Byla 2-543-783/2019
Dėl netesybų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Vidai Suslikienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Velseka“ (toliau – UAB „Velseka“) ieškinį atsakovui ūkininkui E. D. dėl netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Velseka“ prašo iš atsakovo ūkininko E. D. priteisti 1110,82 Eur dydžio delspinigius pagal 2017 m. spalio 3 d. sąskaitą faktūrą ( - ) už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki 2018 m. spalio 10 d. ir 1320,67 Eur delspinigius pagal 2017 m. spalio 25 d. sąskaitą faktūrą ( - ) už laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 25 d. iki 2018 m. spalio 10 d., viso priteisti 2431,49 Eur delspinigių, taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog tarp UAB „Velseka“ ir ūkininko E. D. 2015 m. balandžio 22 d. buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ), pagal kurios 4.1. punktą ūkininkas E. D. turėjo atsiskaityti už naftos produktus per 30 dienų nuo produktų gavimo pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, pagal tos pačios sutarties 4.2 punktą, laiku neatsiskaitęs, mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos. Nurodė, jog 1110,82 Eur delspinigiai pagal 2017 m. spalio 3 d. sąskaitą faktūrą sudaro už 342 dienas, 1320,67 Eur delspinigiai pagal 2017 m. spalio 25 d. sąskaitą faktūrą – už 319 dienų. Mano, jog susitarimas dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių šalims turi įstatymo galią, toks sutartas delspinigių dydis atitiko šalių valią. (23-25 b. l.)

5Atsakovas ūkininkas E. D. atsiliepime su ieškiniu sutinka iš dalies, prašo daliai delspinigių taikyti ieškinio senatį, likusiai daliai delspinigių dydį sumažinti nuo 0,2 procentų iki 0,02 procentų arba, jeigu nebūtų sumažintas iki šiol dydžio, sumažinti delspinigių dydį teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, jog ieškovė UAB „Velseka“, prašydama priteisti delspinigius už 342 dienų laikotarpį ir 319 dienų laikotarpį, yra praleidusi 6 mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), todėl vieno dėl šios aplinkybės ieškinys dėl 2431,49 Eur delspinigių priteisimo yra nepagrįstas. Atsakovas taip pat mano, jog ir 2015 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. ( - ) 4.2 punkte numatyti 0,2 procento dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną yra neprotingai dideli. Atsakovas pažymėjo, kad pasirašydamas šią sutartį neturėjo galimybės tinkamai susipažinti, kadangi sutartį pasirašė ieškovės darbuotojui pristačius kurą į atsakovo gyvenamąją vietą, išpylus kurą į talpą, iš karto padavus pasirašyti sutartį kartu su pateikta PVM sąskaita faktūra. Nurodė, jog, visų pirma, tarp jo ir ieškovės UAB „Velseka“ 2015 m. balandžio 22 d. sudarytos sutarties sąlygos yra standartinės (CK 6.185 straipsnis, 6.186 straipsnis), jis, atsakovas, su sutarties sąlyga, numatančia tokį didelį delspinigių dydį, supažindintas nebuvo ir susipažinti neturėjo galimybės, todėl ši sutarties sąlyga jam buvo siurprizinė. Visų antra, 0,2 procento dydžio delspinigiai yra pernelyg dideli ir nesąžiningi, remiantis LAT formuojama praktika, CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, turėtų būti mažinami (LAT 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016; LAT 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010 ir joje nurodyta LAT praktika). Trečia, ieškiniu prašoma priteisti delspinigių suma (2431,49 Eur) sudaro daugiau nei 60 procentų visos skolos sumos (3694,02 Eur), kas vien jau šiuo pagrindu leidžia teigti, kad sutartyje numatytas netesybų dydis yra aiškiai per didelis ir neprotingas, be to, ieškovė nepateikė pagrįsto delspinigių paskaičiavimo, tuo neįrodė prašomų priteisti delspinigių dydžio (CPK 178 straipsnio reikalavimai). Ketvirta, nepagrįstai dideli delspinigiai pažeidžia atsakovo teises, itin apsunkina jo finansinę padėtį bei galimybę tinkamai atsiskaityti su kitais kreditoriais, todėl turėtų būti mažinami ir šiuo pagrindu. Atsakovas teigia, netesybų dydis turėtų būti mažinamas iki 0,02 procentų ar bent jau 0,05 procentų, tokio dydžio netesybos nebūtų mažesnės už ieškovės patirtus nuostolius, nepažeistų nei ieškovės, nei atsakovo teisių ir teisėtų interesų bei užtikrintų sutarties šalių interesų pusiausvyrą. (42-44 b. l.)

6Ieškovės UAB „Velseka“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, iki teismo posėdžio pradžios pateikė prašymą išnagrinėti civilinę bylą nedalyvaujant, jame nurodė, jog ieškinį palaiko ir prašo tenkinti visiškai. Paaiškino, jog įmonė jokio pelno iš delspinigių nedaro, 0,2 procentų dydžio delspinigiai sutartyse taikomi dėl nelabai sąžiningų pirkėjų, kadangi UAB „Velseka“, pirkdama kurą, privalo apmokėti per 12 kalendorinių dienų, kitu atveju kiekvieną dieną skaičiuojamos palūkanos, tuo tarpu, atsakovui suteikiamos 30 kalendorinių dienų atsiskaitymo terminas, bet atsakovas nesugeba atsikaityti net per metus. (54 b. l.)

7Atsakovas ūkininkas E. D. bylos nagrinėjime nedalyvavo.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies. Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovė UAB „Velseka“ ir atsakovas ūkininkas E. D. sudarė didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 04-128 (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „Velseka“ įsipareigojo ūkininkui E. D. parduoti žemės ūkiui skirtą dyzelinį kurą, o ūkininkas E. D. įsipareigojo apmokėti už gautus naftos produktus per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo pagal pateiktas sąskaitas. (4 b. l.) 2017 m. spalio 3 d. UAB „Velseka“ pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) atsakovui ūkininkui E. D. pardavė žemės ūkiui skirto dyzelino 1624 Eur sumai (27 b. l.), 2017 m. spalio 25 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) – 2070,02 Eur sumai. (28 b. l.) Šių sąskaitų atsakovas ūkininkas E. D. laiku neapmokėjo. 2018 m. spalio 12 d. Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai, pagal ieškovės UAB „Velseka“ pareiškimą, išdavė teismo įsakymą dėl 3694,02 Eur skolos, 2431,49 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (6125,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 12 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 46 Eur žyminį mokestį. (8 b. l.) 2018 m. lapkričio 7 d. atsakovas ūkininkas E. D. pateikė prieštaravimą dėl teismo išduoto teismo įsakymo, kuriame nurodė, kad jog nesutinka su ieškovės UAB „Velseka“ reikalaujama priteisti 2431,49 Eur delspinigių suma. (11-13 b. l.) 2018 m. lapkričio 8 d. buvo išduotas naujas teismo įsakymas dėl atsakovo E. D. neginčytos skolos dalies priteisimo, šis teismo įsakymas 2018 m. gruodžio 27 d. buvo įvykdytas. (18, 49-50 b. l.) Lietuvos Respublikos 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Remiantis Sutarties 4.2 punktu, šalys susitarė, jog atsakovui ūkininkui E. D. laiku neatsiskaitant, UAB „Velseka“ skaičiuoja 0,2 procento delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog pagal 2017 m. spalio 3 d. UAB „Velseka“ pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir 2017 m. spalio 25 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) atsakovas ūkininkas E. D. iš ieškovės UAB „Velseka“ įsigijo naftos produktų bendrai 3694,02 Eur sumai ir už juos teismo įsakymo išdavimo dienai (2018 m. spalio 12 d.) nebuvo atsiskaitęs. Ieškovė UAB „Velseka“ prašo iš atsakovo ūkininko E. D. priteisti 2431,49 Eur delspinigių, pateiktuose įrodymuose (26 b. l.) nurodo, jog 1110,82 Eur delspinigiai paskaičiuoti už 342 dienų pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) nuo 1624 Eur skolos, 1320,67 Eur delspinigiai – už 319 dienų pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) nuo 2070,02 Eur sumos. Remiantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Esant ieškovo reikalavimui, teismas taiko ieškinio senatį ir reikalavimą priteisti 526,18 Eur dydžio delspinigius pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) nuo 1624 Eur skolos už 162 dienas (342-180=162) ir 575,46 Eur dydžio delspinigius pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) nuo 2070,02 Eur sumos už 139 dienas (319-180=139) atmeta kaip nepagrįstą ir pripažįsta, jog viso atsakovas ieškovei pagal Sutarties 4.2 punkte numatytą sąlygą dėl delspinigių dydžio (0,2 procentų) už 180 dienų pagal abi neapmokėtas sąskaitas faktūras turėtų sumokėti 1329,85 Eur delspinigių (584,64 Eur pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir 745,21 Eur pagal sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) (CK 6.71 straipsnio 1 dalies pagrindai). Tačiau teismas, atsižvelgęs į CK 6.258 straipsnio 3 dalyje numatytą teismui teisę mažinti netesybas (delspinigius), jeigu jos yra neprotingai didelės, pripažinęs, jog šalių Sutartyje sutartas 0,2 procentų delspinigių dydis, atitinkantis 73 procentus metinių palūkanų, yra neprotingai didelis, į tai, jog sutartis dėl naftos produktų įsigijimo sudaryta 2015 m. balandžio 22 d., įsiskolinimas pagal sąskaitas faktūras susidarė praėjus daugiau nei 2 metams 5 mėnesiams, labai didelė tikimybė, jog kuras atsakovui ūkininkui E. D. pagal minėtą didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį buvo parduodamas nebe pirmą kartą, įrodymų, jog iki tol atsakovas nebuvo atsiskaitęs, ieškovė nepateikė, į atsakovo pateiktus įrodymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 paskelbtos ekstremalios situacijos visoje šalyje (14 b. l.) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 633 paskelbtos ekstremalios situacijos visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje (15 b. l.), vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybas sumažina 67 procentais, iki 438,85 Eur (1329,85 Eur x 0,33 % ? 438,85 Eur). Teismas pripažįsta, jog ši suma ieškovei UAB „Velseka“ yra pakankama kompensacija už netinkamai atsakovės vykdytus sutartinius įsipareigojimus, ieškovė įrodymų, jog ši suma yra mažesnė už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės neįvykdymo, nepateikė ir to neįrodinėjo (CK 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis). Tai, kad dalis pirkėjų yra nelabai sąžiningi, kaip nurodė ieškovė UAB „Velseka“ savo prašyme bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (54 b. l.), nėra pagrindas taikyti visiems pirkėjams neprotingai dideles netesybas ir jų sąskaita pelnytis. Kita vertus, nors atsakovas ūkininkas E. D. prašė sumažinti delspinigius dar labiau, iki 0,02 procentų, įvertinus tą aplinkybę, jog jis nėra vartotojas, sandoris, sudarytas su ieškove UAB „Velseka“, sudarytas komerciniais tikslais, įrodymų, patvirtinančių, jog jis nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl nuo atsakovo nepriklausančių priežasčių, nepateikė, dar labiau mažinti netesybų dydį nėra pagrindo. Atsakovas ūkininkas E. D., teikdamas prieštaravimus dėl teismo įsakymo, yra nurodęs, jog buvo susiklosčiusios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kurių jis negalėjo kontroliuoti (CK 6.212 straipsnio 1 dalis), tai yra dėl 2017 m. liepos-rugsėjo mėnesiais laikotarpiu iškritusio labai smarkaus lietaus (11 b. l.), teismas pažymi, jog kuras atsakovui buvo parduotas 2017 m. spalio 3 d. ir 2017 m. spalio 25 d., tai yra tuo metu, kai meteorologiniai reiškiniai, galėję turėti įtakos jo sutartiniams įsipareigojimams, jau buvo įvykę ir atsakovas galėjo vertinti savo finansines galimybes vykdyti įsipareigojimus, tarp jų – ir įsipareigojimus ieškovei. Teismas kaip nepagrįstus taip pat atmeta ir atsakovo ūkininko E. D. argumentus dėl atleidimo nuo atsakomybės CK 6.185 straipsnyje numatytu pagrindu, nes nebuvo tinkamai supažindintas su 2015 m. balandžio 22 d. sutarties sąlygomis, ši sutartis jam įteikta kartu su jam atvežtu tą dieną kuru, jis, atsakovas, neturėjo galimybės susipažinti. Teismas pažymi, jog net jei ir 2015 m. balandžio 22 d. sutartis atsakovui ūkininkui E. D. buvo įteikta kartu su pirma kuro partija, sutartį bei joje numatytas sąlygas, tikėtina, paruošė kurą atsakovui pristačiusi ieškovė UAB „Velseka“, atsakovas, įvertinus sutarties turinį, apimtį (1 lapas) (4 b. l.), turėjo galimybę susipažinti su sutarties sąlygomis tiek 2015 m. balandžio 22 d., tiek ir per tuos du su puse metų iki 2017 m. spalio 3 d. ir spalio 25 d. jam išrašytų sąskaitų faktūrų už kurą, taip pat galėjo matyti ir įvertinti sutarties 4.2 punkte nustatytų netesybų dydį ir, būdamas atidus ir rūpestingas, šios sutarties nepasirašinėti ar vėliau atitinkamai reikalauti, kad ieškovė šį jam netinkamą delspinigių dydį sumažintų, arba nutraukti šią sutartį ir nebepirkti iš ieškovės kuro.

9Iš atsakovo E. D., proporcingai tenkintų reikalavimų daliai (tenkinta 18 % reikalavimo), ieškovei UAB „Velseka“ priteisiamos jos patirtos 22,14 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (13,14 Eur už sumokėtą žyminį mokestį (6, 36 b. l.) bei 9 Eur atstovavimo išlaidų (35 b. l.)) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10Valstybė dėl procesinių dokumentų įteikimo patyrė 8,32 Eur išlaidas. Proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, iš ieškovės valstybei priteisiama 6,82 išlaidų. Kadangi atsakovui tenkanti procesinių dokumentų įteikimo išlaidų dalis (1,50 Eur) yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią priteisiamą išlaidų sumą (3 Eur), iš atsakovo šios lėšos nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis CPK 260, 265, 270, 279, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo ūkininko E. D., asmens kodas ( - ) ieškovės UAB „Velseka“, įmonės kodas 164817539, 438,85 Eur (keturių šimtų trisdešimt aštuonių eurų 85 centų) delspinigius bei 22,14 Eur (dvidešimt du eurus 14 centų) bylinėjimosi išlaidų.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti valstybės naudai iš ieškovės UAB „Velseka“ 6,82 Eur (šešis eurus 82 centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (į valstybės biudžetą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, surenkamąją biudžeto sąskaitą, įmokos kodas 5660).

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai