Byla 2-165-292/2016
Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant A. Č., dalyvaujant ieškovės atstovui adv. M. V., atsakovės atstovui adv. L. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB “A.” ieškinį atsakovei UAB „V. m.“ bei trečiajam asmeniui AB „L. p.“ dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1125,24 Eur delspinigių 7,018 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.96-102).

3Nurodė, kad ieškovė, kaip kreditorė, Alytaus rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl skolos, delspinigių, palūkanų išieškojimo iš UAB „V. m.“, prašydama išduoti teismo įsakymą dėl 1800 EUR skolos, 1125,24 Eur delspinigių ir 7,08 procentų dydžio palūkanų išieškojimo.

42015-03-31 Alytaus rajono apylinkės teismas priėmė teismo įsakymą, kuris buvo panaikintas, atnaujinus procesą byloje pagal atsakovės prašymą. Per šį laiką atsakovė pagrindinę prievolę įvykdė ir sumokėjo skolą, tačiau liko nesumokėjusi delspinigių, numatytų 2010-07-08 tarp ieškovės ir atsakovės sudarytoje Pirkimo- pardavimo sutartyje Nr. 125. Šios sutarties pagrindu, ieškovė įsipareigojo atsakovei nustatyta sutartyje tvarka ir terminais tiekti prekes, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir už jas atsiskaityti. Pagal sutarties 5.1 p. šalys susitarė, kad pirkėjui neatsiskaičius su pardavėju terminu nurodytu sutarties 2.2 p., pardavėjas nuo visos neapmokėtos sumos pirkėjui skaičiuoja 0,5 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną. Atsakovei nustatytu laiku ir terminais neįvykdžius pagrindinės prievolės, pagal sutarties sąlygas jai paskaičiuota 1125,24 Eur delspinigių. Atsakovė taip pat privalo sumokėti procesines palūkanas. Kadangi šalys yra verslininkai, skaičiuojant palūkanas už sandorių, sudarytų po 2004-05-01 mokėjimų pažeidimus, gali būti taikomas LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas ir jame numatytos palūkanos. Jos šiuo metu yra 7,018 procentų.

5Atsakovė nesutinka su ieškiniu, pateikė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, o atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo nesutinka visiškai, nes ieškovė, prašydama priteisti delspinigius remiasi sutartimi, kuri netaikytina tarp šalių susiklosčiusiems santykiams.

6Ieškovė pagal jų užsakymus Nr. A0001582, A0001661, A0001663, A0001685, A0001708, A0001732, A0001783, A0001786 įsipareigojo atlikti ir atliko jiems priklausančio krovininio automobilio SCANIA, valstyb. Nr. ( - ) kėbulo Nr. YSRE6X4Zo1178428, remonto darbus.

7Apmokėjimui už atliktus darbus ieškovė jiems pateikė apmokėjimui 2014-10-02 PVM sąskaitą-faktūrą serija AUS Nr. 0001441, kurios apmokėjimo terminas buvo 2014-11-01, mokėtina pagal sąskaitą suma- 4881,90 Eur.

8Ieškovė pagal jų užsakymus Nr. A0001986 ir A0002046 taip pat įsipareigojo atlikti ir atliko jiems priklausančio krovininio automobilio SCANIA, valstyb. Nr. ( - ) kėbulo Nr. YS2RE6X4Z01178428, remonto darbus

9Apmokėjimui už atliktus darbus, ieškovė jiems pateikė apmokėjimui 2014-10-28 PVM sąskaitą- faktūrą serija AUS Nr. 0001679, kurios apmokėjimo terminas buvo 2014-11-27, mokėtina pagal sąskaitą suma- 528,52 Eur.

10Ieškovės pateiktas reikalavimas kildinamas iš 2010-07-08 pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 125. Minėta sutartis nieko bendra neturi su tarp šalių susiklosčiusiais prievoliniais teisiniais santykiais dėl krovininio automobilio remonto ieškovės medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis, kurie kyla ne iš ieškovės nurodytos sutarties, bet iš nurodytų jų užsakymų atlikti automobilio remonto darbus. Tarp šalių yra susiklostę ne pirkimo- pardavimo, bet rangos teisiniai santykiai. Jie nėra sudarę su ieškove jokių sutarčių dėl krovininio automobilio SCANIA remonto. Darbai buvo vykdomi jų užsakymų pagrindu, užsakymai nurodyti ieškovės pateiktose apmokėti PVM sąskaitose- faktūrose, todėl nesuprantama, kokiu pagrindu ieškovė prašo iš jų priteisti delspinigius. Jie pagrindinę prievolę įvykdė, 2015-04-02 mokėjimo pavedimu sumokėdami 800 Eur, o 2015-04-10 mokėjimo pavedimu sumokėdami 1000 Eur.

11Įstatymu reglamentuotas procesinių palūkanų mokėjimas ne nuo bet kokių pradelstų mokėjimo sumų, bet nuo neįvykdytos pagrindinės prievolės sumos, todėl ieškovė nepagrįstai skaičiuoja procesines palūkanas nuo prašomos priteisti delspinigių sumos.

12Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina be trečiojo asmens (CPK 247 str.)

13Ieškinys atmestinas.

14Dėl pagrindinės prievolės.

15Pagrindinę prievolę, suderintą šalių 2015-03-30 skolų suderinimo aktu (b.l.14) atsakovė įvykdė, 2015-04-02 mokėjimo pavedimu sumokėdama 800 Eur, o 2015-04-10 mokėjimo pavedimu sumokėdama 1000 Eur (b.l.105-106). Pagrindinę prievolę skolininkė UAB „V. m.“ įvykdė po Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-03-31 teismo įsakymo priėmimo, bet nepasibaigus prieštaravimų pateikimo laikui. Atnaujinus procesą byloje, ieškovė reiškia tik reikalavimą dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo.

16Dėl delspinigių.

17Ieškovė prašydama priteisti delspinigius, remiasi tarp šalių 2010-07-08 sudaryta pirkimo- pardavimo sutartimi Nr. 125 (b.l.8), pagal kurią ieškovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis pateikti atsakovei prekes, o atsakovė įsipareigojo nustatytais tvarka ir terminais priimti prekes ir už jas atsiskaityti. Sutarties 5.1 punkte numatyti 0,5 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną, pirkėjui neatsiskaičius su pardavėju per 30 kalendorinių dienų nuo prekių patiekimo datos. Iš šios tarp šalių sudarytos pirkimo- pardavimo sutarties matyti, kad šalys sutartyje susitarė dėl netesybų, jei atsakovė laiku neatsiskaitys su ieškove sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal nurodytus terminus už atsakovei patiektas prekes. Tačiau atsakovė kelia klausimą, jog pagal ieškovės pateiktas ir jų neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras susitarimo dėl delspinigių nebuvo, nes jas ieškovė atsakovei pateikė už automobilio SCANIA remontą pagal atskirus jų užsakymus, o ne pirko prekes. Iš byloje esančių PVM sąskaitų faktūrų (b.l.4-7) matyti, kad apmokėjimas turėjo būti vykdomas už atliktus transporto priemonės remonto darbus pagal atskirus atsakovės užsakymus, o tai leidžia teigti, kad ieškovė teikė PVM sąskaitas- faktūras už transporto priemonės remonto darbus (rangos sutartis),o ne pagal prekių pirkimo- pardavimo sutartį, kuria remiasi ieškovė. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „V. m.“ veiklos pobūdis yra medienos ruošimas, o ieškovės- prekyba automobilių detalėmis ir tik nuo 2014-11-18 ieškovė užsiima automobilių remontu. Nurodyta 2010-07-08 pirkimo- pardavimo sutartimi, kaip paaiškėjo iš šalių atstovų paaiškinimų ir bylos medžiagos, šalys susitarė tik dėl detalių, alyvos, tepalų pirkimo atsakovės turimų transporto priemonių ūkiui aptarnauti.

18Netesybos mokamos tik sutartinės civilinės atsakomybės atveju. Pripažintina, kad šalys nesusitarė dėl netesybų dėl transporto priemonės SCANIA remonto.

19Netesybos (bauda, delspinigiai) yra ne tik prievolių užtikrinimo būdas (CK 6.70, 6.71 str.), bet ir viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas- kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Pripažintina, kad šalys rangos sutartimi nesusitarė dėl netesybų, tai reiškia, kad ieškovei reikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydį, nes tik sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažįstami minimaliais nuostoliais ir suteikia teisę į netesybas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (LAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Ieškovė neįrodinėjo ir neįrodė savo patirtų nuostolių dydžio, todėl reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

20Dėl procesinių palūkanų.

21Kadangi procesinės palūkanos turėtų būti skaičiuojamos nuo priteistos sumos, todėl atmetus reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, nepriteistinos ir procesinės palūkanos. Be to, pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės neįvykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad procesinių palūkanų paskirtis- skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Šiuo atveju, pagrindinė prievolė įvykdyta po teismo įsakymo priėmimo, per įstatymo nustatytą 20 dienų terminą įvykdyti kreditoriaus reikalavimus. Ieškovė piktnaudžiauja teise, reikalaudama priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą atsakovei, o ieškovė nepagrįstai praturtėtų.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų.

23Atsakovė už prašymą dėl proceso atnaujinimo yra sumokėjusi 22,58 Eur žyminį mokestį (b.l.26). Procesą byloje atnaujinus ir ieškinį atmetus, iš ieškovės atsakovei priteistinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

24Atsakovė prašo iš ieškovės priteisti 270,60 Eur vykdymo išlaidų (b.l.152-153), t. y. tas išlaidas, kurias ji patyrė vykdant teismo įsakymą dalyje dėl priteistų delspinigių ir procesinių palūkanų priverstine tvarka iki jo panaikinimo. Vykdymo procese iki nutraukiant vykdomąją bylą dėl vykdomojo dokumento panaikinimo, iš atsakovės, kaip skolininkės, buvo išieškota 270,60 Eur vykdymo išlaidų.

25Įstatymas (CPK 88 str. 1 d. 4 p.) prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priskiria išlaidas, susijusias su teismo sprendimo vykdymu. Pripažintina, kad šios išlaidos yra susijusios su šios bylos nagrinėjimu ir yra pagrįstos įrodymais, todėl priteistinos iš ieškovės, atmetus jų ieškinį dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo, nes dėl šių atmestų reikalavimų ir buvo vykdomas teismo įsakymas iki jo panaikinimo, atnaujinus procesą byloje.

26Atmetus ieškinį, iš ieškovės taip pat priteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 92 str.).

27Vadovaudamasis ( - )270 str., teismas

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš UAB „A.“ UAB „V. m.“ naudai 22,58 Eur žyminį mokestį, 270,60 Eur išlaidų, susijusių su teismo sprendimo vykdymu, iš viso: 293,18 Eur.

30Priteisti iš UAB “A.” 11,67 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1125,24 Eur delspinigių 7,018... 3. Nurodė, kad ieškovė, kaip kreditorė, Alytaus rajono apylinkės teismui... 4. 2015-03-31 Alytaus rajono apylinkės teismas priėmė teismo įsakymą, kuris... 5. Atsakovė nesutinka su ieškiniu, pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Ieškovė pagal jų užsakymus Nr. A0001582, A0001661, A0001663, A0001685,... 7. Apmokėjimui už atliktus darbus ieškovė jiems pateikė apmokėjimui... 8. Ieškovė pagal jų užsakymus Nr. A0001986 ir A0002046 taip pat įsipareigojo... 9. Apmokėjimui už atliktus darbus, ieškovė jiems pateikė apmokėjimui... 10. Ieškovės pateiktas reikalavimas kildinamas iš 2010-07-08 pirkimo- pardavimo... 11. Įstatymu reglamentuotas procesinių palūkanų mokėjimas ne nuo bet kokių... 12. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Dėl pagrindinės prievolės.... 15. Pagrindinę prievolę, suderintą šalių 2015-03-30 skolų suderinimo aktu... 16. Dėl delspinigių.... 17. Ieškovė prašydama priteisti delspinigius, remiasi tarp šalių 2010-07-08... 18. Netesybos mokamos tik sutartinės civilinės atsakomybės atveju.... 19. Netesybos (bauda, delspinigiai) yra ne tik prievolių užtikrinimo būdas (CK... 20. Dėl procesinių palūkanų.... 21. Kadangi procesinės palūkanos turėtų būti skaičiuojamos nuo priteistos... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 23. Atsakovė už prašymą dėl proceso atnaujinimo yra sumokėjusi 22,58 Eur... 24. Atsakovė prašo iš ieškovės priteisti 270,60 Eur vykdymo išlaidų... 25. Įstatymas (CPK 88 str. 1 d. 4 p.) prie išlaidų, susijusių su bylos... 26. Atmetus ieškinį, iš ieškovės taip pat priteistinos ir išlaidos,... 27. Vadovaudamasis ( - )270 str., teismas... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš UAB „A.“ UAB „V. m.“ naudai 22,58 Eur žyminį mokestį,... 30. Priteisti iš UAB “A.” 11,67 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...