Byla 2-1405-451/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Justinai Norvaišaitei, dalyvaujant ieškovės direktoriui A. R., nedalyvaujant atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Algebusis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“, dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Algebusis“ pareiškė teisme ieškinį (l. b. 3-6), kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Nebranga“ 3 350 Eur nuostolių už negrąžintą įrangą, 5 penkis procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė su atsakove sudarė nuomos sutartį, kurios 1 punktu susitarė, kad ieškovė atsakovei išnuomos techniškai tvarkingą priekabą. Atsakovė sutarties 2 punktu įsipareigojo sutartu laiku grąžinti nesugadintą, techniškai tvarkingą priekabą. Nuomos sutarties laikas nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 1 d. t. y. dvi dienas. Atsakovė ieškovei sumokėjo 50 Eur sumą už išnuomotą priekabą su tentu, valstybinis Nr. GP 311, identifikavimo Nr.( - ). Pasibaigus priekabos nuomos terminui atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl nuomos pratęsimo iki 2016 m. birželio 11 d. t. y. dešimt dienų. Atsakovė pasibaigus nuomos sutarties terminui priekabos laiku negrąžino, todėl ieškovė prašo priteisti 3350 Eur žalos atlyginimo. Nurodė, kad šią sumą sudaro 3 000 Eur priekabos kaina, 90 Eur atsarginio rato, 20 Eur atraminio ratuko bei 240 Eur priekabos nuomos mokestis.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad pilnai palaiko ieškinį. Nurodė, kad įmonė užsiima automobilinių priekabų nuoma. Laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 1 d. ieškovė išnuomojo atsakovei priekabą su atsarginiu ratu ir atraminiu ratuku 2 paroms. Žodiniu susitarimu šalys nuomos terminą pratęsė dar 10 dienų. Ieškovė prašo priteisti už priekabos nuomą pagal 2017 m. birželio 2 d. išrašytą sąskaitą faktūrą, kurią ieškovė elektroniniu paštu išsiuntė atsakovei. Atsakovė dėl priekabos kainos neprieštaravo, jai viskas tiko. Ieškovės atstovas pažymėjo, kad priekaba buvo apdrausta civiliniu draudimu, tačiau KASKO draudimas nėra privalomas ir kiek domėjosi atstovas šiuo draudimu nedraudžiamos automobilių priekabos.

7Atsakovė UAB „Nebranga“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad nuomos laikotarpiu priekabą iš atsakovės pavogė ir jie apie vagystę pranešė policijai. Ieškovė priekabos nebuvo apdraudusi, todėl mano, kad ieškovė nesiėmė visų atsargumo priemonių. Prašo ieškinį atmesti (b. l. 32-33).

8Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdį pranešta elektroniniu paštu: uabnebranga@gmail.com (b . l. 43), kuris pačios atsakovės nurodytas pateiktame atsiliepime (b. l. 32-33).

9Ieškovės ieškinys tekinamas iš dalies.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. 1 d. nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 6.487 str. numatyta, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. 1 d. nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 str. 1 d., jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

11Nustatytos faktinės aplinkybės.

12Ieškovė UAB „Algebusis“ (nuomotojas) ir atsakovė UAB „Nebranga“ (nuomininkas) 2017 m. gegužės 30 d. sudarė automobilio priekabos, kurios valstybinis numeris GP 311, identifikavimo numeris ( - ), su tentu nuomos sutartį (toliau - Sutartis). Sutartyje nurodytas nuomos laikas nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 1 d., t. y. 2 paroms. Sutartyje šalys susitarė, kad priekabos nuomos sutarties kaina yra 25 Eur už parą, viso 50 Eur. Nuomos sutarties 2 punktu nuomininkas įsipareigojo sutartu laiku grąžinti nesugadintą techniniškai tvarkingą priekabą, o sugadinus priekabą ar kurią nors jos dalį, nuomininkas įsipareigoja ją suremontuoti arba apmokėti nuomotojai remonto išlaidas. Nuomos sutarties 3 punktu numatyta, kad stichinės nelaimės, vagystės ir kitais nenumatytais atvejais praradęs arba nepataisomai sugadinęs priekabą ar jos detalę, nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomotojui visą priekabos ar jos detalės kainą (b. l. 15). Nuomos sutartyje priekabos kaina nurodyta 3 000 Eur, atsarginio rato kaina 90 Eur, o atraminio ratuko 20 Eur. Pasibaigus sutarties terminui atsakovė priekabos negrąžino ieškovei. Ieškovės paskaičiavimais, kad jos nuostoliai sudaro 3 350 Eur, (3 000 Eur (priekabos kaina) +90 Eur (atsarginis ratas) + 20 Eur (atraminis ratukas) + 240 Eur (12 dienų priekabos nuoma)).

13Iš byloje esančių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė savo pareigas pagal Sutartį, išnuomotos priekabos numatytais sutartyje terminais negrąžino. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės pagal 2017 m. birželio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija ALG Nr. 0458 už priekabos nuomą už 12 (dvylika) dienų po 20 Eur, viso 240 Eur. Tačiau pasirašyta nuomos sutartimi šalys sutarė, kad priekabos nuomos sutartis sudaryta nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 1 d. t. y. 2 paroms ir nuomos kaina už dvi paras yra 50 Eur. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su atsakove telefonu susitarė dėl priekabos nuomos sutarties pratęsimo 10 dienų, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti ieškovė nepateikė įrodymų. Į bylą pateikta ieškovės išrašyta PVM sąskaita faktūra, serija ALG Nr. 0458 už priekabos nuomą už 12 (dvylika) dienų, tačiau ji nepatvirtina fakto, kad nuomos sutartis su atsakove buvo pratęsta papildomai 10 dienų, kad minėtą sąskaitą faktūrą atsakovė gavo ir ją pasirašė. Ieškovės atstovas posėdžio metu nurodė, kad sąskaitą faktūrą atsakovei išsiuntė elektroniniu paštu, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė įrodymų. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus ir pateikti juos patvirtinančius įrodymus. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, teismas pripažįsta jas neįrodytomis. Ieškovei nepateikus įrodymų, kad priekabos nuomos sutartis buvo pratęsta papildomai 10 dienų, iš atsakovės už priekabos nuomą priteistina tik sutartyje šalių sulygta suma t. y. 50 Eur už 2 paras.

14Pagal nuomos sutartį, pasibaigus nuomos santykiams tarp šalių, atsakovė, vadovaudamasi Sutarties bei CK nuostatomis, turėjo grąžinti išnuomotą priekabą ieškovei, tačiau ši šios savo pareigos neįvykdė. Ginčo dėl to byloje nekyla. Atsakovė savo atsiliepime nurodo, kad priekaba yra pavogta (l. b. 32-33). Kai pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas negrąžina daikto nuomotojui, šis įgyja teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 str. 2 d.). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė priekabos negrąžino, nes kaip nurodė atsakovė priekaba pavogė. tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovė nepateikė jokių įrodymų. CK 6.502 straipsnis reguliuoja nuomininko atsakomybę už daikto praradimą. Nuomininko kaltė dėl išsinuomoto daikto praradimo yra preziumuojama, t. y. būtent nuomininkas privalo įrodyti, kad daiktas prarastas ne dėl jo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-787). Atsakovė rašytinių įrodymų, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pavogtos priekabos teismui nepateikė. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jokio pranešimo dėl ikiteisminio tyrimo jis negavo. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė (pareiga), kad nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius (CK 6.499 str. 3 d.). Šalių pasirašytoje Sutarties 3 punktu šalys numatė, kad dėl stichinės nelaimės, vagystės ir kitais nenumatytais atvejais praradęs arba nepataisomai sugadinęs priekabą ar jos detalę, nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomotojui visą naujos priekabos ar jos detalės kainą. Šiuo atveju, ieškovė prašo priteisti priekabos vertės sumą (3 000 Eur), atsarginio rato vertės sumą (90 Eur) ir atraminio ratuko vertės sumą (20 Eur), kurių vertės nurodytos nuomos sutartyje. Tarp šalių prieštaravimų dėl šių sumų nėra, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 3 110 Eur priekabos, atsarginio rato, atraminio ratuko vertę yra pagrįstas ir tenkintinas.

15CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų.

17CPK 93 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

18Ieškovė pateikė įrodymus, jog kreipdamasi į teismą, 2017 m. birželio 22 d. sumokėjo 93 Eur žyminį mokestį ( b. l. 7) bei 2017 m. liepos 19 d. mokėjimo pavedimu primokėjo 8 Eur žyminio mokesčio, viso 101 Eur. Kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų ieškovė nepateikė.

19Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovės naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (94 proc.) priteistinas iš atsakovės žyminis mokestis – 95 Eur (CPK 93 str. 2 d., 98 str.).

20Iš atsakovės valstybei priteistinos 14,27 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

21Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

22Ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“, juridinio asmens kodas 133993012, adresas Biržiškų g. 1-27, Kaune, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Algebusis“, juridinio asmens kodas 302723441, adresas Gariūnų 71, 319 aikštė, Vilnius, 3 160 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto šešiasdešimties eurų) nuotolių atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. liepos 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 95 Eur (devyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

24Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

25Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“, juridinio asmens kodas 133993012, adresas Biržiškų g. 1-27, Kaune, valstybei 14,27 Eur (keturiolika eurų 27 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteistos sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į atsakovės pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Algebusis“ pareiškė teisme ieškinį (l. b. 3-6), kuriuo... 5. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovė su atsakove sudarė nuomos sutartį, kurios... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad pilnai palaiko... 7. Atsakovė UAB „Nebranga“ per teismo nustatytą terminą pateikė... 8. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdį... 9. Ieškovės ieškinys tekinamas iš dalies.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 str. 1 d.... 11. Nustatytos faktinės aplinkybės.... 12. Ieškovė UAB „Algebusis“ (nuomotojas) ir atsakovė UAB „Nebranga“... 13. Iš byloje esančių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad... 14. Pagal nuomos sutartį, pasibaigus nuomos santykiams tarp šalių, atsakovė,... 15. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 17. CPK 93 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 18. Ieškovė pateikė įrodymus, jog kreipdamasi į teismą, 2017 m. birželio 22... 19. Ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovės naudai proporcingai patenkintų... 20. Iš atsakovės valstybei priteistinos 14,27 Eur išlaidos, susijusios su... 21. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 22. Ieškovės ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“,... 24. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“, juridinio asmens... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...