Byla 2-780-721/2015
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ajeras“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Industrika“ dėl skolos priteisimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Ajeras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka dėl 1352,00 Eur skolos, 199,50 Eur palūkanų, 8,30 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“. Nurodė, kad atsakovei pardavė įvairius metalo gaminius ir jo konstrukcijas bei išrašė ir apteikė apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą AMR Nr. 1037020 34668,18 Lt (10040,60 €) sumai, tačiau atsakovė pilnai minėtos sąskaitos neapmokėjo. 2015 m. sausio 7 d. pasirašė su atsakove skolų suderinimo aktą, tačiau atsakovė vengia sumokėti skolą už įsigytas prekes.

4Ieškinys tenkintinas.

5Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė pardavė atsakovei įvairius metalo gaminius ir jo konstrukcijas (toliau – prekes) ir 2014 m. kovo 31 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija AMR Nr. 1037020 už 34668,18 Lt bei nurodė apmokėjimo terminą – iki 2014 m. gegužės 30 d., tačiau iki nurodyto termino pabaigos atsakovė ieškovei minėtos PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo. Atsakovė 2014 m. birželio 13 d. vietiniu mokėjimo nurodymu ieškovei pravedė 6000,00 Lt, 2014 m. liepos 17 d.– 19000,00 Lt, 2014 m. spalio 27 d. – 5000,00 Lt, t. y. išviso atsakovė sumokėjo ieškovei 30000,00 Lt ir liko nesumokėjusi už parduotas prekes 4668,18 Lt. Todėl ieškovė pateikė atsakovei pasirašyti 2014 m. gruodžio 31 d. skolų suderinimo aktą, kurį atsakovės darbuotoja pasirašė, patvirtindama, kad atsakovė skolą pripažįsta. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi ieškovei pretenzijas dėl parduotų prekių kokybės, tačiau ieškovei kreipiantis ieškiniu į teismą, atsakovė nebuvo atsiskaičiusi ir ieškovei buvo skolinga 4668,18 Lt arba 1352,00 € skolos už parduotas prekes.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai taip pat yra numatyta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Atsakovė tinkamai neapmokėjo jai išrašytos PVM sąskaitos faktūros Serija AMR Nr. 1037020, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1352,00 Eur skolos yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

8Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 3 d.).

9Pažymėtina, jog skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi.

10Ieškovė prašo priteisti 8,75 % dydžio metinių palūkanų 199,50 Eur, pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymą.

11Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje, kuris taikomas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Palūkanų norma už atliekamus pagal komercines sutartis pavėluotus mokėjimus nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą. Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d. ir 3 straipsnio 2 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Nurodyta Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį (pavyzdžiui, taikyti CK 6.210 straipsnyje nustatytas įstatymines palūkanas).

12Prašydama iš atsakovės priteisti 8,75% dydžio metinių palūkanų ieškovė remiasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. Nagrinėjamu atveju šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus. Kadangi atsakovei prievolė sumokėti skolą atsirado 2014 m. pirmąjį pusmetį, tuo metu galiojo 2014 m. sausio 2 d. paskelbta 0,75 proc. Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, todėl atsakovei skaičiuotinų palūkanų dydis yra 8,75 % (8 proc. + 0,75 %). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistinos 199,50 Eur palūkanos 8,75 % dydžio už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 31 d. iki 2015 m. sausio 28 d.

13Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje, kuris taikomas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Prašydama iš atsakovės priteisti 8,30 % dydžio metinių procesinių palūkanų, ieškovė rėmėsi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. Kadangi ieškovė ieškinį teismui pateikė pirmąjį 2015 metų pusmetį, todėl šį pusmetį atsakovei atsirado pareiga mokėti procesines palūkanas. 2015 metų pirmąjį pusmetį galioja 2015 m. sausio 2 d. paskelbta 0,30 % Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 8,30 % dydžio metinės palūkanos (8 proc. + 0,30 proc.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. vasario 10 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro sumokėtas 23,00 Eur žyminis mokestis ir 605,00 Eur už advokatą pagalbą rengiant ieškinį, t. y. iš viso 628,00 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 d., 425 str. 3 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ajeras“, į. k. 120025478, buv. Vilnius, S. Stanevičiaus g. 21A, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Industrika“, į. k. 302445404, buveinė Mažeikių m., Pavasario g. 18-21:

18- 1352,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du eurus 00 ct) skolos;

19- 199,50 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus 50 ct) palūkanų;

20- 8,30 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (1551,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. vasario 10 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

21- 628,00 Eur (šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Mažeikių rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo patvirtintos kopijos įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, dokumentinio proceso... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Ajeras“ kreipėsi į teismą su... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 6. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 8. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė... 9. Pažymėtina, jog skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol... 10. Ieškovė prašo priteisti 8,75 % dydžio metinių palūkanų 199,50 Eur, pagal... 11. Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje, kuris taikomas, jei... 12. Prašydama iš atsakovės priteisti 8,75% dydžio metinių palūkanų ieškovė... 13. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262-263, 428... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ajeras“, į. k.... 18. - 1352,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du eurus 00 ct)... 19. - 199,50 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus 50 ct) palūkanų;... 20. - 8,30 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (1551,50 Eur) nuo... 21. - 628,00 Eur (šešis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 00 ct) bylinėjimosi... 22. Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka....