Byla e2-33923-433/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dahlgera“ ieškinį atsakovui UAB „Vitaterma“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 2 933,15 Eur skolą, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Dahlgera“ (toliau vadinamas Pardavėjas), atstovaujamas generalinio direktoriaus A. J., ir atsakovas UAB „Vitaterma“ (toliau vadinamas Pirkėjas), atstovaujamas direktoriaus R. S., 2015 m. kovo 18 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1D15-48, pagal kurią Pardavėjas įsipareigojo parduoti prekes, o Pirkėjas pirkti prekes ir už jas atsiskaityti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Ieškovas 2019 m. liepos mėnesį išrašė atsakovui tris sąskaitas faktūras, kurių atsakovas neapmokėjo ir liko skolingas 2 933,15 Eur sumą.

4Atsakovas, kuriam procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta bei 1751 straipsnio 9, 10 dalyse nustatyta tvarka, nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

7Nustatyta, kad ieškovas UAB „Dahlgera“ ir atsakovas UAB „Vitaterma“ 2015 m. kovo 18 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1D15-48, pagal kurią ieškovas (Pardavėjas) įsipareigojo parduoti prekes, o atsakovas (Pirkėjas) pirkti prekes ir už jas atsiskaityti sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Ieškovas už patiektas prekes išrašė bei pateikė atsakovui apmokėti 2019-07-03 PVM sąskaitą faktūrą Nr. KDA000083680 (975,50 Eur), 2019-07-04 sąskaitą faktūrą Nr. KDA000083713 (1 518,65 Eur) ir 2019-07-08 sąskaitą faktūrą Nr. KDA000083801 (439,00 Eur). Duomenų apie tai, kad atsakovas savo piniginę prievolę ieškovui būtų įvykdęs, byloje nėra pateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Nagrinėjamu atveju atsakovas savo pareigos atsiskaityti su ieškovu nevykdė, todėl atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.256 straipsniu, 6.305 straipsniu ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 933,15 Eur yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2 933,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 66,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Vitaterma“, juridinio asmens kodas 303185977, ieškovo UAB „Dahlgera“, juridinio asmens kodas 300027452, naudai: 2 933,15 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų trisdešimt trijų eurų, 15 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 933,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m rugsėjo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 66,00 Eur (šešiasdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per dvidešimt dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai