Byla 1-292-903/2012

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant prokurorėms Margaritai Kiudytei, Vidai Lūžienei, gynėjui advokatui Aivarui Surbliui, nukentėjusiajam S. D.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis, teistas: 1) 2004-12-03 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., laisvės atėmimu 5 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, 2) 2005-08-05 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. galutine su ankstesniu nuosprendžiu subendrinta bausme laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 92 str., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, 2006-06-06 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas ir pasiųstas atlikti paskirtą bausmę, 2007-01-04 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi paleistas lygtinai neatlikus 8 mėnesių ir 22 dienų laisvės atėmimo bausmės; 3) 2008-06-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. galutine su ankstesniu nuosprendžiu subendrinta bausme laisvės atėmimu 2 metams 8 mėnesiams, 2011-02-18 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi paleistas lygtinai neatlikus 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

4S. D., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neteistas,

5kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., ir

Nustatė

6Kaltinamieji A. K. ir S. D. iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų:

72012-06-17, apie 23.00 val., prie baro “Admiral”, esančio Jūratės g. 3A, Gargžduose, būdami apsvaigę nuo alkoholio, veikdami kartu, elgdamiesi įžūliai, negerbdami nusistovėjusių visuomenės normų, iš chuliganiškų paskatų, S. D. tyčia vieną kartą smogė S. D. į nosį, po to vieną kartą smogė į pakaušį ir sugriebęs už rūbų parvertė ant grindinio, tada abu kartu ne mažiau 20 kartų kojomis spyrė ant grindinio gulinčiam S. D. į įvairias kūno vietas, padarydami jam galvos sumušimą su poodine kraujosruva, odos nubrozdinimus kaktos srityje, nosies minkštųjų audinių patinimą su poodine kraujosruva, nosies kaulo lūžimą, poodinę kraujosruvą kairės akies vokų vidiniame kampe, apatiniame voke, dešinės akies apatiniame voke, poodines kraujosruvas dešinės ausies kaušelio viršutinėje dalyje bei lezgelio tvirtinimosi vietoje su būgnelio plyšimu, muštine žaizda pakaušio srityje, poodines kraujosruvas dešinio peties priekiniame paviršiuje, dešinės alkūnės tiesiajame paviršiuje, dešiniajame dilbyje, nugaros kairėje ties menties išoriniu kraštu, dešinio klubikaulio sparno projekcijoje, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

8Kaltinamasis A. K. teismo posėdžio metu kaltu dėl kaltinimo prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-06-17 vakare, apie 23.00 val. Gargžduose prie baro “Admiral”, S. D. pradėjo konfliktuoti su jam nežinomu asmeniu, matė kaip S. D. tempė tą asmenį, tada jis priėjo ir kartu su S. D. pradėjo tą asmenį spardyti į įvairias kūno vietas. Kodėl sumušė S. D. paaiškinti negali, spardė, nes buvo apsvaigęs nuo alkoholio, priešingu atveju to nebūtų daręs. Nukentėjusiojo atsiprašė, su juo susitaikė, neturtinę žalą atlygino.

9Iš 2012-06-19 įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad A. K. parodė vietą ir būdą, kaip padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką (1 t., 118-124 b.l.).

10Kaltinamasis S. D. teismo posėdžio metu kaltu dėl kaltinimo prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-06-17, apie 23.00 val., Gargžduose prie baro “Admiral”, jis priėjo prie S. D., trenkė jam galva į nosį, po to versdamas jį dar kartą jam trenkė, o kai S. D. nukrito ant žemės, į konfliktą įsijungė A. K., tada jie kartu pradėjo nukentėjusįjį spardyti į įvairias kūno vietas. Kodėl sumušė S. D. paaiškinti negali, mušė, nes buvo apsvaigęs nuo alkoholio, priešingu atveju to nebūtų daręs. Nukentėjusiojo atsiprašė, su juo susitaikė, neturtinę žalą atlygino.

11Iš 2012-06-20 įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad S. D. parodė vietą ir būdą, kaip padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką (2 t., 11-16 b.l.).

12Iš nukentėjusiojo S. D. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2012-06-17, apie 23.00 val., jis kartu su draugais V. S., E. L., K. Š. nuėjo į barą “Admiral”, esantį Jūratės g.3A, Gargžduose nusipirkti alaus, draugams suėjus į baro vidų, jis liko lauke parūkyti. Netoliese stovėjo ir rūkė jam nepažįstamas vaikinas. Netrukus iš baro išėjo kitas nepažįstamas vaikinas, kuris nieko jam nesakydamas savo galva smogė jam į nosį. Nuo skausmo jis rankomis užsidengė veidą ir nematė, kas vyko toliau, tačiau netrukus pajuto stiprį smūgį į pakaušį, o jam pradėjus trauktis link parduotuvės “Maxima” sienos, pajuto, kad yra pačiuptas už rūbų nugarinės dalies, stipriai trukteltas ir taip parverstas ant grindinio. Parkritęs susirietė kniūpščias ir rankomis saugojo galvą, nes tuo metu jį kažkas spardė iš dviejų pusių, buvo suduota ne mažiau dvidešimt smūgių į įvairias kūno vietas. Suprato, kad jį muša mažiausiai du asmenys. Mušimas baigėsi tuomet, kai iš baro “Admiral” išėjo jo draugai ir pradėjo šaukti. Tuomet jį sumušę asmenys susėdo į taksi automobilį ir išvažiavo. Po įvykio jam V. S. sakė, kad matė, kaip jį mušė vaikinas, pravarde „Dručkis“, kaip vėliau sužinojo, tai buvo A. K.. Įvykio metu jam buvo sulaužytas nosies kaulas, trūkęs ausies būgnelis, prakirsta galvos oda, jis patyrė fizinį skausmą (1 t., 16, 18-19, 20-21, 28 b.l.)

13Iš liudytojo K. Š. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2012-06-17 vakare, nuo 23.00 val. iki 23.30 val. su draugais S. D., E. L., V. S. nuėjo į barą “Admiral”. S. D. liko lauke parūkyti, o jie nusileido į barą nusipirkti alaus, po ko išėjo į lauką ir pamatė, kad S. D. guli apie 4 metrus nuo įėjimo į barą prie parduotuvės “Maxima” sienos ant grindinio, o prie jo stovi vienas jaunuolis, kuris ranka buvo atsirėmęs į sieną, o kojomis tiesiog minkė S. D. galvą, t.y. pilnu kojos padu iš viršaus stipriai smūgiavo į S. D. galvą. Tuo metu jis pradėjo šaukti S. D. vardu ir norėdamas nuo jo atitraukti mušeiką, smogė S. D. mušusiam jaunuoliui, kuris iš karto atsitraukė į gilumą, tarp šalia esančių dviejų pastatų, o jis mobiliuoju telefonu pradėjo skambinti medikams ir policijai. Tuomet S. D. mušęs asmuo su draugais susėdo į taksi automobilį ir išvažiavo (1 t., 31-32 b.l.).

14Iš liudytojo E. L. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2012-06-17 vakare, apie 23.00 val. jis su draugais S. D., K. Š., V. S. ėjo į barą “Admiral”, kur ketino nusipirkti alaus. S. D. liko lauke parūkyti, o jis su draugais nusileido į barą. Čia nusipirkę alaus išėjo laukan ir dar lipant laiptais į viršų pamatė prie parduotuvės “Maxima” sienos stovintį asmenį, kuris stipriai smūgiavo koja ant žemės gulinčiam S. D.. Jo kojų judesiai buvo iš viršaus į apačią ir pakankamai stiprūs. Pats matė tokius keturis smūgius. Kitų asmenų šioje vietoje nebuvo, bent jau jis to nepastebėjo. Tai pamatę visi pradėjo šaukti S. vardu. S. D. mušęs asmuo iš karto puolė bėgti už parduotuvės kampo, tolyn nuo automobilių aikštelės. Jie puolė jį vytis. Tuo metu čia iš kitos pusės atbėgo dar du šio asmens draugai. Prasidėjo santykių aiškinimasis, stumdymasis, bet smūgių sudavimo nebuvo. Vienas iš šių jaunuolių tramdė savo įsiaudrinusius draugus ir tempė juos prie taksi automobilio. Susistumdymo metu K. Š. skambino policijai, o jaunuoliai susėdę į taksi išvažiavo. Tarp šiame konflikte dalyvavusių asmenų atpažino tik asmenį, pravarde „Dručkis“, kuris ir spardė gulintį prie sienos S. D. į galvą. Vėliau iš draugų sužinojo, kad šiame konflikte dalyvavo ir S. D., kuris yra žinomas “Ausiaus” pravarde, bet įvykio metu jo neatpažino dėl prieblandos ir greitos įvykių sekos (1 t., 33-34 b.l.).

15Iš liudytojo V. S. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2012-06-17 vakare, apie 23.00 val., jis su draugais S. D., K. Š., E. L. ėjo į barą “Admiral”. Leidžiantis laiptais į šį barą prie įėjimo sutiko girtą jaunuolį, kurį pažinojo “Dručkio” pravarde. Vėliau iš S. D. sužinojo, kad tai yra A. K.. Lauke liko parūkyti S. D., o jis su draugais nusileido į barą pirkti alaus. Po kurio laiko pasigedo S. D., dėl ko išėjo į lauką, o pakilus laiptais į viršų pamatė, kad S. D. guli prie sienos, o jo draugai E. L. ir K. Š. netoliese konfliktuoja su “Dručkiu”. Jie apsistumdė, bet muštynių tarp jų nebuvo. Į šį aiškinimąsi nesikišo, nes nuėjo žiūrėti S. D.. Matė, kad jis yra sąmoningas. Girdėjo kaip K. Š. sakė, kad kvies policiją, o netrukus po to minėti jaunuoliai susėdo į automobilį ir išvažiavo. Matė, kad yra stipriai sužalota S. D. nosis, prakirstas pakaušis, mėlynuoja dešinė ausis. Kitų įvykyje dalyvavusių jaunuolių nepažįsta, dėl prieblandos įvykio vietoje jų neįsižiūrėjo. Vėliau iš draugų sužinojo, kad vienas iš šių jaunuolių buvo S. D., kurį dar pažįsta “Ausiaus” pravarde. Jo įvykio metu neatpažino, nes jis yra stipriai pasikeitęs, o iš arti jo veido nematė (1 t., 35-36 b.l.).

16Iš liudytojo K. K. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2012-06-17 vakare, jam dirbant taksi vairuotoju bendrovėje “K. t.”, gavo iškvietimą, kad turi paimti keleivius iš Sausio 15-osios gatvės namo, kurio numerio nepamena. Ten nuvykus, į taksi automobilį įsėdo trys jaunuoliai, kuriuos vežė į Gargždus. Pradžioje juos vežė į barą, esantį Gargždų mieste, Kvietinių gatvėje, tikslaus adreso nepamena, o po to pagal jų prašymą nuvežė į kazino, esantį prie “Maximos” parduotuvės, netoliese Gargždų turgaus. Jų laukdamas, taip pat buvo nuėjęs į barą. Bare jaunuoliai užtruko apie 30 min. ar šiek tiek ilgiau, jie gėrė alų. Išėjus iš baro lauke tuo metu jau buvo prieblanda, gatvės žibintai nešvietė, todėl galėjo būti apie 22.00-23.00 val. Einant su klientais iš baro, prasilenkė su grupele jaunuolių. Girdėjo, kaip vienas iš jo atvežtų keleivių pradėjo kabinėtis prie vieno į barą einančių vyrukų, bet tikslių jo išsakytų žodžių nepamena, buvo minimas kažkoks įskundimas. Kas įvyko prie laiptų turėklų, esančių ties įėjimu į barą, nematė, bet suprato, kad vienam iš einančių į barą vyriškių buvo smogta, nes matė jį virstantį. Žmogus nukrito netoli parduotuvės “Maxima” sienos, o du jo keleiviai spardė šį žmogų. Tuo metu trečiasis su jais važiavęs vyriškis sėdėjo pas jį automobilyje. Sėdėdamas automobilyje matė, kad kiti du jo keleiviai spardo gulintį vyriškį, smūgiai buvo stiprūs, buvo suduota ne mažiau 10-ies spyrių, bet matė ne visus smūgius. Pagal žmogaus gulėjimo padėtį, pagal klientų kojų judesius suprato, kad buvo spardoma į galvą, pilvo sritį, bet dėl prieblandos ne viską įžvelgė. Kuris ir kiek konkrečiai smūgių ir į kurią kūno vietą smogė, nesuprato, nes dėl prieblandos jų negalėjo atskirti. Netrukus automobilyje buvęs keleivis išlipo ir nuėjo savo draugų raminti. Tuo metu čia atsirado ir mušamojo vyriškio draugai, dėl ko prasidėjo santykių aiškinimasis jau tarp dviejų žmonių grupių, tačiau muštynių nebuvo. Pats iš automobilio nelipo, nes nenorėjo būti sumuštas. Žemesnio ūgio keleivis stengėsi nuraminti įsisiautėjusį konfliktą tarp šių dviejų grupių ir parsiuntė savo draugus į taksi automobilį, po ko jis juos išvežė į Klaipėdą (1 t., 39-40 b.l.).

17Iš liudytojo G. V. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2012-06-17, apie 22.00 val. jis su savo draugais A. K. ir S. D. taksi automobiliu iš Klaipėdos nuvyko į Gargžduose esantį barą “Admirolas”, kuris yra prie mažosios “Maximos” ir turgavietės. Jis iki to laiko buvo gėręs alaus, o bare jo negėrė. A. K. su S. D. šiame bare gėrė alų. Bare jokių konfliktų ar piktų kalbų su kitais čia esančiais asmenimis nebuvo. Jiems ketinant vykti namo ir einant iš baro laukan, prasilenkė su trimis jaunuoliais, kurie ėjo į barą. A. K. liko prie baro lauke parūkyti. Toje vietoje rūkė dar vienas jam nežinomas vyriškis, prie kurio priėjo S. D. ir, berods, jį kalbino, bet į juos jis nekreipė dėmesio ir jų nesiklausė. Po to pamatė, kaip S. D. galva trenkė šiam vyriškiui į veidą ir galėjo pataikyti į nosį, nors kur konkrečiai pataikė, nematė. Tai, kad smūgis buvo skausmingas, suprato ir iš to vyriškio elgesio, nes jis užsiėmė už veido. A. K. dar pareiškė “ką mes darome” ir puolė į tarpą. Po to pamatė, kaip S. D. sumuštas vyriškis pasilenkęs ir svyruodamas į šalis ėjo link parduotuvės “Maxima” sienos, nuvirto, o risdamasis atsidūrė netoli parduotuvės sienos. Jis ėjo link netoliese stovinčio taksi automobilio, ir nepastebėjo kur tuo momentu buvo jo draugai. Išgirdo sakant “ko jūs tris vieną mušat” ir atsisukęs pamatė, kad iš baro išeina į lauką trys jaunuoliai, su kuriais jie buvo prasilenkę išeidinėjant iš baro. Tuo pat metu pamatė kad A. K. su S. D. jau yra prie parduotuvės sienos, kur gulėjo parkritęs vyriškis. Iš baro išėję trys jaunuoliai pradėjo santykius aiškintis su A. K. ir S. D., visi susistumdė. Jis taip pat įsikišo į šį konfliktą, norėdamas visus išskirti. Jis A. K. ir S. D. beveik jėga nustūmė prie taksi automobilio ir susėdę išvyko į Klaipėdą (1 t., 74-75 b.l.).

18Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra prie baro „Admiral“, esančio Jūratės g. 3A, Gargžduose (1 t., 5-7 b.l.).

19Iš specialisto išvados matyti, kad S. D. padaryti šie sužalojimai: galvos sumušimas su poodine kraujosruva, odos nubrozdinimais kaktos srityje, nosies minkštųjų audinių patinimas su poodine kraujosruva, nosies kaulo lūžimas, poodinės kraujosruvos kairės akies vokų vidiniame kampe, apatiniame voke, dešinės akies apatiniame voke, poodinės kraujosruvos dešinės ausies kaušelio viršutinėje dalyje bei lezgelio tvirtinimosi vietoje su būgnelio plyšimu, muštine žaizda pakaušio srityje, poodinės kraujosruvos dešinio peties priekiniame paviršiuje, dešinės alkūnės tiesiajame paviršiuje, dešiniajame dilbyje, nugaros kairėje ties mentės išoriniu kraštu, dešinio klubikaulio sparno projekcijoje. Minimus sužalojimus S. D. galėjo įgauti bukos traumos pasekoje, paveikus nurodytas vietas kietais bukais daiktais – sumušant, atsitrenkiant. Pagal sužalojimų išsidėstymą S. D. kūne galima išskirti devynias trauminio poveikio vietas - kakta, nosis su akimis, dešinė ausis, pakaušio sritis, dešinysis petys, dešine alkūnė, dešinysis dilbis, nugaros kairė pusė, dešinio klubikaulio sritis. S. D. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (1 t., 9-10 b.l.).

20Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad S. D. atpažino A. K. ir S. D. kaip jį prie baro sumušusius asmenis (1 t., 22-24, 25-27 b.l.).

21Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad K. K. atpažino S. D. kaip asmenį, pradėjusį konfliktą ir spardžiusį gulintį asmenį, o A. K. kaip asmenį, spardžiusį gulintį jaunuolį (1 t., 41-43, 44-46 b.l.).

22Tuo būdu kaltinamųjų A. K. ir S. D. tarpusavyje sutampančiais parodymais, kuriuos patvirtina tiek jų pačių parodymų patikrinimo vietoje duoti parodymai, tiek nukentėjusiojo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai bei kiti byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai, patikimai nustatyta, jog kaltinamieji A. K. ir S. D. 2012-06-17, apie 23.00 val., prie baro “Admiral”, esančio Jūratės g. 3A, Gargžduose, būdami apsvaigę nuo alkoholio, veikdami kartu, elgdamiesi įžūliai, negerbdami nusistovėjusių visuomenės normų, iš chuliganiškų paskatų sumušė S. D., padarydami jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Taigi kaltinamųjų A. K. ir S. D. kaltė dėl nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., visiškai įrodyta ir teismui abejonių nekelia.

23Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, jog jie prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padarę nusikalstamą veiką. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis teismas pripažįsta tai, jog kaltinamieji nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupe ir apsvaigę nuo alkoholio.

24Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamieji atlygino nukentėjusiajam padarytą neturtinę žalą ir su juo susitaikė, pastarasis jiems atleido.

25Kaltinamasis S. D. nors anksčiau teistas, tačiau naują nusikaltimą padarė išnykus teistumui, anksčiau nebuvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiuoju asmeniu, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, su nukentėjusiuoju susitaikė, jis jam atleido, žalą atlygino. Šios aplinkybės leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamasis S. D. ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Todėl kaltinamasis S. D. atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., esant Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d. numatytoms asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygoms, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko.

26Skirdamas bausmę kitam kaltinamajam A. K., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes.

27Kaltinamasis A. K. anksčiau teistas už analogiškus nusikaltimus, atliko realias laisvės atėmimo bausmes, nusikalto esant neišnykusiam teistumui, kita vertus, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, su nukentėjusiuoju susitaikė, šis jam atleido, žalą atlygino, šiuo metu dirba, gyvena šeimoje su sugyventine ir mažamete dukra. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kaltinamajam skirtina mažesnė už sankcijos vidurkį laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant, kadangi manytina, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, ir kaltinamąjį dar galima pataisyti neizoliuojant nuo visuomenės.

28Nukentėjusysis S. D. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš kaltinamųjų solidariai priteisti 2000 litų neturtinės žalos atlyginimo. S. D. teismo posėdžio metu susitaikė su kaltinamaisiais, pareiškė, kad neturtinė žala jam atlyginta. Esant tokioms aplinkybėms, procesas dėl nukentėjusiojo civilinio ieškinio nutrauktinas.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., teismas

Nutarė

30A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nubausti jį laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti dvejų metų laikotarpiui, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

31Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

32S. D., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius ir baudžiamąją bylą jam nutraukti.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 str., S. D. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

34Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 3 d., 4 d., išaiškinti S. D., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padaro baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, o jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padaro naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

36Procesą dėl nukentėjusiojo S. D. civilinio ieškinio nutraukti.

37Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. (... 4. S. D., gim. ( - ), a.k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. (... 5. kaltinami pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., ir... 6. Kaltinamieji A. K. ir S. D. iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo... 7. 2012-06-17, apie 23.00 val., prie baro “Admiral”, esančio Jūratės g. 3A,... 8. Kaltinamasis A. K. teismo posėdžio metu kaltu dėl kaltinimo prisipažino... 9. Iš 2012-06-19 įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 10. Kaltinamasis S. D. teismo posėdžio metu kaltu dėl kaltinimo prisipažino... 11. Iš 2012-06-20 įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo matyti, kad... 12. Iš nukentėjusiojo S. D. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų... 13. Iš liudytojo K. Š. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų... 14. Iš liudytojo E. L. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų... 15. Iš liudytojo V. S. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų... 16. Iš liudytojo K. K. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų... 17. Iš liudytojo G. V. Lietuvos Respublikos BPK 291 str. tvarka pagarsintų... 18. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra prie baro... 19. Iš specialisto išvados matyti, kad S. D. padaryti šie sužalojimai: galvos... 20. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad S. D.... 21. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolų matyti, kad K. K.... 22. Tuo būdu kaltinamųjų A. K. ir S. D. tarpusavyje sutampančiais parodymais,... 23. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, jog... 24. Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamieji atlygino nukentėjusiajam padarytą... 25. Kaltinamasis S. D. nors anksčiau teistas, tačiau naują nusikaltimą padarė... 26. Skirdamas bausmę kitam kaltinamajam A. K., teismas vadovaujasi bendraisiais... 27. Kaltinamasis A. K. anksčiau teistas už analogiškus nusikaltimus, atliko... 28. Nukentėjusysis S. D. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 str., teismas... 30. A. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir... 31. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 32. S. D., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., atleisti nuo... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 67 str., S. D. paskirti baudžiamojo... 34. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. 3 d., 4 d., išaiškinti S. D.,... 36. Procesą dėl nukentėjusiojo S. D. civilinio ieškinio nutraukti.... 37. Nuosprendis per 20 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...