtingas puses. Kai muštynės prasidėjo, jis neatsimena, ką matė. Matė, buvo nugriuvęs žmogus, bet nematė kuris, tikriausiai iš nukentėjusiųjų kažkas. Kai viskas tas įvyko, tai visi išsilakstė. Jie taip pat nuėjo į stotelę. Nukentėjusieji atvažiavo su policija, iš karto policijai parodė, kurie asmenys mušėsi, parodė į E. S. ir D. A. (2 t., b. l. 85-86).

23Liudytojos L. S. parodymais teisme, kad jos sūnus, K. S., 2012-12-21 išvyko su tėvų sutikimu ir leidimu į vakarėlį. Buvo jo draugo draugės gimtadienis. Visą laiką jie turi susitarimą, kad sūnus informuotų žinutėmis, ar viskas tvarkoje, jis žadėjo grįžti ryte, o vakarėlis vyko per naktį. Apie 4-5 val. ryto buvo paskutinės žinutės. Paryčiais sūnus paskambino ir pasakė, kad jį sumušė. Ji greitai atvažiavo į nurodytą vietą. K. buvo su 3 draugais. Jie pasakė, kad iškvietė policiją. Ji visus pasodino į mašiną ir vežė į ligoninę. Kai atvažiavo iki ( - ), ten stovėjo sustabdytas autobusas, autobusas buvo pilnas žmonių, pagrinde jaunimas. Buvo akivaizdu, kad iš to vakarėlio važiavo daug žmonių. Ji suprato, kad policijos pareigūnai, kurie sustabdė autobusą, turėjo problemų su jaunuoliais. Jos sūnus su draugais atpažino ir parodė į jaunuolius, kurie juos užpuolė. A. autobuse visą laiką įžeidinėjo vaikus. Vaikai sakė, kad tuos smūgius sudavė A.. Buvo matyti, kad A. apsvaigęs, jis protarpiais padainuodavo, pašokdavo, o tai atrodė nenormalu, agresyvu. Po apklausos ji vaikus nuvežė i Vilniaus universitetinę ligoninę. Ten juos apžiūrėjo medikai ir nusiuntė į Žalgirio gatvę. Gydytojai be nuotraukos pasakė, kad yra žandikaulio lūžis. Gydytojas nustebo keistu lūžiu ir sakė, kad gali būti įvairių komplikacijų. Iškart pasakė, kad reiks operacijos. Paklausė gydytojas, ar neturėjo tas asmuo rankoje ko nors, pavyzdžiui, kasteto. Jie atsakė, kad nematė. Operacija buvo negalima, kol nepraeis tinimas, vaikas turėjo būti priežiūroje, iškart po švenčių jį paguldė į ligoninę ir tada operavo. Implantų nedėjo. Sūnui buvo draudžiama miegoti ant tos pusės 1,5 mėnesio, buvo uždraustas kontaktinis sportas, atleistas nuo kūno kultūros pamokų. Kitų įvykių nebuvo, bet po 1,5 mėnesio sūnui blogai pasidarė su akimi. Okulistas paaiškino, jog akivaizdu, kad buvo trauma ir tai yra liekamieji reiškiniai, kurie pasireiškia ne iš karto. (2 t., b .l. 48-49).

24Nepilnamečio liudytojo K. J. parodymais, kad 2012-12-21 atvyko su broliais ir draugais L. U. ir K. S. į vakarėlį. Kai vakarėlis pasibaigė, jie visi kartu lipo laiptais žemyn, prie “ ( - )”, ( - ) apylinkėj. Pamatė, kaip jaunuoliai (kaltinamieji), buvo užsirišę bintais rankas. Bent jau D. A. tikrai matė. Ėjo link stotelės, o kaltinamieji ėjo jiems už nugaros, laikė atstumą. Jų buvo daugiau nei du, jie priėjo ir paprašė parūkyti. D. A. prašė parūkyti, tonas buvo nemandagus, piktybiškas. Buvo su rusiška kepure kažkas, D. A. tikrai matė, kito nepamena net veido. Jie kartu su nukentėjusiaisiais nuėjo į dešinę, o kaltinamieji - į kairę. Jie tik šiek tiek atsitraukė į kairę, o vėliau sugrįžo. Jis ėjo pirmas. Iš galo išgirdo trenksmus, pamatė parkritusį K. ir brolį D.. Jis pabėgo, o K. S. buvo pasilikęs su jais. K. užpuolė ir jis neturėjo galimybės ištrūkti. Vėliau susiskambino su K., kuris grįžo prie stotelės, buvo stipriai sumuštas. Iškvietė policiją. Bandė atpažinti nusikaltėlius autobuse. Jis tik vieną atpažino - D. A.. O kai užpuolė, jis nematė jų veidų. Buvo sutrikdyta viešoji rimtis ir tvarka, visi labai išsigando, bėgo (2 t., b. l. 59-60).

25Nepilnamečio liudytojo L. U. parodymais teisme, kad 2012-12-21 buvo sodyboje, ( - ), vakarėlyje. Po vakarėlio jis ėjo su K. S., K. J., D. J. ir L. J. į stotelę. Buvo tamsu, priėjo kaltinamieji, prašė parūkyti. Bet buvo ne tik kaltinamieji, buvo daugiau žmonių. Įsidėmėjo kaltinamuosius, nes vienas buvo su kailine kepure – E. S., o kitas buvo žemo ūgio, taigi - D. A.. Jie buvo su keliais draugais. Jie priėjo ir reikalavo parūkyti. Sakė tiesiogiai D. J.. D. atsakė, kad neturi. Matėsi, kad vaikinai agresyvūs ir jiems gero nelinki. Sankryžoje jie (nukentėjusieji su draugais) pasuko dešinėn. Pirmasis ėjo K., po to jis, L., D., paskutinis - K. S.. Išgirdo smūgį, atsisuko – K. gulėjo ant žemės, vaikinai (užpuolikų buvo daugiau) ėjo link jų kovine stovėsena. D. A. buvo prie K.. Kažkas trenkė D. J.. Negali tiksliai pasakyti, kas. Jis matė link jo einantį E. S.. D. J. pradėjo šauktis pagalbos, tada jį paleido. Jie visi bėgo, o kaltinamieji juos vijosi. Paskui, kai jau nebesivijo, jie susiskambino su K. S.. Su kaltinamaisiais kartu ėjo apie penkiolika ar dvidešimt žmonių. Jie iškvietė policiją. Policija sustabdė autobusą, kuriuo jau važiavo visi žmonės iš vakarėlio. Atvažiavo K. S. mama ir nuvežė visus prie autobuso. Įlipo į autobusą, autobuso kontrolierė pasakė, kad ir autobuse kaltinamieji elgėsi nemandagiai, agresyviai kabinėjosi prie žmonių. Autobuse pagal kepurę atpažino D. A., o E. S. – komisariate, pagal ūgį ir veidą, nes jo draugai buvo aukštesni (2 t., b. l. 60-61).

26Nepilnametės liudytojos I. J. parodymais teisme, kuri patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t.1, b.l. 84-86), kad 2012-12-21 ( - ), buvo švenčiamas jos ir draugės gimtadieniai. Šventėje dalyvavo nemažai žmonių. 2012-12-22 apie 4 val. jai paskambino pažįstamas D. A., kuris pasiprašė į šventę. Iš pradžių ji nenorėjo, kad D. A. atvažiuotų, tačiau po to perdavė telefono ragelį šventėje dalyvavusiam K. S., kad šis paaiškintų, kokioje vietoje vyksta šventė. Girdėjo, kad K. S. gan grubiai aiškino D. A., kaip reikia važiuoti. Ankščiau K. S. ir D. A. pažįstami nebuvo. D. A. į šventę atvyko su E. ir I., kurie šventėje, kaip ir kiti, vartojo alkoholį. Šventės metu vyko konfliktas, kuriame dalyvavo D. A., tačiau detaliau nieko paaiškinti negali, nes nežino. Apie 6 val. ji su drauge, broliais L., D. J., ėjo stotelės link. Už jų buvo I.. Dar buvo tamsu, žibintų nebuvo. Prieš juos ir už jų ėjo žmonės. Vienu momentu juos aplenkė D. A. ir nubėgo į priekį. Ar dar kas nors bėgo, nežino. L. ir D. su jomis atsisveikino ir nuėjo kitu keliu. Eidama stotelės link, pamatė einantį K. S., kuris rankomis laikėsi už burnos, ji pamatė kraują. Ji paklausė ar K. sumušė, pastarasis tai patvirtino. Paklaustas kas tai padarė, pradėjo tik keiktis, nieko nepaaiškino. K. S. nuėjo kitu keliu. Kai ji atėjo į stotelę, ten jau stovėjo D. A. su E.. Ji įlipo į atvažiavusi autobusą. Jau ( - ) į autobusą įlipo K. su draugais ir policijos pareigūnais, kurie išlaipino D. A., E. ir I.. Ji suprato, kad K. sumušė D. A., bet kokiomis aplinkybėmis, ji nesiaiškino, nežino. Ji įvykio metu nenukentėjo ir niekam jokių pretenzijų neturi (b.l. 84-86; 2 t., b .l. 61).

27Liudytojo L. J. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (t.1, b.l. 74, 76, 70-72), kad 2012-12-21 apie 20 val., kartu su draugais ir broliu D. J. atvyko į ( - ) esančią sodybą „( - ) ", kur vyko pažįstamo vaikino, kurio duomenų tiksliai nežino, gimtadienis. Jį į šį vakarėlį pakvietė vykti draugai, todėl atvykęs į nurodytą vietą pažinojo tik savo draugus, kitų asmenų nepažinojo. Vakarėlyje dalyvavo apie 40 asmenų. Iš pradžių viskas vyko ramiai iki tol, kol apie 00.00 val. į minėtą sodybą atvyko nepažįstami šeši vaikinai, kurie elgėsi agresyviai, žodžiu kibo prie kitų asmenų, visus kritikavo, mėgino gadinti sodybos inventorių. Iš minėtų atvykusių asmenų jis gali apibūdinti gerai tris vaikinus: vienas iš agresyviausių buvo vardu D., pavardė, kaip sužinojo – A., neaukšto ūgio, vilkėjo rudą striukę su kapišone esančiu kailiuku, treniniginėmis kelnėmis, su netipiškais batais. Kitas agresyvus vaikinais buvo aukštesnio ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų, ant rankų turėjo raiščius, panašius kaip boksininko, vilkėjo šiltą pūkuotą žieminę kepurę. Trečias, prisimena, buvo skustais plaukais, aukštas, lieknas, apsirengęs mėlynos spalvos džinsais. Tarpusavyje kalbėjo lietuvių kalba. Vakarėlio metu jis stengėsi jų vengti, kad nekonfliktuoti. Kiek žino, tarp draugų ir minėtų vaikinų jokio incidento taip pat nebuvo. 2012-12-22 apie 6.00 val. ryto susiruošė vykti namo, todėl pėsčiomis ėjo ( - ) gatve, stotelės link. Ėjo penkiese: jis, K. S., broliai D. J. ir K. J. bei draugas L. U.. Beeinant pamatė iš paskos einančius minėtus apie 0.00 val. į vakarėlį atvykusius nepažįstamus, agresyvius vaikinus, kiek jų tiksliai ėjo, nematė, galimai apie šešis. Jaunuoliai ėjo tyliai, niekaip neprovokavo. Priėjus kelių sankirtą, juos pasivijo iš paskos einančios kompanijos trys vaikinai: D. A., vaikinas su raiščiais ant rankų ir vaikinais skustais plaukais. D. A. pasakė duoti parūkyti. Jo brolis D. atsakė, kad neturi. Minėti vaikinai juos apvadino nevykėliais ir nuėjo į kitą kelio pusę, paėjo porą žingsnių ir grįžo atgal pas juos. Kadangi K. S. ėjo paskutinis, liudytojas išgirdo aimanavimą. Atsisukęs pamatė už jo stovintį D. A. ir minėtą vaikiną su raiščiais ant rankų. Pamatė, kaip draugai pradeda bėgti, dėl ko pradėjo bėgti ir jis, nes suprato, kad minėti vaikinai juos puola mušti ir buvo visiškai įsitikinęs, kad jaunuoliai juos sumuš. Jis išsigando, nes pabėgę kiek toliau, pastebėjo, kad nėra K. S.. Išsigando, nes bijojo, kad K. S. sunkiau sužalos, nerimavo. Minėti užpuolikai bandė juos vytis, bet po to sustojo ir, stovėdami kiek atokiau, matė, kad jaunuoliai grįžo į autobusų stotelę. Į stotelę jie bijojo grįžti ir vis jaudinosi, kur dingo K., nes pastarojo niekur nesimatė. Atvykus autobusui, minėti užpuolikai įlipo į autobusą ir išvyko. Tada jie iškvietė policiją ir nuėjo į stotelę. Bestovint stotelėje, prie jų priėjo K.. Pamatė, kad pastarojo veidas ties akimis užtinęs, matėsi didėlė kraujosruva ties dešine akimi, buvo patinusios lūpos, skundėsi bloga savijauta. K. S. paskambino savo motinai. Atvykus pastarojo motinai, kartu nuvyko į stotelę, kurioje buvo policijos sulaikyti užpuolikai, po ko visi nuvyko į policijos komisariatą parašyti pareiškimo. Kaip buvo sumuštas K. S., jis nematė, tiksliai nurodyti negali. Įvykio metu buvo sumuštas ir jo brolis D. J., nes kažkuris iš minėtų vaikinų, o gal ir keliese (nes jis tuo metu bėgo ir nematė), sudavė iš galo į galvą, broliui atsisukus sudavė į lūpą, pakirto per kojas, dėl ko brolis nugriuvo. Įvykio metu jam buvo sukeltos neigiamos emocijos, išsigando dėl draugo K., nes nežinojo, ką minėti asmenys padarė, bei įvykio metu jis buvo visiškai tikras, kad pastarieji juos sumuš ir sužalos. Minėtų asmenų nei jis, nei jo draugai niekaip neprovokavo, pastarieji juos užpuolė visiškai netikėtai. (b.l. 70-72; I tomas). 2013-04-16 apklaustas papildomai liudytoju L. J. parodė, kad 2012-12-22 matė kaip buvo sumuštas jo brolis D.. Kadangi užpuolikų buvo ne vienas, todėl tai visą matydamas, jis taip pat išsigando, jo ramybė buvo sutrikdyta, jautė baimę, sąmyšį, tuo labiau šioje vietoje buvo pirmą kartą, jo draugai ir broliai išsigandę pradėjo bėgti. Šio konflikto metu jo niekas nemušė, jis jokios žalos nepatyrė, todėl nepageidauja būti pripažintas nukentėjusiuoju (I tomas b.l. 73-74;).

282012-12-22 VA VPK Patrulių rinktinės patrulio tarnybiniu pranešimu, iš kurio matyti, kad 2012-12-22 apie 06.53 val. pareigūnė iš Vilniaus A VPK OVS gavo pranešimą, kad ( - ) autobuso sustojime buvo užpulti ir sumušti vaikinai: K. S. ir D. J., mušeikos išvažiavo autobusu Nr. ( - ). Autobusas buvo sustabdytas, nukentėję nurodė asmenis, kurie sumušė: E. S., D. A. ir I. M.. Įvykio liudininkai: K. J., L. J. ir L. U.. (1 t., b.l. 1)

29K. S. protokolu pareiškimu su VA VPK Vilniaus r. PK tyrėjo rezoliucija, kuria pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284 str. 1 d. Protokole pareiškime nurodyta, kad 2012-12-22 apie 6.20 val., ( - ) bendro naudojimo kelyje prie autobusų sustojimo nepažįstamas jaunuolis, demonstruodamas nepagarbą, be jokios priežasties užpuolė pareiškėją ir sumušė, tuo sutrikdydamas pareiškėjui sveikatą. Pareiškėjas prašo kaltą asmenį patraukti atsakomybėn (1 t., b.l. 2)

302012-12-27 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta vieta, esanti ( - ) gatvių sankryža, esanti ( - ) (I t. b.l. 9-12);

31Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad K. S. padaryta: dešinio skruostikaulio lūžis, muštinė žaizda viršutinės lūpos gleivinėje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2012-12-22), paveikus kietais bukais daiktais. Sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl dešinio skruostikaulio lūžio, atskirai muštinė žaizda viršutinėje lūpoje vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti dviem trauminiais poveikiais. Sužalojimai nebūdingi griuvimui ar savęs žalojimui, jie būdingi smūgių sudavimui. Sužalojimai padaryti vienos rūšies daiktais (galimai vienu daiktu). (b.l. 18-19; I tomas).

322013-01-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad L. S. kaip dokumentą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pateikė 2013-01-11 išrašo kopiją iš medicininių dokumentų dėl apžiūros pas akių gydytoją (1 t., b.l. 20, 21).

33Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad remiantis ( - ) bei papildomais dokumentais (2013-01-11 išrašu iš med. dokumento dėl apžiūros pas akių gydytoją), K. S. padaryta: dešinio skruostikaulio lūžis, muštinė žaizda viršutinės lūpos gleivinėje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2012-12-22), paveikus kietais bukais daiktais. Sužalojimai visumoje vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl dešinio skruostikaulio lūžio; atskirai muštinė žaizda viršutinėje lūpoje vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai būdingi smūgių sudavimui. Sužalojimai neatspindi žalojančių daiktų individualių požymių, tačiau galėjo atsirasti nuo smūgio rankomis, kojomis. Sužalojimai padaryti dviem trauminiais poveikiais. (1 t., b.l. 24-25).

34Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad D. J. po įvykio 2012-12-22 objektyvių kūno sužalojimų nekonstatuota. (1 t., b.l. 56-57).

352012-12-22, 07.42 val. asmens blaivumo testo duomenimis E. S. nustatyta 1.23 promolių (b.l. 111; I tomas).

362012-12-22, 07.46 val. asmens blaivumo testo duomenimis D. A. nustatyta 0.84 promolių (b.l. 152; I tomas).

37Viešosios tvarkos pažeidimas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje, turi pasireikšti bent vienu būdu – įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais, ir sukelti pasekmes – visuomenės rimties arba tvarkos sutrikdymą. Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas smurtas, aplinkiniai asmenys dėl to pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir pan. Apie visuomenės tvarkos sutrikdymą gali rodyti tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla ir pan., tai yra vertinamieji požymiai ir jų turinys priklauso nuo daugelio aplinkybių, taip pat nuo nusikalstamos veikos motyvų. Viešosios tvarkos pažeidimo objektas yra pati viešoji tvarka, kuri pažeidžiama šiurkščiais, aiškiai visuomenės negerbiančiais veiksmais, kurių antivisuomeniškumą suvokia ir pats kaltininkas ir kiti asmenys.

38Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad E. S. ir D. A. kaltė pilnai įrodyta jų pačių parodymais, kur jie pripažino, kad kaltinime nurodytu metu ir vietoje jie buvo ir dalyvavo konflikte su nukentėjusiaisiais, kurio metu neneigia sudavę smūgius nukentėjusiesiems dėl mažareikšmės priežasties, bei teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visuma: nukentėjusiųjų K. S. ir D. J. parodymais, liudytojų parodymais, kurie visi teismo posėdyje patvirtino iš esmės tas pačias faktines aplinkybes, kad kaltinamieji, paprašę nukentėjusiųjų parūkyti, sumušė nukentėjusiuosius viešoje vietoje – gatvėje, dėl ko visi kiti kartu buvę nukentėjusiųjų draugai išsigando, ėmė bėgti. Netikėti nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais teismui nėra pagrindo, nes jie vieni kitus papildo, juos patvirtina ir pačių kaltinamųjų parodymai, byloje esančios specialistų išvados ir kita rašytinė bylos medžiaga.

39Neginčijamais objektyviais duomenimis, t. y. specialisto išvada, liudytojų, nukentėjusiųjų, kurie matė kruviną K. S., parodymais įrodyta, kad konflikto metu buvo sužalotas K. S., kuriam medicinos specialistai nustatė apatinio dešinio skruostikaulio lūžį, muštinę žaizdą viršutinėje lūpoje, t. y. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Nukentėjusysis K. S. parodė, kad prie jo pribėgo D. A. ir būtent jis sudavė jam į veidą, nuo kuo nukentėjusysis nugriuvo, o gulinčiam dar spyrė koja į pilvą. Pats kaltinamasis D. A. teisme pripažino, kad būtent jis norėjo ką nors padaryti konkrečiai K. S., kurį I. J. jam nurodė kaip telefonu negražiai kalbėjusį asmenį, todėl jis pribėgęs trenkė stiprų smūgį nukentėjusiajam K. S. į veidą, nuo jo smūgio galimai ir lūžo žandikaulis, nes smūgis buvo labai stiprus.

40Nukentėjusiajam D. J. E. S. sudavė vieną kartą į galvos pakaušio sritį, vieną kartą į kaktos sritį, bei vieną kartą dešinės rankos kumščiu į lūpų sritį, po ko pastarajam apsisukus ir pradėjus bėgti, D. A. koja vieną kartą sudavė D. J. per kojas, dėl ko nukentėjusysis parkrito. Visi liudytojai parodė, kad policijos pareigūnai autobuse sulaikė kaltinamuosius ir būtent jie buvo nurodyti kaip asmenys, sužaloję nukentėjusiuosius.

41E. S. ir D. A. objektyviai atlikti veiksmai, sukeltos pasekmės ir objektai, į kuriuos buvo kėsinamasi nusikalstamais veiksmais, įrodo jų tyčią, kuri pasireiškė elementarių elgesio taisyklių ir visuomenėje priimtų bendravimo dėsnių paniekinimu. E. S. ir D. A. viešoje vietoje, matant kitiems asmenims, įžūliai, t. y. naudodami fizinį smurtą, nukentėjusiųjų atžvilgiu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, savo veiksmais ir sukeltomis pasekmėmis – visų aplinkinių išgąsčiu, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, ką įrodo priverstinis kitų asmenų įsikišimas, policijos pareigūnų kvietimas, nutrauktas normalus žmonių bendravimas. Be to vienam nukentėjusiajam dėl tyčinių chuliganiškų veiksmų buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, kitam sukeltas fizinis skausmas.

42Kaltinime nurodyta, jog tiek D. A., tiek E. S. suduodami smūgius nukentėjusiesiems ir padarydami K. S. dešinio skruostikaulio lūžį, vertinamą nesunkiu sveikatos sutrikdymu, ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1 d. Įvertinus D. A. veiksmų kvalifikavimui reikšmingas aplinkybes, jo veika atitinka idealią sutaptį nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 2 dalyje 8 punkte (asmens nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų) ir 284 straipsnio 1 dalyje (viešos tvarkos pažeidimas). Nukentėjusiojo K. S. nesunkus sveikatos sutrikdymas iš chuliganiškų paskatų (BK 138 str. 2 d. 8 p.) inkriminuotinas tik D. A., kadangi teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad būtent D. A. turėjo tikslą sumušti konkrečiai K. S. dėl priežasties, kurią teismas laiko menkaverte, ir dėl to sudavė stiprų smūgį, dėl kurio K. S. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kadangi BK 284 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtis apima tik fizinio skausmo sukėlimą ir nežymų sveikatos sutrikdymą, o nesunkaus sveikatos sutrikdymo neapima, todėl kaltinimas abiems kaltinamiesiems dėl šios aplinkybės (BK 284 str. 1 d.) tikslintinas, pašalinant iš jo, kad D. A. ir E. S., veikdami grupe nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo K. S. sveikatą. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, kad D. A. veika, t.y. kad jis kumščiu sudavė vieną kartą K. S. į dešinę veido pusę pataikydamas į skruostikaulį, ir taip padarė nukentėjusiajam K. S. dešinio skruostikaulio lūžį, tuo nesunkiai sužalojęs jį, teisingai inkriminuota tik jam vienam įrodžius dėl šio sužalojimo tik jo tyčią, ir pagrįstai kvalifikuota pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.

43E. S. veika atitinka nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje (viešos tvarkos pažeidimas).

44E. S. ir D. A. savo kaltę dėl jiems inkriminuotų veikų teisme iš esmės pripažino teigdami, jog jie sudavė nukentėjusiesiems smūgius, tačiau nesutinka su tuo, kad jie be priežasties užpuolė. Kaltinamųjų manymu buvo jų orumo įžeidimas, t. y. nukentėjusiojo K. S. įžūlus kalbėjimas su jais, tačiau teisminio nagrinėjimo metu kaltinamieji visgi pripažino, kad tokie jų veiksmai – smurtas viešoje vietoje nėra pateisinami, o jų nurodytoji priežastis – mažareikšmė. Todėl darytina išvada, kad neginčytinai nustatyta, kad abu kaltinamieji veikė iš chuliganiškų paskatų.

45Bausmių skyrimas.

46E. S. ir D. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jų visiško prisipažinimo teismo posėdžio pabaigoje teismas nelaiko jų atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis, kadangi nukentėjusiųjų parodymais nustatyta, jog neužilgo po įvykio kaltinamieji iš jų tyčiojosi, grasino, kad atsiimtų pareiškimą. Teisminio nagrinėjimo metu taip pat nenustatyta, kad kaltinamieji gailėtųsi dėl savo poelgio ar dėl sukeltų pasekmių: kaltinamasis D. A. proceso metu elgėsi netinkamai, pašaipiai reaguodavo į nukentėjusiojo duodamus parodymus, ką teismas nelaiko nuoširdžiu gailėjimusi, o kaltinamasis E. S. iš vis nenurodė besigailintis dėl padarytos veikos. Jų atsakomybę sunkinančios aplinkybės – kad nusikalstamą veiką jie įvykdė veikdami bendrininkų grupe bei nusikalto, būdami apsvaigę nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos šių nusikaltimų įvykdymui.

47Skiriant bausmę E. S. atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuris priskiriamas nesunkiems (BK 11 str.3 d.), į jo padarymo aplinkybes, motyvus ir tikslus, kaltės formą-tyčią, kaltinamojo asmenybę, kuris baustas administracine tvarka, neteistas, mokosi, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir yra dvi sunkinančios aplinkybės, todėl jam skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta bausmė - laisvės apribojimas.

48Skiriant bausmę D. A. atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurių vienas priskiriamas apysunkiams, o kitas nesunkiems (BK 11 str.), į jų padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, kuris nusikalto būdamas nepilnametis, anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, nedirba, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir yra dvi sunkinančios aplinkybės, todėl jam skirtinos vidutinės sankcijose už padarytus nusikaltimus numatytos laisvės atėmimo ir laisvės apribojimo bausmės, kurios esant idealiai nusikaltimų sutapčiai bendrintinos apėmimo būdu. Esant pagrindui manyti, kad pirmą kartą teisiamam asmeniui bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, jos vykdymas atidėtinas (BK 92 str.).

49Civilinių ieškinių išsprendimas ir kiti klausimai.

50Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė kaltinamajam D. A. 4264,70 litų civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo K. S. gydymo išlaidų atlyginimo (1 t., b.l. 37-43). D. A. 2013-06-28 sudarė „Žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartį“ Nr. ( - ), todėl žalos atlyginimo sutartis tarp kaltinamojo ir valstybinės ligonių kasos patvirtintina (2 t., b. l. 34-35).

51Nukentėjusysis K. S. pareiškė civilinį ieškinį, prašydamas iš kaltinamųjų E. S. ir D. A. solidariai priteisti 20000 litų neturtinei žalai atlyginti, taip pat bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 500 litų advokato pagalbos išlaidos (2 t., b .l. 30-32).

52Nukentėjusysis D. J. pareiškė civilinį ieškinį, prašydamas iš kaltinamųjų E. S. ir D. A. solidariai priteisti 6000 litų neturtinei žalai atlyginti (2 t., b .l. 33).

53Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. l d., neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas neturtinės žalos dydį nustato, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais.

54Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad padaryti du nusikaltimai, vieną iš jų (BK 284 str. 1 d.) padarė abu kaltinamieji, o kitą (BK 138 str. 2 d. 8 p.) – D. A.. Nukentėjusysis K. S. pareiškė ieškinį abiems kaltinamiesiems ir prašo iš jų priteisti 20000 litų neturtinės žalos atlyginimo. Teismas neabejoja, kad nukentėjusysis K. S. dėl sumušimo metu jam padarytų sužalojimų kentė fizinius skausmus, patyrė įvairių nepatogumų, psichologinį diskomfortą, jis gulėjo ligoninėje, jam buvo padaryta operacija, taigi – jis patyrė neturtinę žalą. Akivaizdu, kad nukentėjusiajam K. S. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo sukelta daugiau nepatogumų, fizinio skausmo ir sunkesnės pasekmės: jis iki šiol jaučia fizinį skausmą, pablogėjo regėjimas, ilgesnį laikotarpį truko gydymas. Kadangi nustatyta, jog K. S. nesunkų sveikatos sutrikdymą padarė D. A., šioje dalyje neturtinės žalos atlyginimas priteistinas iš D. A.. Nustatant priteistinos neturtinės žalos dydį šioje dalyje, teismas atsižvelgia į kaltinamojo nusikalstama veika padarytas pasekmes – į tai, kad nukentėjusiajam K. S. padarytas nesunkus sveikatos sužalojimas, kaip minėta, jis gulėjo ligoninėje, buvo daryta operacija, po įvykio pablogėjo regėjimas, į tai, kad dėl šio sužalojimo Vilniaus teritorinei ligonių kasai padaryta 4264,70 litų turtinė žala dėl K. S. gydymo, o pats K. S. nenurodė, kad būtų turėjęs turtinės žalos, todėl darytina išvada, kad nukentėjusiojo K. S. reikalaujama neturtinės žalos suma – 20 000 litų yra per didelė, neatitinkanti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų, todėl ji mažintina, todėl nukentėjusiajam K. S. iš D. A. priteistina 3000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

55Teismas laiko įrodyta, kad dėl abiejų kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1 d. abiems nukentėjusiesiems padaryta neturtinė žala: E. S. nukentėjusiajam D. J. trenkė į lūpą kumščiu, D. A. spyrė per kojas, dėl ko nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą, išgąstį. Nukentėjusysis K. S. taip pat dėl abiejų kaltinamųjų veiksmų patyrė neturtinės žalos: buvo užpultas, sumuštas, pažemintas viešoje vietoje, todėl patyrė moralinę žalą.

56Nustatant priteistinos neturtinės žalos dydį šioje dalyje, teismas atsižvelgia į kaltinamųjų nusikalstama veika padarytas pasekmes, t.y., kad nukentėjusiajam K. S., neskaitant žandikaulio lūžio, kiti sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu, o nukentėjusysis D. J. į gydytojus nesikreipė, tiesiog po įvykio visko bijo, t.y. teismas laiko, kad nukentėjusysis tik patyrė fizinį skausmą ir baimę. Taip pat teismas atsižvelgia į visas kilusio konflikto aplinkybes, į tai, kad nusikalstama veika turtinės žalos nepadaryta, į kaltinamųjų turtinę padėtį: E. S. mokosi, nedirba, D. A. taip pat nedirba. Įvertinus visas minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad nukentėjusiųjų prašoma priteisti – K. S. 20000 litų, o D. J. 6000 litų suma neturtinei žalai atlyginti šiuo atveju taip pat yra aiškiai per didelės ir neatitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijų, todėl jos mažintinos ir nukentėjusiojo K. S. naudai iš kaltinamųjų E. S. ir D. A. solidariai priteistina 1000 litų neturtinės žalos atlyginimui, bei nukentėjusiojo D. J. naudai iš kaltinamųjų E. S. ir D. A. solidariai priteistina 1000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

57Iš kaltinamųjų E. S. ir D. A. priteistini 500 litų (1 t., b.l.30) advokato atstovavimo išlaidų nukentėjusiojo K. S. naudai.

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., 115 str. 1 d.,

Nutarė

59E. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nuo 22 val. iki 6 val. būti namuose, atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

60Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

61D. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d. ir nuteisti:

62-pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. - laisvės atėmimu 9 mėnesiams;

63-pagal BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams.

64Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2, 5 d. 1 p., subendrinti paskirtas bausmes apėmimo būdu ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 9 (devyniems) mėnesiams.

65Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str. 1, 2 d., 82 str. 1 d. 5 p. bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, skirti 1 metams elgesio apribojimą, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, mokytis arba dirbti.

66Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

67Patvirtinti kaltinamojo D. A. ir valstybės ligonių kasos 2013-06-28 susitarimą Nr. ( - ) dėl žalos atlyginimo, t.y. žalą PSDF biudžetui atlyginti per 12 mėnesių, kiekvieną mėnesį įmokėdamas į atsiskaitomąją sąskaitą ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas 73000 po 355 Lt (tris šimtus penkiasdešimt penkis litus). Pirmos įmokos suma 359,70 Lt (Trys šimtai penkiasdešimt devyni litai ir 70 ct).

68Civilinius ieškinius tenkinti dalinai.

69Priteisti iš D. A. 3000 (tris tūkstančius) litų neturtinės žalos atlyginimo K. S..

70Priteisti iš E. S. ir D. A. solidariai 1000 (vieną tūkstantį) litų neturtinės žalos atlyginimo bei 500 litų proceso išlaidų nukentėjusiajam K. S..

71Priteisti iš E. S. ir D. A. solidariai 1000 (Vieną tūkstantį) litų neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam D. J..

72Kitoje dalyje ieškinius atmesti.

73Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. E. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., ... 4. D. A., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., 138... 6. E. S. ir D. A. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:... 7. jie, 2012 m. gruodžio 22 d., apie 6.20 val., ( - ), viešojoje vietoje -... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str.... 9. D. A. iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų bei, o būtent:... 10. Jis, 2012 m. gruodžio 22 d., apie 6.20 val., ( - ), netoli autobusų... 11. t y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 2 d. 8 p.... 12. Įrodymai, jų vertinimas ir nusikalstamų veikų kvalifikacija. ... 13. Kaltinamasis E. S. kaltu padaręs nusikaltimą iš esmės prisipažino ir... 14. Kaltinamasis D. A. kaltu prisipažino ir teisme paaiškino, kad 2012-12-22 I.... 15. Po įvykio jie įsėdo į autobusą. Kažkiek pravažiavus į autobusą įlipo... 16. Be kaltinamųjų prisipažinimo jų kaltinamųjų kaltė visiškai įrodyta... 17. K. S. protokolu pareiškimu su VA VPK Vilniaus r. PK tyrėjo rezoliucija, kuria... 18. Nukentėjusiojo K. S. parodymais teisme, kad 2012-12-21 kartu su draugais D.... 19. 2013-04-10 nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis... 20. Nukentėjusiojo D. J. parodymais teisme, kad 2012-12-21 su draugais ėjo iš... 21. 2013-04-10 nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis... 22. Liudytojo I. M. parodymais, kad 2012-12-21 D. A. pakvietė į savo draugės I.... 23. Liudytojos L. S. parodymais teisme, kad jos sūnus, K. S., 2012-12-21 išvyko... 24. Nepilnamečio liudytojo K. J. parodymais, kad 2012-12-21 atvyko su broliais ir... 25. Nepilnamečio liudytojo L. U. parodymais teisme, kad 2012-12-21 buvo sodyboje,... 26. Nepilnametės liudytojos I. J. parodymais teisme, kuri patvirtino savo... 27. Liudytojo L. J. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu (t.1, b.l. 74, 76,... 28. 2012-12-22 VA VPK Patrulių rinktinės patrulio tarnybiniu pranešimu, iš... 29. K. S. protokolu pareiškimu su VA VPK Vilniaus r. PK tyrėjo rezoliucija, kuria... 30. 2012-12-27 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad... 31. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 32. 2013-01-18 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad L. S.... 33. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 34. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 35. 2012-12-22, 07.42 val. asmens blaivumo testo duomenimis E. S. nustatyta 1.23... 36. 2012-12-22, 07.46 val. asmens blaivumo testo duomenimis D. A. nustatyta 0.84... 37. Viešosios tvarkos pažeidimas, numatytas BK 284 straipsnio 1 dalyje, turi... 38. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus ir įvertinęs juos... 39. Neginčijamais objektyviais duomenimis, t. y. specialisto išvada, liudytojų,... 40. Nukentėjusiajam D. J. E. S. sudavė vieną kartą į galvos pakaušio sritį,... 41. E. S. ir D. A. objektyviai atlikti veiksmai, sukeltos pasekmės ir objektai, į... 42. Kaltinime nurodyta, jog tiek D. A., tiek E. S. suduodami smūgius... 43. E. S. veika atitinka nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos... 44. E. S. ir D. A. savo kaltę dėl jiems inkriminuotų veikų teisme iš esmės... 45. Bausmių skyrimas.... 46. E. S. ir D. A. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jų visiško... 47. Skiriant bausmę E. S. atsižvelgta į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 48. Skiriant bausmę D. A. atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo... 49. Civilinių ieškinių išsprendimas ir kiti klausimai.... 50. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė kaltinamajam D. A. 4264,70 litų... 51. Nukentėjusysis K. S. pareiškė civilinį ieškinį, prašydamas iš... 52. Nukentėjusysis D. J. pareiškė civilinį ieškinį, prašydamas iš... 53. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. l d., neturtinė žala yra asmens... 54. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad padaryti du nusikaltimai, vieną iš jų... 55. Teismas laiko įrodyta, kad dėl abiejų kaltinamųjų padarytos nusikalstamos... 56. Nustatant priteistinos neturtinės žalos dydį šioje dalyje, teismas... 57. Iš kaltinamųjų E. S. ir D. A. priteistini 500 litų (1 t., b.l.30) advokato... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d., 115 str. 1 d.,... 59. E. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 60. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti iki... 61. D. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 62. -pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. - laisvės atėmimu 9 mėnesiams;... 63. -pagal BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 1 metams.... 64. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 2, 5 d. 1 p., subendrinti paskirtas bausmes... 65. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str. 1, 2 d., 82 str. 1 d. 5 p.... 66. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti iki... 67. Patvirtinti kaltinamojo D. A. ir valstybės ligonių kasos 2013-06-28... 68. Civilinius ieškinius tenkinti dalinai.... 69. Priteisti iš D. A. 3000 (tris tūkstančius) litų neturtinės žalos... 70. Priteisti iš E. S. ir D. A. solidariai 1000 (vieną tūkstantį) litų... 71. Priteisti iš E. S. ir D. A. solidariai 1000 (Vieną tūkstantį) litų... 72. Kitoje dalyje ieškinius atmesti.... 73. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...