Byla 2A-354-302/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Egidijaus Žirono ir Tatjanos Žukauskienės,

4sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovams Vitui Kelmeliui, adv. Petrui Labanauskui,

6atsakovo atstovui adv. Tomui Jaugelavičiui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Kanapa“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Kanapa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus brokerių kompanija“, tretieji asmenys G. K. , L. G. , dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovas AB „Kanapa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu paprastąjį vekselį, išrašytą 2005-07-21 AB „Kanapa“ gen. direktoriaus V. Kelmelio, dėl 65 000 Lt išmokėjimo UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ įgaliotam asmeniui G. K. . Nurodė, kad 2004-04-28 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta generalinės rangos sutartis Nr. 2004/04/28-05, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statinio, esančio Aido g. 16, Šiauliuose, projektavimo ir statybos darbus. Šią sutartį atsakovo vardu pasirašė direktorė V. Adomėnienė, tačiau šios sutarties projekto rengimą bei sudarymą organizavo tretysis asmuo L. G. , prisistatęs kaip atsakovo vadovas bei savininkas. Tą pačią dieną šio trečiojo asmens L. G. nurodymu UAB "Informacijos ir komunikacijų mokslinis tyrimo centras" sudarė su ieškovu sutartį Nr. 2004/04/28-04, pagal kurią ieškovas įsipareigojo sumokėti 126 170 Lt kitai sutarties šaliai už konsultacijas pastatų rinkos tyrimų, STR reglamento, statybų finansavimo ir kitais klausimais. Remdamasi L. G. nurodymu UAB "Informacijos ir komunikacijų mokslinis tyrimo centras" 2004-10-22 parašė ieškovui prašymą dalį nurodytos sumos pervesti į atsakovo atsiskaitomąją sąskaitą. Ieškovas šį prašymą įvykdė ir 2004-12-30 pervedė atsakovui 60270 Lt. 2005-07-19 prašymu buvo prašoma pervesti į UAB „Vilniaus pirkliai“ sąskaitą likusią 65 900 Lt. 2005-07-21 L. G. atvyko pas ieškovo direktorių Vitą Kelmelį ir, grasindamas paskleisti informaciją apie ieškovo finansinį nepatikimumą, privertė pastarąjį pasirašyti vekselį 65000 Lt sumai bei jame įrašyti, kad vekselis išrašomas ne pagal nurodytą konsultavimo, o pagal 2004-04-28 rangos sutartį, o pinigai turi būti išmokėti trečiajam asmeniui G. K. . Išrašytas vekselis yra niekinis, nes ieškovas nėra niekam skolingas, 65 000 Lt suma skirta ne bendrovei, o minėtam fiziniam asmeniui, tokiu būdu L. G. siekia pasisavinti nurodytą sumą. Nurodė, kad atsakovo įmonė yra fiktyvi.

10Atsakovas UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ savo atsiliepime į pareikštą ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas yra skolingas atsakovui ne tik pagal ginčo vekselį, bet taip pat yra skolingas atsakovui 533 874 Lt pagal 2004-04-28 rangos sutartį ir jos pagrindu pasirašytą darbų atlikimo aktą bei PVM sąskaitą - faktūrą. Nurodė, kad ieškovas neturėjo pakankamai pinigų atsiskaityti už jau atliktus darbus, jų tarpe - ir su atsakovu. Atsakovas ne kartą ragino ieškovą sumokėti įsiskolinimą. Kadangi ieškovo finansinė padėtis buvo ypač sunki, atsakovo direktorė M. M. išrašė trečiajam asmeniui G. K. įgaliojimą paimti iš ieškovo direktoriaus pasirašytą neprotestuotiną vekselį bei pasirašyti atsakovo vardu darbų atlikimo aktą bei PVM sąskaitą - faktūrą. Vekselis buvo pristatytas atsakovui ir šiuo metu yra pas išieškojimą vykdantį antstolį. Ieškovo direktorius savavališkai įrašė, kad vekselis yra paprastas bei jame pats nurodė trečiojo asmens duomenis ir tai, kad vekseliu yra užtikrinamas atsiskaitymas pagal 2004-04-28 rangos sutartį. Tokiu būdu ieškovo direktorius jau pasirašymo metu planavo ateityje šį vekselį užginčyti.

11Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu paprastąjį vekselį remiantis sandorių negaliojimo pagrindais (CK 1.78 str. ir 1.91 str.).

12Teismas nurodė, kad AB „Kanapa“ atstovo generalinio direktoriaus Vito Kelmelio išrašytas vekselis atitinka visus įstatymo reikalavimus, nurodytus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 77 str., todėl pagal to paties įstatymo 2 str. 4 d. paprastąjį vekselį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą vekselio turėtojui. Teismas padarė išvadą, kad nuorodos 2005-07-21 vekselyje, kad atsiskaitymas pagal šį vekselį yra „pagal rangos sutartį Nr. 2004/04/28-05“ bei „įgaliotas asmuo G. K. , a/k ( - ) laikytini tokiais įrašais, kurie neturi įtakos vekselio galiojimui (tai nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-13 nutarimo Nr. 987 „Dėl vekselių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 15 p.). Teismas taip pat vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005, kurioje pasakyta, jog ĮPVĮ nenumato galimybės pripažinti vekselį negaliojančiu sandorių negaliojimo pagrindais. Be to, ieškovo gen. direktorius Vitas Kelmelis, nurodydamas, kad išrašyti vekselį buvo priverstas, nepateikė įrodymų, patvirtinančias jo nurodomas aplinkybes. Iki vykdymo proceso pradžios nebuvo imtasi jokių veiksmų, kad nurodytas vekselis būtų anuliuotas ar kitaip panaikintas. Teismas konstatavo, kad vekselio išrašymas atspindėjo tarp šalių susiklosčiusius tarpusavio verslo santykius, o būtent, kad ieškovas buvo skolingas atsakovui (1 t., b. l. 30, 120, 124). Teismas nesirėmė Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2006-11-17 raštu Nr. E2-3668, nes jame nurodyta, kad ginčo vekselio sudarymo ir panaudojimo aplinkybės netiriamos.

13Ieškovas AB „Kanapa“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006-12-04 sprendimą ir perduoti civilinę bylą Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, teismas pažeidė materialinės teisės normas – neteisingai taikė ir aiškino įstatymą, taip pat pažeidė procesinės teisės normas.

14Dėl materialinės teisės normų pažeidimo.

15Teismo išvada, kad ĮPVĮ nenumato galimybės pripažinti vekselį negaliojančiu sandorių negaliojimo pagrindais, prieštarauja šio įstatymo 19 str. nuostatoms. Teismas neatsižvelgė į tai, kad vekselio turėtojas – atsakovas ir tretieji asmenys veikė skolininko – ieškovo nenaudai, todėl nepagrįstai netaikė ĮPVĮ 19 str. Vekselį išrašantis asmuo sukuria sau pareigą, o vekselio turėtojui teisę, taigi konstatavus, jog vekselis yra vienašalis sandoris, teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nuginčijimui negali būti taikomi sandorių negaliojimo pagrindai. Apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino ĮPVĮ 77 str. 5 p. normą, neatsižvelgė į tai, kad vekselyje yra nurodytas ne konkretus asmuo, kuriam turi būti sumokėta pinigų suma, o įgaliotas asmuo, todėl toks vekselis neturi juridinės galios.

16Dėl procesinės teisės normų pažeidimo.

17Teismas pažeidė CPK 185 str., nes neteisingai įvertino UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ 2005-11-19 išduotą įgaliojimą G. K. . Šiame dokumente nėra pavesta įmonės vardu G. K. gauti 65 000 Lt pagal ginčijamą paprastąjį vekselį, jame nurodyta, kad minėtas asmuo turi teisę atstovauti atsakovą dėl AB „Kanapa“ skolos pagal vekselį išieškojimo ir įmonės vardu gauti, pateikti visus dokumentus, reikalingus bet kokiam iš aukščiau paminėtų veiksmų atlikti. Teismas nepagrįstai nereagavo į ieškovo atstovų žodinį pareiškimą dėl įgaliojimo suklastojimo, nes turėjo išreikalauti nurodytą dokumentą ir paskirti ekspertizę.

18Teismas nepagrįstai pripažino nebūtinu G. K. ir L. G. , taip pat atsakovo direktorės M. M. dalyvavimą teismo posėdyje.

19Teismas be pagrindo atmetė prašymą sustabdyti civilinę bylą pagal CPK 163 str. 4 p. arba pagal CPK 164 str.

20Atsakovas UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimą palikti nepakeistą.

21Nurodo, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005 aiškiai konstatuota, kad vekselio nuginčijimui gali būti taikomi sandorių negaliojimo pagrindai, tai neatitinka tikrovės ir yra nesąžiningas apelianto bandymas klaidinti teismą. Jokių įrodymų, kad atsakovas kaip nors veikė AB „Kanapa“ nenaudai, byloje nėra, todėl nėra pagrindo taikyti ĮVPĮ 19 str., priešingai byloje esantys įrodymai patvirtina tarp šalių buvusius verslo santykius, įsiskolinimą.

22Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas, turintis aukštąjį išsilavinimą, būdamas įmonės vadovu daug metų ir užsiimdamas verslu, turėjo apsvarstyti galimas teisines pasekmes prieš išrašant vekselį.

23Apelianto teiginys, kad vekselis neatitinka įstatymo reikalavimų, neatitinka tikrovės. Vekselyje padarytas įrašas „įgaliotas asmuo G. K. “ yra leidžiamas teisės aktų, neturi jokios įtakos vekselio galiojimui.

24Apeliacinio skundo argumentas, jog 2005-11-19 įgaliojime G. K. nenurodytas pavedimas įmonės vardu gauti 65 000 Lt pagal ginčijamą paprastąjį vekselį, visiškai nesusijęs su ieškovo pareikštu reikalavimu dėl vekselio negaliojimo, todėl teismas pagrįstai atmetė niekuo nepagrįstus ieškovo teiginius dėl įgaliojimo suklastojimo.

25Jokio prašymo dėl ekspertizės skyrimo apeliantas nebuvo pateikęs teismui.

26Apeliantas nurodo, kad G. K. ir M. M. procesiniuose dokumentuose pateikė melagingas, išgalvotas vekselio sudarymo ir pasirašymo aplinkybes, tačiau to niekuo nepagrindžia.

27Tinkamai nesuformuluotas apeliacinio skundo pagrindas pažeidžia ir atsakovo teisę pateikti išsamius atsiliepimus į apeliacinį skundą (CPK 318 str. 2 d.).

28Teismas pagrįstai nagrinėjo bylą nedalyvaujant apelianto nurodomiems asmenims.

29Teismas neturėjo pagrindo stabdyti civilinės bylos įstatyme numatytais pagrindais.

30Apeliantas, teigdamas, jog teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, nenurodė, kuo konkrečiai tai pasireiškė.

31Nurodo, kad ieškovo pagrindinis tikslas – vilkinti bylos nagrinėjimą, todėl teiginiai dėl pažeistų procesinių teisių yra nepagrįsti.

32Tretysis asmuo G. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas.

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34Nustatyta, kad ieškovo ginčijamas 2005-07-21 vekselis, pasirašytas ieškovo direktoriaus Vito Kelmelio, yra išduotas vykdant ieškovo atsiskaitymus pagal 2004-04-28 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą generalinės rangos sutartį Nr.2004/04/28-05. Šis vekselis nėra apmokėtas ir taip pat nėra užprotestuotas pagal ĮPVĮ 19 straipsnio nuostatą ir Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką.

35Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). ĮPVĮ 3, 4, 77 ir 78 straipsniai nustato formalius reikalavimus – būtinus vekselių rekvizitus ir jų nebuvimo pasekmes – dokumentas, kuriame nėra būtinų rekvizitų, neturi vekselio galios. Tai reiškia, kad prievolė pagal vekselį nepriklauso nuo jos atsiradimo pagrindo (tam tikro sandorio) ir yra be išlygų. Skolininkas gali ginčyti savo prievolę pagal vekselį tik remdamasis vekselio formaliais trūkumais. Dėl šių vekselio savybių skolininkas negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai (ĮPVĮ 19 straipsnis). Vekselio specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui, t. y. tik Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme griežtai apibrėžtais pagrindais. Toks vekselio teisinis reglamentavimas daro negalimą vekselio pripažinimą negaliojančiu pagal Civilinio kodekso nuostatas dėl sandorių negaliojimo.

36Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis sandorių negaliojimo pagrindais (Civilinio kodekso 1.91 straipsniu), prašė pripažinti negaliojančiu paprastąjį vekselį. Ieškovas nurodė, kad, tretysis asmuo L. T. , kuris buvo realus atsakovo vadovas, pareikalavo ieškovo vadovą Vitą Kelmelį išrašyti vekselį 65 000 Lt sumai, grasindamas pakenkti AB „Kanapa“ reputacijai – informuoti AB bankas „Hansabankas“ bei spaudą apie tai, kad AB „Kanapa“ yra nepatikimas klientas. Minėta, kad įstatymas nenumato galimybės pripažinti vekselį negaliojančiu sandorių negaliojimo pagrindais. Ieškovo išrašytas vekselis atitinka ĮPVĮ 77 straipsnio reikalavimus paprastajam vekseliui, nėra pagrindo jo laikyti neturinčiu vekselio galios pagal ĮPVĮ 78 straipsnio 1 dalies nuostatas. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuostata, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintų Vekselių naudojimo taisyklių 15 punktą, visi įrašai, neatitinkantys Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatytų vekselio rekvizitų ir galimų įrašų, vekselio galiojimui neturi įtakos. Nuoroda, kad įsipareigojimas mokėti pinigus yra ne tiesiogiai UAB „Vilniaus brokerių kompanija“, o jos įgaliotam asmeniui G. K. , laikytina būtent tokiu įrašu, neturinčiu įtakos vekselio galiojimui. Kadangi šis įrašas aiškus, jame nurodyta konkretus asmuo, kuriam turi būti sumokėti pinigai, tai nėra pagrindo jo laikyti sąlyga, pažeidžiančia ĮPVĮ 77 straipsnio 5 punkto reikalavimą. Šis įrašas nurodo mokėjimo pagal vekselį pagrindą ir tikslą, tačiau nesaisto mokėjimo jokiomis išlygomis, todėl neturi jokios reikšmės vekselio galiojimui ir ieškovo įsipareigojimui mokėti bei nėra pagrindas laikyti vekselį kitu sandoriu. Atkreiptinas dėmesys, kad nei ieškovas savo procesiniuose dokumentuose, nei jo atstovai nenurodė, kokiu iš sandorių jie laiko ginčijamą vekselį. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo ir įvertino ieškovo argumentus dėl nesąžiningo vekselio įgijimo, kurie gali būti vertinami kaip pagrindas reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui pagal ĮPVĮ 19 straipsnį, tačiau tokių prieštaravimų norminiuose aktuose nustatyta tvarka ieškovas nėra pareiškęs.

37Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmos instancijos teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso 185 straipsnio nuostatas, nes savo iniciatyva pareiškus posėdyje ieškovui, kad įgaliojimas gali būti suklastotas, neskyrė ekspertizės ir nenustatė įgaliojimo galiojimo. Teismui sprendus, kad byloje esantis vekselis negali būti ginčijamas sandorių negaliojimo pagrindais, tokiu būdu teismui nebuvo pagrindo sandorių negaliojimo pagrindus nagrinėti vekselio išdavimo teisėtumą, o, be to, įgaliojimas (t 1, b.l. 74) yra sandoris, kuris nebuvo ginčijamas ieškovo įstatymo nustatyta tvarka, nebuvo prašoma skirti rašysenos ekspertizę dokumento suklastojimo faktui nustatyti. Dėl nurodytos priežasties teismui nebuvo pagrindo kviesti į teismo posėdį UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ direktorę M. M. , kuri turėjo paliudyti dėl įgaliojimų suteikimo G. K. . Pažymėtina, kad teismas nagrinėja ne šalių ir su jomis susijusius santykius apskritai, o sprendžia ginčą tarp šalių pagal pareikštus ieškinio reikalavimus.

38Taip pat kolegija nesutinka, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas, nagrinėjęs bylą nedalyvaujant tretiesiems asmenims L. G. ir G. K. , nes ignoravo savo nutartį, kurioje pripažino jų dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. Ieškovo atstovams prašant bylą nagrinėti be L. G. ir G. K. (t 2, b.l. 139), teismas 2006-10-12 nutartimi panaikino 2006-06-30 nutartį dėl pripažinimo L. G. ir G. K. dalyvavimą būtinu teismo posėdyje (t 2, b.l.142), tokiu būdu teismas apelianto nurodyto procesinės teisės normos pažeidimo nepadarė.

39Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentą, kad pirmos instancijos teismas privalėjo sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą pagal Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 4 punkto arba Civilinio proceso kodekso 164 straipsnio normas. Aiškindamas Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 ir 4 punktų taikymą praktikoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas nėra tinkamas pagrindas sustabdyti civilinę bylą, civilinė byla stabdytina tik tuo pagrindu, kai baudžiamoji bylą nagrinėjama teisme (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-01-23 nutartis Nr. 3K-3-10/2007). Kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliaciniame skunde nurodytas bylos sustabdymo pagrindas Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 4 dalis niekaip nėra susijęs su nagrinėjama byla, jokie turtiniai reikalavimai, kurių patenkinimas susijęs su baudžiamosios bylos nagrinėjimu, atsakovui nėra pareikšti; ieškovas neprašo priteisti iš atsakovo jokių materialių dalykų, o prašo pripažinti negaliojančiu vekselį, kuris beje yra nepadengtas. Teismas nenustatė, o ieškovas nenurodė faktinio pagrindo, dėl ko teismas turėtų stabdyti šią bylą pagal Civilinio proceso kodekso 164 straipsnyje numatytus pagrindus.

40Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329-330 str.str.).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

42Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Egidijaus Žirono ir Tatjanos Žukauskienės,... 4. sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovams Vitui Kelmeliui, adv. Petrui Labanauskui,... 6. atsakovo atstovui adv. Tomui Jaugelavičiui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Ieškovas AB „Kanapa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 10. Atsakovas UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ savo atsiliepime į... 11. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimu... 12. Teismas nurodė, kad AB „Kanapa“ atstovo generalinio direktoriaus Vito... 13. Ieškovas AB „Kanapa“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. Dėl materialinės teisės normų pažeidimo.... 15. Teismo išvada, kad ĮPVĮ nenumato galimybės pripažinti vekselį... 16. Dėl procesinės teisės normų pažeidimo.... 17. Teismas pažeidė CPK 185 str., nes neteisingai įvertino UAB „Vilniaus... 18. Teismas nepagrįstai pripažino nebūtinu G. K. ir L. G. , taip pat atsakovo... 19. Teismas be pagrindo atmetė prašymą sustabdyti civilinę bylą pagal CPK 163... 20. Atsakovas UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ atsiliepimu į apeliacinį... 21. Nurodo, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas. Apeliantas... 22. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas, turintis aukštąjį... 23. Apelianto teiginys, kad vekselis neatitinka įstatymo reikalavimų, neatitinka... 24. Apeliacinio skundo argumentas, jog 2005-11-19 įgaliojime G. K. nenurodytas... 25. Jokio prašymo dėl ekspertizės skyrimo apeliantas nebuvo pateikęs teismui.... 26. Apeliantas nurodo, kad G. K. ir M. M. procesiniuose dokumentuose pateikė... 27. Tinkamai nesuformuluotas apeliacinio skundo pagrindas pažeidžia ir atsakovo... 28. Teismas pagrįstai nagrinėjo bylą nedalyvaujant apelianto nurodomiems... 29. Teismas neturėjo pagrindo stabdyti civilinės bylos įstatyme numatytais... 30. Apeliantas, teigdamas, jog teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 31. Nurodo, kad ieškovo pagrindinis tikslas – vilkinti bylos nagrinėjimą,... 32. Tretysis asmuo G. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 34. Nustatyta, kad ieškovo ginčijamas 2005-07-21 vekselis, pasirašytas ieškovo... 35. Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas... 36. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, remdamasis sandorių negaliojimo pagrindais... 37. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmos instancijos... 38. Taip pat kolegija nesutinka, kad teismas pažeidė procesinės teisės normas,... 39. Kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentą, kad pirmos instancijos teismas... 40. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 42. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 4 d. sprendimą...