Byla 2A-417-194/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Danutės Burbulienės, Danutės Matiukienės, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant atsakovės E. G. atstovui advokatui V. J., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės E. G. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-97-715/2009, pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovei E. G., trečiajam asmeniui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybai, A. G., A. K. dėl priteistų lėšų vaikų išlaikymui dydžio pakeitimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. K. su ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą ir prašė pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 15 d. sprendimu priteistą vaikams išlaikymo dydį ir priteisti iš E. G. periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 400 Lt sūnaus A. K. gim. ( - ) ir M. K. gim. ( - ) išlaikymui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaikų pilnametystės bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007-05-15 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu buvo nutraukta jo ir atsakovės santuoka, nustatyta vaikų gyvenamoji vieta ir iš atsakovės nepilnamečių vaikų išlaikymui priteista po 180 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui. Nurodė, jog atsakovės teikiamas išlaikymas sūnums A. K. ir M. K. paaugus yra nebepakankamas ir netenkina net minimalių vaikų poreikių. Pats ieškovas dirba keliuose darbuose, kad užtikrintų vaikų ne tik minimalių poreikių tenkinimą, bet ir galimybes vystytis socialiai, realizuoti ir tenkinti savo įgytus gebėjimus. Abu sūnūs auga ir gyvena pas tėvą, todėl jam tenka kasdien rūpintis abiejų sūnų buitimi. Mano, jog vaikų motina- atsakovė turi tokią pat pareigą teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams.

4Atsakovė E. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nutraukiant santuoką su ieškovu, jie susitarė dėl išlaikymo po 180 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui. Tokio susitarimo buvo pasiekta tik po to, kai atsakovė sutiko ieškovui už 60000 Lt kompensaciją palikti 168000 Lt vertės šalių sugyventą turtą- visą sodybą, kurioje liko gyventi ieškovas ir abu sūnūs. Sutartą išlaikymą ji teikė tinkamai ir nėra CK numatytų pagrindų išlaikymo dydžio pakeitimui, nes jos turtinė padėtis nepasikeitė, ieškovo turtinė padėtis pagerėjo, o pasikeitusių vaikų poreikių ieškovas neįrodinėja. Taip pat nurodė, kad ji yra sudariusi naują santuoką ir laukiasi kūdikio, kurį taip pat reikės išlaikyti.

5Tretysis asmuo A. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovas ir atsakovė patys susitarė dėl tokio dydžio išlaikymo ir nėra pagrindo jį keisti. Taip pat nurodė, kad su atsakove augina mažametę dukrą, jis dar išlaiko dukrą iš pirmosios santuokos, todėl atsižvelgiant į jo ir atsakovės šeimos turtinę padėtį, jie neturi galimybių mokėti didesnį išlaikymą, o priteisus didesnį išlaikymą, būtų pažeisti jo ir atsakovės antros šeimos vaikų interesai.

6Tretysis asmuo A. K. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais sutiko. Nurodė, kad ieškovas, R. K., juo ir jo broliu rūpinasi tinkamai, nuperka drabužių, maisto, duoda pinigų asmeninėms išlaidoms. Abu berniukai gyvena pas tėvą ir kartu tvarko visą namų ūkį.

7Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pakeitė 2007 m. gegužės 15 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimu iš E. K. (dabartinė pavardė G.), priteistą išlaikymą nepilnamečiams sūnums A. K., gim. ( - ) , ir M. K., gim. ( - ) , po 180 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės ir iš E. G., nuo 2008 m. rugsėjo 8 d. priteisė išlaikymą nepilnamečiui sūnui A. K., gim. ( - ) , po 400,00 Lt, M. K., gim. ( - ) , po 350,00 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki sūnų pilnametystės. Paskyrė R. K., A. K. ir M. K. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise. Teismas nurodė, jog A. K. ir M. K. atitinkamai yra 17 ir 13 metų, nuo 2007-05-15 kai buvo priteistas išlaikymas iš atsakovės, sūnūs paaugo, išaugo jų poreikiai, padidėjo infliacija. Ieškovo nurodytos vaikų išlaikymui būtinos išlaidos atitinka vaikų amžių, socialinį statusą ir nėra aiškiai per didelės, nes remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, laikytina, jog siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių ( fiziologinių) poreikių tenkinimu, o visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus gebėjimus bei įgyti naujus.

8Atsakovės E. G. atstovas advokatas V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 28 d. sprendimą dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė LR CK 3.201 str. 1 d. nuostatas. Teismas net nenustatinėjo esminių šalių turtinės padėties pasikeitimo aplinkybių, o ankstesniu teismo sprendimu šalių sūnums priteistą išlaikymą laikė nebepakankamu vien dėl to, kad esą jie paaugo, išaugo jų poreikiai ir padidėjo infliacija. Mano, jog vien šie aspektai nesudaro pagrindo keisti išlaikymo dydį, todėl ieškinys patenkintas nepagrįstai.
  2. Pirmosios instancijos teismas nesilaikė LR CK 3.192 str. 3 d. normos imperatyvių reikalavimų, kuri nustato, jog materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams abu tėvai privalo teikti proporcingai jų turimai turtinei padėčiai. Atsakovės turtinė padėtis nepagerėjo, o priešingai- pablogėjo, nes ji dabar privalo išlaikyti dar vieną vaiką iš naujos santuokos. Ieškovo turtinė padėtis – pagerėjo, todėl jam nebuvo teisinio pagrindo reikalauti didesnio išlaikymo vaikams. Šių faktinių aplinkybių apylinkės teismas nevertino.

9Ieškovas R. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė 2009 m. balandžio 28 d. Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, jog su apeliaciniu skundu nesutinka, ir mano, jog Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimas yra teisėtas.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Išlaikymas nepilnamečiams vaikams, priteistas periodinėmis išmokomis, nėra absoliutus ir nekildamas. Materialinės teisės normos reglamentuoja pagrindus, kai priteistas išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis gali būti pakeistas. Tai LR CK 3.201 str. nuostatos.

12Kolegija mano, jog LR CK 3.201 str. 1d nuostatos apylinkės teismo taikytos yra tinkamai ir šia prasme apelianto argumentacija yra be pagrindo.

13Keičiant priteisto nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydį, apylinkės teismas motyvavo, jog nuo buvusio šalių susitarimu nustatyto iškinkymo po 180 Lt kas mėnesį, kuris buvo nustatytas šalių susitarimu 2007 metais, praėjo du metai laiko. Toks išlaikymas nebuvo apsvarstytas bei nustatytas teismo, o sutartas šalių, tai yra tėvo bei motinos bendru susitarimu. Todėl niekaip negalima pripažinti, jog toks išlaikymo dydis po 180 Lt kas mėnesį vienam vaikui yra objektyviai pagrįstas ir pilnutinai atitinka vaikų nuolat kintančius poreikius. Tai buvo tėvų susitarimas dėl minimalaus išlaikymo, nekonkretizuojant kiekvieno vaiko individualių poreikių. Šioje byloje teismas išsiaiškino ne tik vaikų poreikius, kuriuos įrodė ieškovas, pateikęs vaikų išlaidų skaičiuotę( LR CPK 178 str), ir kuri nėra jokiais kitais atsakovės argumentais paneigta, bet ir analizavo atsakovės turtinę padėtį, aiškinosi atsakovės materialines išgales teikti paramą savo vaikams. Teismas konstatavo, jog vaikai paaugo, todėl paaugo ir jų poreikiai. Tai yra objektyvu. Vienas iš išlaikomų vaikų yra jau 17 metų, todėl jis atitinka suaugusio asmens būtinų reikmių kriterijui maisto, aprangos, apavo atžvilgiu. ( Jų kaina yra pagal suaugusiam asmeniui nustatytas kainas) Kitas sūnus yra 13 metų amžiaus, kuris nuolat auga, todėl jo rūbų, avalynės kaita yra nuolat kintanti dėl vaiko augimo. Tai sudaro padidintus ir būtinus vaikų poreikius, kurie yra apylinkės teismo pasverti ir nurodyti. Šalyje oficialiai užfiksuotas infliacijos lygio 10 procentų kriterijus yra labai aukštas, kas, be abejonės, įtakoja išlaikymo vaikams poreikių kaitą.

14Dėl pasakyto, kolegija pripažįsta, jog buvo pagrindas kreiptis į teismą ir prašyti pakeiti šalių susitarimu sutartą vaikų išlaikymo dydį ir nustatyti jį tokį, kuris atitinka būtinus vaikų išlaikymui, jų ugdymui reikalingus kaštus. Taigi, apelianto argumentai dėl netinkamo LR CK 3.201 str. 1d. nuostatų taikymo yra nepagrįsti, todėl atmestini.

15Apeliantas oponuoja į Lietuvos Aukščiausio teismo nutartis ir nurodo jas, cituoja tose LR Aukščiausio teismo nutartyse vartotas sąvokas. Kolegija pažymi, jog kiekvienoje konkrečioje byloje, yra skirtingi asmenys, skirtingi išlaikymo reikalingų vaikų įgūdžiai, jų buitiniai įpročiai ir poreikiai, yra skirtinga jų tėvų turtinė ir socialinė padėtis, todėl jų niveliuoti yra nevalia. Kiekvienu konkrečiu atveju, išlaikymo dydis yra svarstomas individualiai. Šios kategorijos bylose analogija netaikytina. Yra nustatomi tik teismui rekomendacinio pobūdžio tam tikri tyrimo kriterijai.

16Dėl apelianto nurodomo LR CK 3.192 str. 3d. pažeidimo.

17Teismų praktikoje yra orientuota, jog vieno mėnesio išlaikymo vienam vaikui bendra skiriamų lėšų suma turi atitikti Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 800 Lt.

18Ieškovo pateiktas ieškinys ir buvo orientuotas į šį dydį- buvo prašoma po 400 Lt išlaikymo kiekvieno vaiko išlaikymui. Apylinkės teismas vyresniajam sūnui priteisė po 400 Lt kas mėnesį, o mažajam priteisė po 350 Lt. Taigi, teismų praktikoje nustatyti bendrosios taisyklės principai nėra pažeisti.

19Apeliantas oponuoja, jog privalu išlaikymo dydį nustatyti proporcingai tėvų turtinei padėčiai, ir čia nurodo atsakovės pablogėjusią turtinę padėtį dėl užregistruotos kitos santuokos ir gimusio vieno vaiko antroje santuokoje. Tačiau, vaiką iš antros santuokos privalo išlaikyti ir tėvas, kuris gyvena kartu su vaiku ir kurio materialinė - turtinė padėtis yra pakankamai gera. Abu išlaikymo reikalingi berniukai gyvena su tėvu, kuris užtikrina jiems ir būsto, ir būtinas kasdienio išlaikymo ir kasdieninės priežiūros pareigas. Atsakovė - motina, gyvena skyrium, nes gyvena kitoje šeimoje. Kito vaiko gimimas ir rūpestis juo, atims iš atsakovės galimybę pastoviai bendrauti su sūnumis iš pirmos santuokos. Ši faktinė aplinkybė taip pat yra svarbi, keičiant išlaikymo dydį sūnums. Atsakovės vaiko auginimo pirmų metų laikotarpiu gaunamos pajamos yra Sodros 100 procentų kompensuojamos, o po vienų metų vienas iš atsakovės sūnų taps pilnamečiu ir atsakovės išlaikymo pareiga liks tik vienam vaikui.

20Kolegija nenustatė tokių įrodymų, kad apylinkės teismo priteisto išlaikymo dydžio atsakovė, gyventi skyrium nuo vaikų ir gyvenanti kitoje šeimoje, neišgali teigti, todėl apelianto argumentai į LR CK 3.192 str. 3d. pažeidimą, pripažintini teisiškai nepagrįstais.

21Tėvų pasidalintas turtas negali būti pagrindu nustatyti sumažinto dydžio išlaikymą vaikams, nes ieškovui paliktoje sodyboje gyvena abu šalių vaikai, tai yra, abu vaikai naudojasi tuo turtu. Šalių susitarimu pasirinktas po 180 Lt išlaikymo dydis yra akivaizdžiai nepakankamas beveiks suaugusiems dviem berniukams, todėl jis keistinas, tačiau neviršijant bendrųjų teismų praktikoje taikytinų kriterijų, tačiau atsižvelgiant bei įvertinus faktines šioje byloje išaiškintas bei nustatytas abiejų tėvų materialines išgales. Kolegija konstatuoja, jog abiejų tėvų turtinė padėtis šioje byloje yra išaiškinta ir nustatyta.

22Apeliacinio posėdžio metu atsakovės advokatas pateikė rašytinius įrodymus, kad atsakovė užregistravo kitą santuoką antroje šeimoje, tačiau tai teismui, nagrinėjusiam bylą I instancija, iš esmės buvo žinoma bei buvo įvertinta. Be to, buvo pateikta pažyma, jog ieškovas per 2 metų laikotarpį po santuokos nutraukimo su atsakove, įsigijo kitą automobilį. (VĮ „Regitra“ pažyma.). Motyvuojama tuo, jog ieškovo turtinė padėtis esminiai pagerėjo, nes jis įsigijo didelės vertės turtą: tai yra 2009-08-13 automobilis T. C. Verso įregistruotas R. K. vardu. Nežinomi šio automobilio gamybos metai, jo tikroji rinkos vertė, ir nežinomas įgijimo pagrindas. Todėl, nėra galimybės vertinti, jog tai įgytas didelės vertės turtas. Automobilis yra kilnojamas daiktas ir nėra pripažįstamas didelės vertės turtu. Yra žinoma, jog ieškovas dirba ir pajamas sukaupia per kelias darbovietes, todėl matomai tokio daikto įsigijimas yra padiktuotas objektyvių ieškovo gyvenimo ir uždarbio įgijimo sąlygų. Kadangi nežinomos ir netirtos šio daikto įgijimo sąlygos, kolegija tai vertina kaip informatyvaus pobūdžio faktą, tačiau tai nekeičia byloje ištirtų ir nustatytų faktinių aplinkybių dėl vaikų išlaikymo dydžio pakeitimo.

23Yra nustatyta, jog po santuokos nutraukimo ir buvusio šalių susitarimu nustatyto išlaikymo vaikams, ieškovas pasiėmė paskolą Ūkio banke, kad sumokėtų atsakovei priteistą piniginę kompensaciją. Jis kas mėnesį privalo mokėti bankui po 600 Lt paskolos grąžinimui. Atsakovė gavo 60 000 Lt piniginę kompensaciją. Bendrai sugyventas turtas buvo įvertintas 120 000 Lt suma, o ne atsakovės nurodoma suma. Taigi, šalių turtas buvo padalintas po lygiai, tai yra, po ½ dalį. Tokiu pat principu abu tėvai privalo teigti išlaikymą abiem savo vaikams. Todėl kolegija pripažįsta, jog šiuo apylinkės teismo sprendimu pakeistas ir nustatytas išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydis atitinka protingumo bei teisingumo kriterijus ( LR CK 1.5 str.), ir nėra pagrindo jį keisti ar naikinti.

24Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovės priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei. ( LR CPK 93 str., 88 str. 1d., 3p.)

25Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1dalies 1 punktu,

Nutarė

26Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 metų balandžio 28 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš E. G. (a.k. ( - ) 9,66 Lt teismo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas R. K. su ieškiniu kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą... 4. Atsakovė E. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko ir... 5. Tretysis asmuo A. G. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais... 6. Tretysis asmuo A. K. atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais... 7. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2009 m. balandžio 28 d. sprendimu... 8. Atsakovės E. G. atstovas advokatas V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 9. Ieškovas R. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė 2009 m. balandžio... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Išlaikymas nepilnamečiams vaikams, priteistas periodinėmis išmokomis, nėra... 12. Kolegija mano, jog LR CK 3.201 str. 1d nuostatos apylinkės teismo taikytos yra... 13. Keičiant priteisto nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydį, apylinkės... 14. Dėl pasakyto, kolegija pripažįsta, jog buvo pagrindas kreiptis į teismą ir... 15. Apeliantas oponuoja į Lietuvos Aukščiausio teismo nutartis ir nurodo jas,... 16. Dėl apelianto nurodomo LR CK 3.192 str. 3d. pažeidimo.... 17. Teismų praktikoje yra orientuota, jog vieno mėnesio išlaikymo vienam vaikui... 18. Ieškovo pateiktas ieškinys ir buvo orientuotas į šį dydį- buvo prašoma... 19. Apeliantas oponuoja, jog privalu išlaikymo dydį nustatyti proporcingai tėvų... 20. Kolegija nenustatė tokių įrodymų, kad apylinkės teismo priteisto... 21. Tėvų pasidalintas turtas negali būti pagrindu nustatyti sumažinto dydžio... 22. Apeliacinio posėdžio metu atsakovės advokatas pateikė rašytinius... 23. Yra nustatyta, jog po santuokos nutraukimo ir buvusio šalių susitarimu... 24. Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovės priteistinos procesinių... 25. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1dalies 1 punktu,... 26. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2009 metų balandžio 28 dienos sprendimą... 27. Priteisti iš E. G. (a.k. ( - ) 9,66 Lt teismo išlaidų valstybei....