Byla L2-4024-450/2008
Dėl teismo isakymo išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, susipažinusi su kreditoriaus UAB „Liregus“ pareiškimu del teismo isakymo išdavimo,

2 n u s t a t e:

3Kreditorius UAB „Liregus“ kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo skolininko UAB „Longista“ atžvilgiu išdavimo, prašydamas priteisti iš skolininko 115701,82 Lt isiskolinima pagal nuomos sutarti, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo isakymo visiško ivykdymo, 828,51 Lt žyminio mokescio.

4Kreditoriaus pateiktas pareiškimas neatitinka bendru reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir formai, todel teismas, remdamasis LR CPK 435 str. 2 d. 1 p. atsisako priimti pareiškima.

5LR CPK 114 str. 1 d. numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turini pagrindžia rašytiniais irodymais, prideda ju originalus arba nuorašus, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujancio advokato ar dokumento išdavusio (gavusio) asmens. Nagrinejamu atveju kreditorius UAB „Liregus“ pateikti kai kurie pareiškimo del teismo isakymo priedai – rašytiniu dokumentu nuorašai (ju antras egzempliorius) nera tinkamai patvirtinti istatymo nustatyta tvarka.

6Vadovaujantis CPK 111 str. 2 d. 2 p., prie pareiškimo del teismo isakymo išdavimo turi buti pateikti irodymai apie ji pasirašiusio asmens (šiuo atveju – direktoriaus Leono Kirkilovkio) igaliojimus tai padaryti, tuo tarpu nagrinejamu atveju teismui nebuvo pateikta irodymu, ar pareiškima pasirašes asmuo – L.Kirkilovksis yra UAB „Liregus“ direktorius, o taip pat irodymu, patvirtinanciu jo teise (igaliojimus) ir kompetencija pateikti pareiškima teismui imones vardu, todel teismas neturi galimybes nustatyti, ar pareiškimas buvo paduotas igalioto asmens.

7Esant tokiems neaiškumams ir trukumams, kreditoriaus pareiškimas negali buti priimtas, juo labiau, kad supaprastinta reikalavimu nagrinejimo tvarka pagal LR CPK XXIII skyriaus taisykles nenumato procesinio dokumento trukumu šalinimo instituto, kuris šiuo atveju padetu ištaisyti ši trukuma.

8Teismas taip pat pažymi, kad atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles.

9LR CPK 87 str. 1 d. 3 p. numato, kad tuo atveju, kai atsisakoma priimti ieškini, prašyma bei skunda, yra gražinamas suinteresuoto asmens sumoketas žyminis mokestis, todel kreditoriui UAB „Liregus“ gražintinas jo sumoketas 828,51 Lt žyminis mokestis.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 111 str., 114 str., 433 str., 434 str. ir 435 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

11Kreditoriaus UAB „Liregus“ pareiškima del teismo isakymo skolininko UAB „Longista“ atžvilgiu išdavimo atsisakyti priimti.

12Gražinti kreditoriui UAB „Liregus“, kodas - 120203525, buveine – Skroblu g. 19, Vilnius, iš Vilniaus apskrities valstybines mokesciu inspekcijos 828,51 Lt (aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis litus 51 centa) sumoketo žyminio mokescio.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai