Byla e2A-245-186/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, išnagrinėjusi atsakovės pateiktą prašymą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Pečiulio, Egidijos Tamošiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Marijai Zubrickienei

3viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Priešgaisrinės sistemos“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Autokausta“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autokausta“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, išnagrinėjusi atsakovės pateiktą prašymą patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį,

Nustatė

4

 1. Ieškovė UAB „Priešgaisrinės sistemos“, patikslinusi ieškinį, prašė pripažinti atsakovės UAB „Autokausta“ vienarūšių priepriešinių prievolių įskaitymą ieškovės atžvilgiu neteisėtu ir negaliojančiu; priteisti iš atsakovės 110 164,69 Eur skolos, 95,40 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško prievolių įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė neatsiskaitė už atliktus darbus pagal 2016 m. rugpjūčio 3 d. šalių sudarytą statybos subrangos sutartį ir vėliau sudarytais papildomais susitarimais prie šios sutarties.
 2. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovės 86 923,70 Eur skolos už atliktus darbus, 95,40 Eur delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (87 019,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. vasario 2 d.) iki visiško prievolių įvykdymo, 1 553,40 Eur žyminio mokesčio išlaidų ir 4 920,26 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą; pripažino negaliojančiu atsakovės 2017 m. vasario 3 d. raštu Nr. S-17/75 atliktą vienarūšių priepriešinių prievolių įskaitymą ieškovės atžvilgiu; likusią ieškinio dalį atmetė.
 3. Ieškovė apeliaciniame skunde prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas priteisti iš atsakovės 23 240,99 Eur (sulaikytą sumą), ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.
 4. Atsakovė apeliaciniame skunde prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. sprendimo dalį, kuria patenkinta dalis ieškinio reikalavimų, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.
 5. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. birželio 6 d. gautas atsakovės prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

5Taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina

 1. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Taikos sutartis – tai dispozityvumo principo išraiška, šalims turint teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir proceso teisėmis. Teismas tvirtina taikos sutartį, jei ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.).
 2. Nagrinėjamu atveju šalys apeliaciniame procese 2018 m. birželio 6 d. sudarė taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis), siekdamos taikiai išspręsti tarp jų kilusį ginčą ir užbaigti šią bylą. Taikos sutarties sąlygose šalys išdėstė savo įsipareigojimus viena kitai, taip pat reikalavimus, kurių atsisako, pasiskirstė patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taikos sutarties 10 punkte patvirtinama, kad šalims yra išaiškintos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės.
 3. Teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktos Taikos sutarties sąlygas, nustatė, kad jos apima tik šioje byloje nagrinėtinų reikalavimų taikų išsprendimą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas pagrindines šalių įsipareigojimų dydį ir jų esmę atspindinčias sąlygas.
 4. Apeliacinės instancijos teismui patvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį, panaikintinas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).
 5. Šalys susitarė, kad savo patirtų bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja (Taikos sutarties 8 p.), o išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje, padengia lygiomis dalimis (Taikos sutarties 9 p.). Kadangi pirmosios instancijos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės, negu rekomenduojama priteisti minimali suma (2,60 Eur), o apeliacinės instancijos teismas tokių išlaidų nepatyrė, šios išlaidos iš bylos šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).
 6. Taikos sutarties 11 punkte šalys prašo teismo grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Šalims užbaigus bylos nagrinėjimą taikos sutartimi po bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka iš esmės pradžios, šalims grąžintina 75 proc. žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinius skundus, t. y. ieškovei – 392,25 Eur, atsakovei – 1 165,05 Eur (CPK 87 str. 2 d.).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 302 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

7panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. sprendimą.

8Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Priešgaisrinės sistemos“ (įmonės kodas 302542344) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ (įmonės kodas 135007799) 2018 m. birželio 6 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei už atliktus darbus 75 164,69 Eur šioje taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis:
  1. iš kurių 13 067,29 Eur yra neapmokėtas pinigų likutis pagal šalių 2016-09-25, 2016-10-25, 2016-11-20, 2016-11-25, 2016-12-18 pasirašytus tarpinius atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras Nr. FTP1937, Nr. FTP1983, Nr. FTP2015, Nr. FTP2021, Nr. FTP2022;
  2. likusi 62 097,40 Eur suma mokama už visus kitus ieškovės atliktus darbus (neįtrauktus į 1.1 punkte nurodytus aktus ir sąskaitas), įskaitant ir tuos, kurie nurodyti ieškovės vienašališkai pasirašytuose atliktų darbų aktuose ir pažymose. Nurodyta suma nustatyta įvertinus atsakovės patirtas išlaidas ieškovės vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktuose nurodytiems darbų trūkumams ir defektams šalinti.
 2. Ieškovė patvirtina, Taikos sutarties 1 punkte nurodyta suma yra galutinė atsakovės ieškovei mokėtina suma už statybos objekte „Kauno autobusų stotis su prekybos centru ir požemine automobilių stovėjimo aikštele, Vytauto pr. 24, Kaunas” ieškovės atliktus darbus. Ieškovė atsisako reikalavimų į bet kokių kitų / papildomų vykdant Sutartį atliktų darbų ir panaudotų medžiagų apmokėjimą. Bet kokie ieškovės papildomai atlikti darbai ir panaudotos medžiagos (jei tokie / tokios būtų) yra laikomi perduoti atsakovei kartu su kitais atliktų darbų aktais (nurodytais taikos sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose) ir jų kaina yra įskaičiuota į šalių patvirtintuose aktuose nurodytų darbų / medžiagų kainą, todėl atskirai / papildomai nebus apmokami.
 3. Ieškovė atsisako reikalavimo į sąskaitų faktūrų Nr. FTP2083, Nr. FTP2074, Nr. FTP2099, Nr. FTP2101, Nr. FTP2100, Nr. FTP2160, Nr. FTP2161, Nr. FTP2163 (kurių atsakovė nepriėmė ir nepripažino) apmokėjimą bei įsipareigoja nurodytoms sąskaitoms pateikti ieškovės išrašytas kreditines sąskaitas. Vietoje šių sąskaitų faktūrų ieškovė įsipareigoja išrašyti ir atsakovei pateikti sąskaitą faktūrą Taikos sutarties 1.2 punkte nurodytai sumai.
 4. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei Taikos sutarties 1 punkte nurodytą sumą tokiomis sąlygomis:
  1. Taikos sutarties 1.1 punkte nurodytą sumą atsakovė sumoka per 3 (tris) darbo dienas po teismo nutarties, kuria patvirtinama šį Taikos sutartis ir nutraukiama byla;
  2. Taikos sutarties 1.2 punkte nurodytą sumą atsakovė sumoka per 3 (tris) darbo dienas po:
   1. teismo nutarties, kuria patvirtinama šį Taikos sutartis ir nutraukiama byla;
   2. ieškovė įvykdo Taikos sutarties 3 punkte nurodytus įsipareigojimus.
    1. Visos sumos šioje Taikos sutartyje nurodytos be PVM, kadangi UAB „Priešgaisrinės sistemos“ darbams yra taikomos LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatos (atvirkštinis PVM).
    2. Šalys susitaria, kad 2016-08-03 statybos subrangos sutartyje Nr. 16-0803 ir jos susitarimuose nustatyti garantiniai įsipareigojimai ieškovės atliktiems darbams ir panaudotoms medžiagoms lieka galioti ir ieškovė privalo juos vykdyti šiuose dokumentuose nustatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi tai darbų daliai, kurios defektus atsakovė šalino savo pajėgomis ar trečiųjų šalių pagalba. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo 2017-01-23. Atsakovė įsipareigoja nereikšti jokių kitų pretenzijų ieškovei dėl 2016-08-03 statybos subrangos sutarties Nr. 16-0803 vykdymo ir darbų rezultato, išskyrus pretenzijas dėl garantiniu laikotarpiu paaiškėjusių pagal rangos sutartį atliktų darbų rezultato trūkumų, įskaitant, bet neapsiribojant – bet kokias pretenzijas, susijusias su išlaidomis (nuostoliais), patirtomis atliekant defektų šalinimą ir užbaigiant ieškovei rangos sutartimi pavestus darbus.
    3. Ieškovė atsisako visų kitų savo reikalavimų civilinėje byloje.
    4. Šalys patirtas bylos vedimo išlaidas pasilieka sau.
    5. Šalys susitaria padengti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje, lygiomis dalimis.

9Civilinę bylą nutraukti.

10Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Priešgaisrinės sistemos“ (įmonės kodas 302542344) 392,25 Eur (tris šimtus devyniasdešimt du eurus 25 ct) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą 2017 m. liepos 3 d. mokėjimo nurodymu Nr. 249.

11Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autokausta“ (įmonės kodas 135007799) 1 165,05 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus 05 ct) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą 2017 m. liepos 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 37813238.

Proceso dalyviai