Byla 2A-75-577/2017
Dėl juridinio asmens sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. R. (E. R.) ieškinį atsakovui Šalčininkų rajono medžiotojų klubui „KANIS“ dėl juridinio asmens sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas E. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiais Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ 2016 m. vasario 17 d. valdybos nutarimą ir 2016 m. kovo 19 d. visuotinio susirinkimo sprendimo dalį dėl ieškovui paskirtos nuobaudos. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ 2016 m. vasario 17 d. valdyba nutarė uždrausti ieškovui medžioti 1 metų laikotarpiui. Ieškovas pateikė prašymą panaikinti paskirtą nuobaudą, tačiau 2016 m. kovo 19 d. visuotinio susirinkimo metu nutarta ieškovo prašymo netenkinti. Pasak ieškovo, nuobauda yra nepagrįsta ir neteisėta, nes jokie konkretūs kaltinimai pažeidus įstatus nebuvo nurodyti, susirinkime pateikta tik bendro pobūdžio informacija; nuobaudos skyrimas nesant teisinio pagrindo, tik už aktyvų dalyvavimą klubo veikloje, minčių reiškimą, pasiūlymų teikimą, nėra teisėtas ir pagrįstas. Nors 2016 m. gegužės 28 d. valdyba nutarė atšaukti ieškovui paskirtą nuobaudą, mano, kad valdyba turėjo dar sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris patvirtintų tokį valdybos sprendimą.
 2. Atsakovas Šalčininkų rajono medžiotojų klubas „KANIS“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2016 m. sausio 9 d. visuotiniame narių susirinkime pasisakė ir ieškovas, todėl jo teiginiai, kad jam nėra suprantama už kokius pažeidimus jam paskirta nuobauda yra nepagrįsti. Be to, vėliau, t.y. 2016 m. gegužės 28 d. valdyba priėmė sprendimą atšaukti ieškovui paskirtą nuobaudą, todėl nebeliko bylos ginčo dalyko, o ieškovas neturi materialios reikalavimo teisės. Tai, kad ieškovo prašymas klubo prezidentui dėl nuobaudos panaikinimo buvo įtrauktas į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, nereiškia, kad drausminę nuobaudą paskyrė visuotinis narių susirinkimas.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 19 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, pripažino negaliojančiais Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ 2016 m. vasario 17 d. valdybos nutarimo dalį, kuria uždrausta ieškovui E. R. medžioti 1 metų laikotarpiui, ir 2016 m. kovo 19 d. Šalčininkų rajono medžiotojų klubo visuotinio susirinkimo sprendimo dalį, kuria palikta galioti nuobauda ieškovui E. R. uždrausti medžioti 1 metų laikotarpiui, priteisė iš atsakovo 891 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui, taip pat 4,58 Eur pašto išlaidų į valstybės biudžetą.
 2. Teismas atsižvelgęs į tai, kad pagal įstatų 6.7.1 punktą nuobaudas turi teisę skirti tik klubo prezidentas, tiek Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ valdybos 2016 m. vasario 17 d. nutarimą, kuriuo ieškovui skirta nuobauda, tiek Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ visuotinio susirinkimo 2016 m. kovo 19 d. sprendimo 4.4. p., kuriuo nutarta palikti galioti nuobaudą, pripažino neteisėtais ir negaliojančiais. Taip pat nurodė, kad valdyba neturėdama teisės skirti nuobaudą, neturi teisės ir ją panaikinti. Kadangi valdyba nepriėmė nutarimo panaikinti 2016 m. vasario 17 d. nutarimą, teismas atsakovo teiginius, jog atšaukus nuobaudą, ieškovas nebeturi materialiosios reikalavimo teisės, atmetė kaip nepagrįstus.
 3. Sutiko su ieškovo argumentais, kad yra pagrindas pripažinti ginčijamus sprendimus ir nepagrįstais, kadangi byloje nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas pažeidė klubo įstatus, klubo valdybos sprendimus ar netinkamai vykdė klubo nario pareigas. Teismas sprendė, jog ieškovas negali būti atsakingas už sprendimą, kurį nesilaikydamas įstatų, priėmė kolegialus organas (visuotinis narių susirinkimas), o įrodymų, patvirtinančių atsakovo atsiliepime į ieškinį teiginius, kad ieškovo elgesys buvo nesuderinamas su klubo įstatais, ieškovas skleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, kurstė klubo narius, nepateikta.
 4. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovui nuobaudą skyrė subjektai, kurie pagal įstatus neturi tokios teisės, o nuobauda paskirta be teisinio ir faktinio pagrindo, teismas padarė išvadą, kad nuobaudos skyrimo ieškovui klausimas buvo išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas esmingai pažeidus bendro pobūdžio standartus bei įstatų 6.7.1. ir 6.7.3 punktus, todėl ieškovo ieškinį tenkino.

4III.

5Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

 1. Atsakovas Šalčininkų rajono medžiotojų klubas „KANIS“ apeliaciniu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai įvertino drausminės nuobaudos atšaukimo aplinkybę ir nepagrįstai padarė išvadą kad ieškovas turi materialinio reikalavimo teisę. Pažymi, kad apelianto valdyba, apsvarsčiusi paskirtos drausminės nuobaudos teisėtumą pripažino, kad drausminė nuobauda paskirta esant pažeidimų ir ją atšaukė valdybos nutarimu. Nauju valdybos 2016 m gegužės 28 d. nutarimu buvo pakeistas 2016 m. vasario 17 d. nutarimas. Nesutinka su teismo sprendimo išvada, kad atšaukus drausminę nuobaudą nebuvo panaikintas 2016 m. vasario 17 d. nutarimo neteisėtumas, nes pats nutarimas nebuvo pripažintas negaliojančiu. Pasak apelianto, pakeitus valdybos nutarimą kitu nutarimu, 2016 m. vasario 17 d. nutarimas nustojo galioti, t.y. apskritai nebeteko galios. Mano, kad 2016 m. vasario 17 d. nutarimo neteisėtumas toliau nebegalėjo būti nagrinėjamas, nes jis nebeegzistavo. Tuo pačiu metu objektyviai negali galioti du skirtingo pobūdžio nutarimai. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai nebegaliojantį ginčo nutarimą pripažino negaliojančiu ir dėl to priteisė visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.
  2. Teismas netinkamai vertino apelianto valdybos teisę atšaukti priimtą nutarimą ir tokio nutarimo teisinę reikšmę bei sukeliamas pasekmes. Pažymi, kad pagal įstatus jokiam kitam organui teisė koreguoti, naikinti kito organo priimtą nutarimą dėl drausminės nuobaudos nėra priskirta. Be to, tai reikštų, kad organui priėmus sprendimą jis jokiais būdais negalėtų būti koreguojamas ar taisomas. Taip pat būtų paneigiama galimybė netinkamai atlikus bet kokią procedūrą, vėliau ją ištaisyti ar atšaukti. Be to, sistemiškai aiškindamas pirmos instancijos teismo išvadas, teigia, kad apelianto valdyba apskritai neturėjo teisės imtis bet kokių veiksmų, susijusių su nutarimo galiojimu, nes ji nėra kompetentinga skirti drausminę nuobaudą, tačiau tai prieštarauja teismo išvadai, jog 2016 m. vasario 17 d. nutarimo neteisėtumas išliko dėl to, jog jis nebuvo panaikintas 2016 m. gegužės 28 d. nutarimu. Mano, jog šiuo atveju, teismas daro nuorodą, jog apelianto valdyba galėjo 2016 m. vasario 17 d. nutarimą panaikinti.
 2. Ieškovas atsiliepime prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Tik pačios nuobaudos (kaip sankcijos) atšaukimas niekaip nepatvirtina ir nereiškia pačių valdybos nutarimo ir visuotinio susirinkimo sprendimo dalių panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, ko ieškovas prašė kreipdamasis į teismą. Atsakovo sprendimas atšaukti paskirtąją nuobaudą laikytinas galiojančiu į ateitį, bet nuo priėmimo momento (t.y. ne nuo 2016 m. vasario 17 d.). Dėl šios priežasties nesutinka ir su apelianto argumentu dėl vienu metu neva galiojančių dviejų nuobaudų.
  2. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atšaukus nuobaudą, nutarimas, kuriuo ji buvo paskirta, buvo pakeistas nauju nutarimu. Tai nenurodoma nei viename susirinkimo protokole.
  3. Sutinka su teismo išvadomis dėl atsakovo kompetencijos priimant nutarimus, juo panaikinant ar pripažįstant negaliojančiais, procedūrinės tvarkos pažeidimo, ir dėl ginčijamų atsakovo sprendimų pripažinimo nepagrįstais.

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis civilinio proceso kodekse (toliau CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Byloje nustatyta, kad Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ 2016 m. sausio 9 d. nutarimu darbotvarkės klausimu Nr. 3 įpareigojo klubo valdybą išnagrinėti klausimą dėl nuobaudos skyrimo E. R.; siūlymą dėl nuobaudos skyrimo pateikiant Visuotiniam susirinkimui. Klubo valdyba 2016 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 3 nutarė uždrausti ieškovui medžioti 1 metų laikotarpiui. Ieškovas 2016 m. kovo 15 d. kreipėsi į klubo prezidentą, prašydamas per artimiausią susirinkimą panaikinti jam skirtą nuobaudą, kurią skyrė valdyba 2016 m. vasario 17 d. nutarimu. Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ visuotinis susirinkimas 2016 m. kovo 19 d. priėmė sprendimą 4.4., kuriuo nutarė palikti galioti nuobaudą E. R. – uždrausti medžioti 1 metų laikotarpiui. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ 2016 m. vasario 17 d. valdybos nutarimą ir 2016 m. kovo 19 d. visuotinio susirinkimo sprendimo dalis dėl ieškovui paskirtos nuobaudos. Bylos nagrinėjimo metu, t.y. 2016 m. gegužės 28 d., Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ valdyba priėmė nutarimą, kuriuo nutarė atšaukti E. R. paskirtą nuobaudą uždrausti medžioti 1 metų laikotarpiui (nutarimas darbotvarkės klausimu Nr. 1). Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, ieškovo ieškinį patenkino visiškai. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriame teigia, kad 1) pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino drausminės nuobaudos atšaukimo aplinkybę ir nepagrįstai padarė išvadą kad ieškovas turi materialinio reikalavimo teisę; 2) teismas netinkamai vertino apelianto valdybos teisę atšaukti priimtą nutarimą ir tokio nutarimo teisinę reikšmę bei sukeliamas pasekmes.
 3. Apeliacinės intsancijos teismas pažymi, kad civilinis procesas grindžiamas bendruoju proceso dalyvių elgesio dispozityvumo principu – laisvu proceso dalyvių disponavimu jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 13 straipsnis). Vadovaujantis šiuo principu į teismą besikreipiančio asmens pasirinktas ieškinio pagrindas bei dalykas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas. Pakeisti ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką, didinti ar mažinti ieškinio reikalavimus arba visiškai jų atsisakyti, gali tik pats ieškovas, spręsdamas dėl savo teisių gynimo būdo ir apimties, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus (pvz., CPK 376, 405 straipsniai).
 4. Kaip minėta, šiuo atveju ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ 2016 m. vasario 17 d. valdybos nutarimą ir 2016 m. kovo 19 d. visuotinio susirinkimo sprendimo dalį dėl ieškovui paskirtos nuobaudos, o 2016 m. gegužės 28 d. medžiotojų klubo valdyba nutarimu tik atšaukė E. R. paskirtą nuobaudą. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepime išdėstytas pozicija, kad atsakovo sprendimas atšaukti paskirtąją nuobaudą galioja tik į ateitį; apie ginčijamų nutarimų (sprendimų) pripažinimą negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, ko ieškovas siekė ieškiniu, minėtame nutarime nenurodyta. Atsakovas neteisingai tapatina ginčijamų nutarimų pripažinimą negaliojančiais bei nuobaudos atšaukimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog valdyba nepasisakė (ir negalėjo pasisakyti) dėl kito ieškinio dalyką sudarančio sprendimo, t.y. medžiotojų klubo 2016 m. kovo 19 d. visuotinio susirinkimo, kuris yra aukščiausias klubo valdymo organas, sprendimo dalies negaliojimo. Taigi, nėra pagrindo laikyti, kad ieškinyje suformuluoti ieškovo reikalavimai buvo patenkinti ir nebeliko ginčo objekto, o ieškovas nebeturi materialiosios reikalavimo teisės. Atšaukus nuobaudą ieškovas reikalavimų nepakeitė, jų neatsisakė, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nutraukti bylą. Ginčijamų nutarimų priėmimas galėjo sukelti atitinkamas teisines pasekmes ateityje, todėl apeliacinio skundo teiginys, kad ginčijamo valdybos nutarimo galiojimas pasibaigė priėmus naują nutarimą (2016 m. gegužės 28 d.), nesudaro pagrindo nenagrinėti ankščiau priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimo. Priešingai, nei nurodyta apeliaciniame skunde, teismo sprendimu nepaneigta atitinkamo organo teisė pakeisti ar panaikinti priimtą sprendimą. Šiuo atveju, kaip minėta, ginčijamas valdybos nutarimo turinys nesudaro pagrindo spręsti, jog buvo panaikinti ginčijami nutarimai. Apeliantas nepagrįstai tapatina nuobaudos ir nutarimo (sprendimo) panaikinimo, jos pakeitimo klausimus.
 5. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).
 1. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 2. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą (CPK 93 straipsnis).

7Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

9Priteisti iš atsakovo Šalčininkų rajono medžiotojų klubo „KANIS“ (j.a.k. 191397274) ieškovui E. R. (a.k. ( - ) 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai