Byla e2-830-460/2018
Dėl baudos priteisimo bei atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AG projektas“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ atstovui advokatui Aivarui Raišučiui,

4atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ atstovui Linui Mažoniui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl baudos priteisimo bei atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AG projektas“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

71. Ieškovė 2017-11-06 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) priteisti iš atsakovės UAB „Kongera“ ieškovei UAB „AG projektas“ 50000 EUR baudą; 2) priteisti iš atsakovės UAB „Kongera“ ieškovei UAB „AG projektas“ 8 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti iš atsakovės UAB „Kongera“ ieškovei UAB „AG projektas“ bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį) ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

82. Atsakovė UAB „Kongera“ (ieškovė pagal priešieškinį) pateikė priešieškinį, juo prašo: 1) netenkinti UAB „AG projektas“ ieškinyje nurodytų reikalavimų ir ieškinį atmesti; 2) pripažinti UAB „AG projektas“ vienašališką 2017-06-22 Statybos subrangos sutarties Nr. KON/S38/2017 nutraukimą neteisėtu; 3) priteisti atsakovei UAB „Kongera“ iš ieškovės UAB „AG projektas“ 130`949,00 Eur nuostolių atlyginimui; 4) priteisti atsakovei UAB „Kongera“ iš ieškoves UAB „AG projektas“ 8,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) priteisti atsakovei UAB „Kongera“ iš ieškovės UAB „AG projektas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

93. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, juo prašo jį atmesti.

104. Teismo posėdžio metu šalių atstovai reikalavimus palaikė.

11Teismas

12Konstatuoja

13Ieškinys atmestinas. Priešieškinis atmestinas.

145. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė UAB „AG projektas“ ir atsakovė UAB „Kongera“ 2017-06-22 Statybos rangos sutartimi Nr. KON/S38/2017 susitarė, kad ieškovė atliks statybos rangos Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo darbus. 2017-06-22 Statybos subrangos sutartyje Nr. KON/S38/2017 atsakovė UAB „Kongera“ nurodyta kaip Užsakovė, o UAB „AG projektas“ kaip Rangovė. Sutarties objektas – „Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo darbai“ (Sutarties 1.1. punktas). Sutarties kaina – 605 000 Eur (įskaitant PVM) (Sutarties 5.1. punktas). Šios sutarties pagrindu ieškovė atliko kai kuriuos darbus ir pateikė atsakovei apmokėti 2017-08-01 PVM s/f Serija AG Nr. 0000006 bendrai 45764,58 Eur sumai, 2017-10-04 PVM s/f Serija AG Nr. 0000009 bendrai 19516,08 Eur sumai, Atsakovė visos sumos ieškovei nesumokėjo. Klaipėdos apylinkės teismas 2018-03-14 sprendimu (neįsiteisėjęs) civilinėje byloje Nr. e2-2365-965/2018 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 26 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovei UAB „AG projektas“ priteista iš atsakovės UAB „Kongera“ 30845,73 Eur skolos, 8 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos, kt., paliktas nepakeistas.

15Dėl ieškinio reikalavimų

166. Šioje byloje pateiktu ieškiniu ieškovė siekia minėtos 2017-06-22 Statybos rangos sutarties pagrindu prisiteisti iš atsakovės 50 000 Eur dydžio baudą dėl esminio sutarties pažeidimo.

177. Teismas pažymi, jog 2017-06-22 Statybos rangos sutartimi UAB „Kongera“ neatšaukiamai pareiškė ir patvirtino, kad Sutarties sudarymas ir vykdymas neprieštarauja ir/ar nepažeidžia jokio susitarimo ar sutarties, kurių šalimi yra UAB „Kongera“, neprieštarauja ir/ar nepažeidžia UAB „Kongera“ atžvilgiu taikomų įstatymų nuostatų (Sutarties 2.2. punktas).

188. Šiuo aspektu svarbu tai, jog bylos duomenys patvirtina, kad pagrindinis darbų užsakovas yra perkančioji organizacija Mažeikių rajono savivaldybės administracija, viešojo pirkimo numeris 182747, įvykusio pirkimo objekto pavadinimas – projekto „Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną“ rangos darbų pirkimas, o laimėjusiu pasiūlymu buvo pripažintas UAB „Kongera“ pasiūlymas (sutartis pasirašyta 2017-04-28), kurio kaina 833 333,33 Eur. Kaip matyti iš nagrinėjamo viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos UAB „Kongera“ nurodė du subrangovus (subteikėjus, subtiekėjus), tačiau tarp jų nėra nurodyta ieškovė UAB „AG projektas“. Byloje nustatyta, kad subrangovo keitimo tvarkos taikymas UAB „AG projektas“ atžvilgiu, t. y. kad UAB „AG projektas“ būtų teisės aktų ir sutarties nustatyta tvarka pakeistas į UAB „Kongera“ konkurso dokumentuose nurodytus subrangovus / subrangovą, nebuvo atliktas.

199. Viešųjų pirkimų įstatyme nurodoma, kad pirkimo sutartyje turi būti nurodyti subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka (Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau VPĮ) 18 straipsnio 6 dalies 11 punktas; redakcija nuo 2017-01-01); perkančioji organizacija turi reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti (VPĮ 24 straipsnio 5 dalis); apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

2010. Atsižvelgdamas į 9 punkte aptartą reglamentavimą, sutiktina su ieškove, kad UAB „AG projektas“ su atsakove sudarant 2017-06-22 Statybos rangos sutartį, jai nebuvo žinoma, kad UAB „Kongera“ yra sudariusi viešojo pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir joje yra nurodytos rangos darbams atlikti pasitelkiamos konkrečios subtiekėjos. Taigi, viešojo pirkimo sutartyje, sudarytoje su Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsakovė ne vienasmeniškai įsipareigojo atlikti projekto „Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną“ rangos darbus, tačiau įsipareigojo darbus atlikti su konkrečių įmonių pagalba, tarp kurių ieškovės nebuvo. Spręstina, kad ieškovei, su atsakove sudarant sutartį, nebuvo žinoma informacija apie atsakovės įsipareigojimus Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, ir kad atsakovė nėra pranešusi apie vienašališką subrangovės pakeitimą (CPK 12, 178 straipsnis). Taigi, atsakovė, sudarydama su ieškove sutartį, neatsižvelgė į imperatyvų VPĮ normų reglamentavimą, nepaisė įsipareigojimų Mažeikių rajono savivaldybės administracijai.

2111. Konstatuotina, kad UAB „Kongera“ patvirtinimas, kad 2017-06-22 Statybos subrangos sutarties Nr. KON/S38/2017 sudarymas ir vykdymas neprieštarauja ir/ar nepažeidžia jokio susitarimo ar sutarties, kurių šalimi yra UAB „Kongera“, neprieštarauja ir/ar nepažeidžia UAB „Kongera“ atžvilgiu taikomų įstatymų nuostatų (Sutarties 2.2. punktas) yra niekinis ir laikytinas esminiu 2017-06-22 Statybos subrangos sutarties Nr. KON/S38/2017 pažeidimu, kurio neįmanoma ištaisyti. Tokia situacija daro tolimesnį 2017-06-22 Statybos subrangos sutarties Nr. KON/S38/2017 vykdymą neįmanomu.

2212. Dėl ankščiau nurodytų argumentų spręstina, kad UAB „AG projektas“ nuo 2017-10-06 vienašališkai pagrįstai ir teisėtai nutraukė 2017-06-22 Statybos subrangos sutartį Nr. KON/S38/2017 dėl UAB „Kongera“ kaltės (CK 6.217 straipsnio 2, 4 dalys). Tokia teisinė išvada darytina ir atsižvelgiant į viešąjį interesą.

2313. Ieškovė, prašydama priteisti 50000 EUR baudą, savaip interpretuoja 2017-06-22 Statybos subrangos Sutarties 9.8 punktą. Jame nurodyta, kad nutraukus Sutartį dėl savo kaltės, kaltoji šalis privalo sumokėti kitai šaliai 10 proc. (dešimties procentų) dydžio baudą, kuri skaičiuojama nuo bendros Sutarties kainos. Taigi, sutarties aiškinimas leidžia spręsti, kad sutarties šalis, kuri neteisėtai nutrauks sutartį, privalės sumokėti kitai šaliai baudą. Šiuo atveju atsakovė sutarties nenutraukė, ją teisėtai nutraukė pati ieškovė, dėl to atsakovei pareiga mokėti baudą nekyla.

2414. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės ieškinys dėl baudos priteisimo iš atsakovės nepagrįstas, todėl atmestinas.

25Dėl priešieškinio reikalavimų

2615. Konstatavus, kad 2017-06-22 Statybos subrangos sutartis nutraukta teisėtai, atsakovės reikalavimas pripažinti UAB „AG projektas“ vienašališką 2017-06-22 Statybos subrangos sutarties Nr. KON/S38/2017 nutraukimą neteisėtu, netenkintinas.

2716. Atsakovė nurodo, kad ji dėl sutarties nutraukimo patyrė nuostolių, t. y negavo 130 949,00 Eur pajamų, kurias būtų gavusi, jeigu nebūtų UAB „AG projektas“ neteisėtų veiksmų t. y. vienašališko neteisėto Subrangos sutarties nutraukimo. UAB „Kongera“ nuostoliai apskaičiuoti taip: - 833 333,33 Eur (Sutarties su Mažeikių rajono savivaldybės administracija darbų kaina) – 38 720,00 Eur (projektavimo išlaidos) – 687 949,12 Eur (Subrangos sutarties darbų kaina) = 106'664,33 Eur. – 189 613,33 Eur – 106 664.33 Eur = 82 949,00 Eur (skirtumas tarp UAB „Kongera“ pajamų, kurias atsakovė turėjo gauti pagal Subrangos sutartį su ieškove ir pajamų, kurias atsakovė gaus objekte dirbant naujam subrangovui). – 82 949,00 Eur + 48 000 Eur (atsakovės atlikti mokėjimai ieškovei, mažinantys gaunamas pajamas) = 130'949,00 Eur. Be to, byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Kongera“ 2017-10-23 sudarė subrangos sutartį su kita bendrove, kuri įsipareigojo atlikti objekto „Mažeikių miesto Ventos upės slėnio sutvarkymo“ darbus už 687 949,12 Eur, t. y. su bendrove UAB „Skalderus“.

2817. Teismas pirmiausia pažymi, jog ieškovės UAB „AG projektas“ civilinei atsakomybei taikyti nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246–6.249 straipsniai), šiuo atveju nėra vienos iš būtinosios sąlygos – ieškovės neteisėtų veiksmų. Kaip minėta, 2017-06-22 Statybos subrangos sutartis nutraukta teisėtai. Dėl to nėra teisinio pagrindo kreiptis į teismą su priešieškiniu dėl nuostolių priteisimo.

2918. Kitas aspektas tas, kad negautos pajamos civilinės teisės prasme nėra suprantamos taip, kaip tai skaičiuoja atsakovė UAB „Kongera“ (kaip pajamas), nes jos traktuotinos tik kaip negautas grynasis pelnas. Tokio skaičiavimo atsakovė nepateikia, todėl atsakovės reikalavimas dėl 130 949,00 Eur „negautų pajamų“ / nuostolio priteisimo yra nepagrįstas ir šiuo aspektu.

3019. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad atsakovės priešieškinis nepagrįstas, todėl atmestinas.

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

3220. Klaipėdos apygardos teismo 2017-12-21 nutartimi ieškovės turtui taikė laikinąsias apsaugos priemones.

3321. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2017-12-21 nutartimi ieškovės turtui taikytas areštas paliktinas galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

3522. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas gali nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). .

3623. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškinys bei priešieškinis netenkinti visa apimtimi Atsižvelgiant į tai, kad šalys kreipėsi į teismą su nepagrįstais reikalavimais, jos pačios atsakingos už patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl šių priežasčių bylinėjimosi išlaidos viena iš kitos nepriteistinos.

37Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

38ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl baudos priteisimo atmesti.

39Atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „AG projektas“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių priteisimo atmesti.

40Klaipėdos apygardos teismo 2017-12-21 nutartimi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

41Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. sekretoriaujant Zitai Mockuvienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“... 4. atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 6. Teismas... 7. 1. Ieškovė 2017-11-06 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 8. 2. Atsakovė UAB „Kongera“ (ieškovė pagal priešieškinį) pateikė... 9. 3. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, juo prašo jį atmesti.... 10. 4. Teismo posėdžio metu šalių atstovai reikalavimus palaikė.... 11. Teismas... 12. Konstatuoja... 13. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis atmestinas.... 14. 5. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė UAB „AG projektas“... 15. Dėl ieškinio reikalavimų ... 16. 6. Šioje byloje pateiktu ieškiniu ieškovė siekia minėtos 2017-06-22... 17. 7. Teismas pažymi, jog 2017-06-22 Statybos rangos sutartimi UAB „Kongera“... 18. 8. Šiuo aspektu svarbu tai, jog bylos duomenys patvirtina, kad pagrindinis... 19. 9. Viešųjų pirkimų įstatyme nurodoma, kad pirkimo sutartyje turi būti... 20. 10. Atsižvelgdamas į 9 punkte aptartą reglamentavimą, sutiktina su... 21. 11. Konstatuotina, kad UAB „Kongera“ patvirtinimas, kad 2017-06-22 Statybos... 22. 12. Dėl ankščiau nurodytų argumentų spręstina, kad UAB „AG projektas“... 23. 13. Ieškovė, prašydama priteisti 50000 EUR baudą, savaip interpretuoja... 24. 14. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad ieškovės... 25. Dėl priešieškinio reikalavimų ... 26. 15. Konstatavus, kad 2017-06-22 Statybos subrangos sutartis nutraukta... 27. 16. Atsakovė nurodo, kad ji dėl sutarties nutraukimo patyrė nuostolių, t. y... 28. 17. Teismas pirmiausia pažymi, jog ieškovės UAB „AG projektas“ civilinei... 29. 18. Kitas aspektas tas, kad negautos pajamos civilinės teisės prasme nėra... 30. 19. Teismas, remdamasis nurodytais argumentais, konstatuoja, kad atsakovės... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 32. 20. Klaipėdos apygardos teismo 2017-12-21 nutartimi ieškovės turtui taikė... 33. 21. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys netenkintinas, Klaipėdos apygardos... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 36. 23. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškinys bei priešieškinis netenkinti... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,... 38. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ ieškinį... 39. Atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“... 40. Klaipėdos apygardos teismo 2017-12-21 nutartimi ieškovės uždarosios... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...