Byla B2-903-527/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „ERMITALIS“

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT pareiškimą (ieškinį) dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „ERMITALIS“ ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas ieškovės pareiškimas (ieškinys), kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą atsakovei dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „GENORA“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu įgijo 1 452 Lt skolą, delspinigius, palūkanas ir kitus mokėjimus pagal Sutartį – užsakymą Nr. 028077 ir PVM s. f. Serija SSPEK Nr. 0033044, kurių atsakovė nevykdo, todėl ieškovė mano, jog atsakovės finansinė padėtis yra sudėtinga, ji galimai negali vykdyti įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams. Ieškovė laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatytų reikalavimų.

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

4Pagal LR įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Bylos duomenys (b. l. 78, 55, 57) patvirtina, kad teismui nepavyko gauti iš atsakovės reikiamų bankroto bylos iškėlimui dokumentų, kaip tai įtvirtinta ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje, todėl, teismas sprendžia, jog, nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo spręstinas vadovaujantis vien paties teismo surinktais rašytiniais įrodymais. Teismas, pasinaudojęs vieša prieiga, gavo duomenis apie skolą VSDFV biudžetui (b. l. 27), užsiklausė Kauno apskrities VMI apie atsakovės skolą valstybei (b. l. 29, 52), taip pat VĮ Registrų centrą ir VĮ „Regitra“ apie atsakovės turimą turtą (b. l. 46, 47) bei antstolius apie vykdomus išieškojimus iš atsakovės (50-51).

6Turimais duomenimis atsakovė skola VSDFV biudžetui sudaro 6 316 Lt (b. l. 27), o pagal VMI duomenimis valstybės biudžetui – 18 280,08 Lt (b. l. 52). Atsakovė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 46), VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovei priklauso viena transporto priemonė, kuriai pritaikytas areštas (b. l. 47). Antstolių kontorose atsakovės atžvilgiu yra užvestos ir nebaigtos 4 vykdomosios bylos, kuriose vykdomų išieškojimų suma išieškotojams viso sudaro 10 817,33 Lt (1.585,82 Lt (UAB „Melesta“) + 3 483,89 Lt + 1 453,92 Lt Sodra + 4 293,7 Lt UAB „Sliding Systems“)).

7Įvertinus tai, jog atsakovė nekilnojamojo turto neturi, vienintelei transporto priemonei taikytas areštas, o, turimais duomenimis, kreditoriams įsiskolinimai siekia 24 159,6 Lt (18 280,08 Lt+1.585,82 Lt+ 4 293,7 Lt), be to, buveinės adresu atsakovės rasti nepavyko, 2010-09-06 atsakovė išregistruota iš PVM mokėtojų registro (b. l. 28), kas leidžia daryti prielaidą, jog įmonė veiklos nebevykdo, darytina išvada, kad tokia atsakovės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, t. y. atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, skolos viršija pusę turimo turto vertės, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

8ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

9Iškėlus bankroto bylą atsakovei, jos administratore skirtina ieškovės pasiūlyta UAB „GENORA“, turinti leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 144, nes ji atitinka administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, jos kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-08-28 raštas Nr. (6.20)A2-3157) (b. l. 41) (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

10Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str., 290-292 str.,

Nutarė

11iškelti atsakovei UAB „ERMITALIS“ (į. k. 301666563, reg. Prienų r. sav. Jiezno m. Gedimino g. 24) bankroto bylą.

12BUAB „ERMITALIS“ administratore paskirti UAB „GENORA“ (į. k. 302330708, reg. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. L. Giros g. 123-10), turinčią leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 144.

13Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „ERMITALIS“.

14Nustatyti, kad per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos bankrutuojančios UAB „ERMITALIS“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Išaiškinti UAB „ERMITALIS“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

17Pavesti bankrutuojančios UAB „ERMITALIS“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, o taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai