Byla e2-235-496/2018
Dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, materialinio išlaikymo priteisimo, prievolių įvykdymo

1Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva Valčiukienė sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant ieškovei V. R., jos atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, atsakovo S. R. atstovui advokatui Genadijui Lukminui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. R. ieškinį atsakovui S. R., su trečiaisiais asmenimis UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Lesto“, bei su valstybės institucija, teikiančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, materialinio išlaikymo priteisimo, prievolių įvykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė V. R. ieškiniu prašo nutraukti jos ir atsakovo santuoką, įregistruotą ( - ), pripažinti atsakovą kaltu dėl santuokos iširimo. Prašo nustatyti nepilnamečių vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja, leisti atsakovui bendrauti su nepilnamečiais vaikais kiekvieną dieną ieškovės namuose nuo 16 iki 18 valandos iki dukroms sukaks penkeri metai, vėliau atsakovas galės bendrauti su dukromis be apribojimų. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečių vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), išlaikymui periodinėmis išmokomis po 100 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2017-11-01 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Ieškovė prašo ją paskirti vaikams skirto išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis. Ji prašo prievoles kreditoriams UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Lesto“ pripažinti solidariomis prievolėmis. Ieškovė prašo po santuokos nutraukimo palikti jai santuokinę pavardę „R.“.

5Ieškovė V. R. teismo posėdžio metu ieškinį palaiko, prašo nutraukti santuoką, tačiau nurodo, kad dėl santuokos iširimo yra ne tik atsakovo kaltė, bet iš dalies ir ji kalta, nes ji barasi su atsakovu. Ieškovė nurodė, kad ji turi draugą, tačiau su juo artimai nebendrauja, tik jis jai padeda iškilus sunkumams. Ji nurodė, kad su atsakovu susituokė 2016 metų sausio mėnesį, šeimoje augo trys vaikai. Tai G. R., atsakovo sūnus, M. R., kuriai atsakovas pripažino tėvystę, ir K. R., gimusi santuokoje. Ieškovė nurodo, kad šeima yra iširusi, atsakovas dažnai girtauja, gąsdina ją ir vaikus, kad jis pasikars, nusižudys. Vieną kartą buvo toks atvejis, kad girtas atsakovas pradėjo ją smaugti. Ji kvietė policiją. Ieškovė nurodo, kad ji tik teismo proceso metu sužinojo, kad jų šeima yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Mano, kad įrašyta dėl atsakovo girtavimo. Ji išgeria alkoholio tik per šventes. Ji nurodė, kad šeima gyvena socialiniame būste, kuris paskirtas jai. Dukrų išlaikymui iš tėvo ji prašo priteisti po 100 Eur kiekvienai kas mėnesį. Atsakovas dirba atsitiktinius darbus, uždirba po 20-30 Eur per dieną. Vyras paskutiniu metu įgijo verslo liudijimą statybos darbams atlikti. Dėl atsakovo girtavimo ir grasinimų nusižudyti, ji nori, kad iki mergaitėms sukaks perkeri metai atsakovas su jomis bendrautų jos namuose, o vėliau galėtų bendrauti laisvai, be apribojimų. Ieškovė nurodo, kad nuo 2018 metų vasario mėnesio pradžios ji su vaikais gydėsi ligoninėje, po to į namus negrįžo dėl blogų santykių su atsakovu. Ji yra tvirtai apsisprendusi dėl santuokos nutraukimo, taikytis nenori. Kadangi iki šiol atsakovas gyveno jai paskirtame socialiniame būste, ji prašo prievoles tretiesiems asmenims UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Lesto“ pripažinti solidariomis jos ir atsakovo prievolėmis.

6Atsakovas S. R. 2018-01-30 pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad nori taikytis, mano, kad pagrindinė šeimos iširimo priežastis yra jo pavyduliavimas, nurodė, kad jis stengiasi pakeisti savo elgesį. Atsakovas nurodė, kad sutinka su reikalavimais dėl vaikų gyvenamosios vietos su mama, dėl skolų pripažinimo solidariomis, dėl pavardės ieškovei palikimo. Atsakovas pripažįsta, kad vaikams reikalingas išlaikymas, tačiau nurodo, kad kiekvienai dukrai po 100 Eur per mėnesį jis negalėtų skirti dėl nedidelių pajamų.

7Atsakovas S. R. į teismo posėdį neatvyko, jo atstovas nurodė, kad atsakovas iki teismo posėdžio įsitikino, kad su ieškove susitaikyti ir išsaugoti šeimą nepavyks, mano, kad ieškovė yra neištikima, turi kitą asmenį. Jis mano, kad dėl santuokos iširimo yra abipusė kaltė. Dėl vaikų gyvenamosios vietos su mama nustatymo atsakovas sutinka, nori laisvo bendravimo su vaikais. Atsakovas prašo, kad būtų priteista vaikų išlaikymui mažiau nei po 100 Eur, nes tokios sumos jis skirti negali dėl mažų pajamų, bei dėl to, kad jis turi išlaikyti dar vieną savo nepilnametį vaiką. Atstovas nurodė, kad iki šiol atsakovas gyveno ieškovei suteiktame socialiniame būste, bet jis sutinka iš jo išsikelti ir sutinka, kad kol gyvens šiame būste, tai buto išlaikymo išlaidos turi būti abiejų solidarios.

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas su ieškiniu sutinka, prašo tenkinti ieškinį dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo. Atstovas nurodė, kad ieškovės prašymas priteisti materialinį išlaikymą iš tėvo po 100 Eur vienam vaikui yra nedidelio dydžio ir yra pagrįstas. Mano, kad tėvas galėtų laisvai bendrauti su dukromis, be apribojimų, nes skyrius nėra pastebėjęs atsakovo netinkamo elgesio. Atstovas mano, kad nutraukus santuoką socialinis būstas lieka ieškovei, o atsakovui tenka išsikelti iš jo.

9Tretieji asmenys UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, UAB „Lesto“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė, jų atstovai į teismo posėdį neatvyko.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš santuokos liudijimo matyti, kad S. R. ir V. R. sudarė santuoką ( - ) Kelmės rajono archyvo ir civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 1. Iš gimimo liudijimų kopijų, pažymos apie šeimos sudėtį matyti, kad šeimoje auga du šalių bendri vaikai K. R., gimusi ( - ), ir M. R., gimusi ( - ).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 2 dalis numato, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.26–3.30, 3.35, 3.36 ir kituose straipsniuose, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Kasacinis teismas, aiškindamas sutuoktinių pareigų esmę, yra nurodęs, kad tai yra lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialinės paramos teikimo, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima pareigos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 3 dalyje nustatyta prezumpcija, pagal kurią pripažįstama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

13Ieškovė ieškinyje ir pasisakydama teismo posėdžio metu nurodė, kad jos su atsakovu šeima yra iširusi dėl atsakovo girtavimo, smurto prieš ją vartojimo, o ji turi draugą, kuris jai padeda nesėkmių metu. Atsakovas nurodo, kad ieškovė yra jam neištikima.

14Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018-01-29 teikime dėl Viktorijos ir S. R. šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, nurodyta, kad tikrinimo metu ieškovė su dukromis buvo pas savo mamą, vaikų kūnai ir rūbai buvo murzini, vienai mergaitei ant kojų matėsi bėrimas. V. R. nurodė, kad S. R. piktnaudžiauja alkoholiu, tarp jų vyksta konfliktai. S. R. mama nurodė, kad Sigitas pasakojo, kad konfliktuoja su žmona, ši susipykus išvyksta pas gimines ar kur kitur. Specialistės nustatė, kad Račkai ne visada tinkamai sprendžia kylančias problemas, šeimą nuolat reikia raginti stengtis dėl savo ir vaikų gyvenimo sąlygų gerinimo. 2018-01-19 dėl triukšmo šeimoje kviesti policijos pareigūnai, jie nustatė, kad S. R. neblaivus, V. R. buvo blaivi. Teismas pripažįsta, kad V. R. ir S. R. nepakankamai stengėsi dėl šeimos gerovės ir tarpusavio bendravimo, ieškovė vengdama ieškoti konflikto sprendimo išvyksta iš namų, atsakovas girtauja, todėl pripažįstama, kad šeima iširo dėl abipusės kaltės.

15Sutuoktiniai dažnai konfliktuoja, yra galutinai apsisprendę dėl santuokos nutraukimo, abu pripažįsta kaltę dėl santuokos iširimo, jie atskirais laikotarpiais gyvena atskirai, taikydavosi, bet susitaikyti nepavyko ir šiuo metu nė vienas taikytis nebenori, todėl teismas nemato pagrindo tikėtis, jog sutuoktiniai vėl pradės gyventi darniai kartu, ir pripažįsta, kad jų santuoka yra faktiškai iširusi, prašymas dėl santuokos nutraukimo tenkinamas.

16Ieškovė prašo nustatyti vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja. Atsakovas neginčija ieškinio dalies dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, todėl tenkinamas ieškinys dalyje dėl vaikų gyvenamosios vietos su mama nustatymo. Tenkintinas ieškovės prašymas leisti atsakovui bendrauti su nepilnamečiais vaikais K. R., gim. 2016-10-24, ir M. R., gim. 2013-05-06, kiekvieną dieną ieškovės namuose nuo 16 iki 18 valandos iki dukroms sukaks penkeri metai, nes yra duomenų, kad atsakovas vartoja alkoholinius gėrimus ir siekiant mažamečiams vaikams užtikrinti saugias bendravimo sąlygas, nustatomas bendravimas nuolatinėje vaikų gyvenamojoje vietoje, mamos namuose po dvi valandas kasdien. Vėliau, kai dukroms K. R. ir M. R. sukaks po penkerius metus, atsakovas S. R. galės bendrauti su jomis be apribojimų.

17Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtinta, kad visuotinai pripažįstama kiekvieno vaiko teisė turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 1 dalis įpareigoja tėvus materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

18Ieškovė V. R. prašo priteisti iš atsakovo S. R. nepilnamečių vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), išlaikymui po 100 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2017-11-01 dienos iki vaikų pilnametystės. Atsakovas nurodė, kad pagal jo pajamas ši suma yra per didelė, bei jis turi išlaikyti dar vieną nepilnametį vaiką. Prašoma priteisti išlaikymo suma vienam vaikui yra žymiai mažesnė už pusę minimalios mėnesio algos, atsakovas yra darbingas ir jis pats yra atsakingas už savo turtinę padėtį, jis turi užtikrinti savo nepilnamečiams vaikams išlaikymą, todėl pripažįstama, kad reikalavimas dėl išlaikymo vaikams priteisimo yra pagrįstas ir tenkinamas.

19Nustatytina, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo ir tvarko V. R., su kuria nustatoma nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta.

20Ieškovė procesiniuose dokumentuose ir pasisakymuose nurodė, kad santuokos metu turto neįgijo, išlaikymo vienas kitam, žalos atlyginimo neprašo. Atsakovas dėl tokių nurodymų prieštaravimų nepareiškė.

21Šeima gyveno V. R. suteiktame socialiniame būste, atsakovas iki bylos išnagrinėjimo gyveno šiame būste. Po santuokos nutraukimo jis sutinka išsikelti iš ieškovei suteiktos gyvenamosios patalpos ir sutinka, kad tą laikotarpį, kol gyvena šiame būste, turi mokėti jo išlaikymo išlaidas. Šioje ieškinio dalyje nesant ginčo, skolos kreditoriams pripažįstamos solidariomis V. R. ir S. R. skolomis.

22Ieškovei prašant po santuokos nutraukimo jai paliktina santuokinė R. pavardė (Lietuvos Respublikos CK 3.69 str.).

23Ieškovei V. R. ir atsakovui S. R. yra paskirta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, atleidžiant juos 100 procentų nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269, 270, 307 ir 385 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti.

26Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Kelmės rajono archyvo ir civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 1, tarp S. R., a. k. ( - ), ir V. R., a. k. (duomenys neskelbtini), turinčių du nepilnamečius vaikus.

27Dėl santuokos iširimo pripažinti abipusę sutuoktinių kaltę.

28Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti pavardę R.

29Nustatyti nepilnamečių vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su mama V. R.

30Leisti atsakovui S. R. bendrauti su nepilnamečiais vaikais K. R., gim. 2016-10-24, ir M. R., gim. 2013-05-06, kiekvieną dieną ieškovės namuose nuo 16 iki 18 valandos iki dukroms sukaks penkeri metai. Su dukromis K. R. ir M. R., kai joms sukaks po penkerius metus, atsakovas S. R. galės bendrauti be apribojimų.

31Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ), nepilnamečiams vaikams K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ), materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 100 Eur (vieną šimtą eurų) kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2017-11-01 iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

32Nustatyti, kad V. R. uzufrukto teise valdys ir tvarkys M. R. ir K. R. skirtas išlaikymo lėšas.

33Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

34Prievoles kreditoriams UAB „Kelmės vanduo“, juridinio asmens kodas 162559136, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, juridinio asmens kodas 162732556, UAB „Lesto“, juridinio asmens kodas 304151376, pripažinti solidariomis prievolėmis iki įsiteisės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo ir atsakovas S. R. išsikels iš V. R. suteikto socialinio būsto.

35Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmus.

36Sprendimo kopiją ne vėliau kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti santuoką įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėja Daiva... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. R.... 3. Teismas... 4. Ieškovė V. R. ieškiniu prašo nutraukti jos ir atsakovo santuoką,... 5. Ieškovė V. R. teismo posėdžio metu ieškinį palaiko, prašo nutraukti... 6. Atsakovas S. R. 2018-01-30 pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 7. Atsakovas S. R. į teismo posėdį neatvyko, jo atstovas nurodė, kad atsakovas... 8. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės... 9. Tretieji asmenys UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“,... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš santuokos liudijimo matyti, kad S. R. ir V. R. sudarė santuoką ( - )... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 straipsnio 2 dalis numato, kad... 13. Ieškovė ieškinyje ir pasisakydama teismo posėdžio metu nurodė, kad jos su... 14. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 15. Sutuoktiniai dažnai konfliktuoja, yra galutinai apsisprendę dėl santuokos... 16. Ieškovė prašo nustatyti vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ),... 17. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalyse... 18. Ieškovė V. R. prašo priteisti iš atsakovo S. R. nepilnamečių vaikų K.... 19. Nustatytina, kad išlaikymą uzufrukto teise valdo ir tvarko V. R., su kuria... 20. Ieškovė procesiniuose dokumentuose ir pasisakymuose nurodė, kad santuokos... 21. Šeima gyveno V. R. suteiktame socialiniame būste, atsakovas iki bylos... 22. Ieškovei prašant po santuokos nutraukimo jai paliktina santuokinė R.... 23. Ieškovei V. R. ir atsakovui S. R. yra paskirta valstybės garantuojama... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269,... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Kelmės rajono archyvo ir civilinės... 27. Dėl santuokos iširimo pripažinti abipusę sutuoktinių kaltę.... 28. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti pavardę R.... 29. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. R., gim. ( - ), ir M. R., gim. ( - ),... 30. Leisti atsakovui S. R. bendrauti su nepilnamečiais vaikais K. R., gim.... 31. Priteisti iš atsakovo S. R., a.k. ( - ), nepilnamečiams vaikams K. R., gim. (... 32. Nustatyti, kad V. R. uzufrukto teise valdys ir tvarkys M. R. ir K. R. skirtas... 33. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 34. Prievoles kreditoriams UAB „Kelmės vanduo“, juridinio asmens kodas... 35. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskelbimo dienos gali būti... 36. Sprendimo kopiją ne vėliau kitą darbo dieną po teismo sprendimo nutraukti...