Byla 2-590/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-716-125/2008 pagal ieškovo UAB „Nuaras“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai dėl komisijos nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Nuaras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai dėl komisijos nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovui paskelbti pakartotinį atvirą konkursą dėl beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, priežiūros, užmigdymo ir utilizavimo paslaugų teikimo. Jis nurodė, jog 2008 m. gegužės 9 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų komisijos nutarimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija, ir įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu paslaugų teikimo sutartį. 2008 m. gegužės 21 d. dienraštyje „Klaipėda“ išspausdintas straipsnis, kuriame nurodyta, jog kitą savaitę atsakovas numato skelbti pakartotinį atvirą konkursą dėl beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, priežiūros, užmigdymo ir utilizavimo paslaugų teikimo. Ieškovo nuomone, atsakovui įvykdžius pirkimo procedūras, sprendimo šioje byloje įvykdymas taptų neįmanomas.

4Klaipėdos apygardos teismas ieškovo prašymą patenkino - iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo uždraudė atsakovui paskelbti pakartotinį atvirąjį konkursą dėl beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, priežiūros, užmigdymo ir utilizavimo paslaugų teikimo. Teismas nurodė, kad ieškinio, kurio reikalavimus prašoma užtikrinti, dalykas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos veiksmų atvirojo konkurso dėl gyvūnų gaudymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo paslaugos pirkimo metu teisėtumo nagrinėjimas. Vienas iš ieškinio reikalavimų – įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu, kuris buvo pripažintas konkurso laimėtoju, tačiau jo pasiūlymas vėliau atmestas, paslaugų pirkimo sutartį. Neuždraudus atsakovui paskelbti pakartotinio konkurso dėl gyvūnų gaudymo, karantinavimo, priežiūros, eutanazijos ir utilizavimo paslaugos pirkimo, atsakovas galėtų įvykdyti konkursą, pasirašyti sutartį su konkurso nugalėtoju, ir šis pradėtų teikti konkurso sąlygose numatytas paslaugas, o tai apsunkintų ar padarytų neįmanomą būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymą.

5Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį. Jis nurodo, kad atsakovas Klaipėdos apygardos teismo nutartį gavo 2008 m. gegužės 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. gegužės 22 d. įsakymu dėl pavedimo vykdyti paslaugų pirkimo atvirą konkursą Nr. AD1-982 pavedė Klaipėdos miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijai vykdyti Gyvūnų gaudymo, surinkimo iš gyventojų, laikymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo Klaipėdos mieste paslaugos pirkimo atvirą konkursą. Atsakovas skelbimą apie šį pirkimą 2008 m. gegužės 23 d.išsiuntė Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri tą pačią dieną minėtą skelbimą išsiuntė spausdinti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Klaipėdos apygardos teismo skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždraudimas paskelbti pakartotinį konkursą, yra neįgyvendinamos, todėl neteisėtos ir nepagrįstos.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašė panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį ir prašė klausimą išspręsti iš esmės - pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant atsakovui vykdyti Gyvūnų gaudymo, surinkimo iš gyventojų, laikymo, karantinavimo, eutanazijos ir utilizavimo Klaipėdos mieste paslaugų pirkimo procedūras. Jis nurodė, kad iš dalies sutinka su atsakovo atskiruoju skundu, nes Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paskelbus konkursą tapo neįgyvendinamos. Jis taip pat nurodo, kad paskelbus viešąjį paslaugų pirkimą atsakovas galės vykdyti pirkimo procedūras, o tai apsunkintų galimo sprendimo šioje įvykdymą šioje byloje, todėl ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras.

72008 m. rugpjūčio 28 d. ieškovas pateikė patikslintą atsiliepimą, kuriuo prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Jis nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 17 d. priėmė nutartį, kurioje nurodė, kad teismo nutartis yra vientisas dokumentas, kurio visos dalys yra reikšmingos, t.y. 2008 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas savo prasme ne uždrausti atsakovui atlikti vieną iš formalių viešo konkurso procedūrų – konkurso paskelbimą, o apskritai užkirsti kelią pakartotiniam konkursui kol nebus išnagrinėta civilinė byla dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį. Jis taip pat nurodė, kad antstolis 2008 m. liepos 21 d. patvarkymu uždraudė atsakovui skelbti pakartotinį konkursą, o atsakovas 2008 m. liepos 31 d. raštu informavo, jog sustabdė visas viešojo pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši civilinė byla.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

10Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog nesiėmus tokių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

11Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Ieškiniu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos nutarimą ir įpareigoti sudaryti sutartį. Teisėjų kolegijos nuomone, neuždraudus atsakovui vykdyti naują viešąjį konkursą, atsakovas galėtų sudaryti viešųjų pirkimų sutartį su kitu konkurso laimėtoju, kuris pradėtų teikti konkurse numatytas paslaugas, o tai apsunkintų arba padarytų neįmanomą būsimo teismo sprendimo įgyvendinimą. Todėl, esant teismo sprendimo neįvykdymo grėsmei, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

12Nepagrįstas atsakovo atskirojo skundo argumentas, jog Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neįgyvendinamos. Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 17 d. nutartyje išaiškino, jog 2008 m. gegužės 26 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas ne tik uždrausti vieną viešųjų pirkimų veiksmą - paskelbimą, bet apskritai užkirsti kelią pakartotiniam konkursui kol nebus išnagrinėta civilinė byla. Su šia nutartimi sutiko ir atsakovas, kuris 2008 m. liepos 31 d. raštu informavo konkurso dalyvius, jog atsakovo administracijos direktorius, atsižvelgdamas į minėtą Klaipėdos apygardos teismo nutartį, sustabdo viešojo konkurso procedūras iki bus išnagrinėta ši civilinė byla.

13Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

15Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai