Byla 2-636/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų R. I. U. ir D. U. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl bankroto bylos ir bankroto procedūrų sustabdymo bei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo R. I. U. IĮ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-33-510/2007).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2003 m. kovo 28 d. nutartimi iškėlė R. I. U. IĮ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Lietuvos apeliacinis teismas 2003 m. gegužės 15 d. nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą.

4Pareiškėjai R. I. U. ir D. U. kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti teismo paskirtąjį administratorių UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai padidėti, t. y. įpareigoti sustabdyti pareiškėjų R. I. U. ir D. U. turto naikinimą - įmonės bankroto procedūrų vykdymą bei pareiškėjos dovanoto palikimo - 1/6 dalies namo, esančio ( - ) realizavimą, iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-987-28/2007; sustabdyti Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. B2-33-153/2007 tol, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-987-28/2007. Nurodė, kad R. I. U. įmonės administratorius siekia kuo greičiau likviduoti įmonę dėl bankroto bei parduoti R. I. U. palikimą - 1/6 dalį namo, ( - ). Kauno apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-33-l53/2007 nagrinėjimas sustabdytinas tol, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-987-28/2007 dėl Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų padarytos turtinės ir neturtinės žalos. Teismui nesustabdžius bylos ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, dar labiau padidėtų pareiškėjams padaryta turtinė ir neturtinė žala, be to, Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-987-28/2007 įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas - nebus galima restitucija. Todėl, remiantis CPK 144 straipsnio 1, 3 dalimis, 145 straipsnio 1 dalies 12 punktu, teismo paskirtasis R. I. U. įmonės administratorius įpareigotinas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai padidėti, t. y. sustabdyti įmonės bankroto procedūrų vykdymą bei pareiškėjos R. I. U. dovanoto palikimo - nekilnojamojo turto (1/6 dalies namo, esančio ( - )) realizavimą, iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal pareiškėjų R. I. U. ir D. U. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai dėl padarytos turtinės ir neturtinės žalos.

5Kauno apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl bankroto bylos ir bankroto procedūrų sustabdymo bei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašo sustabdyti bankroto bylą ir bankroto procedūrų vykdymą dėl kitos Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos, kurioje pareikšti reikalavimai valstybei ir jos institucijoms dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nėra teisiškai susiję su bankroto byla, šių reikalavimų išsprendimas negali turėti įtakos bankroto procedūros eigai, todėl tenkinti prašymą dėl bankroto bylos ir bankroto procedūrų sustabdymo nėra teisinio pagrindo. Taip pat teismas nurodė, kad įmonės bankroto administratorius privalo bankroto proceso metu atlikti jo kompetencijai priskirtinus veiksmus, tarp jų realizuoti turtą kreditorių reikalavimams patenkinti. Turto realizavimas bankroto proceso metu dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamo ieškinio negali sudaryti sąlygų žalai atsirasti ar padidėti, todėl pareiškėjų prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – draudimą realizuoti turtą, iki bus išnagrinėta paminėta byla - taip pat yra nepagrįstas.

6Atskiruoju skundu pareiškėjai R. I. U. ir D. U. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-33-153/2007, kuri įvardijama kaip civilinė byla Nr. B2-33-510/2007, ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos ir bankroto procedūrų sustabdymo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia tokiais motyvais:

71. Skundžiamą nutartį priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą. Tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 3 p.). Be to, buvo pakeistas civilinės bylos numeris: buvo B2-33-153/2007, o dabar yra B2-33-510/2007. Dėl tokių pirmosios instancijos teismo manipuliacijų nagrinėjamų bylų numeriais atsiranda pagrindas paslėpti įrodymus nuo teismo. Tokiu būdu yra pažeidžiamas teisingumo principas bei jų teisės į teisingą teismo procesą.

82. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-987-28/07 pareikšti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su bankroto bylos R. I. U. individualiai įmonei iškėlimu, kadangi teismui konstatavus, jog buvo pažeistos jų teisės į teisingą teismo procesą (šiuo atveju – iškeliant bankroto bylą R. I. U. IĮ), remiantis CK 1.8 str. 1 d. ir CPK 366 str. 1 d. 1 p. bankroto bylos iškėlimo klausimas peržiūrėtinas iš naujo. Todėl teismo motyvai, kad jų pareikšti reikalavimai valstybei nėra teisiškai susiję su bankroto bylos eiga, yra nepagrįsti.

93. Skundžiama nutartis prieštarauja protingumo ir teisingumo principams, nes bet koks priverstinis turto realizavimas (šiuo atveju - bankroto proceso metu) vertintinas kaip turto turėtojui daroma turtinė žala ir iš to kylantys dvasiniai išgyvenimai – neturtinė žala. Vilniaus apygardos teisme kaip tik nagrinėjamas ieškinys valstybei dėl galimo ieškovų teisių pažeidimo ir tuo padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Realizavus turtą bankroto proceso metu, padaryta turtinė žala padidės. Taip pat padidės ir neturtinė žala, nes bus nutraukti Kauno miesto apylinkės prokuratūroje pradėti ikiteisminiai tyrimai, kurie tiesiogiai susiję su R. I. U. nuosavybe – administratoriaus ketinamu pusvelčiui parduoti nekilnojamuoju turtu, bei bus nutraukta Kauno m. apylinkės teisme iškelta byla, susijusi su nekilnojamuoju daiktu - namo dalimi, esančia ( - ), kuri yra vienintelis jų šeimos būstas ir iš kurio negali būti išieškoma. Bankroto proceso metu realizavus šį nekilnojamąjį daiktą, Vilniaus apygardos teisme reikės pateikti patikslintą reikalavimą dėl padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nes iš sąžiningo įgijėjo nebus galima atgauti būsto, t. y. bus negalima restitucija. Be to, visas bankroto procesas inicijuotas siekiant be pagrindo atimti iš jų itin didelės vertės nekilnojamąjį daiktą – apie 20 arų žemės sklypą, valstybės negrąžintą R. I. U..

10Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka negauta.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Pareiškėjai Kauno apygardos teismui pateikė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę - įpareigoti teismo paskirtą administratorių atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai padidėti, t. y. sustabdyti R. I. U. IĮ bankroto procedūrų vykdymą ir pareiškėjos R. I. U. nekilnojamojo turto realizavimą, iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-987-28/2007 pagal R. I. U. ir D. U. ieškinį Lietuvos Respublikai dėl padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, bei sustabdyti R. I. U. IĮ bankroto bylą, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-987-28/2007. Pareiškėjai, prašydami sustabdyti bankroto bylą, nurodė tik procesinės teisės normą, reglamentuojančią bylos sustabdymą (CPK 163 str. 3 p.), tačiau nepateikė jokių argumentų ir motyvų, koks teisinis ryšys sieja šią civilinę bylą su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama kita civiline byla. Savo prašyme pareiškėjai nurodė, kad, nesustabdžius bylos ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-987-28/2007 įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes nebus galima restitucija (t. 4, b. l. 75). Taigi iš esmės galima suprasti, kad civilinės bylos sustabdymą pareiškėjai sieja su laikinąja apsaugos priemone, kurios tikslas – užtikrinti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos sprendimo įvykdymą. Tačiau laikinosios apsaugos priemonės ir bylos sustabdymas yra du skirtingi civilinio proceso teisės institutai. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšių sąraše nėra tokios laikinosios apsaugos priemonės kaip bylos sustabdymas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjai, prašydami taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti R. I. U. IĮ bankroto procedūrų vykdymą bei R. I. U. nekilnojamojo turto realizavimą, iš esmės siekia užtikrinti ieškinį pareikštą Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-987-28/2007. Todėl šioje bankroto byloje prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis siekiama užtikinti sprendimo įvykdymą kitoje byloje, negali būti tenkinamas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjai tokio paties turinio prašymą reiškė ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-987-28/2007, tačiau šis jų prašymas buvo atmestas. Tiek Vilniaus apygardos teismas, atmesdamas jų prašymą, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, be kita ko, pažymėjo, kad ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra nesusiję su jų reiškiamais reikalavimais ir negali turėti įtakos būsimam žalos atlyginimo klausimo išsprendimui.

15Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Bylos nagrinėjimo sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Nepamatuotas bylos sustabdymas gali pažeisti šalių ir kitų proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus, lemti nepagrįstą proceso vilkinimą. Dėl to CPK griežtai reglamentuoja ne tik atvejus, kada bylos nagrinėjimo sustabdymas yra privalomas (CPK 163 str.), bet ir aplinkybes, kurioms esant sustabdymas yra galimas (CPK 164 str.).

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo sustabdyti R. I. U. IĮ bankroto bylą remdamiesi CPK 163 straipsnio 3 punktu, pagal kurį civilinė byla sustabdoma, kai jos negalima išnagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus. Tačiau, kaip jau buvo minėta aukščiau, pareiškėjai savo prašyme nenurodė argumentų, koks teisinis ryšys sieja šią bankroto bylą su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama kita civiline byla. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjų pareikšti reikalavimai valstybei ir jos institucijoms dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nėra teisiškai susiję su bankroto byla, šių reikalavimų išsprendimas negali turėti jokios įtakos bankroto procedūros eigai. Atskirojo skundo argumentai šios teismo išvados nepaneigia.

17Todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymo jų nurodytais motyvais, o apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo apeliantų nurodytais argumentais panaikinti skundžiamą nutartį (CPK 338 str., 329 str. 330 str.). Juo labiau kad tai neatitiktų ir bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo bei teisėtų bankrutuojančios įmonės kreditorių lūkesčių principų (CPK 3 str. 1 d., 5, 7 str.). Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir tai, kad, kaip jau buvo minėta, klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėję teismai Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-987-28/2007 padarė išvadą, kad bankroto procedūrų vykdymo sustabdymas, kas iš esmės reikštų bankroto bylos sustabdymą, negali turėti įtakos būsimam žalos atlyginimo klausimo išsprendimui.

18Apeliantai atskirajame skunde nurodo, kad skundžiamą nutartį priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą, ir tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Be to, buvo pakeistas civilinės bylos numeris, dėl ko atsirado pagrindas paslėpti įrodymus nuo teismo. Šie jų argumentai atmetami kaip nepagrįsti. Iš bylos matyti, kad Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2007 m. liepos 30 d. nutartimi civilinė byla perduota nagrinėti teisėjui Ramūnui Mitkui, kuris ir priėmė skundžiamą nutartį (t. 4, b. l. 85). Pasikeitus teisėjui, buvo pakeistas ir civilinės bylos numeris, tačiau tai neturi jokios reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Apeliantų argumentas, kad, pakeitus civilinės bylos numerį, atsirado pagrindas paslėpti įrodymus nuo teismo, niekuo neparemtas. Atskirajame skunde apeliantai nurodo, kad, nepatenkinus jų prašymo, bus nutraukti ikiteisminiai tyrimai bei Kauno m. apylinkės teisme iškelta byla, tačiau tai yra naujos aplinkybės, kurios nebuvo nurodytos prašyme ir nebuvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako (CPK 312 str., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismas 2003 m. kovo 28 d. nutartimi iškėlė R. I. U. IĮ... 4. Pareiškėjai R. I. U. ir D. U. kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti... 5. Kauno apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi pareiškėjų... 6. Atskiruoju skundu pareiškėjai R. I. U. ir D. U. prašo panaikinti Kauno... 7. 1. Skundžiamą nutartį priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą. Tai... 8. 2. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-987-28/07 pareikšti... 9. 3. Skundžiama nutartis prieštarauja protingumo ir teisingumo principams, nes... 10. Atsiliepimų į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 14. Pareiškėjai Kauno apygardos teismui pateikė prašymą taikyti laikinąją... 15. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašo sustabdyti R. I. U. IĮ bankroto bylą... 17. Todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjų... 18. Apeliantai atskirajame skunde nurodo, kad skundžiamą nutartį priėmė ne tas... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 21. Kauno apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....