Byla 2T-29/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens atstovei advokatei Kristinai Alešiūneitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Rusijos Federacijos UAB „FAMG“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Maskvos srities Arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą dėl nuostolių priteisimo, bei

Nustatė

2Rusijos Federacijos Maskvos srities arbitražo teismas 2008 m. vasario 13 d. sprendimu nusprendė išieškoti iš UAB „RANGA IV“ Rusijos Federacijos UAB „FAMG“ naudai 18 031 930 (aštuoniolika milijonų trisdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt) rublių nuostolių atlyginimo bei 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) rublių valstybės rinkliavos išlaidų atlyginimo (b. l. 9-14).

3Dešimtasis arbitražo apeliacinis teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu paliko nepakeistą Rusijos Federacijos Maskvos srities arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą (b. l. 21-25).

4Maskvos apskrities federalinis arbitražo teismas 2008 m. liepos 11 d. nutarimu paliko nepakeistus Dešimtojo arbitražo apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutarimą bei Rusijos Federacijos Maskvos srities arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą (b. l. 32-39).

5Pareiškėjas Rusijos Federacijos UAB „FAMG“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Maskvos srities Arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą dėl 18 031 930 rublių nuostolių atlyginimo priteisimo (b. l. 3).

6Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nurodė, jog neprieštarauja dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, tačiau prašė atsižvelgti į tai, jog UAB „Ranga IV“ šiuo metu yra restruktūrizuojama, todėl pareiškėjas turi būti įtrauktas į kreditorių sąrašą (ĮRĮ 9 str.), bei pateikė dėl to dokumentus.

7Prašymas tenkintinas.

8Pagal CPK 810 straipsnio pirmąją dalį užsienio teismų sprendimai pripažįstami tarptautinių sutarčių pagrindu. 1992 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties ,,Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ (toliau - Tarptautinė sutartis) 50 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad Susitariančiosios Šalys tarpusavyje pripažįsta ir vykdo įsiteisėjusius teisingumo įstaigų sprendimus civilinėse ir šeimos bylose, taip pat nuosprendžius dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo. Šios Sutarties 56 straipsnyje nurodyti pagrindai, kuriais gali būti atsisakoma pripažinti ar leisti vykdyti teismų sprendimus.

9Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų, dėl kurių reikėtų atsisakyti pripažinti ar neleisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Maskvos srities arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, kuriuo priteista iš UAB „RANGA IV“ Rusijos Federacijos UAB „FAMG“ naudai 18 031 930 rublių nuostolių bei 100 000 rublių valstybės rinkliavos išlaidų atlyginimo (Tarptautinės sutarties 56 str.). Iš prašomo pripažinti teismo sprendimo bei apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų nutarimų matyti, kad atsakovo atstovas dalyvavo nagrinėjant bylą (b. l. 9-14, 21-25, 32-39), prašomas pripažinti teismo sprendimas įsiteisėjo 2008-03-13 (b. l. 43) ir nėra įvykdytas (b. l. 42). Pagal CPK 810 straipsnio 4 dalį, sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, netikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, tenkintinas prašymas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvoje aukščiau nurodytą Rusijos Federacijos teismo sprendimą.

11Be to, iš suinteresuoto asmens Apeliaciniam teismui pateiktų duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2009-01-30 nutartimi yra iškelta UAB „RANGA IV“ restruktūrizavimo byla (b. l. 53-55). Iškėlus skolininkui restruktūrizavimo bylą, jo kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo ir jų patenkinimo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis (ĮRĮ 9 str., 14 str.). Todėl pareiškėjas turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą (Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius, Lietuvos Respublika) su prašymu įrašyti jį į restruktūrizuojamos UAB „RANGA IV“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti jo finansinį reikalavimą pripažinto ir leisto vykdyti užsienio teismo sprendimo pagrindu, prie prašymo pridėdamas šios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties nuorašą, pripažinto ir leisto vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Maskvos srities arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimo nuorašą su vertimu į lietuvių kalbą.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 812 ir 814 straipsniais, teisėjų kolegija,

Nutarė

13Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Maskvos srities arbitražo teismo 2008 m. vasario 13 d. sprendimą dėl nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

14Ši nutartis per vieną mėnesį nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai