Byla 2YT-31405-433/2018
Dėl antstolės D. M. veiksmų. Suinteresuoti asmenys antstolė D. M., viešoji įstaiga „Belvederio dvaras“, UAB „KARPIS“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. M. skundą dėl antstolės D. M. veiksmų. Suinteresuoti asmenys antstolė D. M., viešoji įstaiga „Belvederio dvaras“, UAB „KARPIS“.

2Teismas

Nustatė

3teisme buvo gautas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašoma: 1) panaikinti antstolės D. M. 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių ir įpareigoti antstolę D. M. perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui Z. J.; 2) netenkinus aukščiau nurodyto reikalavimo, panaikinti antstolės D. M. 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00825 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių bei priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigoti antstolę D. M. priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018-04-27 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-3990, dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai pagal sandorį – sutartinį įkeitimą, bei vykdyti Dvaro statinių ir 16,9750 ha žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos teisės varžytynes, kaip vieno kompleksinio ir neskaidomo objekto. Pareiškėjas nurodo, kad sutartiniu įkeitimu, kurio pagrindu išduotas vykdomasis įrašas, kreditoriaus M. M. naudai įkeista skolininko bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ 16,9750 ha žemės sklypo nuomos teisė. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. Ant šio žemės sklypo stovi minėti dvaro statiniai. Žemės sklypas išnuomotas bankrutuojančiai „Belvederio dvaras“ dvaro statinių eksploatacijai. 2018-06-15 VšĮ „Belvederio dvaras“ visų kreditorių susirinkime priimtas nutarimas vykdyti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka. Nepaisant to, antstolė D. M. 2018-06-21, t. y. po VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo, priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių, o neįvykus pirmosioms dvaro statinių varžytynėms antstolį priėmė 2018-07-31 patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių, kuriuo informavo, kad paskelbė bankrutuojančiai VšĮ „Belvederio dvaras“ nuosavybės teise priklausančių dvaro statinių antrąsias varžytynes. Antstolė turėjo perduoti dvaro statinių realizavimo procedūrą vykdyti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir 2018-07-31 patvarkymas dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių yra neteisėtas, o laikant, kad antstolė turėjo teisę vykdyti dvaro statinių pardavimą iš varžytynių, pripažintinas neteisėtu antstolės 2018-07-13 patvarkymas atsisakyti priimti pareiškėjo pateiktą vykdomąjį dokumentą vykdyti ir antstolė turi būti įpareigota realizuoti dvaro statinius ir žemės sklypo, ant kurio stovi dvaro statiniai, nuomos teisę pagal pareiškėjo pateiktą vykdomąjį įrašą kartu, kaip vieną kompleksinį objektą, kadangi šie objektai yra neatskiriami.

4Antstolė 2018-08-10 patvarkymu Nr. 0012/14/00825 pareiškėjo skundo netenkino. Nurodė, kad vykdomasis dokumentas dėl skolos išieškojimo iš skolininko VšĮ „Belvederio dvaras“ išieškotojo M. M. naudai pagal sutartinio įkeitimo sandorį vykdyti pateiktas 2018-07-09. Juridinių asmenų informacija, skolininkas ir turto savininkas VšĮ „Belvederio dvaras“ nuo 2018-06-25 yra įgijęs bankrutuojančios įmonės statusą, vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti jau skolininkui iškėlus bankroto bylą. Priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikti privalomus vykdymo veiksmus nėra jokio teisinio pagrindo, nes jis nedelsiant turi būti persiųstas bankroto administratoriui ir vykdomoji byla užbaigta. Marijampolės apylinkės teismas 2018-08-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-6844-523/2018 yra pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – sustabdęs išieškojimo vykdymo veiksmus pagal Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. 2018-04-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai. Vykdomasis dokumentas negalėtų būti vykdomas net ir nutraukus VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūrą.

5Suinteresuotas asmuo UAB „KARPIS“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo skundą atmesti.

6Suinteresuotas asmuo VšĮ „Belvederio dvaras“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su pareiškėjo skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Taip pat prašo sustabdyti civilinės bylos Nr. 2YT-31405-433/2018 nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje Nr. eB2-4432-866/2018 ir iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje Nr. e2-6844-523/2018 dėl 2015-02-25 sutartinio įkeitimo ir 2018-04-27 vykdomojo įrašo Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai pripažinimo negaliojančiu.

7Pareiškėjas 2018-08-31 teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė sustabdyti civilinės bylos Nr. 2YT-31405-433/2018 nagrinėjimą iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje Nr. eB2-4432-866/2018 ir iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas byloje Nr. e2-6844-523/2018.

8Byloje dalyvaujantiems asmenims apie galimybę pateikti atsiliepimus į pareikštą skundą, taip pat apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

9Skundas atmestinas.

10Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510-512 straipsniai). Esminis civilinio proceso tikslas – ginti asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus CPK 2 straipsnis).

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog antstolė D. M. vykdo Šiaulių apygardos teismo 2018-12-19 nutartį Nr. 2-24-394/2013 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės O. L. išieškotojo UAB „KARPIS“ naudai. Nustatyta, jog antstolė 2018-06-21 patvarkymu paskelbė areštuoto turto – dvaro rūmų, pastato-koplyčios, pastato-svirno, esančių ( - ), pirmąsias varžytynes (minėto turto savininkas (įkaito davėjas) – VšĮ „Belvederio dvaras“).

122018-07-09 gautas pareiškėjo prašymas priimti vykdomąjį dokumentą Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ priverstinai parduodant sutartiniu įkeitimu įkeistą žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos teisę išieškotojo pareiškėjo M. M. naudai. Antstolė 2018-07-13 patvarkymu vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti atsisakė remdamasi tuo, kad, kaip nustatė iš Juridinių asmenų registro duomenų, skolininkas ir turto savininkas VšĮ „Belvederio dvaras“ nuo 2018-06-25 buvo įgijęs bankrutuojančios įmonės statusą.

132018-07-23 antstolė patvarkymu varžytynes paskelbė neįvykusiomis, todėl pasiūlė išieškotojams perimti iš varžytynių neparduotą turtą sumokant skirtumą tarp perduodamo turto ir jo daliai tenkančios sumos. 2018-07-25 išieškotojas UAB „KARPIS“ pranešimu atsisakė perimti iš varžytynių neparduotą turtą, todėl antstolė 2018-07-31 patvarkymu paskelbė antrąsias turto varžytynes.

142018-08-06 pareiškėjas pateikė antstolei skundą su alternatyviais reikalavimais.

15Dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeisto turto realizavimo varžytynėse

16Nustatyta, jog VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimas 2018-06-15 priėmė nutarimą vykdyti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūras ne teismo tvarka. Juridinių asmenų registro duomenimis, minėto kreditorių susirinkimo protokolas Juridinių asmenų registrui buvo pateiktas 2018-06-18, įregistruotas 2018-06-25.

17Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 14 straipsnio 1 dalis nustato, jog nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos: 1) teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui. Nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta šio įstatymo; 2) asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems bankrutuojančios įmonės turtą, draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis. Pagal ĮBĮ 18 straipsnio 1 dalį, antstolis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoda bankroto bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šios įmonės, išskyrus šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, ir praneša apie minėtų dokumentų perdavimą arba apie turto pardavimą šio įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju turto saugotojui ir ieškovui. Kreditoriaus reikalavimai įmonei, kurių nepatenkino antstolis, yra tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka.

18Be to, ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis numato, jog ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ. Teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas.

19Teismų praktikoje pažymėta, kad taikant bankroto procesą ne teismo tvarka, bankroto procedūros pradžia siejama su kreditorių susirinkimo nutarimo įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo diena (ĮBĮ 13 straipsnio 4 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-672-381/2016; 2018 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-718-407/2018). Tačiau šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2018-09-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4432-866/2018 panaikino VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018-06-15 kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, bei nutraukė VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vilniaus apygardos teismas 2018-09-04 nutartis yra įsiteisėjusi (įsiteisėjimo data – 2018-09-13).

20Remiantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, remiantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

21Teismui panaikinus kreditorių susirinkimo nutarimą bei nutraukus VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka, nėra pagrindo panaikinti antstolės 2018-07-31 patvarkymą dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių. Tai reiškia, kad vykdymo veiksmai išieškant iš VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeisto turto turi būti vykdomi laikantis CPK įtvirtintų vykdymo proceso reikalavimų, o ne ĮBĮ nuostatų.

22Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas panaikinti antstolės D. M. 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00525 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių ir įpareigoti antstolę D. M. perduoti arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto administratoriui Z. J. laikytinas nepagrįstu, todėl skundas šioje dalyje netenkintinas.

23Dėl pareiškėjo antstolei pateikto notaro vykdomojo įrašo

24Kaip minėta, pareiškėjas skunde taip pat prašė, netenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti antstolės D. M. 2018-07-31 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00825 dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių bei priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir įpareigoti antstolę D. M. priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro 2018-04-27 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. MK-3990, dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai pagal sandorį – sutartinį įkeitimą, bei vykdyti Dvaro statinių ir 16,9750 ha žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos teisės varžytynes, kaip vieno kompleksinio ir neskaidomo objekto.

25Pažymėtina, kad pareiškėjo vykdomojo įrašo pateikimo antstolei metu (2018-07-09) VšĮ „Belvederio dvaras“ buvo įgijęs bankrutuojančios įmonės statusą, kadangi tuo metu VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bankroto proceso ne teismo tvarka vykdymo dar nebuvo panaikintas.

26Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis.

27Remdamasi aukščiau nurodytu teisiniu reguliavimu, CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punktu, antstolė turėjo atsisakyti priimti vykdyti pareiškėjo pateiktą notaro vykdomąjį įrašą.

28Nors, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas nutraukė VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesą ne teismo tvarka, tačiau, kaip matyti iš šios bylos duomenų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“, šiuo metu Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-6844-523/2018 dėl valstybinės žemės sklypo nuomos teisės sutartinio įkeitimo sandorio, sudaryto tarp M. M. ir VšĮ „Belvederio dvaras“, pripažinimo niekiniu ab initio ir Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. 2018-04-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ M. M. naudai. Nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018-08-03 nutartimi minėtoje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti išieškojimo veiksmai pagal Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaro M. K. 2018-04-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. MK-3990 dėl skolos išieškojimo iš VšĮ „Belvederio dvaras“ išieškotojo M. M. naudai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Nustatyta, kad civilinė byla Nr. e2-6844-523/2018 šios bylos nagrinėjimo metu dar nėra išnagrinėta.

29Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, šios bylos nagrinėjimo metu, net ir panaikinus VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo 2018-06-15 nutarimą įsiteisėjusia teismo nutartimi ir bankroto procesą ne teismo tvarka nutraukus, teisme nagrinėjant aukščiau minėtą civilinę bylą dėl sandorio ir notaro vykdomojo rašto pripažinimo negaliojančiais, šiuo atveju konstatuotina, jog egzistuoja akivaizdžios kliūtys antstolei priimti pareiškėjo vykdomąjį dokumentą (Nr. MK-3990) vykdyti (CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

30Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo antrojo reikalavimo, todėl skundas šioje dalyje netenkintinas.

31Dėl civilinės bylos sustabdymo

32Kaip aukščiau minėta, pareiškėjas bei suinteresuotas asmuo VšĮ „Belvederio dvaras“ teikė prašymus sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki galutinių teismo sprendimų priėmimo civilinėse bylose Nr. eB2-4432-866/2018 bei Nr. e2-6844-523/2018.

33Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-04 nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-4432-866/2018 įsiteisėjo 2018-09-13. Teismo vertinimu galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-6844-523/2018 neturi įtakos pareiškėjo skundo dėl antstolės veiksmų išsprendimui, todėl pareiškėjo bei suinteresuoto asmens VšĮ „Belvederio dvaras“ prašymai dėl šios civilinės bylos sustabdymo netenkintini (CPK 1623 straipsnis, 164 straipsnio 4 punktas).

34Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1623, 165, 290-291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

35pareiškėjo M. M. skundą dėl antstolės D. M. veiksmų atmesti.

36Pareiškėjo M. M. bei suinteresuoto asmens VšĮ „Belvederio dvaras“ prašymus dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

37Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas rašytinio... 2. Teismas... 3. teisme buvo gautas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo... 4. Antstolė 2018-08-10 patvarkymu Nr. 0012/14/00825 pareiškėjo skundo... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „KARPIS“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 6. Suinteresuotas asmuo VšĮ „Belvederio dvaras“ pateikė atsiliepimą,... 7. Pareiškėjas 2018-08-31 teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė sustabdyti... 8. Byloje dalyvaujantiems asmenims apie galimybę pateikti atsiliepimus į... 9. Skundas atmestinas.... 10. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog antstolė D. M. vykdo Šiaulių... 12. 2018-07-09 gautas pareiškėjo prašymas priimti vykdomąjį dokumentą Nr.... 13. 2018-07-23 antstolė patvarkymu varžytynes paskelbė neįvykusiomis, todėl... 14. 2018-08-06 pareiškėjas pateikė antstolei skundą su alternatyviais... 15. Dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeisto turto realizavimo varžytynėse... 16. Nustatyta, jog VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimas... 17. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 14 straipsnio 1 dalis nustato,... 18. Be to, ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis numato, jog ne teismo tvarka bankroto... 19. Teismų praktikoje pažymėta, kad taikant bankroto procesą ne teismo tvarka,... 20. Remiantis CPK 18 straipsniu, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis,... 21. Teismui panaikinus kreditorių susirinkimo nutarimą bei nutraukus VšĮ... 22. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas... 23. Dėl pareiškėjo antstolei pateikto notaro vykdomojo įrašo... 24. Kaip minėta, pareiškėjas skunde taip pat prašė, netenkinus pirmojo... 25. Pažymėtina, kad pareiškėjo vykdomojo įrašo pateikimo antstolei metu... 26. Pagal CPK 651 straipsnio 1 dalį, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį... 27. Remdamasi aukščiau nurodytu teisiniu reguliavimu, CPK 651 straipsnio 2 dalies... 28. Nors, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismas nutraukė VšĮ „Belvederio... 29. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, šios bylos... 30. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo... 31. Dėl civilinės bylos sustabdymo... 32. Kaip aukščiau minėta, pareiškėjas bei suinteresuotas asmuo VšĮ... 33. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2018-09-04 nutartis civilinėje byloje... 34. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei Lietuvos Respublikos civilinio... 35. pareiškėjo M. M. skundą dėl antstolės D. M. veiksmų atmesti.... 36. Pareiškėjo M. M. bei suinteresuoto asmens VšĮ „Belvederio dvaras“... 37. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...