Byla 1A-183-193-2012
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-01-05 nuosprendžio, pagal kurį:

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Ričardo Gilio, teisėjų Eligijaus Gladučio ir Valdo Petro Meidaus, sekretoriaujant Rimai Pačešiūnienei, dalyvaujant prokurorui Ramūnui Pačebutui, gynėjams advokatams Valentinui Baltrūnui ir Sigitui Lukauskui, nuteistiesiems A. T. ir E. V., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-01-05 nuosprendžio, pagal kurį:

2- A. T. pripažintas kaltu pagal BK 260 str. 1 d. ir jam, vadovaujantis BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p., paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per nustatytą laikotarpį be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus, taip pat per nustatytą laikotarpį būti namuose paros laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 6.00 val., dirbti arba būti užsiregistravus darbo biržoje, neatlygintinai per 6 mėnesius išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais, ar kitos pagalbos reikalingais žmonėmis;

3- E. V. pripažintas kaltu pagal BK 260 str. 1 d. ir jam, vadovaujantis BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p., paskirta 2 metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per nustatytą laikotarpį be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus, taip pat per nustatytą laikotarpį būti namuose paros laikotarpiu nuo 21.00 val. iki 7.00 val., dirbti arba būti užsiregistravus darbo biržoje, neatlygintinai per 6 mėnesius išdirbti 150 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais, ar kitos pagalbos reikalingais žmonėmis.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5A. T. ir E. V. nuteisti už tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupėje, turėdami tikslą platinti, neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir pardavė narkotines medžiagas, o būtent:

62010 m. gegužės mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, ( - ) miesto centrinėje turgavietėje, esančioje ( - ), ( - ), A. T. ir E. V. bendrai sutarus, E. V. iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens už 1 400 litų įgijus ne mažiau kaip 70,08 gramų narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, jas parsigabenus ir laikius bute, esančiame ( - ), Panevėžyje, po to tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje E. V. perdavus A. T. dalį (1,682 gramų) narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, tuo A. T. jas įgijo ir laikydamas prie savęs iki 2010-06-17 14.20 val. gabeno narkotines medžiagas iki parduotuvės ( - ), esančios ( - ), Panevėžyje, kurias (1,682 gramų narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių) už 80 litų pardavė nusikalstamos veikos imitacijos modelio dalyviui;

7tęsiant nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir vietoje E. V. perdavus A. T. dalį (0,842 gramų) narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, tuo A. T. jas įgijo ir laikydamas prie savęs iki 2010-06-21 17.05 val., gabeno minėtas narkotines medžiagas iki parduotuvės ( - ), esančios ( - ), Panevėžyje, kurias (0,842 gramų narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių) už 40 litų pardavė nusikalstamos veikos imitacijos veiksmų dalyviui;

8tęsiant nusikalstamą veiką, likusią dalį (67,556 gramų) narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių E. V. ir A. T. laikė E. V. bute, esančiame ( - ), Panevėžyje, iki 2010 m. liepos 28 d. 14.00 val., kuomet kratos metu ją surado ir paėmė policijos pareigūnai.

9Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-01-05 nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės – panaikinti BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p. taikymą A. T. ir pagal BK 260 str. 1 d. skirti jam 3 metus laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose, bei panaikinti BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p. taikymą E. V. ir pagal BK 260 str. 1 d. skirti jam 5 metus 3 mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose. Prokuroras teigia, kad teismas nesant teisinio pagrindo taikė E. V. BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p., bei A. T. – BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p. Nurodo, kad BK 62 str. 2 d. 1 ir 2 p. gali būti taikomi tik esant visoms šiose normose įtvirtintoms sąlygoms. Sprendžiant BK 62 str. 2 d. taikymo klausimą be kitų šioje dalyje nurodytų sąlygų visų pirma turi būti nustatytos bent dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Tuo tarpu šioje byloje tiek A. T., tiek E. V. veiksmuose yra nustatyta viena BK 59 str. 1 d. 2 p. numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir viena BK 60 str. 1 d. 1 p. numatyta sunkinanti aplinkybė. Taigi nėra vienos pirminės būtinos sąlygos BK 62 str. 2 d. taikymui – dviejų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, todėl nėra teisinio pagrindo taikyti E. V. BK 62 str. 2 d. 2 p., o A. T. BK 62 str. 2 d. 1 p., o kartu ir BK 62 str. 3 d. 3 p. nuostatų.

10Teismo posėdyje prokuroras prašė tenkinti apeliacinį skundą, o nuteistieji ir jų gynėjai prašė prokuroro skundą atmesti.

11Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

12Išnagrinėjusi apeliacinį skundą, skundžiamą teismo nuosprendį bei baudžiamąją bylą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė bei tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė bylos aplinkybes atitinkančias išvadas, teisingai kvalifikavo nuteistųjų A. T. ir E. V. padarytas nusikalstamas veikas, tačiau skirdamas bausmes nepagrįstai ir neteisingai pritaikė jų atžvilgiu BK 62 straipsnio 2 dalies normą. Patikrinusi apeliacinio skundo argumentus dėl paskirtos bausmės atitikties BK reikalavimams, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo taikyti A. T. BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p., E. V. – BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p. ir skirti jiems švelnesnes nei numatyta BK 260 str. 1 d. sankcijoje bausmes.

13Nuteistiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 str. 1 d., sankcija nustato, kad už šio nusikaltimo padarymą gali būti skiriama vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Pagal bendrą taisyklę, įtvirtintą BK 54 straipsnio 1 dalyje, teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją ir jos ribų peržengti negali. Tik specialiai įstatymų numatytais atvejais teismas gali paskirti bausmę, švelnesnę už sankcijoje nustatytąją. Tokia galimybė numatyta ir BK 62 straipsnio 2 dalyje. Pagal šią normą teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali už kiekvieną nusikalstamą veiką paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, ir: 1) kaltininkas išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, arba 2) kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl paskirtos įstatyme numatytos bausmės nebūtų kam prižiūrėti, arba 3) kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, arba 4) veika nutrūko rengiantis padaryti nusikaltimą ar pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, arba 5) veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas, arba 6) veika padaryta pažeidus nusikalstamą veiką padariusio asmens sulaikymo, būtinojo reikalingumo, profesinės pareigos arba teisėsaugos institucijų užduoties vykdymo, gamybinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas. Akivaizdu, kad šios įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, jog teismas, vadovaudamasis BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kaltininkui paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę gali tik atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes bei konstatavęs nurodytų sąlygų visumą – bent dvi atsakomybę lengvinančias aplinkybes, bent iš dalies turtinės žalos atlyginimą ar pašalinimą, jei ji buvo padaryta, ir bent vienos iš aukščiau nurodytų 1-6 punktuose numatytų alternatyvių aplinkybių buvimą. Taigi dviejų atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimas BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo prasme yra imperatyvus. Tuo tarpu prokuroras apeliaciniame skunde teisingai pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje nuteistųjų A. T. ir E. V. veiksmuose skundžiamu nuosprendžiu yra konstatuota tik viena BK 59 str. 1 d. 2 p. numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė – nuteistieji prisipažino kaltais ir gailisi, tačiau nustačius tik vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę BK 62 straipsnio 2 dalis jiems negali būti taikoma, nes vienos lengvinančios aplinkybės buvimas bausmei švelninti pagal BK 62 straipsnio 2 dalį nepakanka. Tokiu būdu byloje nesant BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatytų būtinų sąlygų visumos, kuriai esant teismas gali paskirti švelnesnę, negu numatyta įstatymo, bausmę, taikyti A. T. ir E. V. BK 62 straipsnį nėra teisinio pagrindo.

14Taigi, apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, nenustatė pagrindo švelninti nuteistiesiems paskirtų bausmių remiantis BK 62 straipsnio 2 dalimi. Todėl nuosprendžio dalys dėl BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p. taikymo A. T. atžvilgiu ir BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p. taikymo E. V. atžvilgiu naikinamos bei nuteistiesiems skiriamos bausmės jų padaryto BK 260 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sankcijos ribose. Skiriant bausmes atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos sunkumą, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, nuteistųjų asmenybes, jų atsakomybę lengvinančią bei ją sunkinančią aplinkybes, taip pat į skundžiamame teismo nuosprendyje aprašytus jų vaidmenis nusikaltimo padaryme. Kaip matyti, nuteistieji A. T. ir E. V. padarė vieną tyčinį sunkų, baigtą nusikaltimą. A. T. yra jauno amžiaus, neteistas, baustas administracine tvarka, turi pastovią gyvenamąją vietą, nevedęs, gyvena kartu su neįgalia mama, mokosi ir dirba, pagal mokymosi ir darbo vietas charakterizuojamas teigiamai. E. V. yra neteistas, baustas administracine tvarka, turi pastovią gyvenamąją vietą, vedęs ir turi mažametį vaiką, dirba ir darbdavio charakterizuojamas teigiamai. Atsižvelgus į visas šias aplinkybes, abiems nuteistiesiems už padarytą nusikalstamą veiką skirtina laisvės atėmimo bausmė, savo dydžiu mažesnė nei sankcijoje numatytas šios bausmės vidurkis. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas spręsdamas dėl nuteistiesiems skirtinų bausmių dydžio, atsižvelgiant į nuteistųjų vaidmenį bei atliktus veiksmus nusikaltime, padarė pagrįstą išvadą, kurią argumentuotai išdėstė, kad E. V. skirtina griežtesnė bausmė nei A. T.. Teisėjų kolegija su minėtais argumentais sutinka ir jų nebekartoja. Išvados dėl bausmės rūšies parinkimo E. V. nekeičia ta aplinkybė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-10-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3701-837-2011 nustatyta mažametės P. V. gyvenamoji vieta su tėvu E. V., taip pat išlaikymo iš mažametės dukros motinos K. V. priteisimas. Sutinkamai su CK 3.169 str. 3 d., kas nurodyta ir minėtame teismo sprendime, pasikeitus aplinkybėms nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta gali būti keičiama. Taip pat išvados dėl bausmės rūšies parinkimo A. T. nekeičia ta aplinkybė, kad jis kartu gyvena su savo neįgalia mama. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiek A. T., tiek pati R. T. apylinkės teismui tik patvirtino kartu gyvenantys, tačiau nei vienas neužsiminė nei apie tai, kad A. T. išlaiko R. T., nei apie būtinybę jam ją prižiūrėti, ypač, kai pagal R. T. parodymus kartu gyvena ir jos dukra.

15Remiantis aukščiau išdėstytu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis dalyje keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir netinkamai nuteistiesiems paskirtų bausmių (BPK 328 str.1 ir 2 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Prokuroro apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-01-05 nuosprendį pakeisti:

19Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p. taikymo A. T. atžvilgiu.

20Pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. A. T. skirti laisvės atėmimo bausmę dvejiems metams šešiems mėnesiams.

21Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

22Bausmės pradžią skaičiuoti nuo A. T. sulaikymo, vykdant šį nuosprendį, dienos.

23Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p. taikymo E. V. atžvilgiu.

24Pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. E. V. skirti laisvės atėmimo bausmę trejiems metams.

25Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

26Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. V. sulaikymo, vykdant šį nuosprendį,dienos.

27Likusios nuosprendžio dalies nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. - A. T. pripažintas kaltu pagal BK 260 str. 1 d. ir jam, vadovaujantis BK 62... 3. - E. V. pripažintas kaltu pagal BK 260 str. 1 d. ir jam, vadovaujantis BK 62... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. A. T. ir E. V. nuteisti už tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupėje,... 6. 2010 m. gegužės mėnesį, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 7. tęsiant nusikalstamą veiką, ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir vietoje... 8. tęsiant nusikalstamą veiką, likusią dalį (67,556 gramų) narkotinės... 9. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras apeliaciniu skundu prašo... 10. Teismo posėdyje prokuroras prašė tenkinti apeliacinį skundą, o nuteistieji... 11. Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 12. Išnagrinėjusi apeliacinį skundą, skundžiamą teismo nuosprendį bei... 13. Nuteistiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 260 str. 1 d.,... 14. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bausmės skyrimui... 15. Remiantis aukščiau išdėstytu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 17. Prokuroro apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 18. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-01-05 nuosprendį pakeisti:... 19. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 62 str. 2 d. 1 p., 3 d. 3 p. taikymo A.... 20. Pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. A. T. skirti laisvės atėmimo... 21. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 22. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo A. T. sulaikymo, vykdant šį nuosprendį,... 23. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 62 str. 2 d. 2 p., 3 d. 3 p. taikymo E.... 24. Pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d. E. V. skirti laisvės atėmimo... 25. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 26. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. V. sulaikymo, vykdant šį... 27. Likusios nuosprendžio dalies nekeisti....