Byla 2-140-785/2011

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,

2posėdžiaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei,

3dalyvaujant ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Virginijai Liatukienei, atsakovams V. K., N. M., tretiesiems asmenims E. P., D. K., bei nepilnamečiams, kuriems nustatyta laikinoji rūpyba G. K. ir A. K.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. K., N. M., tretiesiems asmenims E. P., D. K., Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Rietavo savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos, globėjo paskyrimo, gyvenamosios vietos vaikui nustatymo bei išlaikymo priteisimo.

5Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams N. M. ir V. K., dėl jų vaikų G. K. ( - ) ir A. K. ( - ), vaikams panaikinti laikinąją ir nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) vaikams, A. K. nuolatine rūpintoja bei turto administratore paskirti trečiąjį asmenį E. P., G. K. nuolatiniu rūpintoju bei turto administratoriumi paskirti trečiąjį asmenį D. K., nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą pas rūpintojus ir priteisti iš atsakovų išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis po 135 Lt, bet nemažiau nei 1 MGL kas mėnesį nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos nuo 2010-05-06 G. K. ir nuo 2007-11-11 A. K. iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

7Ieškinyje nurodyta, kad N. M. ( - ) yra pagimdžiusi šešis vaikus: G. K. ( - ), A. K. ( - ), V. P. ( - ), M. M. ( - ), G. M. ( - ), R. V. ( - ). Šiuo metu su atsakove gyvena tik viena mažametė dukra R. V.. Į Rietavo savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą N. M. šeima nėra įrašyta. Atsakovo V. K. šeima į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą nėra įrašyta. Atsakovas gyvena ūkininko J. Š. mediniame name. Turi vieną kambarį. V. K. prižiūri, saugo namą, gyvulius. Kadangi šiuo metu pas šį ūkininką nebedirba yra registruotas darbo biržoje. Buvę sugyventiniai V. K. ir N. M. šeimos nebuvo sukūrę. Sugyvenę du vaikus, kartu gyveno neilgai. 2001 m. rugpjūčio 22d. N. M. (P.) Šerkšnėnų seniūnijoje parašė raštą, kuriame sutiko, kad sūnus G. K. ( - ) liktu gyventi su tėvu V. K.. 2003 m. rugpjūčio 1 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu G. K. gyvenamoji vieta buvo nustatyta pas tėvą V. K., jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Dukros A. K. ( - ) gyvenamoji vieta nustatyta pas motiną, jos pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Tačiau su tėvu berniukas gyveno neilgai, nes su juo gyventi nepatiko. Kurį laiką G. K. gyveno pas senelius A. ir V. K. Mažeikių r. Nuo 2006 m. vasaros G. K. apsigyveno pas tėvo seserį A. J.. O nuo 2008 m. rugsėjo mėn. berniukas gyveną pas dėdę D. K.. G. lanko Plinkšių pagrindinę mokyklą. Per visą tą laikotarpį N. M. sūnaus likimu visiškai nesidomėjo.

82010 m. gegužės mėn. į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių kreipėsi V. K. brolis D. K. ( - ) dėl sūnėno G. K. ( - ) laikinosios rūpybos nustatymo, su prašymu, kad būtų įtrauktas į norinčių globoti vaikus sąrašus. 2010 m. birželio 29 d. komisijos vaiko globos reikalams rajone spręsti posėdyje

Nutarė

9D. K. skirti G. K. ( - ) rūpintoju, kadangi tėvai berniuko neaugina. 2010 m. liepos 2 d. Mažeikių rajono administracijos direktoriaus įsakymu likusiam be tėvų globos G. K. laikinuoju rūpintoju nuo 2010 m. gegužės 6 d., paskirtas D. K.. Berniuko gyvenamoji vieta nurodyta rūpintojo gyvenamoje vietoje. Rūpintojas D. K., gyvena nuosavame name, kuris nuosavybės teise priklauso Vytautui B. K. (D. K. tėvui), pagal pateiktą testamentą po mirties turi paveldėti visą turtą. Name yra 3 kambariai ir virtuvė, yra vonia, tualetas, visi patogumai. Kambariai apstatyti įvairiais baldais. Namuose švaru, tvarkinga, jauku. Šeima remontavo namą, gerino gyvenimo sąlygas. Name gyvena 5 asmenys. Rūpintojas D. K. dirba ( - ). Atlyginimas apie 570 Lt/mėn. Žmona G. K. ( - ) šiuo metu yra motinystės atostogose. Gauna išmokas po 943 Lt/mėn. Šeimoje be G. K. yra dar du vaikai: J. K. ( - ), prižiūrima namuose ir A. K. ( - ), lankanti lopšelį-darželį „Žilvytis“. D. K. šeima turi pakankamai lėšų, kad galėtų išlaikyti šeimą. Rūpintojas charakterizuojamas teigiamai. Dėl sveikatos kontraindikacijų neturi, teistas nėra.

10A. K. ( - ) taip pat neauginama tėvų. Mergaitė kartu su kitais broliais, seserimis globojama E. P. ( - ). Rūpintoja 2007 m. sausio 26 d. kreipėsi į Telšių r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, su prašymu nustatyti jos anūkams: A. K. ( - ), V. P. ( - ), M. M. ( - ), G. M. ( - ) laikinąją globą, paskirti ją vaikų globėja (rūpintoja). Tuo metu vaikų motina N. M. buvo išvykusi į užsienį, savo vaikams išlaikymo neteikė. Todėl kaip ir kitiems atsakovės vaikams, A. K. 2007 m. kovo 30 d., Telšių r. savivaldybės direktoriaus įsakymu nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Vaiko laikinąją globėja (rūpintoja) paskirta jos močiutė E. P., gyvenamoji vieta nustatyta pas globėją (rūpintoją). 2010 m. rugpjūčio 5 d. Telšių r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui rašytame paaiškinime globėja (rūpintoja) sutinka nustačius nuolatinę globą A. K. ( - ) toliau globoti mergaitę ir kitus vaikus. Globėja (rūpintoja) E. P. tinkamai atlieka globėjos pareigas. Gaunamas globos išmokas panaudoja vaikų poreikiams tenkinti. Su vaikais sutaria gerai, yra neteista, kontraindikacijų globai neturi. 2010 m. rugsėjo 7 d. pateiktoje išvadoje Telšių r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teigia, kad neterminuotai apribojus tėvams tėvų valdžią, tikslinga A. K. nustatyti nuolatinę rūpybą paskiriant mergaitės nuolatine rūpintoja E. P., jos gyvenamoje vietoje.

11Per vaikų globos šeimose laikotarpį, nei nepilnamečių vaikų mama N. M., nei V. K., nėra išreiškę noro susigrąžinti vaikus. Vaikų mama 2009 m. liepos 13 d. rašytame prašyme Telšių r. savivaldybės administracijos direktoriui nurodo, kad neturi pastovios gyvenamosios vietos, negali vaikams teikti išlaikymo. Prašo leisti jos nepilnamečius vaikus globoti močiutei E. P.. 2010 m. liepos 29 d. Rietavo savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai Mažeikių Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymu lankėsi pas N. M.. Apsilankymo metu nustatyta, kad N. M. šeima gyvena kartu su sugyventinio V. V. tėvais. Naudojasi vienu kambariu. Maistą ruošia bendrai. Namuose daliniai patogumai. Kambarys kuriame gyvena atsakovė tvarkingas, švarus, yra būtiniausi baldai. Atsiųstame paaiškinime N. M. teigia, kad bandys auginti vaikus pati. Reikia jai susirasti gyvenamą vietą, darbą. Teigia, kad su vaikais bendrauja, kiek gali teikia išlaikymą, tačiau iki šiol jokių veiksmų tai įgyvendinti nesiėmė, kaip ir visą vaikų globos laikotarpį. Mama dažnai išvažiuoja dirbti į užsienį o tėvas nesugeba pasirūpinti vaikais, bei juos auginti pats dėl tingumo ir aplaidumo, abejingumo, kaip ir vaikų mama.

12Atsakovai N. M. ir V. K. dėl tingumo ir aplaidumo, dėl vengimo auklėti vaikus, dėl piknaudžiavimo tėvų valdžia, ketvirtus metus nesusigrąžina vaikų, o ir jie pas tėvus nebenori grįžti, ieškovas mano, kad yra pagrindas atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią. Iš atsakovų priteistinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis - po 135 Lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės, bet nemažiau kaip LR Vyriausybės nustatytas minimalus pragyvenimo lygis. Išlaikymas priteistinas G. K. nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos - t.y. nuo 2010 m. gegužės 6 d., kai nustatyta laikinoji rūpyba, A. K., nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos - t.y. nuo 2007 m. kovo 30 d., kai nustatyta laikinoji rūpyba, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.200 str., kadangi išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio padavimo dienos, todėl iš N. M. ir V. K. mergaitei priteistinas išlaikymas tris metus atgal nuo ieškinio padavimo datos.

13Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį iš esmės palaikė, tačiau po teismo posėdyje dalyvavusių asmenų paaiškinimų, patikslino ieškinio reikalavimus ir prašo laikinai apriboti N. M. motinos valdžią dėl vaikų G. K. ir A. K. bei atsisako savo reikalavimų dėl laikinosios vaiko rūpybos A. K. panaikinimo, jai nuolatinės rūpybos nustatymo, nuolatinio rūpintojo, turto administratoriaus skyrimo ir rūpybos vietos pas rūpintoją E. P. nustatymo.

14Atsakovė N. M. su ieškinio reikalavimai iš dalies sutiko ir nurodė, kad seniai su sūnumi G. K. iš viso nebendrauja, jo neauklėja, juo nesirūpina ir jo neišlaiko, o 2005 m. ar 2006 m. išvyko į Ispaniją dirbti. Pradžioje kelis kartus siuntė per savo mamą E. P. pinigų vaikams tarp kurių yra ir A. K., kurie liko gyventi su jos motina. Nuo 2007 m. vaikams pinigų nebesiuntė, o kelis kartus siuntė jiems daiktus, rūbus. Yra nedirbanti, darbo neranda, nuolatinio būsto neturi, tačiau ieško ir bando susitvarkyti ir pagerinti gyvenimo sąlygas. Dėl ieškinio reikalavimų dėl sūnaus G. K. sutinka, tačiau nemano, kad dėl A. K. jai reikėtų neterminuotai apriboti motinos valdžią, nes šiuo metu ji pagal galimybes dažnai su dukra bendrauja, ja rūpinasi.

15Atsakovas V. K. ir tretieji asmenys E. P. ir D. K. su visais ieškinio reikalavimais sutiko.

16Nepilnametis G. K. teismo posėdyje paaiškino, kad jau seniai gyvena su dėde D. K. ir jo šeima, kuris juo rūpinasi, auklėja, išlaiko, jie gerai sutaria, kartai jį vadina tėvu ir toliau nori su juo gyventi.

17Nepilnametė A. K. teismo posėdyje nurodė, kad paskutiniu metu bendrauja su mama, su močiute nelabai sutaria, nes ji yra griežta, jeigu būtų tokia galimybė geriau gyventų su mama nei pas močiutę E. P..

18Trečiųjų asmenų Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Rietavo savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai teismo posėdyje nedalyvavo ir yra pareiškę savo nuomone, kad su ieškinio reikalavimais sutinka.

19Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, nuolatinės globos, globėjo jam paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo, kurioje nurodė, kad ieškinį palaiko.

20Ieškinys tenkintinas.

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams (motinoms) sankciją – tėvų (motinos) valdžios apribojimą.

22Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei, atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas. Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia ir įvertinti jų pobūdį. Tik nustačius ir įvertinus tėvų valdžios neįgyvendinamumo pobūdį, taikomas laikinas ar nuolatinis tėvų valdžios ribojimas. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl ir tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms ir girtavimo laikytini kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas ar veiksmais, kai nesirūpinama savo vaikais.

23Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d. numatyta, kad tėvų valdžia gali būti apribota kai tėvas ar motina vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu, nesirūpina vaikais.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kadangi atsakovai V. K. ir N. M. nevykdo savo pareigų dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikų G. K. ir A. K., rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje, kadangi savo vaikų G. K. ir A. K. tėvas V. K. ir motina N. M. neaugino, nebendravo su jais, neprisidėjo prie savo vaikų ugdymo ir auklėjimo, neskyrė lėšų vaikų išlaikymui, todėl įvertinus byloje surinktus duomenis, teismas daro išvadą, jog yra pakankamas pagrindas neterminuotai apriboti atsakovui V. K. tėvo valdžią dėl jo nepilnamečių vaikų G. K. ir A. K., nes nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, o atsakovei N. M. neterminuotai apriboti motinos valdžią dėl jos nepilnamečio sūnaus G. K., nes nėra duomenų, kad padėtis dėl jo gali pasikeisti, tačiau laikinai apriboti motinos valdžią vienerių metų laikotarpiui dėl jos nepilnametės dukros A. K., nes yra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, kadangi atsakovė su dukra A. paskutiniu metu bendrauja, ja rūpinasi, domisi ir abi nori gyventi kartu (CK 3.180 str.). Atsakovams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymu, tačiau išlieka teisė matytis su vaikais (CK 3.180 str. 3 d.).

25Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą (Vaiko teisių apsaugos konvencijos 20 str. 1 p.).

26Nustatant vaikui globą ar rūpybą, būtina vadovautis įstatyme numatytais globos (rūpybos) nustatymo principais (CK 3.249 str.), tai yra vaiko interesų pirmumas, pirmumo teisę tapti rūpintojais turi vaiko artimieji giminaičiai, jei tai atitinka vaiko interesus, vaiko globa (rūpyba) šeimoje, brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus. Vaiko interesai – tai vaiko teisės, numatytos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir galimybės šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje.

27Atsižvelgiant į viešąjį interesą, atitinkantį vaikų interesus ir norus, G. K. ir A. K., likusiems be tėvų globos, nes jų tėvams V. K. ir N. M. šiuo sprendimu apribojama tėvų valdžia, siekiant užtikrinti vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, G. K. panaikintina laikinoji globa (rūpyba) ir nustatytina nuolatinė rūpyba G. K. ( - ) nuolatiniu rūpintoju, pačiam prašant, skirtinas vaiko dėdė trečiasis asmuo D. K. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės atstovei atsisakius nuo savo reikalavimų dėl laikinosios vaiko rūpybos A. K. panaikinimo, jai nuolatinės rūpybos nustatymo, nuolatinio rūpintojo, turto administratoriaus skyrimo ir rūpybos vietos pas rūpintoją E. P. nustatymo ir teismui atsisakymą priėmus, paliktina laikinoji rūpyba A. K. ( - ) laikina rūpintoja paliktina vaiko močiutė trečiasis asmuo E. P. ( - ) gyv. ( - ), pas kuria paliktina A. K. gyvenamoji ir rūpybos vieta. Skirtinas nuolatinis rūpintojas D. K. atitinka nepilnamečių vaikų rūpintojams keliamus reikalavimus, o G. K. gyvenamoji ir rūpybos vieta nustatytina pas rūpintoją (CK 3.249, 3.256, 3.257, 3.265, 3.268 str.).

28Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis pagrindines vaiko teises, laisves ir pareigas, šių teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo svarbiausias garantijas, įpareigoja tėvus užtikrinti vaikui gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi (Įstatymo 1 str. 2 d., 11 str.). Kartu įstatymas numato, kad jog tėvai vienodai privalo rūpintis vaikų auklėjimu, tinkamai juos prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu (Įstatymo 21 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnis taip pat numato tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kai ši pareiga nevykdoma, priteisiamas CK 3.196 str. nustatytos formos ir dydžio išlaikymas. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

29Kadangi bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, jog atsakovai V. K. ir N. M. nevykdo ir savo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus G. K. ir A. K., tenkinant ieškinio reikalavimus dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, iš kiekvieno atsakovo priteistinas išlaikymas G. K. ( - ) nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos - t.y. nuo 2010 m. gegužės 6 d., kai nustatyta laikinoji rūpyba, o A. K. ( - ), nuo 2007 m. lapkričio 12 d. (ieškinys teismui paduotas 2010-11-12, Lietuvos Respublikos CK 3.200 str.) iki vaikų pilnametystės, kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis po 135 Lt., bet ne mažiau nei vienas MGL, indeksuojant išlaikymo sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

30G. K. turto administratoriumi skirtinas rūpintojas D. K., o A. K. turto administratoriumi skirtina rūpintoja – E. P., kurie privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaikų interesais (CK 3.202 str.).

31Ieškovas, paduodant ieškinį, įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl patenkinus ieškinį, 400,00 Lt žyminis mokestis išieškotinas iš atsakovų lygiomis valstybei pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą (135,00 Lt x 2 x 12 mėn. x 3% = 97,00 Lt) bei įsiskolinimą (((6 mėn. x 135,00 Lt) + (36 mėn. x 135,00 Lt)) x 3% = 170,00 Lt), o taip pat mokestis už neturtinio pobūdžio reikalavimą (133,00 Lt), iš viso iš kiekvieno atsakovo priteistina po 200,00 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 82 str., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

32Be to nagrinėjant bylą susidarė 67,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš kiekvieno atsakovo po 33,75 Lt valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

33Teismo sprendimas dėl rūpybos nustatymo, nuolatinio rūpintojo paskyrimo, išlaikymo vaikams išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1p.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270, 271, 282, 400-407 straipsniais, teismas n u s p r e n d ž i a :

35Ieškinį tenkinti visiškai.

36Neterminuotai apriboti N. M. ( - ) motinos valdžią dėl sūnaus G. K. ( - ).

37Laikinai apriboti N. M. ( - ) motinos valdžią vienerių metų laikotarpiui dėl dukters A. K. ( - ).

38Neterminuotai apriboti V. K. ( - ) tėvo valdžią dėl vaikų G. K.( - ), A. K. ( - ).

39Panaikinti laikinąją vaiko globą (rūpybą) G. K. ( - ).

40Nustatyti nuolatinę rūpybą G. K. ( - ).

41Skirti G. K. ( - ) nuolatiniu rūpintoju bei turto administratoriumi D. K., ( - ) gyv. Mažeikių r.

42Palikti galioti laikinąją vaiko globą (rūpybą) A. K. ( - ) ir paliekant jos laikina rūpintoja bei turto administratore E. P. ( - ) gyv. Telšių r., pas kurią gyvenamoje vietoje palinktina A. K. ( - ) rūpybos vieta.

43Nustatyti G. K. ( - ) rūpybos vietą rūpintojo D. K. ( - ) gyvenamoje vietoje.

44Priteisti iš atsakovės N. M. ( - ) išlaikymą G. K. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 135 Lt, bet ne mažiau nei vienas MGL, nuo 2010 m. gegužės 6 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

45Priteisti iš atsakovės N. M. ( - ) išlaikymą A. K. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 135 Lt, bet ne mažiau nei vienas MGL, nuo 2007 m. lapkričio 12 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

46Priteisti iš atsakovo V. K. ( - ) išlaikymą G. K. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 135 Lt, bet ne mažiau nei vienas MGL, nuo 2010 m. gegužės 6 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

47Priteisti iš atsakovo V. K. ( - ) išlaikymą A. K. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 135 Lt, bet ne mažiau nei vienas MGL, nuo 2007 m. lapkričio 12 d., iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

48Priteisti iš atsakovės N. M. ( - ) 233,75 Lt (du šimtus trisdešimt tris litus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

49Priteisti iš atsakovo V. K. ( - ) 233,75 Lt (du šimtus trisdešimt tris litus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

50Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo, globėjo paskyrimo vykdyti skubiai, sprendimo apskundimas jo vykdymo nesustabdo.

51Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius,... 2. posėdžiaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Činčiukienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas neterminuotai apriboti tėvų... 7. Ieškinyje nurodyta, kad N. M. ( - ) yra pagimdžiusi šešis vaikus: G. K. ( -... 8. 2010 m. gegužės mėn. į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos... 9. D. K. skirti G. K. ( - ) rūpintoju, kadangi tėvai berniuko neaugina. 2010 m.... 10. A. K. ( - ) taip pat neauginama tėvų. Mergaitė kartu su kitais broliais,... 11. Per vaikų globos šeimose laikotarpį, nei nepilnamečių vaikų mama N. M.,... 12. Atsakovai N. M. ir V. K. dėl tingumo ir aplaidumo, dėl vengimo auklėti... 13. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį iš esmės palaikė, tačiau... 14. Atsakovė N. M. su ieškinio reikalavimai iš dalies sutiko ir nurodė, kad... 15. Atsakovas V. K. ir tretieji asmenys E. P. ir D. K. su visais ieškinio... 16. Nepilnametis G. K. teismo posėdyje paaiškino, kad jau seniai gyvena su dėde... 17. Nepilnametė A. K. teismo posėdyje nurodė, kad paskutiniu metu bendrauja su... 18. Trečiųjų asmenų Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 19. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 20. Ieškinys tenkintinas.... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą... 22. Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei, atsižvelgiant į... 23. Lietuvos Respublikos CK 3.180 str. 1 d. numatyta, kad tėvų valdžia gali... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kadangi atsakovai V. K. ir N. M.... 25. Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos... 26. Nustatant vaikui globą ar rūpybą, būtina vadovautis įstatyme numatytais... 27. Atsižvelgiant į viešąjį interesą, atitinkantį vaikų interesus ir norus,... 28. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis... 29. Kadangi bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, jog atsakovai V. K. ir N. M.... 30. G. K. turto administratoriumi skirtinas rūpintojas D. K., o A. K. turto... 31. Ieškovas, paduodant ieškinį, įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 32. Be to nagrinėjant bylą susidarė 67,50 Lt išlaidų, susijusių su... 33. Teismo sprendimas dėl rūpybos nustatymo, nuolatinio rūpintojo paskyrimo,... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268,... 35. Ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Neterminuotai apriboti N. M. ( - ) motinos valdžią dėl sūnaus G. K. ( - ).... 37. Laikinai apriboti N. M. ( - ) motinos valdžią vienerių metų laikotarpiui... 38. Neterminuotai apriboti V. K. ( - ) tėvo valdžią dėl vaikų G. K.( - ), A.... 39. Panaikinti laikinąją vaiko globą (rūpybą) G. K. ( - ).... 40. Nustatyti nuolatinę rūpybą G. K. ( - ).... 41. Skirti G. K. ( - ) nuolatiniu rūpintoju bei turto administratoriumi D. K., ( -... 42. Palikti galioti laikinąją vaiko globą (rūpybą) A. K. ( - ) ir paliekant... 43. Nustatyti G. K. ( - ) rūpybos vietą rūpintojo D. K. ( - ) gyvenamoje... 44. Priteisti iš atsakovės N. M. ( - ) išlaikymą G. K. ( - ), kas mėnesį... 45. Priteisti iš atsakovės N. M. ( - ) išlaikymą A. K. ( - ), kas mėnesį... 46. Priteisti iš atsakovo V. K. ( - ) išlaikymą G. K. ( - ), kas mėnesį... 47. Priteisti iš atsakovo V. K. ( - ) išlaikymą A. K. ( - ), kas mėnesį... 48. Priteisti iš atsakovės N. M. ( - ) 233,75 Lt (du šimtus trisdešimt tris... 49. Priteisti iš atsakovo V. K. ( - ) 233,75 Lt (du šimtus trisdešimt tris litus... 50. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo, globėjo... 51. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...