Byla e2-380-476/2016
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė,

2sekretoriaujant Linai Indilienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Noble group“ atstovei R. K.,

4atsakovo V. P. atstovui advokatui A. J.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Noble group“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

6ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5792,40 Eur skolą, 17377,20 Eur palūkanų, 5 procentų mėnesines mokėjimo palūkanas nuo 5792,40 Eur sumos nuo bylos iškėlimo iki paskolos grąžinimo, 5 procentų metines procesines palūkanas nuo 23169,60 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 261,00 Eur žyminio mokesčio.

7Ieškovo atstovė R. K. paaiškino, kad pradinis kreditorius S. Č. ir atsakovas V. P. 2009-12-08 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią už 5 % mėnesines palūkanas V. P. pasiskolino 5792,40 Eur (20 000 Lt). S. Č. reikalavimą į atsakovą 2015-09-07 sutartimi Nr. NOBLE/SC/15/09/07 perleido ieškovui UAB „Noble group". Tą pačią dieną ieškovas pranešimu - raginimu informavo atsakovą apie reikalavimo perėmimą bei pareikalavo grąžinti skolą. Kadangi iki šiol skola negrąžinta, ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos pagal paskolos sutartį priteisimo. Paskolos sutarties 3.2 p. numatyta atsakovo pareiga už naudojimąsi pinigais kiekvieną mėnesį mokėti 5 % palūkanas iki visos paskolos grąžinimo. Kadangi įstatyme įtvirtintas 5 metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl palūkanų priteisimo, ieškovas iš atsakovo už 5 metų laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos prašo priteisti 17 377,2 (5792,40x0,05x12x5) Eur palūkanų. Patvirtino, kad jų prašomos iš atsakovo priteisti 17 377,20 Eur palūkanos paskaičiuotos neteisingai, todėl jie palūkanas perskaičiavo ir iš atsakovo prašė priteisti 4923,54 Eur palūkanų. Paskolos sutartis sudaryta vienų metų terminui, paskola nebuvo grąžinta, nes apie pinigų grąžinimą duomenų nėra. Atsakovo V. P. argumentai, kad neva pinigai grąžinti nepatvirtina paskolos grąžinimo fakto, nes iš pavedimo į E. Š. negalima spręsti, kad pinigai grąžinti būtent pagal šią paskolos sutartį. Taip pat nepagrįsti įrodymai ir apie atliktus remontus S. Č. bute, nes iš PVM sąskaitų faktūrų to nematyti. Todėl šiais įrodymais remtis ir spręsti, kad paskola S. Č. grąžinta, negalima. Sudaryta paskolos perleidimo sutartis yra atlygintinė ir S. Č. pinigus pagal perleidimo sutartį gaus išsisprendus šiai bylai.

8Atsakovas V. P. nesutikdamas su preliminariu sprendimu, 2016-03-17 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir nurodė, kad iš tiesų pinigus pasiskolino iš draugo G. Š., tačiau pastarasis jam paaiškino, kad paskolos sutarties jis sudaryti savo vardu negali, todėl pasiūlė sutartį sudaryti su jo sugyventine S. Č.. 2011-09-02 atsakovas norėjo grąžinti paskolą, tačiau dėl pinigų grąžinimo kreipėsi ne į S. Č., su kuria buvo sudaręs paskolos sutartį, bet į savo draugą G. Š., kuris prašė pinigus pervesti į jo sūnaus E. Š. sąskaitą. Todėl atsakovas pinigus, tai yra 15,000 Lt pervedė į E. Š. sąskaitą, esančią AB DNB banke. 2014 Metais G. Š. susitikimo su atsakovu metu paklausė atsakovo, ar jis už likusią 5000,00 Lt skolą sutvarkytų S. Č. priklausantį butą, esantį ( - ). Atsakovas sutiko, todėl jo įmonės darbuotojai atliko remonto darbus S. Č. bute, o šalys sutarė, kad atsakovas visiškai atsiskaitė pagal 2009-12-08 sudarytą paskolos sutartį. Taip pat atsakovas nesutiko ir su ieškovo prašomomis netesybomis, nes jos pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą, ir prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

92016-03-30 į atsakovo prieštaravimus teisme gautas ieškovo atsiliepimas, kuriame nurodyta, kad atsakovas skolą grąžindamas E. Š. be pradinės kreditorės S. Č. rašytinio patvirtinimo ar paskolos sutarties įforminimo, nukrypo nuo sutarties sąlygų, todėl toks prievolės įvykdymas negali būti laikomas tinkamu paskolos sutarties vykdymu. Be to, pažymėjo, kad 5 procentų mėnesinės palūkanos (arba 60 procentų metinės) nemažintinos atsižvelgiant į tai, kad paskola atsakovui buvo suteikta vienerių metų laikotarpiui be jokio užstato, o paskolos suma yra didelė.

10Atsakovo atstovas advokatas A. J. teismo posėdžio metu prašė ieškinio netenkinti ir nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, nes paskola turėjo būti grąžinta per metus laiko, ir protingas, sąžiningas žmogus, jei jam būtų skolingas 7 metų nelauktų ir kreiptųsi į teismą ankščiau. Be to, mano kad byloje yra įrodymai, patvirtinantys, kad didžioji dalis, tai yra 15 000 Lt, jau grąžinti, tai patvirtina atliktas pavedimas į G. Š. sūnaus sąskaitą. Atkereiptinas dėmesys ir į tai, kad iš tiesų paskoliniai santykiai buvo sudaryti ne tarp atsakovo ir S. Č. bet tarp atsakovo ir G. Š., todėl visiškai nenuostabu, kad atsakovas pinigus ir pervedė į G. Š. sūnaus E. Š. sąskaitą. Teismas objektyviai neištyręs ir neįvertinęs visų byloje esnčių įrodymų, negali priimti teisingo sprendimo byloje, todėl mano, kad trečiųjų asmenų S. Č. ir E. Š. dalyvavimas turėtų būti pripažintas būtinu. Be to, atstovas nurodė, kad ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo netesybos yra ženkliai per didelės. Reikia atkreipti dėmesį į datą, kada buvo pasirašyta skolos perleidimo sutartis. Ar netesybos ieškovui pereina būtent nuo perleidimo sutarties pasirašymo, nes netesybos yra nukreiptos į nuostolius, kurie ieškovui nelabai ir galėjo atsirasti, nes skola perleista ženkliai vėliau nei pasirašyta paskolos sutartis ir suėjęs paskolos grąžinimo terminas. Atsižvelgti į ta, prašo sumažinti prašomų priteisti iš atsakovo palūkanų dydį iki numatytų pagal įstatymą.

11Preliminarus sprendimas keistinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai, atsižvelgiant į tai, kad pradinis kreditorius S. Č. ir atsakovas V. P. 2009-12-08 sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu S. Č. atsakovui V. P. paskolino 20 000,00 Lt (5792,40 Eur) už 5 procentų mėnesines palūkanas vienerių metų laikotarpiui. 2015-09-07 pradinis kreditorius S. Č. perleido ieškovei UAB „Noble group“ reikalavimą į atsakovą pagal 2015-09-07 sudarytą reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. NOBLE/SC/15/09/08. Iš 2011-06-01 – 2011-12-31 DNB banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2011-09-02 V. P. į E. Š. sąskaitą pervedė 15 000,00 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama G. Š.. Iš 2014-10-08 PVM sąskaitos faktūros Nr. 001439 ir 2014-11-07 PVM sąskaitos faktūros Nr. 001487 matyti, kad UAB „Vėjada“ iš UAB „BauBer“ už 2800 Lt sumą įsigijo plastikinius langus (5 vnt.) bei kitų prekių už 681,44 Lt.

13Šioje byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo sumokėti skolą pagal 2009-12-08 paskolos sutartį sudarytą su pradiniu kreditoriumi S. Č.. Atsakovas V. P. nurodė, kad jis su pirminiu kreditoriumi S. Č. yra atsiskaitęs. Ieškovas nurodė, kad atsakovas V. P. paskolos pirminiam kreditoriui S. Č. nėra grąžinęs, o pinigų pervedimas E. Š. be pradinio kreditoriaus S. Č. rašytinio patvirtinimo negali būti laikomas tinkamu paskolos sutarties įvykdymu. Atsakovui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų nustatyta tvarka ir terminais, ieškovas kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

14Teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Pagal kasacinio teismo praktiką, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių taikant CPK 176 ir 185 straipsnius praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą .Taigi įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė reiškia ne tik tai, kad ieškovas turi įrodyti ieškinio pagrindą, bet ir tai, kad atsakovas privalo įrodyti nesutikimo su ieškiniu pagrindą, t.y. įrodyti savo atsikirtimus į ieškinį. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos teisinės pasekmės - tokios aplinkybės pripažįstamos neįrodytomis, o šalies reikalavimai ar atsikirtimai netenkinami.

15Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB “Noble group”, teigdamas, kad atsakovas V. P. liko skolingas pradiniam kreditoriui S. Č. pagal 2009 m. gruodžio 8 d. paskolos sutartį, šiuo prievolės tarp atsakovo ir S. Č. šalių pasirašytu dokumentu bei 2015 m. rugsėjo 8 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, pasirašyta su S. Č., grindė savo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Ieškovui pateikus rašytinį įrodymą apie atsakovo įsipareigojimą grąžinti skolą, aplinkybę apie jos grąžinimą turi įrodyti būtent atsakovas. Atsakovas V. P., paskolos grąžinimo faktą grindė 2011-06-01 – 2011-12-31 DNB banko sąskaitos išrašu, iš kurio matyti, kad 2011-09-02 V. P. į E. Š. sąskaitą pervedė 15 000,00 Lt, mokėjimo paskirtyje nurodydama G. Š.. Taip pat grindė 2014-10-08 PVM sąskaita faktūra Nr. 001439 ir 2014-11-07 PVM sąskaita faktūra Nr. 001487 iš kurių matyti, kad UAB „Vėjada“ iš UAB „BauBer“ už 2800 Lt sumą įsigijo plastikinius langus (5 vnt.) bei kitų (savisriegių, diską medžio pjovimui, pieštuką, medsraigčių, vatos, gipso, galvučių, diską metalo pjovimui) prekių už 681,44 Lt.

16Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, jų visetą, daro išvadą, kad skolos faktas byloje yra nustatytas, atsakovas pačios prievolės egzistavimo neginčija, o skolos sugrąžinimo aplinkybės, sudariusios atsakovo atsikirtimų esmę ir tai patvirtinantys įrodymai (2011-06-01 – 2011-12-31 DNB banko sąskaitos išrašas, 2014-10-08 PVM sąskaita faktūra Nr. 001439 ir 2014-11-07 PVM sąskaita faktūra Nr. 001487) neįrodo paskolos grąžinimo fakto pagal 2009-12-08 paskolos sutartį pasiraštytą tarp atsakovo ir S. Č., taigi, prievolė turi būti vykdoma. V. P. pateikti įrodymai nepagrindžią jo atsikirtimų į ieškinį, kadangi iš minėtų įrodymų negalima spręsti, kad 2011-09-02 pavedimu buvo grąžinta skola S. Č. būtent pagal minėtą paskolos sutartį. Be kita ko, iš pateiktų PVM sąskaitų taip pat negalima spręsti, kad nupirkti plastikianiai lanagai bei kitos medžiagos buvo panaudotos būtent S. Č. buto remontui, todėl atsakovo argumentai vertintini kaip neįrodyti.

17Atsakovas V. P. taip pat prašė sumažinti prašomų priteisti sutartinių palūkanų dydį. Pagal 2009-12-08 paskolos sutarties 3.2. punktą už kiekvieną mėnesį iki visos paskolos grąžinimo paskolos gavėjui skaičiuojamos 5 procentų dydžio palūkanos, kurios mokamos kas mėnesį. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovo prašomos iš atsakovo priteisti 17 377,20 Eur palūkanos paskaičiuotos neteisingai, todėl ieškovas palūkanas perskaičiavo ir iš atsakovo prašo priteisti 4923,54 Eur palūkanų, kurias sudaro penkių procentų mėnesinės palūkanos už naudojimąsi skolintais pinigais 3475,44 Eur paskaičiuotos už vienerių metų laikotarpį bei 5 procentų metinės palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą paskaičiuotos už 5 metus – 1448,10 Eur.

18Pažymėtina, kad palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, CK neįtvirtinta, todėl palūkanų instituto turinys atskleidžiamas sistemiškai aiškinant šį civilinės teisės institutą reglamentuojančias teisės normas. Palūkanos - pirma, mokestis už pinigų skolinimą (pavyzdžiui, CK 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma) (toliau – mokėjimo palūkanos); antra, minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis, toliau – kompensuojamosios palūkanos). Pelno palūkanos iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. ir kt. v. R. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. M. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-357/2007). Taigi, kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Tokios palūkanos mokamos iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip.

19Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai. Dėl skirtingos šių palūkanų paskirties kreditorius šių palūkanų gali reikalauti kartu, t. y. pelno ir kompensuojamosios palūkanos vienu metu gali būti skaičiuojamos sudarius bet kurį finansavimo sandorį. Tokiu atveju kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo palūkanų – už naudojimąsi paskolintais pinigais.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalys 2009-12-08 sudarė paskolos sutartį, kurios 3.2. punkte numatė, kad už kiekvieną mėnesį iki visos paskolos grąžinimo (t. y. realaus kredito grąžinimo kredito davėjai) paskolos gavėjui skaičiuojamos 5 procentų dydžio palūkanos, kurios mokamos kas mėnesį, o 3.1. punkte numatyta, kad paskolos suma suteikiama vienerių metų laikotarpiui. Sistemiškai analizuojant minėtą paskolos sutartį konstatuotina, kad šalys pasirašydamos sutartį, sutarties 3.2. punkte iš esmės susitarė tiek dėl pelno palūkanų, kurios mokamos už naudojimąsi skolintais pinigais, tiek dėl kompensuojamųjų palūkanų, kurios mokamos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Sutarties 4.1. punktas reglamentuoja, kad paskolos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

21CK 6.210 str. numato fiksuotus palūkanų dydžius (tarifus) už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, taiga, terminą praleidęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Didesni negu CK 6.210 str. numatyti kompensacinių palūkanų dydžiai gali būti taikomi tuomet kai šalys dėl to susitaria, tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams sąžiningumo ir protingum,o principams. Teismas gali mažinti susitarimu nustatytas didesnes negu įstatimines palūkanas ir jos gali būti mažinamos esant šiems pagrindams: kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymasms (CK. 6.37 str. 3 d.) arba kai susitarim as dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d., 1.5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002).

22Nagrinėjamu atveju, teismas atsižvelgia į paskolos sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį bei skolininko riziką, taip pat į tai, kad ieškovas perskaičiavo kompensacines palūkanas taikydamas 5 procentų metinę palūkanų norma, kaip numatyta CK 6.210 str., o ne 5 procentų mėnesines palūkanas (kas sudarytų 60 procentų metinių palūkanų), kaip šalys buvo sutarę paskolos sutarties 3.2. punkte ir sumažino jas nuo 17 377,20 Eur iki 1448,10 Eur už penkių metų praleistą sumokėti prievolę terminą. Tačiau atkereiptinas dėmesys į tai, kad palūkanos, kurios pagal CK 6.261 straipsnį yra laikomos minimaliais nuostoliais, ieškovui priteisiamos taikant civilinę atsakomybę atsakovui, kaip sutartį pažeidusiai jos šaliai, pagal CK 6.251 straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. CK 6.253 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, kai dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų ar neveikimo atsirado ar padidėjo jo nuostoliai. CK 6.259 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, reglamentuojamas skolininko atsakomybės sumažinimas tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie nuostolių, padarytų dėl netinkamo prievolės įvykdymo, padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių tiems nuostoliams sumažinti. Pagal CK 6.37 straipsnio 3 dalį palūkanų taikymas negali prieštarauti sąžiningumo bei protingumo principams. Šiuo atveju, spręstina, kad pradinis kreditorius S. Č. nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti. Skolininkui laiku neįvykdžius piniginės prievolės kreditorius įgyja subjektinę teisę reikalauti iš skolininko nuostolių atlyginimo, taigi – ir kompensacinių palūkanų. Nors skolą atsakovas V. P. turėjo grąžinti 2010 m. gruodžio 8 d. tačiau jos negrąžino, o pradinis kreditorius S. Č. taip ir nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo. Tik praėjus beveik 5 metams, tai yra 2015 m. rugsėjo 8 d., S. Č. sudarė skolos perleidimo sutartį su ieškovu UAB “Noble group” perleisdama jam reikalavimo teisę į V. P.. Be to, byloje nėra pateikta įrodymų, kad S. Č. pareikalavo V. P. grąžinti skolą arba atsakovas buvo raginamas įvykdyti prievolę. Dėl S. Č. neveikimo, penkis metus buvo skaičiuojamos kompensacinės palūkanos, kol jos išaugo iki 1448,10 Eur sumos. Ji, operatyviai nesiimdama savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, teisių perėmėjui – ieškovui sudarė galimybę reikalauti kompensacinių palūkanų už penkis metus. Tačiau esant tokiai situacijai, kompensacinės palūkanos nebetenka kompensacinės funkcijos ir transformuojasi į skolininko nubaudimą ir kreditoriaus pasipelnymą, pavojingai arimą lupikavimui. Tokiu būdu į teisė į kompensacines palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiamas. Taigi, įvertinus, kad pradinis kreditorius S. Č. nepagrįstai 5 metus nesiėmė jokių priemonių skolai susigrąžinti ir savo neveikimu prisidėjo prie nuostolių išaugimo, nors dėl savo pažeistų teisių galėjo kreiptis į teismą su ieškiniu arba nelaukti penkerių metų ir perleisti reikalavimo teisę į skolininką. Teismas mano, kad metai laiko S. Č. būtų buvęs pakankamas ir protingas terminas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tačiau ji delsė penkerius metus ir tik tuomet perleido reikalavimo teisę ieškovui, todėl atitinkamai mažintina ir iš atsakovo prašoma priteisti kompensacinių palūkanų suma. Tokiu būdu kompensacinių palūkanų suma iš viso mažintina 5 (1448,10/5) kartus, nustatant, kad vietoje reikalaujamų priteisti 1448,10 Eur kompensacinių palūkanų priklauso 289,62 Eur kompensacinės palūkanos.

23Kalbant apie pelno (mokėjimo) palūkanas 3475,44 Eur, kurias ieškovas UAB “Noble group” prašo priteisti iš atsakovo V. P., būtina pažymėti, kad jos yra prievolės vykdymas natūra, todėl šalių sutartas pelno palūkanų dydis gali būti mažinamas vadovaujantis CK 6.223, 6.228 str., bet ne 6.37 str. 3 d. nuostatomis. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad abi sutarties šalys yra fiziniai asmenys, sudarydamos sutartį iš esmės buvo lygiavertės partnerės, laisvai sudarė ją ir savo nuožiūra nustatė tarpusavio teises ir pareigas, taip pat ir palūkanų dydį, įvertinęs laikotarpį už kurį buvo paskaičiuotos palūkanos, taip pat pagrindinės skolos ir palūkanų dydžių santykį, konstatuoja, jog ieškovo reikalaujamų priteisti palūkanų dydis nėra aiškiai per didelis ar neprotingas, taip pat nepažeidžia kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyros, todėl mažinti sutartinių palūkanų dydžio nėra pagrindo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad reikalavimams dėl palūkanų taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 9 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas priteisti 5 procentų mėnesines mokėjimo palūkanas nuo 5792,40 Eur sumos nuo bylos iškėlimo iki paskolos grąžinimo, atmestinas.

24CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numatytos vadinamosios procesinės palūkanos, tačiau šios palūkanos nėra laikomos savarankiška palūkanų rūšimi ir yra priskirtinos prie kompensuojamųjų palūkanų.

25Iš mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo 261,00 Eur žyminį mokestį, tačiau atsižvelgiant į tai, jog sumažinus prašomų priteisti palūkanų sumą atitinkamai mažėja ir privalomas sumokėti žyminis mokestis (9557,46×0,03/2-25%=107.521), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 108,00 Eur žyminis mokestis.

26Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., 430 str. 6 d., 3 p. teismas,

Nutarė

28pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 24 d. priimtą preliminarų sprendimą.

29Priteisti iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo UAB „Noble group“, įmonės kodas 301696752, buveinės adresas J. Janonio g. 17, Klaipėda, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT08 4010 0423 0148 1699, AB DNB bankas, banko kodas 40100, naudai 5792,40 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt du eurus, 40 ct) skolos, 3765,06 Eur (tris tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus, 6 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 9557,46 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2016-02-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 108,00 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus, 00 ct) žyminio mokesčio.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė,... 2. sekretoriaujant Linai Indilienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Noble group“ atstovei R. K.,... 4. atsakovo V. P. atstovui advokatui A. J.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5792,40 Eur skolą, 17377,20 Eur... 7. Ieškovo atstovė R. K. paaiškino, kad pradinis kreditorius S. Č. ir... 8. Atsakovas V. P. nesutikdamas su preliminariu sprendimu, 2016-03-17 pateikė... 9. 2016-03-30 į atsakovo prieštaravimus teisme gautas ieškovo atsiliepimas,... 10. Atsakovo atstovas advokatas A. J. teismo posėdžio metu prašė ieškinio... 11. Preliminarus sprendimas keistinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai,... 13. Šioje byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo sumokėti skolą pagal... 14. Teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė yra... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB “Noble group”, teigdamas, kad atsakovas... 16. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, jų visetą, daro išvadą, kad... 17. Atsakovas V. P. taip pat prašė sumažinti prašomų priteisti sutartinių... 18. Pažymėtina, kad palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, CK... 19. Kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalys 2009-12-08 sudarė paskolos sutartį,... 21. CK 6.210 str. numato fiksuotus palūkanų dydžius (tarifus) už termino... 22. Nagrinėjamu atveju, teismas atsižvelgia į paskolos sutarties pobūdį, jos... 23. Kalbant apie pelno (mokėjimo) palūkanas 3475,44 Eur, kurias ieškovas UAB... 24. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas... 25. Iš mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo 261,00 Eur žyminį... 26. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 268... 28. pakeisti Raseinių rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 24 d. priimtą... 29. Priteisti iš atsakovo V. P., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovo... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...