Byla eL2-1594-666/2016
Dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis, rašytinio proceso tvarka spręsdamas kreditoriaus UAB „Finansų administravimas“ pareiškimo skolininkui D. S. dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas priimti teismo įsakymą priteisti iš skolininko 623,81 Eur skolos, 313,89 Eur palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 5,00 Eur žyminis mokestis.

3Atsisakytina priimti pareiškimą, nes jis yra aiškiai nepagrįstas.

4CPK 435 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismui yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, netikrina kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, t.y. netikrina, ar įrodymai patvirtina teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes, kurios sukuria šalių prievolinius civilinius teisinius santykius, tačiau teismas turi patikrinti, ar pagal nurodomą pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo reiškiamą reikalavimą ir jo faktinį pagrindą toks teismo įsakymas būtų teisėtas, nes imperatyvus teisėtumo reikalavimas, nustatytas CPK 263 straipsnio 1 dalyje, keliamas visiems teismo sprendimams.

6Kreditoriaus pareiškime nurodyta, kad reikalavimo teisę į skolininko D. S. skolą įgijo reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, sudarytos 2016-03-10 su International Risk Management OÜ, kuriam reikalavimo teises į skolininką 2015-12-21 reikalavimo perleidimo sutartimi perleido pradinis kreditorius UAB „4finance“. Kreditorius pateiktu pareiškimu prašo priteisti ne tik pagrindinę skolą (623,81 Eur), bet ir 313,89 Eur palūkanų, paskaičiuotų laikotarpiu nuo 2015-03-10 iki 2015-06-24 taikant 77,39 proc. dydžio metinę palūkanų normą. Kreditoriaus prašomų priteisti palūkanų 313,89 Eur suma, paskaičiuota už tris mėnesius, sudaro daugiau nei pusę kreditoriaus prašomos priteisti pagrindinės skolos sumos (623,81 Eur) ir vertintina kaip neprotingai didelė, neatitinkanti šalių (kredito davėjo ir vartotojo fizinio asmens) interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų. Atsižvelginat į tai, darytina išvada, kad kreditoriaus pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 3 str. 1 d.), dėl ko laikytinas aiškiai nepagrįstu (CPK 435 str. 2 d.).

7Nusistovėjusi praktika, kad tuo atveju, kai, vadovaujantis CPK 431–440 straipsniais, teismui pateikiamas prašymas išduoti teismo įsakymą, kuriame reikalaujama aiškiai per didelių netesybų ar palūkanų, teismas, gavęs tokį prašymą, atsižvelgdamas į tai, kad teismo įsakymo skundimo teisė ribojama (CPK 436 straipsnio 7 dalis), bei į tai, kad teismas netesybas (palūkanas) gali mažinti tik ginčo teisenoje, turėtų atsisakyti priimti pareiškimą kaip aiškiai nepagrįstą (CPK 435 str. 2 d.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad kreditoriaus pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas, todėl vadovaujantis CPK 435 str. 2 d. pareiškimą atsisakytina priimti.

8Išaiškinti kreditoriui, kad išnykus arba pašalinus aplinkybes, kliudančias teismui priimti pareiškimą, jis turi teisę vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu.

9Atsisakius priimti kreditoriaus pareiškimą, jam grąžinamas jo sumokėtas 5,00 Eur žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 3 p., 3 d., 432 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115, 433, 435 str., teismas

Nutarė

11atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Finansų administravimas“ pareiškimą skolininkui D. S. dėl teismo įsakymo išdavimo.

12Grąžinti kreditoriui UAB „Finansų administravimas“, į.k. 304179870, 5,00 Eur (penkis eurus) žyminio mokesčio, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia nutartimi.

13Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties patvirtinos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai