Byla 2A-313-577/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič,

3kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Henricho Jaglinskio,

4apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Sapnų sala“ atstovės advokatės Jolitos Mikalkevičiūtės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui UAB „Sapnų sala“ dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 17 337,34 Lt skolos už šilumos energiją; 858,07 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas 560 Lt.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-21 sprendimu ieškinį tenkino ir išieškojo iš UAB „Sapnų sala“ ieškovo naudai 17 337,34 Lt skolos, 858,07 Lt palūkanų, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos pinigų sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-09-23 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 560 litų bylinėjimosi išlaidų.

9Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2011-04-21 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas: 563 Lt žyminio mokesčio, 1 954,15 Lt už advokato paslaugas bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas netyrė pretenzijos, kurią atsakovas pateikė ieškovui dėl permokos. Net jeigu būtų susidaręs atsakovo įsiskolinimas, šalys galėjo pasinaudoti priešpriešinių reikalavimų įskaitymu. Ieškovas tik po 1,5 metu kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti karšto vandens skaitiklio įrengimo ir užplombavimo aktus ar kitą susijusią dokumentaciją. Atsakovas susisiekė su ieškovu ir informavo apie plombavimo aktus, kuriuose nurodyta, jog mokesčius reikia skaičiuoti pagal nurodomus skaitiklių rodmenis. Ieškovas telefonu patikino, kad patikrins savo dokumentaciją ir praneš, jei kurio nors atsakovo nurodyto akto neras, tačiau vietoje to kreipėsi į teismą su ieškiniu. Teismas netyrė aplinkybių, susijusių su atsakovo patalpose įrengtų skaitiklių plombavimu, su tuo, kad plombavimo aktus yra pasirašę ieškovo ir atsakovo atstovai, kad plombavimo aktuose nurodyta, jog mokesčiai apskaičiuotini ir mokėtini pagal skaitiklių parodymus. Taip pat netyrė karšto vandens kainų pagrįstumo.

10Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodo, kad su atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nesutinka ir prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-21 sprendimą palikti nepakeistą.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB „Sapnų sala“ apeliacinio skundo ribose. Teismas, išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui pakeisti arba panaikinti.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „Sapnų sala“ yra butų Nr. ( - ), savininkas (b.l. 6-9, 1 t.). Iš sąskaitų (b.l. 14-56, 1 t.), paskaičiavimų lentelės (b.l. 73, 1 t.), pažymų apie karšto vandens suvartojimą (b.l. 74-89, 1 t.) nustatyta, kad atsakovas nemokėjo už tiektą šilumą ir karštą vandenį į atsakovui nuosavybės teise priklausančias patalpas. Atsakovui nevykdant prievolės už laikotarpį nuo 2009-03-01 iki 2010-07-31 susidarė 17337,34 litų skola.

14Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Terminą piniginei prievolei įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

15Kaip minėta aukščiau, atsakovas yra butų Nr. 1, 9, 11 ir negyvenamųjų patalpų ( - ), savininkas. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad atsakovas nevykdė prievolės sumokėti už suvartotą šilumos energiją už laikotarpį nuo 2009-03-01 iki 2010-07-31, todėl susidarė 17 337,34 Lt skola.

16Atsižvelgdama į tai bei remdamasi nurodytomis prievolių vykdymą reglamentuojančiomis teisės normomis ir Šilumos ūkio 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šilumos vartotojų prievole apmokėti tiekėjui už šilumos energiją, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo reikalavimas atsakovui įvykdyti prievolę – apmokėti už jo patalpoms laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-07-31 apskaičiuotą šilumos kiekį, yra pagrįstas. Kadangi atsakovas yra praleidęs terminą apmokėti už šilumos energiją, tai iš jo ieškovo naudai pagrįstai priteistos šešių procentų dydžio metinės palūkanos (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

17Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog pirmos instancijos teismas netyrė pretenzijos, kurią atsakovas pateikė ieškovui dėl permokos, kadangi nagrinėjamoje civilinėje byloje ginčo dalykas yra skolos priteisimas iš atsakovo laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-07-31, tuo tarpu atsakovo nurodomas permokėjimas yra už laikotarpį nuo 2004-01-31 iki 2008-12-31. Todėl, kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, atsakovo nurodomas laikotarpis neapima ginčo laikotarpio. Be to, pirmos instancijos teismas pagrįstai atsakovui nurodė, kad pastarasis, ginčydamas ieškovo suteiktų paslaugų kiekį ir rūšį laikotarpiu nuo 2004-01-31 iki 2008-12-31, siekdamas susigrąžinti permokėtus pinigus, turi kreiptis į teismą su ieškiniu.

18Taip pat nepagrįstas ir atmestinas apelianto argumentas, kad pirmos instancijos teismas netyrė aplinkybių, susijusių su atsakovo patalpose įrengtų skaitiklių plombavimu, su tuo, kad plombavimo aktus yra pasirašę ieškovo ir atsakovo atstovai, kad plombavimo aktuose nurodyta, jog mokesčiai apskaičiuotini ir mokėtini pagal skaitiklių parodymus, bei karšto vandens kainų pagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, jog tai nėra nagrinėjamos bylos ginčo objektas, todėl pirmos instancijos teismas ginčijamame sprendime šių aplinkybių teisėtai ir pagrįstai nenagrinėjo.

19Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

20Apeliacinės instancijos kolegija nurodo, jog CPK 185 straipsnyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, teisėtai ir pagrįstai nusprendė ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį tenkinti ir iš atsakovo UAB „Sapnų sala“ priteisti įsiskolinimą už suvartotą šilumos energiją laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-07-31. Todėl pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič,... 3. kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Henricho Jaglinskio,... 4. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Sapnų... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 17 337,34 Lt skolos... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-04-21 sprendimu ieškinį tenkino ir... 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2011-04-21 Vilniaus miesto 1... 10. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame nurodo, kad su... 11. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 12. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas UAB „Sapnų sala“ yra butų Nr. (... 14. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog CK 6.38 straipsnio 1... 15. Kaip minėta aukščiau, atsakovas yra butų Nr. 1, 9, 11 ir negyvenamųjų... 16. Atsižvelgdama į tai bei remdamasi nurodytomis prievolių vykdymą... 17. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog pirmos instancijos teismas... 18. Taip pat nepagrįstas ir atmestinas apelianto argumentas, kad pirmos... 19. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 20. Apeliacinės instancijos kolegija nurodo, jog CPK 185 straipsnyje numatyta, kad... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti...