Byla P-525-21-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. M. (V. M.) prašymą atnaujinti procesą V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) atstovas 2008 m. liepos 9 d. V. M. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 189 straipsnio 1 dalyje ir 16313 straipsnio 1 dalyje numatytų teisės pažeidimų padarymo.

6Tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimu V. M. už ATPK 189 straipsnio 1 dalyje ir ATPK 16313 straipsnio 1 dalyje numatytų teisės pažeidimų padarymą paskirta 150 Lt bauda.

7V. M. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimą ir bylą jo atžvilgiu nutraukti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d. nutarimu V. M. skundo netenkino; panaikino Tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimą; V. M. pagal ATPK 189 straipsnio 1 dalį paskyrė 150 Lt baudą, pagal ATPK 16313 straipsnio 1 dalį paskyrė 100 Lt baudą ir, vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, galutinai V. M. paskyrė administracinę nuobaudą – 150 Lt baudą.

9V. M. 2008 m. lapkričio 13 d. padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarimo.

10Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 9 d. nutartimi apeliacinio skundo nepriėmė ir jį su priedais grąžino pareiškėjui.

11Pareiškėjas pakarotinai pateikė apeliacinį skundą ir prašė atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

12Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, nerinko įrodymų, dėl to buvo pažeistos jo procesinės teisės, teismo procesas buvo netinkamas. Pareiškėjo nuomone, terminas skundui paduoti turi būti atnaujintas, siekiant sudaryti jam galimybę tinkamai įgyvendinti savo teises.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą netenkino, apeliacinį skundą atsisakė priimti ir jį grąžino pareiškėjui.

14Rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 128 straipsniu, 127 straipsnio 2 dalimi ir nurodė, jog svarbiomis priežastimis teismų praktikoje pripažįstamos tokios priežastys, kurios objektyviai, nepriklausomai nuo pareiškėjo valios trukdo jam paduoti skundą, nors pareiškėjas nori tai padaryti ir įgyvendindamas savo teises yra rūpestingas ir atidus. Pažymėjo, jog teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo procesas nebuvo tinkamas ir tai sukliudė V. M. pateikti skundą laiku, nepagrįsti jokiomis konkrečiomis aplinkybėmis ar įrodymais, iš kurių teismas galėtų nuspręsti, kad terminą pareiškėjas praleido būtent dėl šių priežasčių. Be to, V. M. dalyvavo 2008 m. spalio 16 d. teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas jo paties teismui pateiktas skundas, ir jam buvo pranešta apie teismo procesinio sprendimo paskelbimą 2008 m. spalio 27 d. Nors pareiškėjas nedalyvavo 2008 m. spalio 27 d. teismo procesinio sprendimo paskelbime, tačiau nutarimo nuorašą teismas jam išsiuntė 2008 m. spalio 30 d., su teismo nutarimo turiniu jis turėjo galimybę susipažinti jam dar neįsiteisėjus. Konstatavo, kad V. M. apeliacijos teise rūpestingai nesinaudojo, terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido ne dėl prašyme nurodytų priežasčių, o dėl savo paties pasirinkto elgesio.

15II.

16V. M. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A756-551/2009. Prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

171. Nurodo, kad teismas, atmesdamas pareiškėjo skundus, formuoja nevienodą praktiką, kadangi patvirtina institucijos poziciją dėl išankstinio leidimo suteikimo notifikavimo procedūroje, kas prieštarauja Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams.

182. Pabrėžia, jog kadangi nėra vieningos administracinių teismų praktikos dėl ABTĮ 50 straipsnio 2 ir 3 dalių aiškinimo ir taikymo, administracinių teismų sprendimai, kuriais neatsižvelgiama į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo formuojamą praktiką bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl laisvo prekių judėjimo, formuoja klaidingą ir ydingą praktiką.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

21Prašymas netenkintinas.

22Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.). Prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas (ABTĮ 156 str. 1 d.). Asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (ABTĮ 156 str. 2 d.). Tais atvejais, kai teisėjų kolegija konstatuoja, jog yra praleisti įstatymo nustatyti terminai prašymui paduoti arba prašymas nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą (ABTĮ 159 str. 1 d.).

23Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo, pareiškėjas procesą prašo atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu, t. y. kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Kadangi prašymas iš esmės išimtinai grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis su netinkamomis pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, jokia konkreti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kuri būtų buvusi suformuota po pirmosios instancijos teismo nutarimo priėmimo, nenurodyta, konstatuotina, jog pareiškėjui tokios aplinkybės jau turėjo ir galėjo būti žinomos pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo paskelbimo metu. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti būtų skaičiuojamas nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties paskelbimo, t. y. 2009 m. kovo 13 d., atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo apeliacinės instancijos teismui išsiuntė 2009 m. rugpjūčio 19 d., darytina išvada, jog pareiškėjas praleido prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo terminą. Jokių svarbių tokio termino praleidimo priežasčių prašyme nenurodyta, todėl konstatuotina, kad V. M., pateikdamas prašymą dėl proceso jo administracinio teisės pažeidimo byloje, akivaizdžiai praleido terminą tokiam prašymui pateikti.

24Taip pat pažymėtina, jog nors pareiškėjas prašymo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A756-551/2009, tačiau prašymo turinys patvirtina, kad jis siekė, jog procesas būtų atnaujintas būtent jo administracinio teisės pažeidimo byloje (byla Nr. N575-4560/2009). Neteisingą bylos numerio nurodymą teisėjų kolegija vertina kaip rašymo apsirikimą. Todėl, konstatavus, kad pareiškėjas praleido prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo teismui terminą, atsisakytina atnaujinti procesą V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26V. M. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti, atsisakyti atnaujinti procesą V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. M. (V. M.)... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – ir... 6. Tarnybos 2008 m. liepos 9 d. nutarimu V. M. už ATPK 189... 7. V. M. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 27 d. nutarimu V. M.... 9. V. M. 2008 m. lapkričio 13 d. padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 10. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. gruodžio 9 d. nutartimi... 11. Pareiškėjas pakarotinai pateikė apeliacinį skundą ir prašė atnaujinti... 12. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas,... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi... 14. Rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 15. II.... 16. V. M. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuriuo prašo atnaujinti... 17. 1. Nurodo, kad teismas, atmesdamas pareiškėjo skundus, formuoja nevienodą... 18. 2. Pabrėžia, jog kadangi nėra vieningos administracinių teismų praktikos... 19. Teisėjų kolegija... 20. III.... 21. Prašymas netenkintinas.... 22. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 23. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo, pareiškėjas... 24. Taip pat pažymėtina, jog nors pareiškėjas prašymo rezoliucinėje dalyje... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 26. V. M. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti, atsisakyti atnaujinti... 27. Nutartis neskundžiama....