Byla 2S-415-194/2008
Dėl žalos atlyginimo

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Jolantos Badaugienes, kolegijos teiseju Danutes Burbulienes, Petro Rimanto Brazio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriaus atskiraji skunda del Joniškio rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 30 d. nutarties atsisakyti priimti ieškini civilineje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriaus ieškini atsakovui Šiauliu universitetui del žalos atlyginimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyrius pareikštu ieškiniu atsakovui Šiauliu universitetui praše priteisti iš atsakovo 3462,95 Lt dydžio žalos atlyginima. Ieškinyje nurodoma, kad Šiauliu universiteto išduotoje pažymoje apie studijas buvo nurodyti neteisingi duomenys, del ko ieškovui buvo padaryta žala. Šiauliu universitetas nebuvo tiek rupestingas ir apdairus, kiek iš jo buvo reikalaujama. Žala, atsiradusia del darbuotoju kaltes privalo atlyginti darbuotojus samdantis asmuo, t. y. Šiauliu universitetas.

4Joniškio rajono apylinkes teismas 2008 m. liepos 30 d. nutartimi atsisake priimti ieškini. Teismas nurode, kad ieškinyje reiškiamas vienas reikalavimas: priteisti žalos atlyginima, kaip fiziniam asmeniui permoketa našlaites pensijos suma del atsakovo pateiktu klaidingu dokumentu – oficialiu pažymu apie asmens mokymasi universitete; ir ieškinyje nekeliami jokie kiti reikalavimai, kurie nagrinetini bendrosios kompetencijos teisme pagal Lietuvos Respublikos CPK 26 str. 2 d. nuostatas. Valstybiniu pensiju nustatymas ir mokejimas yra viešosios teises reglamentavimo sritis. Ieškovas, administruodamas pensiju mokejima, vykdo jam teises aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Atsakovu byloje yra nurodytas tik Šiauliu Universitetas, kuris turi valstybines aukštosios mokyklos statusa. Ieškovas savo reikalavima grindžia iš esmes šios biudžetines istaigos darbuotoju vykdyta viešojo administravimo veikla, jos pagrindu išduotomis pažymomis apie studento mokymasi, nesutikdamas su tokiu pažymu teisetumu. Šiu aplinkybiu pagrindu teismas ieškini priskyre Lietuvos Respublikos Administraciniu bylu teisenos istatymo 15 str. 1 d. 8 punkte numatytiems gincams (gincai tarp nepavaldžiu vienas kitam viešojo administravimo subjektu del kompetencijos ar istatymu pažeidimo) ir nurode, kad tokio pobudžio gincu nagrinejimas yra administraciniu teismu kompetencija, todel ieškinys yra teismingas Šiauliu apygardos administraciniam teismui.

5Atskiruoju skundu ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyrius prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 30 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes. Atskirajame skunde nurodoma, kad su 2008 m. liepos 30 d. priimta teismo nutartimi nesutinkama, kadangi specialioji teiseju kolegija, sudaryta gincams del teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spresti, nagrinejusi rušinio teismingumo klausima analogiškoje byloje, 2008 m. gegužes 30 d. nutartimi konstatavo, jog keliamas gincas nepakliuna i tuos žalos atlyginimo atvejus, kurie pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 15 str. 1 d. 3 p. nuostata priskirtini nagrineti administraciniams teismams, ir nurode, kad toks gincas turi buti nagrinejamas bendrosios kompetencijos teisme.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Rušinio teismingumo gincus del bylos priskirtinumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui sprendžia civilinio proceso kodekse ir administraciniu bylu teisenos istatyme numatyta speciali teiseju kolegija (LR CPK 36 str. 2 d., Administraciniu bylu teisenos istatymo 21 str. 1 d.). Byloje yra pateikta 2008 m. gegužes 30 d. nutartis, priimta specialiosios teiseju kolegijos gincams del teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spresti (b. l. 39, 40). Nustatyta, kad šia nutartimi buvo išsprestas ginco pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiauliu skyriaus ieškini atsakovui Šiauliu universitetui del Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo rušinio teismingumo klausimas. Ginco esme sudaro tai, jog ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiauliu skyrius praše priteisti iš atsakovo Šiauliu universiteto 3934,75 Lt dydžio žala, nurodydamas, kad pagal Šiauliu universiteto 2006-09-22 ir 2007-01-30 išduotas pažymas mokejo D. G. našlaiciu pensija, taciau 2007-10-01 gavus nauja pažyma paaiškejo, kad našlaiciu pensija buvo mokama nepagristai, kadangi D. G. studijavo nenuosekliuju studiju klausytoja, todel del Šiauliu universiteto neteisingai išduotu pažymu susidare bendra 3934,75 Lt dydžio permoka. Specialioji teiseju kolegija konstatavo, jog šis gincas nepriskirtinas nagrineti administraciniams teismams ir turi buti nagrinejamas bendrosios kompetencijos teisme.

8Išanalizavus ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriaus pareikšta ieškini nustatyta, kad reikalavimas priteisti iš atsakovo Šiauliu universiteto 3462,95 Lt dydžio žalos atlyginima yra grindžiamas tuo, jog Šiauliu universiteto 2007-01-25 pažyma, pagal kuria ieškovas mokejo R. Ž. našlaiciu pensija, buvo išduota neteisetai ir nepagristai; gavus nauja 2007-09-13 pažyma paaiškejo, kad našlaiciu pensija buvo mokama nepagristai, kadangi R. Ž. buvo nenuosekliuju studiju klausytoja.

9Ivertinus tiek ieškinio dalyka, tiek ir pagrinda, pripažintina, kad bylos gincas iš esmes yra analogiškas teisminiam gincui, kurio teismingumo klausima 2008 m. gegužes 30 d. nutartimi išsprende specialioji teiseju kolegija. Atsižvelgiant i tai, jog istatymu nustatyta tvarka yra išsprestas teismingumo klausimas analogiškoje situacijoje, teiseju kolegijos nuomone, pakartotinis šio klausimo sprendimas nera tikslingas ir byloje turi buti vadovaujamasi specialiosios teiseju kolegijos procesiniu sprendimu, priimtu 2008 m. gegužes 30 d. nutartyje.

10Nurodytu argumentu pagrindu Joniškio rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 30 d. nutartis panaikintina, pripažistant, kad gincas nagrinetinas bendrosios kompetencijos teisme. Ieškinio atitikimo civilinio proceso kodekse nustatytiems reikalavimams, keliamiems ieškinio turiniui ir formai, teiseju kolegija neanalizuoja, todel byla perduotina pirmosios instancijos teismui spresti ieškinio priemimo klausima, išskyrus ieškinio teismingumo klausima, kuris yra išsprestas.

11Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

12Joniškio rajono apylinkes teismo 2008 m. liepos 30 d. nutarti panaikinti.

13Pripažinti, kad gincas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

14Byla perduoti nagrineti Joniškio rajono apylinkes teismui nuo ieškinio priemimo stadijos. Kolegijos pirmininke

15Jolanta Badaugiene

Proceso dalyviai