Byla 2A-524-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės,

2kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Lolitai Kudabienei,

4dalyvaujant ieškovui S. T., atsakovei A. T.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. T. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1089-837/2010 pagal ieškovo S. T. ieškinį atsakovei A. T., institucijai teikiančiai išvadą byloje – Panevėžio rajono Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams pakeitimo ir bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo.

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą, šalių paaiškinimus,

Nustatė

8ieškovas nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-01-28 sprendimu, kuriuo buvo nutraukta šalių santuoka ir patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, iš jo priteistas išlaikymas nepilnamečiams sūnums Arnui ir Robertui, kiekvienam po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Nurodė, kad pablogėjus šalies ekonomikai, jo materialinė padėtis iš esmės pasikeitė – sumažėjo gaunamos pajamos ir jis neturi galimybių kas mėnesį mokėti 800 Lt nepilnamečių vaikų išlaikymui. Teigia, kad jo darbo užmokestis yra apie 1 500 Lt per mėnesį, dirba Pasvalio m., todėl vykimui į darbą vien kurui išleidžia 400 Lt, įsigijo butą, kurį reikia išlaikyti, apie 100 Lt skiria kurui, reikalingam iš atsakovės pasiimant vaikus bendravimui. Be to, nurodė, kad atsakovė matytis su vaikais leidžia tik tuomet kai ji to pati pageidauja. Prašė teismą nustatyti bendravimo su nepilnamečiais vaikais A. T. ir R. T. tvarką, nustatant, kad su vaikais jis bendrauja kas antrą savaitgalį, pasiimant vaikus į namus šeštadienio 10 val. ir grąžinant motinai sekmadienį 17 val., o vasaros metu – 21 val. bei pusę laiko įvairių švenčių, atostogų metu, atsižvelgiant į vaikų norą bendrauti ir tai iš anksto suderinus su atsakove ir sumažinti 2009-01-28 sprendimu patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi priteistą išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. T. ir R. T. nuo 400 Lt iki 200 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nustatė, kad ieškovas su sūnumis A. T. ir R. T. bendrauja kas antrą savaitgalį, ieškovui pasiimant vaikus į namus šeštadienį 9 val. ir grąžinant motinai iki 20 val., pasiimant sekmadienį 9 val. ir grąžinant motinai iki 17 val. bei pusę laiko įvairių švenčių ir vaikų atostogų metu, atsižvelgiant į vaikų norą bendrauti ir tai iš anksto suderinus su motina A. T.. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo darbo užmokesčio sumažėjimas nuo 1 700 Lt iki 1 500 Lt nelaikytinas esminiu ieškovo turtinė padėties pablogėjimu. Be to, konstatavo, jog šalių nepilnamečiai vaikai yra dviejų ir penkių metų amžiaus, jų poreikiai nuolat auga, todėl ieškovo siūlomas priteisti išlaikymas sūnums po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis negalės užtikrinti būtiniausių vaikų poreikių patenkinimo. Nurodė, kad 2009-01-28 sprendimu nebuvo nustatyta ieškovo bendravimo su vaikais tvarka, todėl esant ginčui ji nustatytina.

10Apeliaciniu skundu ieškovas S. T. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-04-16 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo, priimti naują sprendimą ir sumažinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-01-28 sprendimu priteistą išlaikymą nepilnamečiams vaikams A. T. ir R. T. iki 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Nurodo, kad jo turtinė padėtis iš esmės yra pablogėjusi, nes dėl susidariusios ekonominės situacijos šalyje atlyginimas sumažintas 300 Lt ir šiuo metu jo dydis 1 500 Lt per mėnesį. Teigia, kad jis dirba Pasvalio m., todėl vykimui į darbą vien kurui kas mėnesį išleidžia apie 400 Lt, be to, turi išlaidų mokesčiams už komunalinius patarnavimus, 100 Lt kurui vaikų atsivežimui ir parvežimui į namus pas atsakovę. Teigia, kad mokant vaikams bendrai 800 Lt kas mėnesį pačiam nelieka lėšų pragyvenimui.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo ieškovo S. T. apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-04-16 sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo turtinė padėtis nėra sunki, jis turi darbą ir gauna pastovias pajamas, yra sveikas ir darbingas asmuo, kitų išlaikytinių neturi, po santuokos nutraukimo įsigijo butą, jame vykdo remontą, be to, jos tėvas ieškovui 2009-03-10 sumokėjo 25 000 Lt už tėvų name atliktus pagerinimus. Nurodo, kad ieškovas turi lėšų keliauti, todėl teismo išvada, kad jo turtinės padėtis iš esmės nepablogėjo, yra teisinga. Teigia, kad vaikams būtinos išlaidos didėja, sūnus Arnas serga bronchine astma, todėl gydymui reikalingos didesnės lėšos, be to, jis lanko šokių klubą, už tai ji moka. Nurodo, kad jos finansinė padėtis pablogėjo, nes yra bedarbė, jai paramą teikia tėvai, neturi savo būsto, tik tėvų dovanotą žemės sklypą, už kurį privalo mokėti mokesčius.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Teismas išnagrinėjo bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų ir, nenustatęs Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, dėl neapskųstos sprendimo dalies nepasisako (CPK 320 str.).

14Civilinio kodekso (toliau CK) 3.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kiekvieno iš tėvų teiktino išlaikymo dydis nustatomas pagal proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principą. Vadovaujantis šiuo principu nustatytas išlaikymas turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Minėtas proporcingumo principas įpareigoja teismą, sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą, įvertinti tėvų galimybes tenkinti vaiko poreikius, nes teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl nagrinėjant bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo teismas privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t.y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. Prievolė išlaikyti vaiką mokant periodines įmokas yra tęstinio pobūdžio, paprastai vykdoma ilgą laikotarpį, todėl kinta ne tik vaiko poreikiai, bet gali pasikeisti ir jo tėvų galimybės patenkinti šiuos poreikius. Pasikeitus bent vieno iš tėvų turtinei padėčiai arba išlaikomo vaiko poreikiams, kai jų nebeatitinka teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis, atsiranda pagrindas suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo. CK 3.201 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, priteisto išlaikymo dydis gali būti sumažintas arba padidintas. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, todėl išlaikymas turi atitikti nustatytus vaiko poreikius (CK 3.3 str. 2 d.). Tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tuo atveju, kai sprendžiant išlaikymo dydžio klausimą gali būti paliesti ir pačių tėvų interesai, dėl priteisto išlaikymo gali sumažėti ar padidėti jų patenkinimas, turi būti randama protinga pusiausvyra tarp tėvų ir vaikų interesų, prioritetiškai atsižvelgiant į vaikų interesus (CK 3.3 str. 1 d.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad vykdant Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. sprendimą, kuriuo buvo nutraukta šalių santuoka ir patvirtinta jų sudaryta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, S. T. nuo 2008-10-01 teikia nepilnamečiams vaikams A. T., gim. 2005-03-02 ir R. T., gim. 2007-12-22 išlaikymą po 400 Lt kiekvienam vaikui mokamomis periodinėmis išmokomis. Ieškovas S. T. nurodo, kad šiuo metu jo finansinė padėtis pablogėjo, todėl jis neturi galimybės teikti vaikams priteisto išlaikymo. Teigia, kad dėl šalies ekonominės padėties pablogėjimo jam yra sumažintas darbo užmokestis, kuris šiuo metu yra apie 1 500 Lt per mėnesį, o padidėjus kuro kainoms, jis patiria apie 400 Lt išlaidų kurui, reikalingam nuvykimui į darbovietę, nes gyvena Panevėžio m., o dirba Pasvalio m., be to, turi išlaidų mokant mokesčius už komunalinius patarnavimus. Nurodyti teiginiai nepaneigti ir iš dalies juos patvirtina byloje esantys duomenys (b.l. 31,71-74, 81-83). Iš byloje esančių duomenų bei atsakovės paaiškinimų matyti, kad atsakovė A. T. šiuo metu niekur nedirba, nuo 2010-01-20 jai suteiktas bedarbio statusas, be to, nuo 2010-01-01 atsakovei nutrauktas išmokos sūnui mokėjimas. Byloje nustatyta, kad ieškovas šiuo metu Panevėžio m. turi butą, kurį įsigijo 2009-07-01, o atsakovė žemės sklypą Panevėžio m., kuris jai yra padovanotas 2006-07-11 (b.l. 16-17, 75-82). Iš byloje esančių minėtų įrodymų apie šalių turtinę padėtį, matyti, kad išlaikymo priteisimo metu ir šiuo metu ieškovas dirba ir gauna pajamas, o atsakovė pajamų neturi, išskyrus gaunamą išlaikymą vaikams, tačiau ieškovo darbo užmokestis šiuo metu yra sumažėjęs, o išlaidos padidėjusios ir šios aplinkybės nepaneigtos. Iš bylos duomenų matyti, kad mokėti 400 Lt dydžio išlaikymą kiekvienam vaikui šalys susitarė geranoriškai, sudarydamos santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, t.y., 2009-01-28, esant geresnei šalies ir kiekvieno šalies piliečio finansinei būklei nei šiuo metu, todėl sumažėjus ieškovo darbo užmokesčiui ir 300 Lt suma darytina išvada, kad ieškovo turtinė padėtis šiuo metu yra pablogėjusi. Civilinio kodekso nuostatos numato, kad tėvų pareigos vaikams yra lygios, todėl vaikų išlaikymas taip pat yra abiejų tėvų pareiga (CK 3.155, 3.156 str.). Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, kuris šiuo metu yra 800 Lt, tačiau tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą, tačiau išlaikymo dydis, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį (LR Gyventojų pajamų garantijų įstatymo 1 str.). Apeliacinės instancijos teismo posėdyje atsakovė A. T. nurodė, kad 400 Lt suma kiekvieno vaiko išlaikymui šiuo metu yra pakankama. Kadangi vaikai yra mažamečiai ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad atsakovė, apart kasdienės vaikų priežiūros, lėšų vaikų išlaikymui neteikia, nors taip pat turi pareigą skirti lėšų jų išlaikymui. Išklausiusi šalių paaiškinimus kolegija daro išvadą, kad ieškovas nevengia pareigos teikti išlaikymą vaikams, bendrauja su jais atsakovei sutikus ir be priteisto išlaikymo skiria jiems papildomai lėšų. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nurodė, kad ieškovas turi lėšų pramogauti, tačiau apeliacinės instancijos teismo posėdyje A. T. pripažino, kad savo lėšomis ieškovas prie jūros 2 savaitėms poilsiui vežėsi ir sūnų Arną, su juo stebėjo krepšinio varžybas, kas patvirtina ieškovo S. T. teiginius, kad pagal galimybes jis skiria papildomai lėšų vyresnio sūnaus Arno, gim. 2005-03-02 lavinimui ir laisvalaikiui. Atsakovė nurodo, kad nutraukus santuoką ieškovo turtinė padėtis pagerėjo, nes jis gavo lėšų iš jos tėvo ir įsigijo butą, tačiau kolegija daro išvadą, kad ši aplinkybė negali būti vertinama, kaip S. T. turtinės padėties pagerėjimas, nes apie V. S. skolą ieškovui už turto pagerinimus atsakovei buvo žinoma nutraukiant santuoką. Kadangi atsakovė gyveno ir šiuo metu gyvena pas savo tėvus, ji šiais pagerinimais naudojasi, tuo tarpu ieškovas, išsituokus turėjo įsigyti arba išsinuomoti gyvenamąsias patalpas. Be to, už įsigytą butą ieškovas moka mokesčius, jame bendrauja su vaikais. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus ir nustatytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad ieškovo materialinė padėtis šiuo metu yra pablogėjusi kas sudaro pagrindą iš dalies pakeisti 2009-01-28 sprendimu patvirtintą išlaikymo dydį. Spręsdama išlaikymo dydžio klausimą kolegija atsižvelgia į tai, kad šalių nepilnametis sūnus A. T., gim. 2005-03-02, turi sveikatos problemų (jam diagnozuotas atopinis dermatitas, bronchinė astma), dėl ko jam yra reikalingos papildomos išlaidos vaistams, todėl konstatuoja, kad 2009-01-28 sprendimu iš ieškovo S. T. priteistą šiam sūnui išlaikymo dydį mažinti nėra pagrindo (b.l. 32-33, 64-67). Bylos duomenys patvirtina, kad R. T. yra mažametis, gim. 2007-12-22, todėl atsižvelgiant į tokio amžiaus vaiko poreikius, 2009-01-28 teismo sprendimu priteistas išlaikymo dydis mažintinas iki 200 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Pažymėtina, kad pagerėjus ieškovo turtinei padėčiai, priteistas išlaikymo gali būti padidintas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“).

15Dėl paminėtų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies keistinas.

16Kadangi paduodant ieškinį bei apeliacinį skundą už juos ieškovas sumokėjo 288 Lt (144x2) žyminio mokesčio, o atsakovė už advokato pagalbą paruošiant atsiliepimą į ieškinį ir į apeliacinį skundą sumokėjo 700 Lt (400+300), patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovės N. T. ieškovo S. T. naudai priteistina 144 Lt, o iš ieškovo S. T. atsakovės naudai 350 Lt bylinėjimosi išlaidų bei iš kiekvieno po 8 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (b.l.1, 5, 26,55, 68, 58, CPK 80 str., 93 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

19Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 16 d. sprendimą dalyje, kuria atmestas ieškinys dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo bei iš A. T. priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei, pakeisti.

20S. T. ieškinį dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams A. T. ir R. T. tenkinti iš dalies. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 28 d. sprendimu iš S. T. priteistą 400 Lt dydžio išlaikymą sūnui R. T. (gim. 2007-12-22, a.k. ( - ) nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. iki jo pilnametystės sumažinti iki 200 Lt (dviejų šimtų Lt) kas mėnesį mokamų periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo S. T. (a.k. ( - ) atsakovės A. T. (a.k. ( - ) naudai 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės A. T. ieškovo S. T. naudai 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš S. T. ir A. T. po 8 Lt (aštuonis Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai