Byla 2-3434-122/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Lokys“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, ieškinį atsakovui P. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 163051,75 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovas su buvusiu ieškovo darbuotoju A. K. 2011-09-26 pasirašė skolos perkėlimo sutartį. Tokiu būdu, atsakovas už A. K. įsipareigojo sumokėti kreditoriui 163051,75 Lt skolą. Kadangi iki šiol atsakovas gera valia savo įsipareigojimo neįvykdė, kreipėsi į teismą teisminės gynybos.

4Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant. Nurodė, jog palaiko ieškinio reikalavimus, kuriuos prašo visiškai patenkinti.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką bei vietą buvo pranešta tinkamai (Civilinio proceso kodekso 117, 124 straipsniai). Atsakovas atsiliepimu su ieškinio reikalavimais sutiko ir prašė teismo suteikti galimybę sudaryti byloje taikos sutartį. Nurodė, jeigu nepavyks sudaryti taikos sutarties, tenkinti ieškinį pilnumoje bet, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 271 straipsnio 1 dalimi, sprendimo įvykdymą išdėstyti, nes atsakovo materialinė padėtis ypač sunki (visas turtas areštuotas, darbdavys nesumokėjo jam priklausantį darbo užmokestį, asmeniškai jam, kaip kreditoriui, yra skolinga UAB „Klaipėdos hidrotechnika“), todėl nustatyti, kad atsakovas, įsiteisėjus šiam sprendimui, per 17 mėnesių ieškovui kas mėnesį sumokės po 9592 Lt, pervedant lėšas iki kiekvieno mėnesio 15 dienos (b.l.68-70).

6Atsižvelgus į faktines bylos aplinkybes, byla nagrinėtina iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles šalims nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 ir 2 dalys).

7Ieškinys visiškai tenkintinas

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-13 nutartimi Nr. B2-1632-159 yra iškelta ieškovei bankroto byla dėl nemokumo (b.l.4-8) bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-18 nutartimi Nr. 2-1987 bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ius Positivum“ (b.l.9-13). Ieškovo atstovas (b.l.14), nustatęs, jog ieškovas yra atsakovo P. J. kreditoriumi, gindamas bankrutuojančios bendrovės interesus, kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (b.l.2-3).

9Byloje esanti medžiaga pagrindžia ieškovo atstovo teiginius, jog 2011-09-26 atsakovas P. J. su A. K. (A. K.) sudarė notarinę skolos perkėlimo sutartį (2011-10-10 notarinio registro Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas tapo skolingas ieškovui 163051,75 Lt (b.l.15-16). Atsakovas savo parašu patvirtino, kad sutinka su visomis sutarties sąlygomis. Tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2011-11-05 priėmus teismo įsakymą Nr. L2-16429-122 bei taikius atsakovo turtuui laikinąsias apsaugos priemones, pareiškė prieštaravimus, jog su kreditoriaus reikalavimu nesutinka (b.l. 18,20-21,32). Tokiu būdu, teismas 2012-01-04 priėmė skolininko prieštaravimus, kuriuos pateikė kreditoriui ir nustatė jam terminą ieškinio pateikimui (b.l.34). Kreditorius (ieškovas BUAB „Lokys“) 2012-01-30 pateikė ieškinį skolininkui (atsakovui P. J.) dėl nepagrįstai gautų 163051,75 Lt dydžio lėšų priteisimo, prašydamas ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l.47-63). Teismas, įvertinęs šalių ginčą, 2012-02-07 nutarė gautą ieškinį nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir pareikalavo iš atsakovo atsiliepimo (b.l.64-65). Atsiliepimu į ieškinį atsakovas jau su ieškinio reikalavimais visiškai sutiko, bet prašė suteikti šalims galimybę sudaryti taikos sutartį (b.l.68-70). Teismas atsakovo prašymus tenkino, paskirdamas du parengiamuosius teismo posėdžius (b.l.86, 97). Tačiau nustatyta, kad atsakovas priešingai, negu nurodydavo savo prašymuose atidėti bylos nagrinėjimą dėl taikaus susitarimo, nebuvo net pateikęs siūlymo BUAB „Lokys“ kreditorių komitetui (b.l.106-108), todėl buvo nuspręsta, kad atsakovas išnaudojo visas galimybes taikos sutarčiai sudaryti bei yra pasiruošta bylos nagrinėjimui iš esmės (b.l. 113). Tačiau, kaip minėta, atsakovas į teismo posėdį neatvyko bei nepateikė nedalyvavimo priežasčių pagrindžiančių įrodymų, nors šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai (Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 5 dalis).

10Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog atsakovas nevykdė savo pareigos, prisiimtos pagal skolos perkėlimo sutartį, atsiskaityti su ieškovu. Taip pat matyti, kad atsakovas įvairiais būdais stengiasi užvilkinti skolos grąžinimą, nes prašė bylos nagrinėjimą atidėti net kelis kartus dėl taikaus susitarimo, bet, kaip nustatyta, tokių veiksmų išvis nebuvo pradėjęs bei neatvyko į teismą posėdį paaiškinti bylos aplinkybių. Atsakovas atsiliepime nurodė, jog disponuoja pakankamu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, iš kurio galima padengti jo finansinius įsipareigojimus, bet dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių šioje ir kitose bylose, naudotis šiuo turtu yra apribotas, todėl su ieškovu negali atsiskaityti (b.l.69).

11Konstatuotina, kad antstolis, vykdydamas kreditoriaus prašymą išieškoti skolą, naudojasi tam tikromis įstatymu suteiktomis teisėmis ir pareigomis, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas išieškojimui nekliudo. Esant tokioms faktinėms bylos aplinkybėms, teismas atsakovo prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo turi pagrindo laikyti kaip atsiskaitymo su kreditoriumi vilkinimą, todėl jo prašymas išdėstyti skolą mokėti dalimis, netenkintinas (Civilinio proceso kodekso 2, 5, 7, 12-15, 281, 284 straipsniai).

12Pažymėtina, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis, jos šalims turi įstatymo galią (Civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį bei prievoles kylančias iš jos tinkamai ir sąžiningai (Civilinio kodekso 6.200 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.38, 6.59 straipsniai). Išsamiai, visapusiškai bei objektyviai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus, darytina išvada, jog ieškovė įrodė savo reikalavimų pagrįstumą, todėl jos reikalavimas priteisti skolą yra visiškai tenkintinas. Byloje nėra pateikta duomenų, kurie patvirtintų atsakovo įsipareigojimų įvykdymą (Civilinio proceso kodekso 197, 200 straipsniai).

13Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas tenkintinas, nes skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Turtinio pobūdžio bylose iki vieno šimto tūkstančio litų yra mokamas 3 procentų dydžio žyminis mokestis, o nuo didesnės negu vieno šimto tūkstančio litų iki trijų šimtų tūkstančių litų – 3000 Lt + 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios vieną šimtą tūkstančių litų. Šiuo atveju nuo 163051,75 Lt sumos turi būti sumokėtas 4261,04 Lt (3000,00 Lt + (63051,75 Lt - 2 % = 1261,04 Lt) dydžio žyminis mokestis į valstybės biudžetą. Kadangi ieškovas nuo šio mokesčio įstatymu yra atleistas, t. y., paduodant ieškinį jo nemokėjo, todėl šis mokestis priteistinas į valstybės biudžetą iš atsakovo (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnis).

15Valstybės biudžetui 9,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali (10 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-05 nutartimi pagal ieškovės prašymą taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo ieškinio ribose atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, (b.l.18). Priėmus šioje nagrinėjamoje byloje galutinį procesinį sprendimą, laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio proceso kodekso 144, 145 straipsniai, 150 straipsnio 3 dalis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 259, 260, 263-268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį visiškai tenkinti:

19priteisti iš atsakovo P. J., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), 163051,75 Lt (vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt vienas Lt ir 75 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2011-11-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Lokys“, į. k. 240048250, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“, į. k. 302318410, buveinė – Jogailos g. 7, Vilnius.

20Priteisti iš atsakovo P. J. 4261,04 Lt (keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas Lt ir 04 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, mokamą į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, esančią Swedbank, AB (nurodyti mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“ ir įmokos kodą „5660“).

21Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-05 nutartimi Nr. L2-16429-122 atsakovo P. J., a. k. ( - ) turtui, palikti iki šio sprendimo visiško įvykdymo.

22Atsakovo prašymą dėl skolos išdėstymo netenkinti.

23Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą šiame Apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovė, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“,... 3. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas su buvusiu ieškovo darbuotoju A. K.... 4. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas bylą... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką bei vietą... 6. Atsižvelgus į faktines bylos aplinkybes, byla nagrinėtina iš esmės pagal... 7. Ieškinys visiškai tenkintinas ... 8. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 9. Byloje esanti medžiaga pagrindžia ieškovo atstovo teiginius, jog 2011-09-26... 10. Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog atsakovas nevykdė savo... 11. Konstatuotina, kad antstolis, vykdydamas kreditoriaus prašymą išieškoti... 12. Pažymėtina, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis, jos šalims turi... 13. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines... 14. Turtinio pobūdžio bylose iki vieno šimto tūkstančio litų yra mokamas 3... 15. Valstybės biudžetui 9,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-05 nutartimi pagal ieškovės... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 259,... 18. ieškinį visiškai tenkinti:... 19. priteisti iš atsakovo P. J., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), 163051,75 Lt... 20. Priteisti iš atsakovo P. J. 4261,04 Lt (keturi tūkstančiai du šimtai... 21. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 22. Atsakovo prašymą dėl skolos išdėstymo netenkinti.... 23. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...