Byla 2A-1709-431/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dainiaus Rinkevičiaus, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Profesionalios statybų sistemos“ ieškinį atsakovei J. M. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 28.939,88 Lt skolos, 5 procentų dydžio materialiąsias palūkanas – 2.798,84 Lt, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas 2009 m. gruodžio 2 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. JM/PSS/SB-2009 (toliau tekste – Sutartis arba ginčo sutartis) atsakovei perleido reikalavimo teises į UAB „Sostinės būstai“, o atsakovė įsipareigojo už perleistą reikalavimo teisę sumokėti ieškovui atlyginimą. Dalį skolos – 1000 Lt – ieškovė atlygino, todėl iš jos priteistina likusi nesumokėta skolos dalis – 28.939,88 Lt. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistina 2.798,84 Lt palūkanų nuo prievolės atsiradimo dienos – 2011 m. liepos 12 d. iki kreipimosi į teismą dienos, o taip pat procesinės palūkanos nuo kreipimosi į teismą dienos iki tesimo sprendimo visiško įvykdymo.

6Atsakovė nesutiko su ieškiniu. Nurodė, jog pagal Sutarties 10 ir 20 punktus atsakovės prievolės buvo siejamos su jos perkamu butu iš UAB „Sostinės būstai“. Kadangi jai nebuvo perleistas butas, todėl ji neprivalo mokėti jokių mokesčių ieškovui. Atsakovės nuomone į bylą turėtų būti įtraukiami UAB „Sostinės būstai“, kurie ir turėtų atsakyti prieš ieškovą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovės ieškovui 28.939,88 Lt skolos, 2.798,84 Lt materialiųjų palūkanų, 5 % dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 952,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovės 12,24 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

9Teismas nustatė, kad tarp ieškovo, atsakovės ir UAB „Sostinės būstas buvo sudaryta Sutartis. Sutarties 1 punktu šalys sutarė, jog ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai perleidžia atsakovei, o atsakovė priima reikalavimo teises į skolininką UAB „Sostinės būstai“ – 29.939,88 Lt. Sutarties 2 punkte nurodyta, jog perleidžiamo reikalavimo suma yra 29.939,88 Lt. Sutarties 7 punktu nustatyta, jog Sutartis kartu yra ir pranešimas skolininkui apie kreditoriaus pasikeitimą. Sutarties 9 punktu šalys sutarė, jog reikalavimo teisės perleidžiamos už 29.939,88 Lt kainą, kurią atsakovė įsipareigojo sumokėti per tris mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtintas skolininko restruktūrizavimo planas, įsiteisėjimo dienos. Sutarties 10 punktu skolininkas UAB „Sostinės būstai“ ir atsakovė sutarė, jog skolininko prievolė atsakovei pagal šią Sutartį ir atsakovės prievolė skolininkui pagal 2008 m. kovo 21 d. Preliminarią būsimų nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SB/JM-1 (toliau tekste – Preliminari sutartis) 29.939,88 Lt apimtyje pasibaigia priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu. Sutarties 20 punktu šalys sutarė, jog nepatvirtinus skolininko restruktūrizavimo plano, atsakovė turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalavimo teisė grįžtų ieškovui, o prievolės įskaitymas būtų pripažįstamas negaliojančiu.

10Šioje byloje nėra nagrinėjami jokie teisiniai santykiai nei tarp ieškovo ir UAB „Sostinės būstai“, nei tarp atsakovės ir UAB „Sostinės būstai“. Iš Sutarties kylanti prievolė sumokėti už perleidžiamą skolą yra dvišalė prievolė, liečianti tik ieškovą ir atsakovę. Preliminari sutartis nesusijusi su ieškovo teisėmis ir pareigomis, todėl atsakovės teiginiai, jog į bylą būtina įtraukti skolininką UAB „Sostinės būstai“ atmestini, kaip nepagrįsti.

11Iš Sutarties 1 punkto matyti, jog reikalavimo teisė perleidžiama neatšaukiamai ir besąlygiškai, išskyrus Sutarties 20 punkte nustatytą atvejį – jei nepatvirtinamas UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo planas. Šiuo atveju atsakovė privalėjo pranešti, jog vienašališkai nutraukia Sutartį, jei norėtų ją nutraukti. Atsakovė Sutarties nenutraukė, todėl ji galiojanti ir atsakovę įpareigojanti. Byloje nėra duomenų, jog šios Sutarties galiojimas būtų siejamas su UAB „Sostinės būstai“ prievolių vykdymu pagal Preliminarią sutartį atsakovei, todėl ta aplinkybė, jog UAB „Sostinės būstai“ galimai netinkamai vykdė ar vykdo savo prievoles pagal Preliminarią sutartį atsakovei, neturi teisinės reikšmės nagrinėjant šį ginčą. Atsižvelgiant į tai laikytina, jog atsakovė neįrodė, kad Sutarties galiojimas buvo susijęs su Preliminarios sutarties vykdymu (CPK 178 straipsnis).

12Skolininko UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo planas buvo patvirtintas 2011 m. balandžio 12 d., todėl, pagal Sutarties 9 punktą, atsakovei atsirado prievolė sumokėti 29.939,88 Lt nuo 2011 m. liepos 12 d. Kadangi atsakovė savo prievolės tinkamai neįvykdė, todėl iš jos priteistina ieškovo reikalaujama suma – 28.939,88 Lt (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis).

13Atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl privalo mokėti 5 procentų dydžio metines materialiąsias palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistina 2.798,84 Lt materialiųjų palūkanų (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14III. Apeliacinio skundo argumentai

15Atsakovė J. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti arba perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Apeliacinį skundą atsakovė grindžia šiais argumentais:

171) Teismas klaidingai atmetė atsakovės prašymą įtraukti į bylą skolininką UAB „Sostinės būstai“. Tiek sutarties dėl reikalavimo perleidimo, tiek šios bylos nagrinėjimas turi įtakos skolininko UAB „Sostinės būstai“ teisėms, teisėtiems interesams bei pareigoms. Sisteminis ir lingvistinis sutarties aiškinimas leidžia suprasti, kad UAB „Sostinės būstai“ turi sąsajų su ginčijamu 28.939,88 Lt reikalavimu. Skolininkas turi suinteresuotumo bylos baigtimi, kadangi teismo sprendimas tiesiogiai liečia jo teises ir pareigas.

182) Pagrindinė atsakovės skolos suma pagal reikalavimo perleidimo sutartį buvo 29.939,88 Lt. Tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 28.939,88 Lt, tai yra 1000,00 Lt mažiau, kadangi ieškovas nurodė, kad minėta suma jam buvo sumokėta. Tačiau atsakovė jokių mokėjimų neatliko pagal šią sutartį. Ieškovas neįrodė, kad gavo pinigus iš atsakovės. Ieškovo pateiktas orderis vertintinas kaip galimas įrodymas, jog tikrieji šalies ketinimai nebuvo sukurti atsakovės piniginei prievolei. Iš kur yra ieškovo pateiktas kasos pajamų orderis, kuris nėra pasirašytas atsakovės, nežinoma. Atsakovė preliminariąja sutartimi siekė įsigyti butą iš UAB „Sostinės būstai“ ir atsiskaityti įgyta reikalavimo teise. Tačiau jai neįsigijus buto, ši sutartis neatitiko jos tikrosios valios bei turėtų būti pripažinta negaliojančia. Reikalavimo perleidimo sutartis buvo tik priemonė atsiskaityti už butą. Kadangi tokios galimybės nėra, atsakovė išreiškia valią nutraukti sutartį, tačiau teismas atmetė šiuos teiginius.

19Ieškovas atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad pagal reikalavimo perleidimo sutartį atsakovė turi pareigą sumokėti ieškovui sutartyje nurodytą sumą. Šioje byloje yra sprendžiama tik dėl atsakovės sutartinių prievolių nevykdymo ieškovui. UAB „Sostinės būstai“ su nagrinėjamu ginču nėra susijęs, todėl priimtas teismo sprendimas neturės jokios įtakos UAB „Sostinės būstai“ teisėms ir pareigoms. Reikalavimo perleidimo sutarties 9 punkte nustatyta, kad prievolė atsiskaityti už perleistą reikalavimo teisę yra siejama tik su viena sąlyga – teismo nutarties, kuria patvirtinamas UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo planas, įsiteisėjimu. Sutarties 20 punktu šalys sutarė, jog nepatvirtinus UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo plano, atsakovė turės teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi patvirtino minėtą restruktūrizavimo planą, todėl atsakovei kilo pareiga atsiskaityti su ieškovu.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

22Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškovu pagal reikalavimo perleidimo sutartį.

23Byloje nustatyta, kad pagal 2009 m. gruodžio 2 d. reikalavimo perleidimo sutartį, pasirašytą ieškovo, atsakovės ir UAB „Sostinės būstai“, ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai perleido atsakovei reikalavimo teisę į skolininko UAB „Sostinės būstai“ 29.939,88 Lt skolą pagal 2009 m. gruodžio 1 d. susitarimą dėl skolos perleidimo (b.l. 8-10). Pagal sutarties 9 punktą reikalavimo teisė buvo perleista atsakovei už 29.939,88 Lt atlyginimą, kurį atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui per 3 mėnesius nuo skolininko teismo nutarties, kuria patvirtintas skolininko restruktūrizavimo planas, įsiteisėjimo dienos grynais pinigais arba pavedimu į ieškovo sąskaitą. Pagal sutarties 10 punktą skolininkas ir atsakovė susitarė pagal šią sutartį perleidžiamą skolą padengti vadovaujantis CK 6.130 straipsniu, tai yra vienarūšės priešpriešinės prievolės, skolininko prievolė atsakovei pagal šią sutartį ir atsakovės prievolė pagal 2008 m. kovo 21 d. preliminariąją būsimų nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SB/JM-1 29.939,88 Lt apimtyje, pasibaigia įskaitymu, įskaitant šalių tarpusavio vienarūšius priešpriešinius reikalavimus. Pagal sutarties 20 punktą atsakovė turi teisę nutraukti vienašališkai šią sutartį, įspėdama apie tai vienašališku pranešimu kitas šios sutarties šalis, jeigu šios sutarties 9 punkte minimas skolininko restruktūrizavimo planas nepatvirtinamas.

24Pagal CPK 14 straipsnio 3 dalį teismas, priimdamas sprendimą, neturi teisės spręsti klausimo dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Skundžiamu sprendimu patenkindamas ieškinį pirmos instancijos teismas niekaip neįtakojo skolininko UAB „Sostinės būstai“ teisių ir pareigų. Pagal reikalavimo perleidimo sutartį ieškovo reikalavimo teisė į UAB „Sostinės būstai“ 29.939,88 Lt buvo perleista atsakovei. Skolininkas dalyvavo minėtos sutarties sudaryme ir ją pasirašė, taigi sutiko su reikalavimo perleidimu. Teismo sprendimu nebuvo keistos reikalavimo perleidimo sutarties sąlygos bei skolininko pareiga vykdyti prievolę, tai yra mokėti 29.939,88 Lt dydžio skolą atsakovei. Atsakovės ir UAB Sostinės būstai“ atsiskaitymo tvarką nustatantis sutarties 10 punktas nebuvo keičiamas skundžiamu teismo sprendimu, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai neįraukė skolininko į bylą trečiuoju asmeniu.

25Reikalavimo perleidimo sutarties 10 punktu atsakovė ir skolininkas susitarė, kad pagal CK 6.130 straipsnį taikys įskaitymą atsakovės prievolės daliai pagal 2008 m. kovo 21 d. preliminariąją būsimų nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SB/JM-1. Tačiau reikalavimo perleidimo sutartyje nebuvo aptartas preliminarios sutarties galiojimo ar netinkamo jos vykdymo įtaka reikalavimo perleidimo sutarties sąlygų galiojimui. Tik Reikalavimo perleidimo sutarties 20 punkte buvo numatyta atsakovės teisė vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu nebus patvirtintas UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo planas. Minėtas planas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi buvo patvirtintas, nutartis įsiteisėjo, todėl atsakovė per tris mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalėjo sumokėti ieškovui reikalavimo perleidimo sutarties 9 punkte numatytą sumą – 29.939,88 Lt.

26Atsakovė byloje nereiškė priešieškinio ir neprašė reikalavimo perleidimo sutartį pripažinti negaliojančia. Atsakovė taip pat teismui nepateikė nei 10 punkte nurodytos 2008 m. kovo 21 d. preliminariosios būsimų nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutarties, nei duomenų, patvirtinančių, kad minėta preliminarioji sutartis yra nutraukta ar neįvykdyta. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal reikalavimo perleidimo sutarties sąlygas preliminariosios sutarties sąlygos bei jos galiojimas turi įtakos tik atsakovės ir UAB „Sostinės būstas“ tarpusavio santykiams, bet neatleidžia atsakovės nuo pareigos mokėti ieškovui sutartyje nustatytą reikalavimo teisės perleidimo kainą. Tai yra preliminarios sutarties neįvykdymas ar jos negaliojimas nedaro negaliojančia visos reikalavimo teisių perleidimo sutarties. Tokiu atveju atsakovė turi teisę savo pasirinkimu reikalauti iš skolininko vykdyti sutarties 10 punkte nustatytas sąlygas, atlyginti nuostolius dėl sutarties neįvykdymo ar reikalauti modifikuoti 10 punkte nustatytą atsiskaitymo tvarką. Tačiau tai nepanaikina atsakovės pareigos ieškovui sumokėti reikalavimo perleidimo sutartyje nustatytą sumą.

27Pažymėtina, kad atsakovės ginčijamas 2012 m. birželio 5 d. kasos pajamų orderis, kuriame nurodyta, kad atsakovė sumokėjo ieškovui 1000,00 Lt skolos (b.l. 49), patvirtina tik ieškovo reikalaujamą mažesnės sumos pagal sutartį priteisimą. Tačiau šio orderio galiojimas neturi įtakos reikalavimo perleidimo sutarties galiojimui, kadangi ji buvo sudaryta dalyvaujant atsakovei, jai pasirašant. Sutartis nebuvo sudaryta prisijungimo būdu ar pagal standartines sutarties sąlygas. Sutarties tekstas yra aiškus, jo sąlygos nekelia abejonių, todėl pripažintina, kad atsakovė neįrodė, jog ji turėtų pareigą mokėti ieškovui už reikalavimo perleidimą tik tada, kai bus pastatytas butas.

28Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

29Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-331 str.,

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės J. M.... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 28.939,88 Lt skolos, 5 procentų... 6. Atsakovė nesutiko su ieškiniu. Nurodė, jog pagal Sutarties 10 ir 20 punktus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad tarp ieškovo, atsakovės ir UAB „Sostinės būstas... 10. Šioje byloje nėra nagrinėjami jokie teisiniai santykiai nei tarp ieškovo ir... 11. Iš Sutarties 1 punkto matyti, jog reikalavimo teisė perleidžiama... 12. Skolininko UAB „Sostinės būstai“ restruktūrizavimo planas buvo... 13. Atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, todėl privalo... 14. III. Apeliacinio skundo argumentai... 15. Atsakovė J. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 16. Apeliacinį skundą atsakovė grindžia šiais argumentais:... 17. 1) Teismas klaidingai atmetė atsakovės prašymą įtraukti į bylą... 18. 2) Pagrindinė atsakovės skolos suma pagal reikalavimo perleidimo sutartį... 19. Ieškovas atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškovu pagal... 23. Byloje nustatyta, kad pagal 2009 m. gruodžio 2 d. reikalavimo perleidimo... 24. Pagal CPK 14 straipsnio 3 dalį teismas, priimdamas... 25. Reikalavimo perleidimo sutarties 10 punktu atsakovė ir skolininkas susitarė,... 26. Atsakovė byloje nereiškė priešieškinio ir neprašė reikalavimo perleidimo... 27. Pažymėtina, kad atsakovės ginčijamas 2012 m. birželio 5 d. kasos pajamų... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai... 29. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti...