Byla 2-283-157/2015
Dėl sutarčių sąlygos pripažinimo negaliojančia bei sumokėtų įmokų grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės ,,Vingriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-326-881/2014 pagal ieškovo RAB ,,Vingriai“ ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl sutarčių sąlygos pripažinimo negaliojančia bei sumokėtų įmokų grąžinimo,

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu atmestas ieškovo AB „Vingriai“ ieškinys atsakovui AB SEB bankui, AB ,,SEB lizingas“ teisių perėmėjui, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančiu tarp ieškovo RAB ,,Vingriai“ ir atsakovo AB SEB banko 2005 m. spalio 27 d., 2006 m. balandžio 11 d., 2006 m. gruodžio 1 d. sudarytų lizingo sutarčių Nr. 2005-100268-01, Nr. 2006-020379-01, Nr. 2006-110406-09 bendrųjų dalių 18.6.2 punktą, priteisti ieškovui iš atsakovo 511 422,26 Lt sumokėtų lizingo dalyko išpirkimo įmokų, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas AB „Vingriai“ dėl šio teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą, prašydamas jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies. Už šį apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios žyminio mokesčio dalies – 8 914 Lt, sumokėjimo prašė atleisti. Pra?ym? motyvavo tuo, kad jo atžvilgiu yra inicijuotas procesas dėl bankroto bylos iškėlimo, turtui taikomas įvairaus masto areštas, o nuostolinga veikla iš esmės patvirtina, jog įmonės turtinė padėtis yra sudėtinga.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovo AB „Vingriai“ prašymą ir atleido jį nuo dalies žyminio mokesčio – 4 557 Lt (1319,80 Eur), už pateikiamą apeliacinį skundą sumokėjimo.

8Teismas nurodė, kad ieškovo argumentai (inicijuotas procesas dėl bankroto bylos iškėlimo, turtui taikomas įvairaus masto areštas, veikla nuostolinga) iš esmės patvirtina tai, kad įmonės turtinė padėtis yra sudėtinga. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas, nepaisant nurodytų aplinkybių, išgali bylą vesti per advokatą, teismas sprendė, jog nėra pagrindo atleisti jį beveik nuo viso mokėtino žyminio mokesčio. Teismo vertinimu, yra teisinga ir protinga atleisti ieškovą nuo pusės už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, o likusią – 4 357 Lt, šio mokesčio dalį įpareigoti jį sumokėti (CPK 80 str. 4 d., 83 str. 3 d., 316 str. 2 d.).

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas AB ,,Vingriai“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti jį nuo visos likusios dalies žyminio mokesčio už teikiamą apeliacinį skundą sumokėjimo. Skunde teigiama, kad:

111. Teismas neteisingai aiškino bei taikė įstatymą bei nukrypo nuo teisminės praktikos nurodymų, kad taikant CPK 83 straipsnio 3 dalies nuostatas siekiama užtikrinti, jog asmuo turėtų realią galimybe kreiptis i teismą tais atvejais, kuomet dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-183/2014).

122. Teismas, sutikdamas su jo pateiktais argumentais bei įrodymais, pagrindžiančiais blogą bendrovės finansinę padėtį, be pagrindo atsisakė jį atleisti nuo visos prašomos 8 914 Lt žyminio mokesčio dalies už teikiamą apeliacinį skundą sumokėjimo, nes aiškiai ir išsamiai įrodyta bloga bendrovės finansinė padėtis ir tai, kad ji finansiškai nėra pajėgi už pateiktą šį skundą sumokėti likusios 8 914 Lt žyminio mokesčio dalies.

132. Teismas be pagrindo rėmėsi faktu, kad bendrovė civilinę bylą veda per advokatą, nes nagrinėjamu už atstovų teikiamas paslaugas nėra mokama.

14Atsakovas AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į ieškovo AB ,,Vingriai“ atskirąjį skundą, prašydami jį atmesti. Atsiliepimą pagrindė šiais argumentais:

  1. Teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo prašymą, nepažeidė CPK 83 straipsnio 3 dalies reikalavimų bei .ieškovo teisės kreiptis į apeliacinės instancijos teismą, nes Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje dėl bankroto bylos AB „Vingriai“ iškėlimo pats ieškovas kategoriškai nesutinka su pareiškimais ir deda visas pastangas, kad ši byla nebūtų iškelta; AB „Vingriai“ 2014-09-04 balanso duomenys rodo, kad bendrovė turi 36 mln. Lt vertės turto, o įsipareigojimai sudaro tik 14 mln. Lt; kad bendrovės vienintelis akcininkas jau yra sumokėjęs 5 900 000 Lt pradinį įnašą naujai išteistoms akcijoms apmokėti; skirtingose bylose pats ieškovas skirtingai traktuoja savo turtinę padėtį, kai patogu teigdamas, kad ši padėtis neleidžia sumokėti net kelių tūkstančių litų, o kitose bylose priešingai – kad yra mokus ir gali netrukus padengti milijonines skolas.
  2. Ieškovo nurodomų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad jis neketino mokėti žyminio mokesčio, nors ir turėjo tokią galimybę, todėl teismas teisingai ir tiksliai įvertino šias aplinkybes bei priėmė pagrįstą nutartį. Paties ieškovas elgiasi nesąžiningai pasirinktinai atsiskaitydamas su konkrečiais kreditoriais, tačiau ignoruodamas prievolę sumokėti žyminį mokestį ir be jokio pagrindo apeliuodamas į menamą teisės į apeliaciją apribojimą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis teismas nagrinėja klausimą ar pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo AB ,,Vingriai“ apeliacinio skundo priėmimo klausimą, pagrįstai ir teisėtai tik iš dalies patenkino jo prašymą atleisti nuo 8 914 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, sumokėjus 200 Lt šio mokesčio.

17Kaip žinoma, įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena būtinųjų procesinio pobūdžio prielaidų asmeniui realizuoti savo teisę kreiptis į teismą (CPK 80 straipsnio 1 dalis, 135 straipsnio 2 dalis) ar pasinaudoti apeliacijos teise (CPK 80 straipsnio 4 dalis, 306 straipsnio 3 dalis). Įstatymas numato teismo teisę atsižvelgiant į asmens turtinę padėtį iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 84 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo AB ,,Vingriai“ pateikto prašymo pagrįstumo, teisingai nurodė, kad toks prašymas turi būti motyvuotas; kad prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Kaip minėta, teismas konstatavo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės apie jo atžvilgiu inicijuotą procesą dėl bankroto bylos iškėlimo, turtui taikomus įvairaus masto areštus bei nuostolingą veiklą iš esmės patvirtina jo teiginius, jog įmonės turtinė padėtis yra sudėtinga. Tačiau nustatęs, kad ieškovas, nepaisant nurodytų aplinkybių, išgali bylą vesti per advokatą, teismas sprendė, jog nėra pagrindo atleisti jį beveik nuo viso už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, ir atleido jį nuo pusės – 4 357 Lt, mokėtinos šio mokesčio dalies, o likusią – 4 357 Lt, mokesčio dalį įpareigojo sumokėti (CPK 80 str. 4 d., 83 str. 3 d., 316 str. 2 d.).

18Remdamasi bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai įvertino bylos aplinkybes bei pagrįstai atsisakė atleisti ieškovą AB ,,Vingriai“ iš esmės nuo visos – 8 914 Lt, šio žyminio mokesčio dalies, šiam sumokėjus 200 Lt mokesčio (CPK 185 str.).

19Atmetant apelianto argumentus pažymėtina tai, kad pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, bankroto byla ieškovui nėra iškelta (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-998-823/2015). Apelianto ieškovo AB „Vingriai“ generalinis direktorius E. Q. De La R. M. teismui yra pateikęs ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau ir ši byla nėra baigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1652-730/2014). Siekdamas pagrįsti šį reikalavimą, ieškovas teigė, kad bendrovė yra moki – kartu su tarpininku UAB „L&M Vilnius“ vykdo 6 257 201,97 Lt vertės užsakymus, kad bendrovėje dirba 112 aukštos kvalifikacijos specialių, kad bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 10 917 621 Lt iki 34 517 621 Lt išleidžiant 23 600 000 vnt. naujų paprastųjų vardinių akcijų, taigi jos turtas padidėjo 23 600 000 Lt, kad pagal 2014-09-04 balanso duomenis bendrovė turi 36 mln. Lt vertės turto, o įsipareigojimai sudaro tik 14 mln. Lt etc.

20Taigi šie faktai leidžia spręsti, kad atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į ieškovo AB ,,Vingriai“ atskirąjį skundą turi pagrindą teigti, jog pats ieškovas pagal situaciją skirtingai traktuoja savo turtinę padėtį: tai teigia, kad ši padėtis jam neleidžia sumokėti net kelių tūkstančių litų, tai – priešingai, kad bendrovė yra moki ir gali netrukus padengti milijonines skolas.

21Esant tokioms aplinkybėms, teismas atmeta apelianto ieškovo AB ,,Vingriai“ teiginius, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis traktuotina kaip nepagrįsta bei neteisėta, užkertanti galimybę pasinaudoti proceso teise skųsti jam nepalankų teismo sprendimą. Todėl ši teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas, nenagrinėjant bei nepasisakant dėl kitų tiek ieškovo, tiek atsakovo procesiniuose dokumentuose pateiktų argumentų (CPK 178 str., 185 str.).

22Apeliacinio skundo trūkumams pašalinti teismas ieškovui AB ,,Vingriai“ buvo nustatęs terminą, kuris yra pasibaigęs. Todėl nustatytinas naujas terminas – iki 2015 m. kovo 23 d. (įskaitytinai) teismo nurodyto dydžio žyminiam mokesčiui sumokėti (CPK 316 str.) bei pateikti pirmosios instancijos teismui dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą.

23Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nustatyti ieškovui akcinei bendrovei ,,Vingriai“ (juridinio asmens kodas 120230369) terminą iki 2015 m. kovo 17 d. sumokėti 1319,80 Eur (tūkstantį tris šimtus devyniolika eurų 80 ct) žyminio mokesčio už paduodamą apeliacinį skundą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu atmestas ieškovo AB... 5. Ieškovas AB „Vingriai“ dėl šio teismo sprendimo pateikė apeliacinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi iš dalies... 8. Teismas nurodė, kad ieškovo argumentai (inicijuotas procesas dėl bankroto... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas AB ,,Vingriai“ atskirajame skunde prašo pakeisti Vilniaus... 11. 1. Teismas neteisingai aiškino bei taikė įstatymą bei nukrypo nuo... 12. 2. Teismas, sutikdamas su jo pateiktais argumentais bei įrodymais,... 13. 2. Teismas be pagrindo rėmėsi faktu, kad bendrovė civilinę bylą veda per... 14. Atsakovas AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į ieškovo AB ,,Vingriai“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacinis teismas nagrinėja klausimą ar pirmosios instancijos teismas,... 17. Kaip žinoma, įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio sumokėjimas yra... 18. Remdamasi bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 19. Atmetant apelianto argumentus pažymėtina tai, kad pagal teismų informacinės... 20. Taigi šie faktai leidžia spręsti, kad atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į... 21. Esant tokioms aplinkybėms, teismas atmeta apelianto ieškovo AB ,,Vingriai“... 22. Apeliacinio skundo trūkumams pašalinti teismas ieškovui AB ,,Vingriai“... 23. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 24. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 25. Nustatyti ieškovui akcinei bendrovei ,,Vingriai“ (juridinio asmens kodas...