Byla 2-682-330/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos V. M. įmonės „RES JUDICATA“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-15-544/2017, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos V. M. įmonės „RES JUDICATA“ skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kašgarija“ 2016 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo; suinteresuoti asmenys (kreditoriai) uždaroji akcinė bendrovė „Visagino tiekimas ir statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Luodė“, V. J., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „REIKALAVIMAS.LT“, Valstybinė mokesčių inspekcija, akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“, Švenčionių rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

2

  1. Pareiškėja V. M. įmonė „RES JUDICATA“ kreipėsi su skundu į teismą ir prašė pripažinti negaliojančiais 2016 m. spalio 12 d. BUAB „Kašgarija“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, informacijos teikimo tvarka, sudarytas kreditorių komitetas, patvirtinta turto pardavimo tvarka, pratęstos nekilnojamojo turto nuomos sutartys, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Pareiškėjos įsitikinimu, minėti nutarimai pažeidžia įstatymų nuostatas, kreditorių teises ir prieštarauja jų interesams (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalis).
  2. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. sausio 13 d. nutartimi pareiškėjos skundą patenkino iš dalies ir: 1) panaikino 2016 m. spalio 12 d. BUAB „Kašgarija“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimą 3-uoju darbotvarkės klausimu „Patvirtinti administratoriaus pasiūlytą informacijos teikimo tvarką“ ir perdavė šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 2) pakeitė 2016 m. spalio 12 d. BUAB „Kašgarija“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimo Nr. 6 „Dėl administravimo išlaidų“ dalį ir nustatė, kad BUAB „Kašgarija“ administravimo išlaidų sąmata yra 27 360 Eur, iš kurių minimalus bankroto administratoriaus atlyginimas, be galimų priemokų už įplaukas, yra 6 460 Eur, įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų, ir 20 900 Eur administravimo išlaidų; 3) kitą skundo dalį atmetė.
  3. Atskirajame skunde pareiškėja V. M. įmonė „RES JUDICATA“ prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kurią atmestas pareiškėjo skundas ir skundą patenkinti – pripažinti negaliojančiais 2016 m. spalio 12 d. BUAB „Kašgarija“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, sudarytas kreditorių komitetas, patvirtinta turto pardavimo tvarka, pratęstos nekilnojamojo turto nuomos sutartys.
  4. Atsiliepimuose atsakovė BUAB „Kašgarija“ ir kreditorė Švenčionių rajono savivaldybės administracija prašė atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Kreditorė AB „Šiaulių bankas“ atsiliepime prašė Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartį pakeisti ir panaikinti nutarimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.
  5. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017 m. kovo 14 d. gautas apeliantės V. M. įmonė „RES JUDICATA“ prašymas, kuriame nurodyta, kad 2017 m. kovo 13 d. apeliantė V. M. įmonė „RES JUDICATA“ ir atsakovė BUAB „Kašgarija“ sudarė taikos sutartį, todėl prašo ją patvirtinti ir nutraukti civilinę bylą.

3Apeliacinis procesas nutrauktinas.

  1. Iki atskirojo skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios apeliantė pateikė prašymą dėl taikos sutarties, pasirašytos su atsakove BUAB „Kašgarija“, patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo. Kaip matyti iš 2017 m. kovo 13 d. sudarytos taikos sutarties teksto, šalys nustatė, kad atsakovė pripažįsta pareiškėjos reikalavimus, patenkintus Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartimi (1 punktas); apeliantė atsisako visų atskirojo skundo reikalavimų (2 punktas); šalys susitarė, jog jų patirtos bylinėjimosi išlaidos tenka pačioms ir jų viena kitai neatlygina (3 punktas) ir kt.
  2. Apeliacinės instancijos teismui pateiktos šalių 2017 m. kovo 13 d. sudarytos taikos sutarties turinys (taikos sutarties 1-2 punktų formuluotės, kuriomis, be kita ko, sutarties šalių pripažįstami reikalavimai, kurie patenkinti / išspręsti apskųsta pirmosios instancijos teismo nutartimi) ir 2017 m. kovo 14 d apeliantės prašymo turinys leidžia identifikuoti apeliantės valią bei teisiškai kvalifikuoti jos procesinį veiksmą kaip atsisakymą atskirojo skundo (CPK 308 straipsnis, 338 straipsnis).
  3. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška. Apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apeliantės) iniciatyva (CPK 308 straipsnis). Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti šį procesą, nes teismas nepriima atsisakymo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantiems asmenims yra žinomi atsisakymo skundo teisiniai padariniai.
  4. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog V. M. įmonė „RES JUDICATA“ atsisakymas atskirojo skundo prieštarauja įstatymams ar pažeidžia šalių ir (ar) kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, apeliacinis teismas taip pat nenustatė ir viešojo intereso gynimo poreikio. Apeliantė V. M. įmonė „RES JUDICATA“ patvirtino, kad teisiniai civilinės bylos nutraukimo padariniai jai yra žinomi (CPK 42, 293, 294 straipsniai), todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepriimti atsisakymo atskirojo skundo. Priėmus atskirojo skundo atsisakymą, apeliacinis procesas šioje byloje nutraukiamas.

4Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 308 straipsnio 2 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

5Priimti apeliantės V. M. įmonės „RES JUDICATA“ atsisakymą atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties ir apeliacinį procesą nutraukti.

Proceso dalyviai