Byla 2S-1968-640/2012
Dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinio N. S. ir J. T. dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams N. S. ir J. T. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Ieškinį ieškovo vardu pasirašė S. L., tačiau prie ieškinio, kaip įrodymai, patvirtinantys jos teisę atstovauti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrių teisme nebuvo pateikti jokie dokumentai.

4Trakų rajono apylinkės teismas 2012-09-07 nutartimi (b.l. 3) nustatė ieškovei terminą trūkumams pašalinti, t.y. pateikti įgaliojimą veikti juridinio asmens vardu ir savo aukštąjį teisinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. Ieškovas 2012-09-19 dokumente dėl papildomos informacijos pateikimo (b.l. 8-9) išdėstė savo nuomonę dėl CPK 56 str. normos ir pateikė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos įgaliojimą išduotą S. L. atstovauti teismuose bei kitus dokumentus. S. L. aukštąjį teisinį išsilavinimą pagrindžiančių dokumentų nepateikė. Trakų rajono apylinkės teismas 2012-09-24 nutartimi (b.l. 19) ieškinį priimti atsisakė, nurodė, kad per teismo nustatytą terminą trūkumai pašalinti nebuvo.

5Ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atskiruoju skundu (b.l. 21-24) prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2012-08-24 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2448-424/2012 ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, (toliau VTAS) vykdydamas jiems įstatymų pavestas funkcijas ginti nepilnamečių vaikų interesus, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Nurodo, kad CPK 55 str. nuostatose neminima, kad savivaldybės struktūrinių padalinių vadovai (tame tarpe ir VTAS) teikiant teismui ieškinius arba atstovaudamas vaikų interesus teisme būtinai turi turėti teisinį išsilavinimą. Nurodo, kad kadangi VTAS vadovas turi įgaliojimus vadovauti VTAS, pasirašyti raštus ir pan., tai VTAS vedėjas gali būti laikomas kaip atstovaujantis VTAS teismo procese. Taigi, į tokias bylas galėtų eiti VTAS vedėja, nesvarbų, ar ji turi teisinį išsilavinimą ar ne. Nurodo, kad LR CPK 50 str. l d. numatyta, kad „Prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, pareiškę ieškinį viešajam interesui apginti, turi visas ieškovo procesines teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai kiti įstatymai nustato kitaip“. Vaikų teisių apsauga yra viešasis interesas ir gina prioritetinius nepilnamečių vaikų interesus (LR CK 3.3 str.). Taip pat nurodo, kad niekur įstatyme nėra draudžiama ieškovui, ginant viešąjį interesą ir taikant CPK 42 straipsnio nuostatas, teikti teismui raštu paaiškinimus, argumentus ir samprotavimus ne tik atskirajame skunde, bet ir kitokio pobūdžio rašytinuose dokumentuose. Taip pat nurodo, kad CPK 182 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad nereikia įrodinėti aplinkybių preziumuojamų pagal įstatymus ir nepaneigtų bendra tvarka. Vaikų teisių apsaugos skyriaus įgaliojimai kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo yra tiesiogiai įtvirtinti įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, ginant prioritetinius nepilnamečio vaiko interesus, taikant proceso koncentruotumo principo ir civilinio proceso kodekse įtvirtintus šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus turėjo stengtis kuo greičiau ir operatyviau išnagrinėti viešą interesą turinčią bylą, o ne aiškintis dėl VTAS įgaliojimų (kurie ir taip yra tiesiogiai įtvirtinti keliuose įstatymuose) tokio pobūdžio bylose, nes tai nėra šios bylos dalykas.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Šioje byloje kilo ginčas, dėl to ar S. L. yra tinkama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė vedant civilinę bylą Nr. 2-2448-424/2012 Trakų rajono apylinkės teisme.

9Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtu konstatavęs, jog ieškinio trūkumai nebuvo pažalinti, ieškinį suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

10Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada. Pažymėtina, jog pagal Civilinio proceso kodekso 41 str. 2 d. tais atvejais, kai pareiškiamas ieškinys viešajam interesui ginti, ieškovu tokioje byloje yra prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos ar kiti asmenys, pareiškę ieškinį. CPK 49 str. 2 d. numatyta, kad įstatymų numatytais atvejais valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Ieškinį dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo gali pareikšti vienas iš tėvų, vaiko artimieji giminaičiai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, prokuroras ar vaiko globėjas (rūpintojas) (Civilinio kodekso 3.182 straipsnio 2 dalis). Tokiu būdu teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinį dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo pareiškė aukščiau minėta institucija, ieškinį pasirašant jos vadovui - vedėjai S. L., kad šios institucijos įgaliojimai reikšti ieškinius tokio pobūdžio bylose įtvirtinti įstatymuose, institucijos nuostatuose, daro išvadą, kad pareiškėjas yra tinkamai įgaliotas asmuo reikšti teisme ieškinį dėl tėvų valdžios apribojimo, jis gina viešąjį interesą, o ne atstovauja juridinį asmenį, todėl šuo atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė CPK 56 str. nustatytas normas dėl reikalavimo turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

11Taip pat, teismas pažymi, kad ta aplinkybė, kad ieškinyje nenurodyti prie ieškinio pridedami ieškinio priedai, nesudaro pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, šis trūkumas nesunkiai gali būti pašalinamas ieškinio nagrinėjimo teisme metu.

12Apeliacinės instancijos teismo išvardinti argumentai dėl ieškovo procesinių teisių pažeidimo sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir ieškovo ieškinio priėmimo klausimą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 3 p., teismas

Nutarė

14Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinio N. S. ir J. T. dėl neterminuotos tėvų valdžios apribojimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai