Byla I-2180-342/2013
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir spręsdama jo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė, susipažinusi su pareiškėjos I.Ž. skundu atsakovams – Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos saugios laivybos administracijai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir spręsdama jo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovų laikotarpiu nuo 2009 08 01 iki 2010 06 30 neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, atitinkančią skirtumą tarp faktiškai išmokėto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kuris būtų apskaičiuotas ir išmokėtas taikant iki 2009 08 01 galiojusius pareiginės algos koeficientus ir priedus.

3Pateiktas skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnio 2 dalies 2, 6, 7 punkto, 24 straipsnio reikalavimų, todėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 12 02 nutartimi nustatytinas terminas trūkumams pašalinti iki 2013 12 16 (ABTĮ 37 straipsnio 1 dalis).

4Teismo 2013 12 02 nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pateikti patikslintą skundą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 23 straipsnyje reglamentuotą skundo (prašymo) formą ir turinį. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skunde (prašyme) turi būti nurodyta: 1) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė); 2) institucijos (administravimo subjekto) pavadinimas, buveinė; 3) trečiojo suinteresuoto asmens pavadinimas, buveinė; 4) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data; 5) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai; 6) pareiškėjo reikalavimas, 7) pridedamų dokumentų sąrašas, 8) skundo surašymo vieta ir data. Visi šie duomenys turėjo būti nurodyti skunde.

5Teismas nutartyje nurodė, kad ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, jog skunde (prašyme) turi būti nurodyti pareiškėjo reikalavimai.. Pareiškėja privalėjo apsispręsti iš ko kildina ginčą ir tinkamai suformuluoti reikalavimus dėl kurių teismas galėtų priimti sprendimą, numatytą ABTĮ 88 straipsnyje.

6Teismas įpareigojo vadovaujantis ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 2 punktu pareiškėją skunde (prašyme) nurodyti atsakovą. Pareiškėja teikiamame procesiniame dokumente nurodo du atsakovus Lietuvos saugios laivybos administraciją ir Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinės mokesčių inspekcijos, prašydama iš tinkamo atsakovų priteisti darbo užmokesčio nepriemoką, tačiau pagal paminėtą teisinį reguliavimą pareiga nurodyti atsakovą yra numatyta pareiškėjui, o dispozityviškumo principas nesuteikia teismui teisės pasirinkti, iš kurio atsakovo priteisti darbo užmokesčio nepriemoką.

7Tarnybiniai ginčai paprastai yra suprantami kaip ginčai, kilę iš valstybės tarnybos teisinių santykių tarp valstybės tarnautojų ir institucijų, įstaigų ir organizacijų, kuriose jie dirba. Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje valstybės tarnautojų darbdaviu exspresis verbis yra nurodyta būtent valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. birželio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010 konstatavo, kad tinkamu atsakovu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo yra darbdavys (t.y. institucijos, įstaigos ar organizacijos, kuriose dirba valstybės tarnautojas), o ne Lietuvos valstybė. Taip pat visiškai neaišku, kodėl šiame ginče nurodyta, kad valstybę atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija.

8.ABTĮ 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prie skundo turi būti pridedami priedai skundžiami aktai, dokumentai ir įrodymai, kuriais pareiškėja grindžia savo reikalavimus, tačiau jų nepateikė.

9Skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, kai teismo nustatytu terminutrūkumai nepašalinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1dalis).

10Pareiškėja I.Ž. nustatytu terminu trūkumų iki 2013 12 16 nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 105-106 straipsniais, teismas

Nutarė

12skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui I.Ž.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai