Byla 2-15-327/2012
Dėl atskyrimo nuo motinos, laikino tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo, išlaikymo priteisimo ir išlaikymo dydžio pakeitimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams J. P., atstovaujamai (duomenys neskelbtini) socialinės globos namų administracijos, ir A. M. su trečiuoju asmeniu D. P

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas V. P., sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei ir Joanai Kardokienei, dalyvaujant ieškovo atstovei D. G., atsakovui A. M., atsakovės J. P. globėjo atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Žiemiui, trečiajam asmeniui D. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl atskyrimo nuo motinos, laikino tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo, išlaikymo priteisimo ir išlaikymo dydžio pakeitimo pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams J. P., atstovaujamai ( - ) socialinės globos namų administracijos, ir A. M. su trečiuoju asmeniu D. P.,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma:

  1. atskirti A. M., gim. ( - ), nuo motinos J. P.;
  2. laikinai apriboti A. M. tėvo valdžią dukros A. M. atžvilgiu;
  3. nustatyti A. M. nuolatinę globą, nuolatine globėja paskirti D. P., globos vietą nustatyti su globėja;
  4. priteisti iš J. P. išlaikymą nepilnametei dukrai A. M. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 195 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystės, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos globėja uzufrukto teise;
  5. pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 31 d. sprendimu priteistą iš A. M. nepilnametės dukros A. M. išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 125 Lt iki jos pilnametystės į naują išlaikymo dydį po 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystės, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos globėja uzufrukto teise.

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovė J. P. yra neveiksni ir globojama ( - )socialinės globos namuose. Būdama neveiksni motina ji negali įgyvendinti savo pareigų dukros A. M. atžvilgiu, negali rūpintis dukra. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nepilnametės globėja paskirta močiutė D. P.. A. M. mažai bendrauja su dukra. Priteistą išlaikymą moka. Atsisako pasiimti dukrą pas save, nurodydamas, kad jai su močiute geriau. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnametės motina dėl neveiksnumo, o tėvas dėl atsakomybės stokos neįgyvendina savo pareigų dukros atžvilgiu, prašo motiną atskirti nuo dukros, tėvui laikinai apriboti tėvo valdžią, padidinti iš jo priteistą išlaikymą, nes augant vaikui auga ir jo poreikiai. Iš nepilnametės motinos taip pat prašo dukrai priteisti išlaikymą.

4Atsakovas A. M. iš esmės ieškiniui neprieštarauja. Paaiškino, kad su dukra pagal galimybes susitinka, su ja bendrauja. Nuperka jai pageidaujamų prekių. Teismo priteistą išlaikymą dukrai teikia. Didesnio išlaikymo teikti neišgali, nes dirba tėvo ūkyje, pajamos nedidelės. Sutinka, kad dukra gyventų pas D. P..

5Atsakovės J. P. globėjo atstovas su ieškiniu iš esmės sutinka. Paaiškino, kad J. P. teismo sprendimu yra pripažinta neveiksnia, globojama Kalvarijos socialinės globos namuose. Jos išlaikymui skirtos lėšos teikiamos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį. Šių lėšų pakanka tik neįgaliajai išlaikyti. Neįgalioji jokių kitokių pajamų negauna.

6Tretysis asmuo D. P. ieškinį palaiko. Paaiškino, kad jos anūkė A. M. nuo gimimo gyvena jos namuose. Nepilnametės tėvas nesirūpina dukra, perka jai nenaudingus daiktus ir maistą. Mergaitės išlaikymui D. P. kas mėnesį išleidžia apie 1000 Lt. Sutinka, kad mergaitei būtų paskirta nuolatinė globa ir ji būtų paskirta mergaitės globėja. Neprieštarauja, kad A. M. būtų atskirta nuo savo motinos, o tėvui apribota valdžia.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš gimimo liudijimo (b. l. 5) matyti, kad atsakovai yra A. M. tėvai.

9Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m. spalio 3 d. sprendimo (t. 1, b. l. 6-7) matyti, kad atsakovų santuoka nutraukta, nepilnametės A. M. gyvenamojo vieta nustatyta su motina, iš atsakovo dukros išlaikymui priteistas išlaikymas po 125 Lt kas mėnesį iki dukros pilnametystės.

10Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutarties (t. 1, b. l. 71) matyti, kad išlaikymo A. M. iš A. M. išieškotoja J. P. pakeista nauja išieškotoja D. P..

11Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo (t. 1, b. l. 8) matyti, kad atsakovė J. P. pripažinta neveiksnia.

12Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 17 d. nutarties (t. 1, b. l. 10) matyti, kad atsakovei nustatyta globa ir jos globėju paskirta ( - ) socialinės globos namų administracija.

13Iš prašymo (t. 1, b. l. 15) matyti, kad D. P. kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių, prašydama paskirti ją A. M. nuolatine globėja.

14Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 10 d. direktoriaus įsakymo (t. 1, b. l. 12) matyti, kad atsakovas A. M. įrašytas į Lazdijų rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą.

15Įvertinęs šalių paaiškinimus ir paminėtus dokumentus teismas daro išvadą, kad aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškinio reikalavimas dėl nepilnametės A. M. atskyrimo nuo motinos, yra visiškai įrodytos – J. P. teismo sprendimu yra pripažinta neveiksnia, todėl dėl savo sveikatos būklės negali vykdyti motinos pareigų.

16Tėvo teisių laikino apribojimo paskirtis – užtikrinti vaiko interesus. Iš šalių paaiškinimų ir bylos dokumentų teismas turi pagrindą daryti išvadą, kad atsakovas A. M. vengia atlikti savo pareigą auklėti ir prižiūrėti nepilnametę dukrą, kuri gyvena su močiute – gana retai susitinka su dukra, beveik nesidomi dukros mokslu, nebendrauja su dukros klasės auklėtoja, nepageidauja pasiimti dukrą gyventi su savimi, jo teikiamas teismo priteistas išlaikymas dukrai nėra pakankamas. Todėl teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas laikinai apriboti atsakovo valdžią dukrai A., yra pagrįstas ir tenkintinas – A. M. tėvo valdžia dukrai laikinai apribotina. (Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.180 str. 1 d.).

17Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Tėvams išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Suėjus vieneriems metams nuo laikino tėvų valdžios ribojimo, jei jis nepanaikintas, vaikas gali būti įtraukiamas į galimų įvaikinti vaikų sąrašą (CK 3.219 str. 3 d.). Negalima įvaikinti vaiko, nepakeitus laikino tėvų valdžios ribojimo neterminuotu ar negavus tėvų sutikimo (CK 3.214 str.). Apribojus tėvų valdžią, jų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.). Laikinas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.181 str. 2 d.).

18Kadangi A. M. motina J. P. teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimu yra atskirta nuo dukros (t. 1, b. l.68-70), o mergaitės tėvo valdžia dukrai šiuo sprendimu laikinai apribojama, jos teisėms įgyvendinti jai nustatytina nuolatinė globa ir paskirtinas nuolatinis globėjas (CK 3.256 str., 3.257 str. 3 p., 3.264 str. 3 p.). D. P., kurią prašoma skirti nepilnametės globėja, yra jos senelė. A. M. jau iki šiol ilgą laiką gyvena pas ją. Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymo (t. 1, b. l. 11) matyti, kad D. P. yra paskirta A. M. laikinąja globėja. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (t. 1, b. l. 25-26) matyti, kad D. P. nuosavybės teise priklauso gyvenamasi namas, esantis ( - ). Iš buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto (t. 1, b. l. 27-29) matyti, kad nepilnametė A. M. gyvena globėjos D. P. namuose kartu su močiute ir seserimi V. L., kur yra visi būtiniausi buities ir namų apyvokos daiktai, sudarytos pakankamai geros laisvalaikiui ir poilsiui reikalingos sąlygos. D. P. sutinka būti anūkės globėja. Iš pažymos apie šeimos sudėtį (t. 1, b. l. 16) ir mirties liudijimo nuorašo (t. 1, b. l. 14) matyti, kad D. P. gyvena viena, yra našlė. Iš pažymos apie asmens gautas išmokas (t. 1, b. l. 20-21) matyti, kad D. P. gauna našlių ir senatvės pensijas, transporto išlaidų kompensaciją. Iš pažymos apie teistumą (t. 1, b. l. 18) ir pažymos apie administracines nuobaudas (t. 1, b. l. 19) matyti, kad D. P. neteista ir administracine tvarka nebausta. Iš pažymėjimų apie sveikatą (t. 1, b. l. 22, 23) matyti, kad D. P. vaikus globoti gali. Gyvenamojoje vietoje D. P. charakterizuojama teigiamai (t. 1, b. l. 17).

19Teismas sprendžia, kad pas D. P. A. M. sudarytos tinkamos sąlygos gyventi ir vystytis, D. P. yra tinkama nepilnametės globėjos pareigoms atlikti, ji gali auklėti nepilnametę, todėl spręstina, kad jos paskyrimas A. M. nuolatine globėja atitinka nepilnametės interesams (CK 3.268 str.). Esant šioms aplinkybėms D. P. skirtina A. M. nuolatine globėja, o globotinės gyvenamoji vieta nustatytina pas globėją (CK 3.265 str. 1 p.).

20Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės J. P. išlaikymą nepilnametei dukrai A. M. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 195 Lt. Atsakovė yra pripažinta neveiksnia (t. 1, b. l. 8-9), jai nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirta Kalvarijos socialinės globos namų administracija (t. 1, b. l. 10). Iš Ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutarties (t. 1, b. l. 47-48, 101) matyti, kad neveiksniajai yra mokama socialinio draudimo išmoka. Neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais (CK 3.244 str. 1 d.). Tačiau šis principas negali būti suabsoliutintas. Atsižvelgiant į CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintą prioritetinį vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, konstatuotina, kad neveiksniam asmeniui turint išlaikymo reikalingų nepilnamečių vaikų, jo globėjas iš neveiksnaus asmens gaunamų pajamų privalo teikti teismo nustatytą išlaikymo dydį.

21Pajamas, iš kurių išskaitomas priteistas išlaikymas vaikui, sudaro išlaikymą privalančio mokėti tėvo (motinos) darbo užmokestis, taip pat iš visos kitos jo pajamų rūšys (CK 3.199 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad vertinant tėvų turtinę padėtį be kita ko turi būti atsižvelgiama į visų rūšių gaunamas pajamas: darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias pajamas, autorinį atlyginimą, pensiją, stipendiją, socialinę pašalpą. Netekto darbingumo pensija, slaugos išlaidų piniginė kompensacija yra laikytinos kitos rūšies papildomomis pajamomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6/2007). Atsakovės J. P. išlaikymui kompensuoti Lazdijų rajono savivaldybės administracija teikia ( - ) socialinės globos namams 1300 Lt kompensuoti ilgalaikės socialinės globos kainą (t. 1, b. l. 47, 101). Be to J. P. yra teikiama 497 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo fondo neįgalumo pensija. Reikalaujamas priteisti kasmėnesinių periodinių išmokų dydis santykinai nėra didelis. Tokio paties dydžio išlaikymas iš atsakovės Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimu yra priteistas kitai jos dukrai L. V. (t. 1, b. l. 68-70). Todėl teismas sprendžia, kad šis ieškinio reikalavimas taip pat tenkintinas.

22Ieškiniu taip pat prašoma pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 31 d. sprendimu nustatytą vaikui teiktino išlaikymo dydį, padidinti iš atsakovo A. M.priteistas kas mėnesį mokamas periodines išmokas nepilnametės dukros A. M. išlaikymui iki 250 litų. Prievolė išlaikyti vaiką mokant periodines įmokas yra tęstinio pobūdžio, paprastai vykdoma ilgą laikotarpį. Per šį laikotarpį kinta vaiko poreikiai, taip pat gali kisti ir jo tėvų galimybės patenkinti šiuos poreikius. Pasikeitus bent vieno iš tėvų turtinei padėčiai arba išlaikomo vaiko poreikiams, kai jų nebeatitinka teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis, atsiranda pagrindas išlaikymo dydį pakeisti. Akivaizdu, kad per pakankamai ilgą laikotarpį, praėjusį nuo teismo sprendimo, pasikeitė ir atsakovo dukros poreikiai, ir ekonominės sąlygos šalyje. Sprendimu buvo nustatytas minimalus periodinių išmokų dydis. Laikinoji mergaitės globėja pateikė paskaičiavimą apie išlaidas vaiko išlaikymui (t. 2, b. l. 31). Nurodytas vidutines išlaidas maistui, drabužiams, avalynei, mokslo reikmenims ir kt. teismas pripažįsta protingomis ir priimtinomis. Nors nėra duomenų, kad atsakovo turtinė padėtis būtų esmingai pagerėjusi, kad jo pajamos būtų padidėjusios, tačiau teismas atsižvelgia į aplinkybes, kad atsakovas yra darbingas, tačiau nedirba ir socialinių pašalpų negauna (t. 1, b. l. 58, 59, 60), savo noru nutraukė darbo paiešką darbo biržoje (t. 1, b. l. 31). Iš liudytojo, atsakovo tėvo, V. M. parodymų matyti, kad atsakovas menkai prisideda prie darbo tėvo ūkyje, nors teismo priteistas išlaikymas A. M. iš esmės teikiamas liudytojo lėšomis. Iš atsakovo pateiktų kvitų (t. 1, b. l. 77-92) teismas sprendžia, kad atsakovo papildomai perkamos prekės dukrai (didžia dalimi – sultys, šokoladas, ledai, kramtomoji guma, desertai, picos ir kt.) pagal savo pobūdį nėra būtinos vaiko fiziologinių poreikių tenkinimui, jos buvo perkamos įvairiu, nepastoviu periodiškumu, be to, be atsakovo paaiškinimo, nėra įrodymų, kad ir šios prekės buvo perkamos būtent dukros poreikiams tenkinti. Įvertinęs visus šiuos įrodymus teismas sprendžia, kad atsakovui A. M. teismo sprendimu nustatytos periodinės išmokos dukros išlaikymui turi būti padidintos.

23Tėvų pareigos išlaikyti vaikus yra lygios. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymas turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad konkretus kiekvieno iš vaiko tėvų vaiko išlaikymui skirtinų lėšų dydis priklauso nuo byloje nustatytų tėvų turtinių galimybių, kiekvieno jų turimo turto, visų rūšių gaunamų pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77/2008). Vertindamas abiejų A. M. tėvų turtinę padėtį teismas atsižvelgia į tai, kad jie abu turto neturi, tačiau atsakovė J. P. yra neįgali, o atsakovas A. M. turi galimybę gauti darbines pajamas, todėl sprendžia kad iš jo priteistinas didesnis, ieškiniu prašomas išlaikymas nepilnametei dukrai, negu iš atsakovės J. P..

24Išlaikymas priteistinas nuo ieškinio padavimo dienos iki atsakovų dukros A. M. pilnametystės, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.194 str. 3 d., 3.200 str., 3.208 str.). Kadangi A. M. nustatoma nuolatinė globa, išlaikymas išieškomas globėjai, kuri privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaiko interesams (CK 3.202 str. 1 d.).

25Kadangi ieškinys visiškai tenkinamas, iš atsakovų valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Šias išlaidas sudaro žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p. ir 5 p., 83 str. 1 d. 5 p.), ir teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

26Atsakovė J. P. yra išlaikoma stacionarioje socialinės globos įstaigoje, nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleista, todėl šios išlaidos atlyginamos iš valstybės biudžeto (CPK 83 str. 1 d. 14 p., Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 str. 4 p., 14 str. 2 d. ir 3 d., 20 str. 1 d.).

27Iš atsakovo A. M. priteistina jam tenkanti žyminio mokesčio dalis (CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 5 p., 85 str. 1 d. 3 p. ir 6 p.) ir visos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

28Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str., 268 str. ir 406 str. teismas

Nutarė

29Ieškinį patenkinti visiškai.

30Atskirti A. M., asmens kodas ( - ) gim. 2001 m. sausio 31 d., nuo motinos J. P., asmens kodas ( - )

31Laikinai apriboti A. M., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią dukros A. M., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

32Nustatyti A. M. nuolatinę globą, nuolatine jos globėja paskirti D. P., asmens kodas ( - ) globos vietą nustatyti globėjos gyvenamojoje vietoje.

33Priteisti iš J. P. išlaikymą nepilnametei dukrai A. M. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 195 Lt nuo ieškinio padavimo dienos iki jos pilnametystės, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Nustatyti, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos A. M. globėja D. P. uzufrukto teise.

34Pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 31 d. sprendimu nustatytą vaikui teiktino išlaikymo dydį, padidinant iš atsakovo A. M. priteistas kas mėnesį mokamas periodines išmokas nepilnametės dukros A. M. išlaikymui iki 250 (du šimtus penkiasdešimt) litų nuo ieškinio padavimo dienos – 2011 m. kovo 24 d., iki A. M. pilnametystės, išlaikymo dydį kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Nustatyti, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos A. M. globėja D. P. uzufrukto teise.

35Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) valstybei 203 (du šimtus tris) litus žyminio mokesčio ir 59,40 Lt (penkiasdešimt devynis litus 40 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (jas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, kvitą pateikti teismui).

36Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas V. P., sekretoriaujant Nijolei... 2. Ieškiniu prašoma:
  1. atskirti A. M., gim. ( - ), nuo motinos... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovė J. P. yra neveiksni ir globojama (... 4. Atsakovas A. M. iš esmės ieškiniui neprieštarauja. Paaiškino, kad su dukra... 5. Atsakovės J. P. globėjo atstovas su ieškiniu iš esmės sutinka. Paaiškino,... 6. Tretysis asmuo D. P. ieškinį palaiko. Paaiškino, kad jos anūkė A. M. nuo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš gimimo liudijimo (b. l. 5) matyti, kad atsakovai yra A. M. tėvai.... 9. Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m. spalio 3 d. sprendimo (t. 1, b.... 10. Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutarties (t. 1,... 11. Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 2 d. sprendimo (t. 1,... 12. Iš Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 17 d. nutarties (t. 1, b.... 13. Iš prašymo (t. 1, b. l. 15) matyti, kad D. P. kreipėsi į Lazdijų rajono... 14. Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. kovo 10 d.... 15. Įvertinęs šalių paaiškinimus ir paminėtus dokumentus teismas daro... 16. Tėvo teisių laikino apribojimo paskirtis – užtikrinti vaiko interesus. Iš... 17. Apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos... 18. Kadangi A. M. motina J. P. teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimu yra atskirta... 19. Teismas sprendžia, kad pas D. P. A. M. sudarytos tinkamos sąlygos gyventi ir... 20. Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės J. P. išlaikymą nepilnametei... 21. Pajamas, iš kurių išskaitomas priteistas išlaikymas vaikui, sudaro... 22. Ieškiniu taip pat prašoma pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m.... 23. Tėvų pareigos išlaikyti vaikus yra lygios. Kiekvieno iš tėvų teiktino... 24. Išlaikymas priteistinas nuo ieškinio padavimo dienos iki atsakovų dukros A.... 25. Kadangi ieškinys visiškai tenkinamas, iš atsakovų valstybei priteistinos... 26. Atsakovė J. P. yra išlaikoma stacionarioje socialinės globos įstaigoje, nuo... 27. Iš atsakovo A. M. priteistina jam tenkanti žyminio mokesčio dalis (CPK 80... 28. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263 str., 268... 29. Ieškinį patenkinti visiškai.... 30. Atskirti A. M., asmens kodas ( - ) gim. 2001 m. sausio 31 d., nuo motinos J.... 31. Laikinai apriboti A. M., asmens kodas ( - ) tėvo valdžią dukros A. M.,... 32. Nustatyti A. M. nuolatinę globą, nuolatine jos globėja paskirti D. P.,... 33. Priteisti iš J. P. išlaikymą nepilnametei dukrai A. M. kas mėnesį... 34. Pakeisti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2002 m. sausio 31 d. sprendimu... 35. Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) valstybei 203 (du šimtus... 36. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...