Byla e2YT-198-743/2016
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu pagal pareiškėjos Lazdijų rajono savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Metelių regioninio parko direkcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybės įmonei Turto bankui

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu pagal pareiškėjos Lazdijų rajono savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Metelių regioninio parko direkcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybės įmonei Turto bankui,

Nustatė

2Pareiškimu prašoma Dusios ežere esantį betoninį buvusio krano padą, esantį Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Metelių k., pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn. Bylą prašoma nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3Pareiškime nurodoma, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 10V-523 sudaryta nuolatinė komisija statinių, kurie neturi savininkų ar kurių savininkai nežinomi, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, apskaitos aktams sudaryti, nustatė, kad Dusios ežere esantis betoninis buvusio krano padas, esantis Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Metelių k., neturi savininko. Pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. sausio 15 d. statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktą Nr. EL12-64 jis buvo įtrauktas į bešeimininkio turto Lazdijų rajono savivaldybėje apskaitą. Apie jį buvo paskelbta spaudoje, Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Seirijų seniūnijos skelbimų lentoje, ir kviečiami atsiliepti asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį, tačiau niekas nesikreipė, todėl jis tikrai neturi savininko. Minėtas buvusio krano padas yra Metelių regioniniame parke, valstybinio ežero teritorijoje, nerealizuotinas, techniškai neinventorizuotas ir teisiškai neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Lazdijų rajono savivaldybė, tapusi šio statinio savininke, jį nugriautų.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimuose nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja.

5Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalimi, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2016-03-04 paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims apie tai pranešta.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš prie pareiškimo pateiktų dokumentų matyti, kad betoninis buvusio krano padas, esantis Dusios ežere, Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Metelių k., apžiūrėtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos ir įtrauktas į apskaitą; statinys yra apleistas, stovi valstybinio ežero teritorijoje; Lazdijų rajono savivaldybė, siekdama nustatyti šio statinio savininką, 2015-02-03 paskelbė dienraštyje „Lietuvos žinios“, nuo 2015-02-03 iki 2015-08-07 skelbė Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Seirijų seniūnijos skelbimų lentoje; Nekilnojamojo turto registras duomenų apie nuosavybės teises į šį statinį pateikti negali, nes nėra duomenų, būtinų nekilnojamajam daiktui identifikuoti.

8Šių įrodymų pakanka daryti išvadą, kad pareiškimas pagrįstas ir įrodytas. Nustatyta, kad betoninis buvusio krano padas, esantis Dusios ežere, Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Metelių k., neturi savininko, įtrauktas į bešeimininkio turto Lazdijų rajono savivaldybėje apskaitą, buvo joje daugiau kaip vienerius metus (Civilinio kodekso 4.58 straipsnio 1 dalis). Duomenų, liudijančių priešingai, nėra. Todėl šis turtas pripažintinas bešeimininkiu (Civilinio kodekso 4.57 straipsnio 1 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 268, 537 straipsniais, teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Pripažinti betoninį buvusio krano padą, esantį Dusios ežere, Lazdijų r. sav. Seirijų sen. Metelių k., bešeimininkiu turtu, ir perduoti jį Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn.

12Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai