Byla 1-73-744/2014
Dėl darbo ar mokslo, ir per 3 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant: prokurorei Vitalijai Lukšienei,

4gynėjui advokatui K. V.,

5mažametės nukentėjusiosios atstovei pagal įstatymą V. J.,

6nedalyvaujant mažametei nukentėjusiajai D. J.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

8R. J., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), 7 klasių išsilavinimo, dirbantis ( - ), vedęs, teistas:

91) 2004-08-30 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. laisvės apribojimu 3 mėnesiams;

102) 2009-01-15 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 8 mėnesiams, įpareigojant jį būti namuose nuo 24 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu;

113) 2009-03-10 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. (su 2009-01-15 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme) laisvės apribojimu 1 metams ir 5 mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės laiką būti namuose nuo 24 val. iki 6 val., išskyrus atvejus, kai būtina iš namų išeiti dėl darbo ar mokslo, ir per 3 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

124) 2009-12-15 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 64 str. (su pagal 2009-03-10 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendį neatlikta bausme) laisvės atėmimu 8 mėnesiams, atidedant jos vykdymą 1 metams ir 6 mėnesiams, įpareigojant jį per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti arba pašalinti nusikaltimu padarytą turtinę žalą ir per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms (BK 75 str.), 2011-07-05 Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi atleistas nuo bausmės, pasibaigus bausmės vykdymo atidėjimo terminui,

13teistumas išnykęs, 2014-01-28 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., jam susitaikius su nukentėjusiąja (BK 38 str.),

14paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios D. J.,

15kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 3 dalį,

Nustatė

16Kaltinamasis R. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, naktį iš 2014 m. kovo 30 d. į 2014 m. kovo 31 d., tiksliai nenustatytu laiku, savo bute, esančiame ( - ), tyčia vieną kartą spyrė koja lovoje gulėjusiai mažametei dukrai D. J., gimusiai 2010 metais, į veidą, taip sukeldamas šeimos nariui – mažametei dukrai D. J. – fizinį skausmą.

17Kaltinamasis R. J. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad tai buvo naktį iš sekmadienio į pirmadienį, tikslaus laiko pasakyti negali, tačiau jau buvo tamsu. Sekmadienio vakarą išgėrinėjo su žmona ir jos draugėmis. Miegodamas išgirdo, kada kitame kambaryje verkia dukra D. Tai jį sunervino. Nuėjęs prie dukros, norėdamas ją nuraminti, spyrė jai į veidą. Spyrė nesitaikęs. Kad pataikė į veidą, pamatė tik kitą dieną. Pripažino, kad sukėlė nukentėjusiajai skausmą. Labai gailisi dėl įvykusio. Pasižadėjo ateityje taip nebesielgti.

18Po kaltinamojo R. J. apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, išvardijus byloje esančius rašytinius įrodymus bei su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutikus prokurorei ir gynėjui, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

19Kaltinamojo R. J. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta ne tik jo parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, tačiau ir kitais byloje esančiais, ikiteisminio tyrimo metu surinktais, įrodymais:

202014-03-31 V. J. protokolu – pareiškimu ir jos parodymais, kad 2014 m. kovo 31 d. apie 9.30 val. atsikėlusi ir nuėjusi į dukters D. J., gimusios 2010 metais, kambarį, rado ją verkiančią. Duktė sakė, kad jai skaudą akį. Po dukters dešine akimi buvo mėlynė. Dukra sakė, kad ją užgavo tėtis. Po to sūnus L. pasakė, kad matė, kaip tėtis naktį spyrė D. į veidą, kadangi ji verkė. Tėtis jai dar sakė „jei dar verksi, dar gausi“ (2, 11-13 b.l.);

212014-03-31 Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK VPS KPG vyr. specialisto D. V. tarnybiniu pranešimu dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kuriame nurodytos šio smurto fakto pagrindinės aplinkybės (4-6 b.l.);

222014-03-31 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėjus įvykio vietą – butą, esantį ( - ), tyrimui reikšmingų aplinkybių nustatyta nebuvo (7-9 b.l.);

232014-03-31 asmens blaivumo testu, iš kurio matyti, kad tą dieną 17:32:20 val. R. J. buvo nustatytas 1 promilės girtumas (20 b.l.);

242014-01-28 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, iš kurio matyti, kad juo R. J. buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., jam susitaikius su nukentėjusiąja (BK 38 str.). Šiuo nuosprendžiu buvo nustatyta, kad R. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 1,72 promilių girtumas), kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, 2014 m. sausio 25 d. apie 1.35 val. savo bute, esančiame ( - ), konflikto metu du kartus ranka sudavė sutuoktinei V. J. į veidą, taip tyčia sukeldamas šeimos nariui – sutuoktinei V. J. - fizinį skausmą.

25Kaltinamojo R. J. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 3 dalį (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-501 redakcija), nes jis tyčia sukėlė fizinį skausmą mažametei. Tikslintinas nusikalstamos veikos padarymo laikas, kadangi iš kaltinamojo R. J. parodymų matyti, kad veika buvo padaryta naktį iš 2014 m. kovo 30 d. į 2014 m. kovo 31 d., tiksliau nenustatytu laiku.

26Kadangi kaltinamasis R. J., būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiuoju asmeniu (BK 38 str. 1 d., BPK 303 str. 4 d.), per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir R. J. trauktinas baudžiamojon atsakomybėn už visas padarytas nusikalstamas veikas (BK 38 str. 4 d.).

27Kaltinamojo R. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką įvykdė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos jos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

28Skiriant bausmę kaltinamajam R. J., atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 54 ir 55 straipsniuose.

29Kaltinamasis R. J. anksčiau teistas keturis kartus (38-39 b.l.), tačiau teistumas išnykęs (BK 97 str.), padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), dirba (52 b.l.), su sutuoktine augina šešis mažamečius vaikus, baustas administracine tvarka (43-51 b.l.), yra jo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, todėl, atsižvelgus į tai, kad už jo įvykdytą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 3 dalyje, sankcijoje numatyta vienintelė bausmės rūšis - laisvės atėmimas, kaltinamasis R. J. už abi jo įvykdytas nusikalstamas veikas baustinas laisvės atėmimo bausme (BK 50 str.). Bausmės, paskirtos už atskirus nusikaltimus, subendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu (BK 63 str. 1 d., 4 d.).

30Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka bei atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 str.), kaltinamasis R. J. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus subendrintą bausmę už jo įvykdytas nusikalstamas veikas, ji tuo pačiu teismo nuosprendžiu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

31Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, kurios paskirtis sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikastų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 str.). Bausmės vykdymo atidėjimas – tai tokia baudžiamosios atsakomybės forma, kai pilnamečiui nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimo (bandomuoju) laikotarpiu paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė ir (ar) vienas ar keli baudžiamajame įstatyme numatyti įpareigojimai, o nepilnamečiui – viena ar kelios auklėjamojo poveikio priemonės; kai kontroliuojamas šių nuteistųjų elgesys bei jie įspėjami, kad bausmės vykdymo atidėjimas jiems gali būti pratęstas ar net panaikintas ir jie privalės vykdyti pagal nuosprendį paskirtą laisvės atėmimo bausmę, jei minėtu laikotarpiu savo elgesiu neįrodys, kad sugeba laikytis įstatymų reikalavimų. Baudžiamajame įstatyme įtvirtinta, kad bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Įstatyme nenurodyta aplinkybių sąrašo, į kurį turi atsižvelgti teismas, taikydamas bausmės vykdymo atidėjimą, todėl spręsdamas šį klausimą teismas vadovaujasi ne tik Lietuvos Respublikos BK 75 ir 92 straipsnių normomis, bet ir bausmės paskirties bei bausmės skyrimo bendraisiais pagrindais (BK 41, 54 straipsniai), kitomis baudžiamojo įstatymo nuostatomis, įtvirtinančiomis bausmių skyrimo taisykles.

32Teismas, atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis R. J. įvykdė nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, dirba, vienas išlaiko šeimą, kurioje auga šeši mažamečiai vaikai, pasižadėjo ateityje nebenusikalsti, konstatuoja, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) kaltinamojo R. J. atžvilgiu bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl R. J. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas (BK 75 str. 1 d.). Parenkant Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 2 dalyje numatytas pareigas, atsižvelgtina į tai, kad R. J. dirba, be to, jo įvykdytos veikos susijusios su smurto panaudojimu šeimos narių atžvilgiu.

33Į atliktos bausmės laiką R. J. įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. (18, 22 b.l.), tai yra dvi dienos.

34Iki bausmės vykdymo pradžios R. J. paliktina kardomoji priemonė - įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios D. J. (BPK 119 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-308, 310 straipsniais, teismas

Nutarė

36R. J. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalyje bei 140 straipsnio 3 dalyje, ir jį nubausti:

37- pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu 5 (penkiems) mėnesiams;

38- pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 3 dalį - laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies taisyklėmis, už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir paskirti subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę - laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 5 ir 6 punktų, 3 ir 4 dalių taisyklėmis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti darbą ir dalyvauti elgesio pataisos programoje, skirtoje smurtinius nusikaltimus įvykdžiusiems asmenims, šią programą užbaigiant ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

42Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

43Į atliktos bausmės laiką R. J. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2014 m. balandžio 2 d., tai yra dvi dienas.

44Iki bausmės vykdymo pradžios R. J. palikti kardomąją priemonę - įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios D. J.

45Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 3. dalyvaujant: prokurorei Vitalijai Lukšienei,... 4. gynėjui advokatui K. V.,... 5. mažametės nukentėjusiosios atstovei pagal įstatymą V. J.,... 6. nedalyvaujant mažametei nukentėjusiajai D. J.,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 8. R. J., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 9. 1) 2004-08-30 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 10. 2) 2009-01-15 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 11. 3) 2009-03-10 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 12. 4) 2009-12-15 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 13. teistumas išnykęs, 2014-01-28 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 14. paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyrium nuo... 15. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 3 dalį,... 16. Kaltinamasis R. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos... 17. Kaltinamasis R. J. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 18. Po kaltinamojo R. J. apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamos... 19. Kaltinamojo R. J. kaltė įvykdžius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra... 20. 2014-03-31 V. J. protokolu – pareiškimu ir jos parodymais, kad 2014 m. kovo... 21. 2014-03-31 Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK VPS KPG vyr. specialisto... 22. 2014-03-31 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 23. 2014-03-31 asmens blaivumo testu, iš kurio matyti, kad tą dieną 17:32:20... 24. 2014-01-28 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, iš kurio matyti,... 25. Kaltinamojo R. J. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 26. Kadangi kaltinamasis R. J., būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės... 27. Kaltinamojo R. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 28. Skiriant bausmę kaltinamajam R. J., atsižvelgtina į bendruosius bausmių... 29. Kaltinamasis R. J. anksčiau teistas keturis kartus (38-39 b.l.), tačiau... 30. Kadangi baudžiamoji byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka bei atlikus... 31. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, kurios paskirtis sulaikyti asmenis... 32. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad kaltinamasis R. J. įvykdė nesunkius... 33. Į atliktos bausmės laiką R. J. įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo... 34. Iki bausmės vykdymo pradžios R. J. paliktina kardomoji priemonė -... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-308, 310 straipsniais,... 36. R. J. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 37. - pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį - laisvės atėmimu 5... 38. - pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 3 dalį - laisvės atėmimu 9... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis bausmę... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 5 ir 6... 42. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 43. Į atliktos bausmės laiką R. J. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo... 44. Iki bausmės vykdymo pradžios R. J. palikti kardomąją priemonę -... 45. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...