Byla e2VP-3021-837/2019
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo suinteresuotiems asmenims R. G., D. G., (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), antstoliui Egidijui Smagurauskui

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Arvydas Jasonas, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. A. pareiškimą dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo suinteresuotiems asmenims R. G., D. G., ( - ), ( - ), antstoliui Egidijui Smagurauskui.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti skolininko R. G. turto dalį, esančią bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su suinteresuotu asmeniu D. G. – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, ( - ). Pareiškėja prašo priteisti iš skolininko R. G. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Suinteresuotas asmuo skolininkas R. G. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

5Suinteresuotas asmuo D. G. pateiktame atsiliepime nurodė, kad nesutinka su pareiškimu.

6Suinteresuotas asmuo ( - ) pateiktame atsiliepime prašo pareiškėjos prašymą tenkinti.

7Suinteresuotas asmuo ( - ) atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

8Antstolis Egidijus Smagurauskas atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, pateikė teismui vykdomąją bylą Nr. ( - ).

9Pareiškimas tenkinamas.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis Egidijus Smagurauskas vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), užvestą pagal Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. vasario 9 d. išduotą vykdomąjį raštą ( - ) dėl 3997,00 Eur skolos ir 399,70 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininko R. G., išieškotojos D. A. naudai (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 1 t., b. l. 5). Byloje nustatyta, kad žemės sklypai, unikalūs Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso R. G., nuosavybės įregistravimo pagrindas – ( - ) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 1 t., b. l. 104, 103). Skolininkas R. G. yra vedęs nuo ( - ) (sutuoktinė D. G.) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 2 t., b. l. 19). Duomenų, kad šis turtas būtų padalintas, būtų sudaryta vedybų sutartis, byloje nėra, turtas yra įgytas santuokos metu. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso D. G. ir R. G., nuosavybės įregistravimo pagrindas – ( - ) (vykdomosios bylos Nr. ( - ), 1 t., b. l. 100).

11Jeigu skolininkui priklausančio turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios dalinės nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio 1 dalis), t. y. skolininkui priklausanti turto dalis gali būti nustatoma tik tuo atveju, kai skolininkui su kitais asmenimis priklausančio turto dalys nėra nustatytos. Bendrosios nuosavybės teisė suprantama kaip dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Įstatyme nustatytos dvi bendrosios nuosavybės teisės rūšys: bendroji dalinė nuosavybės teisė – kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios jungtinės nuosavybės teisė – kai nuosavybės dalys nėra nustatytos (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai bendrosios dalinės nuosavybės teisės konkretaus kiekvieno bendraturčio dalių dydis nenustatytas, preziumuojama, kad jų dalys yra lygios (CK 4.73 straipsnio 3 dalis).

12Įstatyme įtvirtinta sutuoktinių lygių dalių bendrame turte prezumpcija (CK 3.117 straipsnio 1 dalis). Bylos nagrinėjimo metu nenustatyta jokio įstatyme numatyto pagrindo, leidžiančio nukrypti nuo šio principo (CK 3.123 straipsnis). Todėl, remiantis įstatyme įtvirtintu sutuoktinių bendro turto lygių dalių principu, nustatoma skolininko R. G. dalis –1/2 nuosavybės teisės į nurodytą turtą. Nustatoma naudojimosi turtu tvarka – savininkai turtu naudojasi bendrai.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalimi).

14Vadovaudamasis CPK 593, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti skolininko R. G., asmens kodas ( - ) 1/2 dalį (vieną antrąją) nuosavybės teisės į bendrąja nuosavybe esantį turtą – žemės sklypą, unikalus ( - ); žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypą, unikalus ( - ).

17Nustatyti, kad bendrasavininkai turtu naudojasi bendrai.

18Išsiųsti nutarties kopijas byloje dalyvaujantiems asmenims.

19Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui Egidijui Smagurauskui vykdomąją bylą Nr. ( - ).

20Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai